অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

কিসান ক্রেদিট কার্দ স্কিম

কিসান ক্রেদিট কার্দ স্কিম

ৱাহৌদোক

কিসান ক্রেদিট কার্দ স্কিম (KCC)না লৌমীশীংদা অতেনবা মতমগী ক্রেদিট পীরি। তোপিক অসিনা কার্দ, কান্নবশীং, মরুওইবা বেঙ্কশীংদগী সর্ভিসশীং অমসুং পর্সোনেল এক্সিদেন্ট ইন্সুরেন্স স্কিম অসিনচিংবশীং অসি করম্না ফংগদগে হায়বদু তাক্লি।

পান্দম

স্কিম অসিনা লৌমীশীংগী কম্প্রিহেন্সিভ ওইবা ক্রেদিটকী মথৌ তাবশীং মতিক চানা অমসুং মতম চানা মখোয়গী লৌউ-শিংউ অমসুং মখাদা পীরিবা অতৈ মথৌ তাবশীং অসি সিঙ্গল ৱিন্দোগী মখাদা পীনবা পান্দম থম্লি:

 • মহৈ-মরোংশীং থানবগীদমক অতেনবা মতমগী ক্রেদিটকী মথৌ তাবশীং ফংনবা
 • মহৈ-মরোং লোক্লবা মতুংগী খরচশীং
 • পোত্থোক য়োন্নবগী শেন্থং
 • লৌমীগী ইমুং-মনুংগী চংদবা য়াদবা মথৌ তাবশীং
 • ফার্মগী এসেটশীং, লৌউ-শিংউগা মরি লৈনবা থবক-থৌরমশীং হায়বদি শঙ্গোম থোকপা শাশীং, ঙা য়োকপগী থবক তৌনবা শেল্লেপ অমসুং লৈ থাবা অমসুং হৈ-রা থাবনচিংবগী শেল্লেপ
 • লৌউ-শিংউ অমসুং মসিগা মরি লৈনবা থবক-থৌরমশীং হায়বদি পম্প সেটশীং, স্প্রেয়রশীং, শঙ্গোম থোকপা শাশীং, হৈ-রা থাবা, লৈ তাবা অসিনচিংবগী ইনভেষ্টমেন্ট ক্রেদিটকী মথৌ তাবশীং

ইলিজিবিলিটি অমসুং ক্রেদিট লিমিট

ইলিজিবিলিটি

 • লৌমী পুম্নমক – মহৈ-মরোং থাবগী মপু ওইবা ইন্দিভিজুএল/ জোইন্ট ওইনা শেন্থং লৌবা মীওইশীং।
 • টেনান্ট লৌমীশীং, ওরেল লেসিশীং (lessees) অমসুং শেয়র ওইনা মহৈ-মরোং থাবশীং অসিনচিংবা।
 • টেনান্ট লৌমীশীং, শেয়র ওইনা মহৈ-মরোং থাবশীং অসিনচিংবা য়াউনা SHGশীং নত্ত্রগা লৌমীশীংগী জোইন্ট লাইএবিলিটি গ্রুপশীং।

শেন্থংগী এমাউন্ট

 • অহানবা চহিগীদমক অতেনবা মতমগী ক্রেদিট লিমিট অসি মখাদা পীরিবশীদা য়ুম্ফম ওইদুনা ফিক্স তৌই
  • পাম্লিবা মহৈ-মরোং থানবগী মওং-মতৌ অমসুং শেল-থুমগী চাং য়েংদুনা থারিবা মহৈ-মরোংশীং
  • মহৈ-মরোং লোক্লবা মতুং/ ইমুং/ শিজিন্নবগী মথৌ তাবশীং
  • ফার্মগী এসেটশীং, ক্রোপ ইন্সুরেন্স, পর্সোনেল এক্সিদেন্ট ইন্সুরেন্স স্কিম (PAIS) অমসুং এসেট ইন্সুরেন্সকী মেইন্টিনেন্সকী খরচশীং।
 • মথং মথং লাকপা চহিশীংগী ওইনা (2শুবা, 3শুবা, 4শুবা, 5শুবা), লিমিট অসি 10%গী চাংদা ৱাংখৎলক্কনি (5শুবা চহিদদি অহানবা চহিদা লৌমীশীংদা পীখিবা লিমিট অদুগী 150% রোম ওইগনি)।
 • ফার্ম ইমপ্লিমেন্ট/ ইক্যুইপমেন্টশীং অসিনচিংবা (স্প্রেয়র, লৌ খোয়বা অসিনচিংবা) মওংগী অপিকপা ভেল্যুগী ইনভেষ্টমেন্ট ক্রেদিটকী মথৌ তাবশীং অমসুং চহি অমগী মনুংদা শেল শীংদোকপা য়াবশীং অসি KCC লিমিট ফিক্স তৌবগী মনুং চনগনি (ক্রেদিটকী শরুক অসি 2সুবা অমসুং 5শুবা চহিদদি ওতোমেটিক ওইনা ষ্টেপ অপ তৌনবগী মনুং চল্লোই অদুবু চহি খুদিংগী ওইনা শরুক অসিগী ক্রেদিটকী মথৌ তাবশীং অসি মরি লৈনবা চহি অদুগী মেক্সিমম ওইনা লৌথোকপা য়াবগী লিমিট অদুগী মখা পোনগনি)।
 • 5শুবা চহিগী ওইনা অতেনবা মতমগী লোন লিমিট, অমসুং পানরিবা ইনভেষ্টমেন্ট লোনগী মথৌ তাবা (চহি মঙাগী মনুংদা খ্বাইদগী ৱাংবা) অদু মেক্সিমম পর্মিসিবল লিমিট (MPL) ওইগনি অমসুং কিসান ক্রেদিট কার্দ লিমিটকুম্না সেঙ্কসন তৌগনি।
 • অহানবা চহি নত্ত্রগা 2শুবদগী 5শুবা চহি ফাউবগী এসেস তৌরবা অতেনবা মতমগী লোন লিমিট অমসুং মসিগী মথক্তা পানরিবা মথৌ তারিবা ইনভেষ্টমেন্ট ক্রেদিট লিমিট অসিনা, অকক্নবা চহি অদুগী, একাউন্ট অদুদা অয়াবা পিরিবা মেক্সিমম দ্রোৱেল লিমিট (MDL) ওইগনি।
 • KCC অসিনা রিভোলভিং একাউন্ট অদুগী মওং-মতৌ ওইগনি। একাউন্ট অদুদা করিগুম্বা ক্রেদিট বেলেন্স লৈরবদি, মদু সেভিংস বেঙ্ক রেটতা শেন্দোই ফংগনি।
 • লুপা লাখ 3 ফাউবগী KCC লিমিটকীদি প্রোসেসিং চার্জশীং লৌরোই।
 • কোলেটরেল সেক্যুরিটি অসি মখাগীসিগী ওইনদি লৌরোই।
  • লুপা লাখ 1 ফাউবগী লিমিটতা
  • রিকোভরিগীদমক্তা টাই-অপ এরেঞ্জমেন্ট লৈরবা লুপা লাখ 3 ফাউবগী লোনশীংগী ওইনা
 • KCC একাউন্টশীং অসি, চহি 5গী KCC ভেলিদিটি পেরিওদকী মনুংদা লিমিট অদু মখা চত্থনবগীদমক্তা চহিগী ওইনা, অরোইবা পীবা তাংশীংগী মাংওইননা, চহি খুদিংগী রিন্যু তৌগদবনি।
 • ইলিজিবল ওইবা মহৈ-মরোংশীং অসি ক্রোপ ইন্সুরেন্স স্কিম – নেসনেল এগ্রিকলচরেল ইন্সুরেন্স স্কিম (NAIS)গী মখাদা কোনশিনগনি।

লৌমশীংদা KCC স্কিমনা পীরীবা খুদোংচাবশীং

 • শেল পীথোকপগী প্রোসিদ্যুওরশীং লায়থোকহল্লি।
 • শেল অমসুং মসিগী মতাংদা হেন্না অরুবা লৈহন্দে।
 • মহৈ-মরোং খুদিংমক্কী লোন অমা এপ্লাই তৌবগী মথৌ তাহন্দে।
 • লৌমী অদুদা শেন্দোইগী পোৎলুম হন্থহনবা ঙমহনবা মওংদা মতম অমহেক্তদা ক্রেদিট ফংহন্নবগী থাজবা লৈহল্লি।
 • লৌমীগী খুদোংচাবা অমসুং অপাম্বা মওংদা মরু-মরাং, হার লৈবদা মতেং পাংই।
 • দিলরশীংদগী শেল ফংবা দিসকাউন্টকী মওংদা লৈবদা মতেং পাংই।
 • চহি 3গী ওইনা ক্রেদিটকী খুদোংচাবা লৈগনি – সিজনগী ওইনা পাউ পীবগী মথৌ তাদে।
 • লৌউ-শিংউবগী ইনকমগী মখা পোন্না মেক্সিমম ক্রেদিট লিমিট লৈগনি।
 • ক্রেদিট লিমিটকী মখা পোন্না ৱিদ্রোৱেলগী মশীং লৈগনি।
 • শেল শীংদোকপসি মহৈ-মরোং লোক্লবা মতুংখক্তদা ওইগনি।
 • শেন্দোইগী রেট অসি অসি লৌউ-শিংউগী এদভান্সকী মখা পোনগনি।
 • সেক্যুরিটি, মার্জিন অমসুং দোক্যুমেন্টেসনগী মওং অসি লৌউ-শিংউগী এদভান্সকী মখা পোনগনি।
 • অহেনবদা এক্সেস লৈগন অমসুং লৌমীশীংদা মতম চানা ক্রেদিট তৌগনি।
 • শেন্থং লৌরিবা মীওই অদুগী চহিগী ওইবা ক্রেদিটকী মথৌ তাবদু মুন্না খন্নগনি। মিনিমম ওইবা চে-চাং অমসুং বেঙ্কতগী ফন্দ লৌথোক্নবগী দোক্যুমেন্টেসনদা হেন্না লাইথোকহনগনি।
 • শেল লৌথোকপদা অমসুং ইনপুটশীং লৈবদা ফ্লেক্সিবিলিটি লৈগনি।
 • লৌমীশীংদা শেন্দোইগী পোৎলুম হন্থহন্নবা মতম অমহেক্তদা ক্রেদিট ফংনবগী থাজবা লৈহল্লি। বেঙ্ক অদুগী অপীবা শক্তিগী মতুংইন্না ইসু তৌরিবা ব্রাঞ্চ অদুগী মথক্তা অতোপ্পা ব্রাঞ্চ অমহেক্তদগী শেল লৌথোকপগী খুদোংচাবা লৈগনি।

স্কিম অসিগী মপুংওইবা ফিচরশীং

 • ইলিজিবল ওইরবা লৌমীশীংদা কিসান ক্রেদিট কার্দ অমা অমসুং পাস বুক নত্ত্রগা কার্দ-কম-পাস বুক অমা পীগনি।
 • লিমিট অদুগী মনুংদা শেল লৌথোকপা অমশূং শিংদোকপগী মশীং অমহেক্তা লৈবা রিভোলভিং কেশ ক্রেদিট ফেসিলিটি লৈগনি।
 • শিজিন্নরিবা লম, মহৈ-মরোং থাবগী মওং অমসুং শেল-থুমগী মওংদা য়ুম্ফম ওইদুনা লিমিট অদু ফিক্স তৌগনি।
 • লিমিট অদু ফিক্স তৌবা মতমদা খন্নগদবা মহৈ-মরোং পুথোকপগা মরি লৈনবা অহেনবা থবক-থৌরমশীংগা মরি লৈনবা পোত্থোক পুথোকপগী ক্রেদিট অদু চহি চুপ্পগী ওইনা মথৌ তাই।
 • সব-লিমিটশীংনা অতেনবা টর্ম, ময়াই ওইবা টর্ম অমসুং টর্ম ক্রেদিট কোভর তৌগনি অমসুং মখোয় অসি বেঙ্কশীংগী অপাম্বদা ফিক্স তৌগনি।
 • চহিগী ওইনা রিভিয়ু তৌবগী মখা পোন্না কার্দ অসি চহি 5গী ওইনা চৎনবা য়াগনি। অফবা পর্ফোমেন্সকী ইন্সেন্টিভ পীবা ওইনা, কোষ্ট হেনগৎলকপা, মহৈ-মরোং থাবগী মওং-মতৌ হোংবা অসিনচিংবগী মতেং পাংনবা ওইনা ক্রেদিট লিমিটশীং হেনগৎহনবা য়াই।
 • শেল লৌথোকপা খুদিংমক্তু য়াম্লবদা থা 12গী মনুংদা শিংদোক্কদবনি।
 • মহৌশাগী ওইবা উপদ্রবনা মরম ওইদুনা মহৈ-মরোংশীং মাং-তাকপা থোক্লবদি লোনশীংগী কনভর্সন/ রিসেদ্যুল তৌবা য়াগনি।
 • সেক্যুরিট, মার্জিন, শেন্দোইগী চাং অসিনচিংবসি RBIগী নোর্মশীংগী মখা পোনগনি।
 • ওপরেসনশীং অসি অতৈ দেজিগনেটেদ ব্রাঞ্চশীংগী খুত্থাংদা বেঙ্কশীংগী দিস্ক্রিসনদা ইসু তৌরিবা ব্রাঞ্চ (অমসুং কোওপরেটিভ বেঙ্কশীংগী ওইনদি PACSসু য়াউগনি) অদুগী খুত্থাংদা ওইবা য়াই।
 • শেল লৌথোকপসি কার্দ অমসুং পাসবুককা লোয়নবা স্লিপ/ চেকশীংগী খুত্থাংদা ওইগদবনি।
 • নোটিফাই তৌরবা মহৈ-মরোংশীংগী ওইনা, KCC স্কিমগী মখাদা পীরবা ক্রোপ লোনশীং অসি, মহৌশাগী উপদ্রবশীং, তিন-কাং তাবা, অসিনচিংবশীংনা থোকহনবা মহৈ-মরোং মাং-তাকপদগী লৌমীশীংগী ইন্টরেষ্ট ঙাক-শেন্নবগীদমক ক্রোপ ইন্সুরেন্স স্কিমগী মখাদা কোনশিল্লি।

ক্রেদিট কার্দতা য়াউরিবশীং

স্কিম অসিগী মখাদা কোনশিল্লিবা বেনিফিসরিশীংদা, আইদেন্টিটি কার্দ অমগুম্না অমসুং ত্রাঞ্জেক্সনশীং রেকোর্দ তৌবদা মতেং পাংনবা, অনিমক ওইবা য়াবা, মমীং, লৈফম, লম দখল তৌবগী মরোলশীং, শেল পুবগী লিমিট, ভেলিদিটিগী মতম, হোল্ডর অদুগী পাসপোর্ট সাইজ ফোটোগ্রাফ অমা, অসিনচিংবা য়াউবা ক্রেদিট কার্দ অমা অমসুং পাস বুক নত্ত্রগা ক্রেদিট কার্দ কম পাস বুক অমা ইসু তৌই।

শেল পূরিবা মীওই অদুনা একাউন্ট অদু ওপরেট তৌবা মতমদা কার্দ কম পাস বুক অদু পুথোকপা মথৌ তাই।

KCC ফংনবগী মথৌ তাবা দোক্যুমেন্টশীং

 • মওং চুম্না মেন্সিল্লবা এপ্লিকেসন ফোর্ম
 • আইদেন্টিটি প্রুফ- ভোটর ID কার্দ/PAN কার্দ/পাসপোর্ট/ আধার কার্দ/ দ্রাইভিং লাইসেন্স অসিনচিংবা
 • এদ্রেস প্রুফ: ভোটর ID কার্দ/পাসপোর্ট/আধার কার্দ/ দ্রাইভিং লাইসেন্স অসিনচিংবা

পর্সোনেল এক্সিদেন্ট ইন্সুরেন্স স্কিম – মরুওইবা মশকশীং

স্কিম অসিনা KCC হোল্ডরশীংবু মপান্থোংগী ওইবা, হিংসাগী ওইবা অমদি উবা ফংবা মওং অমহেক্তদগী হায়বদি: মপান্থোংগী, হিংসাগী অমসুং মীৎনা উবা ফংবা মরমনা থোকহনবা এক্সিদেন্টনা মরম ওইনা শিহনবা (এক্সিদেন্টকী থা 12গী মনুংদা) নত্ত্রগা মপুন্সি চুপ্পগী ওইনা শোয়নাইবশীংদা  - লুপা 50,000/- মপুন্সি চুপ্পগী ওইনা শোয়নাইরবশীংদা – লুপা 50,000/- খোং-খুৎ অনি নত্ত্রগা মিৎ অনি নত্ত্রগা খোং-খুৎ অমা অমসুং মিৎ অমা মাংহনখিবগী ওইনা লুপা 50,000/- খোঙ-খুৎ অমা নত্ত্রগা মীৎ অমা মাংখিবগী – লুপা 25,000/-

 • ইন্সুরেন্স কম্পনিগী নোমিনেটেদ ওফিস অদুনা DCCB/RRB খুদিংদা মসিগী KCC হোল্ডর পুম্নমকপু কোনশিন্দুনা মাষ্টর ইন্সুরেন্স পোলিসি অমা ইসু তৌগনি।
 • চহি অমগী পোলিসিগী ওইনা পীগদবা প্রেমিয়ম অসি লুপা 15/-নি অমসুং চহি 3গী পোলিসিগী ওইনদি লুপা 45/- পীবা মথৌ তাই।
 • দেজিগনেট তৌরবা ইন্সুরেন্স কম্পনি অদুনা দিষ্ট্রিক্ট লেভেলদা ওফিস অমা, দিষ্ট্রিক্ট অদুগী KCC হোল্ডরশীংগীদমক্তা পর্সোনেল এক্সিদেন্ট ইন্সুরেন্স ইমপ্লিমেন্ট তৌনবা কো-ওর্দিনেট তৌনবগী নোদেল ওফিসকুম্না ফঙ্কসন তৌনবগীদমক নোমিনেট তৌগনি।
 • পোলিসি অসিগী মখাদা ফংগদবা ইন্সুরেন্স কোভরেজ অসি ইন্সুরেন্স কম্পনি অদুদা প্রেমিয়ম অদু ফংবা তাংখক্তদগী হৌদুনা পাগনি।
 • বেঙ্কশীংনা কিসান ক্রেদিত কার্দ-কম-পাস বুক অদুদা নোমিনিগী মমীঙ হাপকনি।
 • স্কিম অসিগী মখাদা ক্লেম সেটলমেন্টকী লায়থোকহল্লবা প্রোসিদ্যুওর লৈহনগনি। মদুদা ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি অদুগী ব্রাঞ্চ মেনেজর, লিদ বেঙ্ক ওফিসর অমসুং ইন্সুরেন্স কম্পনি অদুগী মীহুৎ অদুনা শোয়নাইহনবগী/ শিবগী মওং-মতৌ অদু সর্টিফাই তৌগনি অমসুং ইন্সুরেন্স ক্লেম অদু সেটল তৌগনি।

রুপে কিসান ক্রেদিট কার্দশীং

রুপে অসি নেসনেল পেমেন্টস কোরপোরেসন ওফ ইন্দিয়া (NPCI)না শেম্বা অমসুং হৌদোকপা ইন্দিয়ান দোমেষ্টিক কার্দ স্কিম অমনি। মসি দোমেষ্টিক, ওপন লুপ, অমসুং পেমেন্টশীংগী মল্টিলেটরেল সিষ্টেম অমা লৈহন্নবা রিজর্ভ বেঙ্ক ওফ ইন্দিয়াগী অনিংবু অদুবু থুংহন্নবা শেমগৎখিবনি। রুপেনা ভারতকী বেঙ্ক অমসুং ফাইনান্সিএল ইনষ্টিট্যুসন পুম্নমক্তা ইলেক্ট্রোনিক পেমেন্ট পাংথোকই অমসুং ভারত্তা মাষ্টরকার্দ অমসুং ভিসাগা চাংয়েংনৈ।

ইং 2013গী জানুৱারিদা NABARDনা লৈবাক অসিদা লৈরিবা কোওপরেটিভ বেঙ্কশীং অমসুং রিজনেল রুরেল বেঙ্কশীংবু রুপে KCC দেবিট কার্দশীং ইসু তৌনবা পুক্নিং থৌগৎনবগী পান্দমদা স্পেসিএল প্রোজেক্ট য়ুনিট-কিসান ক্রেদিট কার্দ (SPU-KCC) শেমগৎখি। লৈবাক অসিগী অর্বান এরিয়াদা ফংলিবা অনৌবা বেঙ্কিং ফেসিলিটিশীং অসি ফার্মিং কম্যুনিটি পুম্নমক্তা ফংহন্দুনা কেস-লেস ইকো সিষ্টেম অমা শেমগৎপা হায়বসিনা মসিগী মপুং ওইবা পান্দম্নি।

সোর্স: NABARD

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

অকোনবা শেমদোকখিবা : 3/16/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate