অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ফার্মগী কান্নদবা পোৎশকশীংদগী কম্পোষ্ট

ফার্মগী কান্নদবা পোৎশকশীংদগী কম্পোষ্ট

কান্নদবা পোৎশকশীংদগী শেম্বা পত্থ-পুমথরবা ওর্গানিক মেটরগী মাস অমবু কম্পোষ্ট কৌই। চুহিং লৌথোকখ্রবা অরেম্বশীং, চরুশীং, নাপীশীং অমসুং অতোপ্পা পাম্বী-শীংবীশীংগুম্বা ফার্মগী কান্নদবা অরেম্বশীংনা অমসুং অতোপ্পা কান্নদবা পোৎশকশীংনা শেম্বা কম্পোষ্ট অদুবু ফার্ম কম্পোষ্ট কৌই। ফার্ম কম্পোষ্টকী চাংচত্তা ওইবা ন্যুত্রিএন্ট কন্টেন্টশীং অদুদি নাইত্রোজেনগী চাদা 0.5, ফোসফোরসকী চাদা 0.15 অমসুং পোটাসিয়মগী চাদা 0.5নি। ফার্ম কম্পোষ্টকী ন্যুত্রিএণ্ট ভেল্যু অসি কম্পোষ্টকী কোম অদুদা থাদবা হৌবা মতমদা রো মেটরিএল অদুগী 10 দগী 15 kg/t ফাউবদা সুপর ফোসফেট নত্ত্রগা রোক ফোসফেট হাপচিন্দুনা হেনগৎহনবা য়াই। টাউনগী অমোৎপশীং, ৱাই শিত্তোকপদা লেমহৌবশীং অমসুং দষ্টবিনগী অরেম্বশীংদগী শেম্বা কম্পোষ্ট অসিবু টাউন কম্পোষ্ট কৌই। মসিদা নাইত্রোজেন চাদা 1.4, ফোসফোরস চাদা 1.00 অমসুং পোটাসিয়ম চাদা 1.4গী চাং য়াউই।

ফার্ম কম্পোষ্ট অসি ফার্মগী কান্নদবশীং অদু 4.5 m দগী 5.0 m শাংবা, 1.5 m দগী 2.0 m পাকপা অমসুং 1.0 m দগী 2.0 m লুবা কোমশীংদা থাদদুনা শেম্মী। ফার্মগী কান্নদবশীং অদু কোম অদুদা মরোল মরোল থম্মী। মরোল খুদিংমক শন্থি নত্ত্রগা ঈশীং থাদদুনা চোৎহল্লি। কোমশীং অদু লৈমায়দগী মিটর 0.5 ফাউবা থোনগৎকনি। কম্পোষ্ট অদু থা মঙাদগী তরুক ফাউবগী মনুংদা শীজিন্নবা য়াগনি। কম্পোষ্টিং অসি মরুওইনা রুরেল এরিয়া (রুরেল কম্পোষ্ট) নত্ত্রগা অর্বান এরিয়া (অর্বান কম্পোষ্ট)দগী খোমজিল্লকপা ওর্গানিক রেসিদ্যুশীংগী মাইক্রোবাইওলোজিকেল দিকম্পোজিসন অমনি।

কম্পোষ্টিংগী মেথদশীং

ইন্দোর মেথদ

ওর্গানিক্কী কান্নদবশীং অসি ষনগোনশীংদা শা-ষনগী তুম্ফম ওইনা লৈ। ষনয়ুংনা চোৎলবা শন্থি অসি নুমিৎ খুদিংগী লৌথোকই অমসুং মফম চাবদা সেন্টিমিটর 15রোম থাবা লৈরোল অমা শেমদুনা লৈ। শনগোন্দগী কোৎথোক্লবা ষনয়ুংনা চোৎলবা লৈবাক অসি ঈশীংগা য়ান্সিন্নৈ অমসুং কান্নদবশীং অদুগী মথক্তা নোংমদা অনিরক নত্ত্রগা অহুমলক চাইথোকই। মরোল শেম্বগী প্রোসেস অসি থাখায় অমরোম চত্থৈ। ফজনা পুমথরবা কম্পোষ্টগী অপাবা লৈরোল অমা চরু মপৈ অদুগী মথক্তা চাইথোকই। অরিবা কম্পোষ্টনা পত্থ-পুমথহন্নবগী মেটরিএলগুম্না মথৌ তৌই। চরু মপৈ অদু থা অমরোম লেংদনা থম্মী। মদুদগী মদু পুল্লপ ঈশীং চোৎহল্লি অমসুং ওন্থোকই। থা অমগা অমুক লৈরগদি কম্পোষ্ট অদু শিজিন্নবা য়ারে।

বেঙ্গলোর মেথদ

অকংবা কান্নদবা পোৎশকশীং সেন্টিমিটর 25 থানা কোম অমদা শন্দোক্লে অমসুং মদু চোৎহন্নবগীদমক ঈশীংদা কুংনা থীৎলবা শন্থী অদু মথক্তা চাইশিল্লে। চোৎলবা লৈরোল অদুগী মথক্তা অকংবা কান্নদবশীংদুগী অপাবা মরোল অমা শেম্লে। কোম অদু অকংবা মেটরিএলগী লৈরোল অমসুং শন্থীনা চোৎহল্লবা লৈরোল অসি থংন-থংননা শেমদুনা লৈমায়দগী মিটর 0.5মুক ৱাংনা পৈশিল্লে। মসি খুমজিন্দনা নুমিৎ 15রোম থম্লে। মসি ওত্তুনা, লৈখোম্না কুপশিন্দুনা অমসুং থা 5 নত্ত্রগা মথৌ তাদ্রিবফাউবা লেংদনা থমগনি।

কোইম্বাটোর মেথদ

কম্পোষ্টিং অসি তোঙান-তোঙানবা সাইজগী কোমশীংদা ফংলিবা কান্নদবা মেটরিএলশীংগী মখা পোন্না তৌই। কান্নদবা মেটরিএলশীংগী মরোল অমা হান্না কোম অদুদা থাই। মদু ষন্থি কেগি 5দগী 10 ফাউবগা লিটর 2.5 দগী 5.0 ফাউবগী ঈশীংগা অমসুং কেজি 0.5 দগী 1.0গী অশায়বা শজিকশীংগা পুন্না থীত্তুনা মথক্তা চাং মান্ননা চাইশিল্লি। চপ মান্নবা লৈরোলশীং লৈমায়দগী মিটর 0.75 কাখৎলক্ত্রিবফাউবা হাপচিল্লি। অরোয়বদা মসি অচোৎপা লৈখোম্না তৈশিল্লি অমসুং চয়োল 8 দগী 10 ফাউবা লেংদনা থম্মী। অদুদগী তৈশিল্লিবদু লৌথোকই, ঈশিঙনা চোৎহল্লি অমসুং অমুক্তং ওন্থোকই অমসুং রেক্টেংগল মওংদা উরুমদা থম্মী। মসি শিজিন্নদ্রিবফাউবা লেংদনা থম্মী।

কোইম্বাটোর মেথদতা, অহৌবদা এনারোবিক দিকম্পোজিসন লৈ অদুগা মদুগী মতুংদা এরোবিক ফর্মেন্টেসন পাংথোকই। মসি বেঙ্গলোর মেথদগী ওন্ন-তৈনবনি। বেংগলোর কম্পোষ্ট অসি ইন্দোর কম্পোষ্ট নত্ত্রগা কোইম্বাটোর কম্পোষ্টকুম্না মপুংফানা পুমথদে অদুবু মসিনা য়াম্বদি হেল্লি।

কোইর পিথ কম্পোষ্ট

য়ুবিগী খ্বাইদগী চাউবা প্রদক্ট অসি য়ুবী মকুনি অমসুং মসিদগী কোইর ফাইবর অসি শুংই। মসি লৌথোকপগী প্রোসেস অসিদা কোইর দষ্ট নত্ত্রগা কোইর পিথ কৌবা উফুলগুম্বা মেটরিএল য়াম্না চাউনা থোকহল্লি। ভারত্তা লৈবা কোইর ইন্দষ্ট্রিশীংদগী চহিদা টন মিলিয়ন 7.5রোমগী অচৌবা কোইরগী কান্নদবশীং পুথোকই। টামিল নাদু ষ্টেট মথন্তদা কোইর দষ্ট টন লাখ 5 ফংই।

কোইর পিথ অসি হোর্টিকলচরদা গ্রোথ মেদিয়ম অমগুম্না শিজিন্নবা য়াবগী মগুন য়াউবদগী মসিগি মরুওইবা হেনগৎলকখ্রে। কার্বোন অমসুং নাইত্রোজেনগী অচৌবা রেসিও অমসুং লিগনিন য়াম্না য়াউবনা বাইওদিগ্রেদ তৌবা ঙম্বগী চাং নেম্বা মরমনা কোইর পিথ অসি লৌউ-শিংউদা শিজিন্ননবা অফবা কার্বোন সোর্স অমা ওইনা হৌজিক ফাউবা লৌনদ্রি। কোইর পিথ অসি অচৌবা C:N রেসিও হন্থহন্নবা, লিগনিন অমসুং সেলুলোজ কন্টেন্ট হন্থহন্নবা অমসুং পিথকী মেনোরিএল ভেল্যু হেনগৎহন্নবা কম্পোষ্টিং তৌই। কোইর পিথ কম্পোষ্টিং তৌবনা মসি বল্ক ওইবা হন্থহল্লি অমসুং প্লান্ট ন্যুট্রিএন্টশীং অসি অফংবা মওং অদুদা ওন্থোকই।

কোইর পিথ কম্পোষ্টিং টেক্নোলোজি

কোইর পিথ অসি কোইর ইন্দষ্ট্রিদগী ফাইবর অমত্তা য়াউদনা লৌশিল্লি। করিগুম্বা ফাইবরগী মেটরিএল য়াউরবদি সোর্স অদুমক্তদা তোখায়না চুমথোক্তুনা লৌথোকই। মদু নত্ত্রগনা, মসি কম্পোষ্ট তৌরিবা লম্পাক্তুদা কম্পোষ্টিংগী অরোয়বদা লৌথোকই। অসিগুম্বা ফাইবর ওইবা মেটরিএলশীং অসি কম্পোষ্ট ওইরোই অমসুং মসিনা কম্পোষ্টিং প্রোসেস অদুদা খুরৌ থাংহনগনি। ফাইবর য়াউদবা কোইর পিথ অসি কম্পোষ্টিংদা শিজিন্ননবনা হেন্না খুদোং চাই।

কম্পোষ্টিংগী মফম খনবা

কম্পোষ্টিংগীদমক্তা তোখায়বা এরিয়া অমা লেপ্পী। কম্পোষ্টিংগীদমক্তা ৱাংখৎপা মফম অমা শীজিন্নবনা হেন্না ফৈ। য়ুবী পাম্বীশীংগী মরক্তা, পাম্বী অমগী উরুম অসি কম্পোষ্টিংগীদমক্তা ফৈ। উরুম অদুনা কম্পোষ্টিং মেতরিএল অদুদা য়াউরিবা ঈশীং মনিল অদু য়োক্তুনা থম্মী। কম্পোষ্ট শেমগদবা এরিয়া অদুগী লৈমায় অদু মান্নহনগদবনি। করিগুম্বা লৈবাক্কী লৈমায় ফংলগদি মদু লৈয়ৈ থাদুনা অমসুং শন্থীনা তৈশীন্দুনা কলহনবা য়াই। কম্পোষ্টিং মেটরিএল অদুগী মথক্তা য়ুমথক লৈবনা হেন্না খুদোংচাই মরমদি মদুনা মেটরিএল অদু নোং অমসুং অয়াকপা নুংশাদগী ঙাকথোকই।

কোইর পিথ অসি এরোবিক কম্পোষ্টিং অমনি। মরম অদুনা মসি লৈহাউগী মথক্তা পৈশিনগদবনি। কম্পোষ্ট অসি শেম্নবা কোম নত্ত্রগা বিলাটিমাটি চনশিল্লবা টব মথৌ তাদে। কোইর পিথ অসি ফুট 4শাংগদবনি অমসুং ফুট 3 পাক্কদবনি। অহৌবদদি কোইর পিথ অসি ইঞ্চি 3 ৱাংনা থমগদবনি অমসুং মপুংফানা ঈনিল কাহনগদবনি। নাইত্রোজেনস সোর্স অদু য়ুরিয়া নত্ত্রগা অনৌবা য়েন্থিশীংদগী ওইগদবনি। করিগুম্বা য়ুরিয়া শীজিন্নরবদি, মদু কোর পিথ টন অমদা য়ুরিয়া কেজি 5 শীজিন্ননবা রেকমেন্দ তৌরি। কেজি 5 অসি শরুক মঙা থোক্না খায়দোক্কনি অমসুং য়ুরিয়া কেজি অমগী কোইর পিথকী অল্টরনেটিভ মরোল অমা হাপকদবনি। করিগুম্বা অনৌবা য়েন্থী শিজিন্নরবা ওইরবদি কোর পিথ টন অমগী কেজি 200গী চাংদা শীজিন্ননবা রেকমেন্দ তৌরি।

য়েন্থি অদু চাং মান্ননা খায়দোক্তুনা অমসুং মথৌ তাবা চাং অদু কোইর পিথ অদুদা হাপকদবনি। খুদম ওইনা, করিগুম্বা কোইর পিথ টন অমা শরুক 10 থোক্না খায়দোক্লবদি, অহানবা মরোল অদুদা কেজি 100গী য়েন্থি হাপচিল্লি। হাপচিল্লবা মতুংদা নাইট্রোজেন সোর্স, মাইক্রোবাইএল ইনোক্যুলমশিং প্লেউরোটস (Pleurotus) অমসুং TNAU বাইওমিনরেলাইজর (2%) অসি মেটরিএল অদুগী মথক্তা হাপচিল্লি। মসিগী মথক্তা কোইর পিথকী শরুক অমা হাপসিল্লি অমসুং মথক্তা পনখ্রিবা মান্নবা ইনপুট অদু হাপচিনগদবনি। য়ামদ্রবদা ফুট 4 ৱাংবা মপৈ অমা শেম্বনা হেন্না ফৈ। ফুট 5গী মথক্তদি, মেটরিএলশীং অদু হেন্দল তৌনবা মেছিনরি মথৌ তাই। অৱাংবা হেনগৎলকপনা কোইর পিথ কম্পোষ্ট প্রোশেস অদুদা থোক্লকপা টেম্পরেচর অদু লেংদনা লৈ। করিগুম্বা অৱাংবা অদু হন্থরগদি, পুথোক্লক্লিবা মৈশা পুম্নমক কোম্না চৎখিগনি।

মেটরিএল ওনবা (Turning of material)

কম্পোষ্ট মপৈ অদু নুমিৎ 10গী মনুংদা অমুক্তি ওনগদবনি মরমদি মসিনা কম্পোষ্ট মনুংদা লৈরম্বা অপুম্বা নুংশিৎ অদু থোকহনখিদুনা অনৌবা নুংশিৎ পুশিল্লক্কনি। কম্পোষ্টিং প্রোসেস অসি এরোবিকনি, কম্পোষ্টিং পাংথোক্লিবা ওর্গানিজম অদুনা মসিগী মেটাবোলিক এক্টিভিটিগিদকক ওক্সিজেন মথৌ তাই। মেটরিএল অসি ওনবননা সবষ্ট্রেট অদু নাকোইননা এরিএট তৌহল্লি। এরিএসন পীনবগী অতোপ্পা মওং অমদি শিজিন্নদবা PVC নত্ত্রগা য়োৎকী পাইপ অদু কম্পোষ্টিং মেটরিএল অদুদা ভর্টিকেল অমসুং হোরাইজোন্টেল ওইনা থীংজিনবসিনি।

ঈনিল য়োক্তুনা থম্বা (Moisture maintenance)

ওপ্টিমম ওইবা ঈনিল থম্বা অসি য়ুনিফোর্ম ওইবা কম্পোষ্টিং নত্ত্রগা কান্নদবা মেটরিএলগী মাংজৌননা চংবা অমনি। ঈনিলগী চাং চাদা হুম্ফুদি লৈহনগদবনি। 60 % গি ঈনিলনা কম্পোষ্ট মেটরিএল অদু মতম পুম্নমক্তা চোৎলি-চোৎলি লাউহনগনি। অদুবু কান্নদবা মেটরিএল অদুদগী অহেনবা ঈশিং অদুদি লৌথোক্লোইদবনি। কম্পোষ্টিং মেটরিএল অদুগী খুবাম অমা লৌদুনা খুবাক অনিদা নৈয়ু। করিগুম্বা ঈশিং অমত্তা মেটরিএল অদুদগী থোরক্ত্রবদি, ঈনিলগী ষ্টেটস অদু কম্পোষ্টিংগীদমক্তা চপ চারবনি।

কম্পোষ্ট মেচ্যুরিটি (Compost maturity)

কম্পোষ্টিংগী মতম অসি সবষ্ট্রেট অমগা সবষ্ট্রেট অমগা মান্নদে। করিগুম্বা মথক্তা পনখ্রিবা কম্পোষ্টিংগী ফিভমশীং অসি ঙাক্লবদি, কম্পোষ্ট অদুদা ফিজিকেল পেরামিটর খরা উবা ফংবদা নুমিৎ হুম্ফুনিগী (নুমিৎ 60) মতম চংগনি। অহানবদা উগদবসি কান্নদবা মেটরিএল অদুগী ভোল্যুম হন্থরকপনি। কান্নদবা মেটরিএল অদু কম্পোষ্ট ওল্লকপা মতমদা, কম্পোষ্ট মপৈগী অৱাংবা অদু চাদা 30 % দি হন্থরক্কনি। অনিশুবা ওইনা উগদবদি কান্নদবা মেটরিএল অদুগী মচু অদু মুরক্কনি অমসুং কান্নদবা পোৎসিং অদুগী সাইজ অদু হন্থরক্কনি। অহুমশুবা ওইনা উগদবদি কম্পোষ্ট তৌরবা মেটরিএল অদুনা লৈনিল মনম থাদোরক্কনি। কম্পোষ্টকী মেচ্যুরিটি অসিগী কেমিকেল ওবজার্ভেসন অসি লেবোরেটরি অমদা এনালাইস তৌগদবনি। কেমিকেল ওবজার্ভেসনশীং অদুদি অখুবা C:N রেসিও (20:1), ওক্সিজেন হন্থনা লৌশিনবা, মাইক্রোওর্গানিজমগী মশিং হন্থবা, অফংবা ন্যুট্রিএন্টশীংগী চাং হেনবা অমসুং কেসন হেন্না এক্সচেঞ্জ তৌবা ঙম্বসিনি।

কম্পোষ্ট লোকপা (Compost harvest)

তোখায়হল্লবা কম্পোষ্ট তৌরবা মেটরিএল অদু শীজিন্নবা য়ারে। করিগুম্বা কম্পোজিসন অদু খুদক্তা শিজিন্নহৌদ্রবদি, মদু হাংদোক্লবা, অঈংবা মফম অমদা ঈনিল অদু লেংদনা লৈনবগীদমক থমগদবনি। মসিনা কম্পোষ্ট অদুদা লৈবা কান্নরবা মাইক্রোওর্গানিজম অদু শিহল্লোই। থা অমগী মনুংদা অমুক্তি ঈনিল অদু লেংদনা লৈহন্নবা কম্পোষ্ট মেটরিএল অদুগী মথক্তা ঈশিং চাইগদবনি।

কম্পোষ্ট শেম্লবা কোইর পিথকী কান্নবা

 • কম্পোষ্ট শেম্লবা কোইর দষ্ট অসিনা লৈহাউগী টেকচর, ষ্ট্রকচর অমসুং টিলথ ফগৎহল্লি, লৈঙোইগী ওইবা লৈহাউ অসিনা কম্পেক্ট ওইরকই অমসুং লৈবাক্কী লৈহাউ অসিনা হেন্না লৈহাউ লৈহল্লি।
 • মসিনা সোইল এগ্রেগেসন হেন্না ফগৎহল্লি।
 • মসিনা ঈশীং থম্বা ঙম্বগী কেপাসিটি হেনগৎহল্লি (অকংবা অরুম্বদগী শরুক 5 হেন্না) অমসুং মসিনা লৈহাউগী ঈনিল হেনগৎহনবদা মতেং পাংই।
 • সব সর্ফেস অনিগী বল্ক দেন্সিটি অদু (15-30 cm) কম্পোষ্ট তৌরবা কোইর পিথ শীজিন্নবদগী হেন্না পীকথখি।
 • কম্পোষ্ট তৌরবা কোইর দষ্ট অসিদা পাম্বীগী ন্যুত্রিএন্ট এলিমেন্ট লোয়না য়াউই অমসুং মসিনা ইনওর্গানিক ফর্টিলাইজরশীংগা লোয়ননা সপ্লিমেন্টেল ইফেক্ট অমা পী।
 • কম্পোষ্ট তৌরবা কোইর পীথ শীজিন্নবা সোইলগী কেসন এক্সচেঞ্জ কেপাসিটি হেন্না ফগৎহল্লি।
 • হ্যুমিক মেটরিএলশীং হাপচিনবা মরমনা কোইর পিথ কম্পোষ্ট শিজিন্নবনা সোইল নেটিভ মাইক্রোফ্লোরা হেনগৎহল্লি।
 • হেন্না ফগৎলবা মাইক্রোবাইওলোজিকেল এক্টিভিটি লৈবা মরম্না এমোনিফিকেসন, নাইত্রিফিকেসন অমসুং নাইত্রোজেন ফিক্সেসন হেনগৎহল্লি।

কম্পোষ্টকা লোয়ননা কোইর শীজিন্নবা

 • মওং অমহেক্তগী ওইবা লম হেক্টর অমদা কম্পোষ্ট তৌরবা কোইর টন 5 শিজিন্ননবা রেকমেন্দ তৌই।
 • কম্পোষ্ট তৌরবা কোইর পিথ অসি মরু হুন্দ্রিঙৈদা মখাদা হান্না শেমগদবনি।
 • পোলি বেগ অমসুং মগ পোটশীংদা নর্সরি শেমগৎনবগীদমক্তদি, হাপ্নবা লৈহাউ শেম্বা মতমদা পোলি বেগ নত্ত্রগা মদ পোট অদুদা হাপত্রিঙৈদা কম্পোষ্ট তৌরবা কোইর 20 % অসি লৈহাউ অমসুং লৈঙোইদুগা য়ানশিন্নবা য়াই।
 • য়ুবী, হৈনৌ, লফোই অমসুং অতৈ উহৈ পানবা পাম্বীশীংদা হাপ্নবগীদি য়ামদ্রবদা কম্পোষ্ট তৌরবা কোইর কেজি 5দি মথৌ তাগনি।

কম্পোষ্ট তৌরবা কোইর পিথ শীজিন্নবগী লিমিটেসনশীং

 • অচৌবা এরিয়াগীদি কম্পোষ্ট তৌরবা কোইর পিথ অসি লৈদুনা ফার্মদা থম্বা হায়বসি ইকোনোমিকেল ওইদে। কম্পোষ্ট অদু ফার্ম মশামক্তদা শেম্বনা হেন্না ফগনি।
 • কম্পোষ্ট তৌরবা কোইর দষ্ট লৈদ্রিঙৈ মমাংদা, মেটরিএল অদু মপুং ফানা কম্পোষ্ট তৌরব্রা হায়বদু শোয়দনা য়েংগদবননি অমসুং মেটরিএল অদুগী ক্বালিটি এনালাইসিস সর্টিফিকেট লৈবা ওইগদবনি।
 • করিগুম্বা মতম শুদ্রিবা কম্পোষ্ট অসি সোইলদা হাপ্লবদি, সোইল মনুংদা চংলবফাউবদা মদু সোইল মনুংদা সোইল অদুদগী ন্যুট্রিএন্টশীং লৌশিন্দুনা মখা তানা পত্থ-পুমথখিনি। মরম অসিদগী অহৌবা মহৈ-মরোং অদুদা শোকহনগনি।

সোর্স :টামিল নাদু এগ্রিকলচরেল য়ুনিভর্সিটি, কোইম্বাটোর

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

 1. ষ্টেট-ৱাইজ সোইল ফর্টিলিটি মেপস ওফ ইন্দিয়া
 2. বাইওফর্টিলাইজরস ইন রেইনফেদ ফার্মিং
 3. ওনলাইন ফর্টিলাইজর রেকমেন্দেসন সোফ্টৱায়র

অকোনবা শেমদোকখিবা : 10/23/2019© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate