অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ইসাইন – ওনলাইন দিজিটেল সিগনেচর সর্ভিস

ৱাহৌদোক

হৌজিক্কী ওইনদি, নাগরিক অমনা সবমিট তৌবা এপ্লিকেসন নত্ত্রগা ফোর্ম কয়াদা নাগরিক অদুগী খুৎকী শহি মথৌ তারি। দিজিটেল সিগনেচর অমনা ত্রেদিসনেলগী চেদা শহি তৌবগী কন্সেপ্ট অদু লৌদুনা মদুবু ইলেক্ত্রোনিক “ফিঙ্গরপ্রিন্ট” অমদা ওন্থোকই। “ফিঙ্গরপ্রিন্ট”, নত্ত্রগা কোদ তৌরবা মেসেজ অসি দোক্যুমেন্ট অমসুং শহি তৌরিবা মীওই অনিমক্কী ওইনা য়াম্না অখন্নবা ওই অমসুং মখোয় অনিবু মসিনা পুন্দুনা থম্মী। শম্না হায়রবদা, দিজিটেল সিগনেচর অমদা খুৎনা শহি তৌবা অদুগা ফঙ্কসনদি চপ মান্নৈ। দিজিটেল সিগনেচরগী মশক থোকপা ফিচরশীংদি নন-রিপুদিএসন, ইন্টিগ্রিটি অমসুং ওথেন্টিসিটি অসিনি। ইনফোর্মেসন টেক্নোলোজি এক্ট 2000না দিজিটেল সিগনেচরশীংগী মথৌ তাবা আইনগী ওইবা অয়াবদু এসিমিত্রিক ক্রিপ্টো সিষ্টেমশীংদা য়ুম্ফম ওইদুনা পীরি।

ইসাইন সর্ভিস

ভারত সরকারনা মসিগী গেজেট নোটিফিকেসন (REGD. NO. D. L.-33004/99 dated জানুৱারিগী তাং 28, 2015)গী মতুংইন্না সর্টিফাইয়িংওথোরিটিনা আধার ID লৈবা নাগরিকশীংদা ই-সাইন সর্ভিস পীনবগীদমক মেথদ অমা লাউথোকখি।

ই-সাইন সর্ভিসকী পান্দম অসি নাগরিকশীংদা মখোয়গী দোক্যুমেন্টশীংবু সেক্যুওর ওইনা আইন্না য়াবা মওংদা খুদক্তা শহি তৌনবগী ওন-লাইন সর্ভিস পীবশিনি। থেংনরিবা মরুওইবা চেলেঞ্জ অনি অদুদি (a) য়ুজর অদুগী ওথেন্টিকেসন অমসুং (b) শহি তৌনবগী থাজবা য়াবা মেথদ অসিনি। অহানবা চেলেঞ্জ অসিবু কোকহন্নবগীদমক আধারদা য়ুম্ফম ওইবা ওথেন্টিকেসন অসি পাংথোকই অমসুং পব্লিক কি ইনফ্রাষ্ট্রকচর (PKI) অসি য়ুজর দোক্যুমেন্ট অদুবু সেক্যুওর ওইনা শহি তৌবদা অমসুং থাজবা অদু লৈহনবদা শিজিন্নৈ।

আধার ID লৈবা নাগরিকশীংনা মখোয়গী দোক্যুমেন্টশীং অদু দিজিটেল ওইনা শহি তৌনবগীদমক ই-সাইন সর্ভিসতা অপলোদ তৌবা য়াগনি। অরোইবদা, য়ুজর অদুগী ভেলিদেসন অদু আধার সর্ভিস শিজিন্নদুনা পাংথোকই অমসুং য়ুজর অদুগীদমক্তা কি জুরা অমা (পব্লিক কি অমা অমসুং প্রাইভেট কি অমা) জেনেরেট তৌই অমসুং দোক্যুমেন্ট অদু শহি তৌই। য়ুজর অদুদা দিজিটেল ওইনা শহি তৌরবা দোক্যুমেন্ট অমসুং দিজিটেল সিগনেচর সর্টিফিকেট অদু পী।

C-DACনা, মসিনা পায়খৎলিবা ই-হষ্টাকশর (e-Hastakshar) থৌরাংগী মখাদা চৎনবা য়াবা আধার ID অমসুং রেজিষ্টর তৌরবা মোবাইল নম্বর লৈবা নাগরিকশীংদা মখোয়গী দোক্যুমেন্টশীং ওনলাইন্দা দিজিটেল ওইনা শহি তৌহন্নবগী খোংথাং পাইখৎলি।

মরুওইবা ফিচরশীং

 • শেল অমসুং মতম চংহন্দে
 • আধার-KYCদা য়ুম্ফম ওইবা ওথেন্তিকেসন
 • য়ুজরগী খুদোংচাবা হেনগৎহল্লি
 • আধার ID চংদবা য়াদে
 • দিজিতেল সিগনেচর এপ্লাই তৌবা হায়বসি য়াম্না লায়বা লনি
 • বাইওমেত্রিক নত্ত্রগা OTP (PINগা ওপশনেল ওইনা)দা য়ুম্ফম ওইবা ওথেন্টিকেসন
 • ভেরিফাই তৌবা য়াবা সিগ্নেচর অমসুং সিগ্নেটোরি
 • ফ্লেক্সিবল অমসুং এপ্লিকেসনগা লোয়ননা য়াংনা পুন্সিনবা য়াবা
 • আইনগী ওইনা মশক খংলবা
 • মীওই অমা, কারবারগী অমসুং গবর্নমেন্টকী ওইনা চুনরবা
 • লাইসেন্স পাইরবা CAশিংনা মেনেজ তৌবা
 • API সবস্ক্রিপসন মোদেল
 • অতোপ্পনা খংহন্দনবগী খুদোংচাবা লৈরবা
 • মপুং ফাবা ওদিট ত্রেইল অমগা লোয়নবা ইন্টিগ্রিটি
 • সিম্পল ওইবা সিগ্নেচর ভেরিফিকেসন
 • শিজিন্নরবা মতুংদা কীশীং খুদক্তা মাংহল্লি
 • অতেনবা ভেলিদিটিগী সর্টিফিকেটশীং
 • কী ষ্টোর তৌবা অমসুং কী প্রোটেক্সন তৌবগী ৱানিংঙাই লৈতে

কান্নবশীং

মফম অমসুং মতম অমহেক্তদা ইনফোর্মেসনবু কোম্না অমসুং সেক্যুওর ওইবা মওংদা দিজিটেল ওইনা সাইন তৌনবগী লম্বীনি – ই-সাইন অসি এপ্লিকেসন সর্ভিস প্রোভাইদরশীংবু, ফিজিকেল দোঙ্গল (dongles) শিজিন্নদনা সাইন তৌরিবশীংবু ওথেন্টিকেট তৌনবগি ফঙ্কসন তৌবা য়াহল্লিবা অমসুং আধার- KYC সর্ভিস শিজিন্নদুনা দিজিটেল ওইনা সাইন তৌবা য়াহল্লিবা ওনলাইন সর্ভিস অমনি।

আইনগী ওইনা চৎনবা য়াবা সিগনেচরশীং লৈহল্লি – ই-সাইন প্রোসেস অসিদা কঞ্জুমরগী অয়াবা, দিজিটেল সিগনেচর সর্টিফিকেট জেনেরেসন, দিজিটেল সিগনেচর শেম্বা অমসুং নপ্পা অমসুং ইনফোর্মেসন টেক্নোলোজি এক্টকী মতুংইন্না দিজিটেল সিগনেচর সর্টিফিকেট এক্সেপ্ট তৌবা য়াবা অসিনচিংবশীং অসি য়াউরি। মসিনা API স্পেসিফিকেসন অমসুং APIশীংগী লাইসেন্সিং মোদেলগী খুত্থাংদা কমপ্লাইএন্স নমদুনা চৎনহল্লি অমসুং ত্রাঞ্জেক্সনশীংগি ভেলিদিটি কনফার্ম তৌনবা শেম্বা কম্প্রেহেন্সিভ দিজিটেল ওদিট ত্রেইল অদুসু লেংদনা থমজিল্লি।

ফ্লেক্সিবল ওই অমসুং ইমপ্লিমেন্ট তৌবদা কোম্না থোকই – ই-সাইননা আধার- ই- KYC সর্ভিসগী লাইনদা কনফিগর তৌবা য়াবা ওথেন্টিকেসন ওপশনশীং পী অমসুং সাইন তৌরিবা মীওইশীংগী মশক অদু ভেরিফাই তৌনবা আধার ID রেকোর্দসু তৌই। সিগনেচর ওপশন অসিদা বাইওমেত্রিক নত্ত্রগা আধারগী দেটাবেজদা লৈরিবা রেজিষ্টর তৌরবা মোবাইল অদুগী খুত্থাংদা OTP ওথেন্টিকেসন (PINগা ওপশনেল ওইনা) অসিসু মনুং চল্লি। ই-সাইননা আধার পায়রিবা মীওই মিলিয়ন কয়াদা আইনগী মীৎয়েংদা চৎনবা য়াবা দিজিটেল সিগনেচর সর্ভিস এক্সেস তৌনবগী অরায়বা লম্বী অমা পীরি।

প্রাইভেসিবু ইকাই খুম্নবা – ই-সাইননা সিগ্নেচর ফঙ্কসনগীদমক্তা অপুনবা দোক্যুমেন্ট অদুগী মহুত্তা দোক্যুমেন্ট অদুগী খুবীগী প্রিন্ট (হাস) অদুখক্তমক সবমিট তৌদুনা কঞ্জুমরগী প্রাইভেসি লৈহল্লি।

সেক্যুওর ওইবা ওনলাইন সর্ভিস – ই-সাইন সর্ভিস অসি ই-ওথেন্টিকেসন গাইদলাইনশীং ইন্দুনা চৎলি। সাইন তৌরিবা মীওই অদুগী ওথেন্টিকেসন অদু আধার ই-KYC শীজিন্নদুনা পাংথোকগা লোয়ননা, দোক্যুমেন্ট অদুদা সিগ্নেচর অসি ই-সাইন প্রোভাইদর ওইবা, মুশিলহল্লবা সর্ভর অমদা পাংথোকই। ই-সাইন সর্ভিসশীং অসি থাজবা য়াবা থার্দ পার্টি সর্ভিস প্রোভাইদর, হায়বদি হৌজিক্কী ওইনা সর্টিফাইয়িং ওথোরিটিনা পাংথোকই। সেক্যুরিটি হেন্না ফগৎহন্নবা অমসুং লান্না শিজিন্নবা থীংনবা, সর্টিফিকেট হোল্ডর প্রাইভেট কীশীং অসি হার্দৱায়র সেক্যুরিটি মোদ্যুল (HSM)দা শেম্মী অমসুং অমুক্তং শিজিন্নরবা মতুংদা খুদক্তা মাংহল্লি।

ই-সাইননা মতৌ করম্না মথৌ পাংথোকপগে

ই-সাইন API অমসুং গেটৱে – ই-সাইন এপ্লিকেসন প্রোগ্রামিং ইন্টরফেসেস (APIs)না মরুওইবা আর্কিটেচরগী ওইবা কম্পোনেন্টশীং তাকই অমসুং এপ্লিকেসন সর্ভিস প্রোভাইদর, সর্টিফাইয়িং ওথোরিটিশীং, ত্রষ্টেদ থার্দ পার্টিশীং, আধার ই-KYC সর্ভিস অমসুং এপ্লিকেসন গেটৱেনচিংবা ষ্টেক হোল্ডরশীংগী মরক্তা পাংথোকপা কম্যুনিকেসনগী ফোর্মেট অমসুং ইলিমেন্টশীংসু শন্দোক্না তাকই। ষ্টেন্দর্দ ই-সাইন অসিনা এপ্লিকেসন সর্ভিস প্রোভাইদরশীংবু মখোয়গী এপ্লিকেসনদা ইকোম কোম্না ই-সাইনবু ইন্তিগ্রেট তৌবা ঙমহল্লি। CDAC না ই-সাইন গেটৱে প্রোভাইদর অমগুম্না ফঙ্কসন তৌরি।

ই-সাইন অসি কনানা অমসুং করম্বা মফমদা শিজিন্নবা য়াবগে

ই-সাইনদা ইন্দিভিজুএল য়ুজরশীং, ব্যুজিনেস এন্টিটিশীং অমসুং গবর্নমেন্টকীদমক ফ্লেক্সিবল ওইবা সবস্ক্রিপশন মোদেল লৈ। দেটা কম্প্রোমাইজ তৌবা য়াবগী রিস্ক অমসুং খুদোংথীবা নেম্না লৈবদদি OTP (PINগা ওপশনেল ওইনা) লেভেল ওথেন্টিকেসনদা য়ুম্ফম ওইবা ই-সাইন অসি চুনৈ অদুবু মখোয় অসি য়াম্না মরুওইবা ওইনা লৌনদে। দেটা কম্প্রোমাইজগী রিস্ক অমসুং খুদোংথীবগী চাং অসি ময়াই ওইবদদি বাইওমেত্রিক (ফিঙ্গরপ্রিন্ট/ আইরিস)তা য়ুম্ফম ওইবা ই-সাইন অসিনা খ্বাইদগী চুনবা ওই। মসিগী মনুংদা অচৌবা মোনেটিরি ভেল্যু নত্ত্রগা নমথাক তৌবগী রিস্ক লৈবা ত্রাঞ্জেক্সনশীং, নত্ত্রগা অরানবা মওংদা এক্সেস তৌবগী থাজবা চাউনা লৈবা প্রাইভেট ইনফোর্মেসন এক্সেস তৌবা অসিসু মনুং চল্লি।

সোর্স: ই-সাইন

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

 1. ই-সাইনগী বুকলেট
 2. ই-সাইনগী মতাংদা FAQশীং
 3. দাউনলোদ ৱিন্দোজ APP ফোর ই-সাইনিং
 4. দাউনলোদ ৱিন্দোজ ভিয়ুঅর ফোর .SIG ফাইল

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/28/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate