অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ৱাহৌদোক

দিজিটেল ইন্দিয়া হায়বসি ভারতপু দিজিটেল ওইনা মপাঙ্গল কলহল্লবা সমাজ অমসুং নোলেজগী ইকোনোমি অমা ওন্থোক্নবা প্রোগ্রাম অমনি। দিজিটেল ইন্দিয়া অসি হোংদোক্নবগী মওং মতৌনি অমসুং মসিনা সরকারগী সর্ভিসশীং অসি নাগরিকশীংদা ইলেক্ট্রোনিক্কী মওংদা ফংহনগনি। মসিনা সরকারগী সর্ভিসশীং অসি ইলেক্ট্রোনিক্কী মওংদা, য়ুনিক ID অমসুং ওথেন্তিক ওইবা অমসুং ষ্টেন্দর্দদা বেজ তৌবা ইন্টরওপরেট তৌবা য়াবা অমসুং ইন্টিগ্রেটেদ গবর্ণমেন্ট এপ্লিকেসনশীং অমসুং দেটা বেসিসতা য়ুম্ফম ওইবা ই-প্রমাণ ফংহন্দুনা পব্লিক একাউন্টেবিলিটি পুরক্কনি। প্রোগ্রাম অসি চৎলিবা চহিশিদগী ইং 2018 ফাউবা ফেজ নাইনা চৎনহনগনি।

ভিজন এরিয়াশীং

ভিজন অসি মরুওইবা এরিয়া অহুমদা মপুং ওই।

 1. নাগরিক খুদিংমক্তা ইনফ্রাষ্ট্রকচর অসি য়ুটিলিটিগুম্না
 2. দিমান্দগী মতুংইন্না গবর্নান্স অমসুং সর্ভিসশীং
 3. নাগরিকশীংগী দিজিটেল এম্পাৱারমেন্ট

নাগরিক খুদিংমক্তা ইনফ্রাষ্ট্রকচর অসি য়ুটিলিটিগুম্না ফংহনবা

 • নাগরিকশীংদা সর্ভিসশীং ফংহন্নবগীদমক্তা হায় স্পিদ ইন্টরনেট অসি কোর য়ুটিলিটি অমগুম্না ফংহনবা।
 • নাগরিক খুদিংমক্তা য়ুনিক, লাইফলোং, ওনলাইন ওইবা দিজিটেল আইদেন্টিটি লৈহন্নবা অমসুং ওথেন্তিকেট তৌবা ঙমহনবা।
 • দিজিটেল অমসুং ফাইনান্সিএল স্পেসতা নাগরিকশীংবু শরুক য়াবা ঙমহন্নবা মোবাইল ফোন অমসুং বেঙ্ক একাউন্ট লৈহনবা।
 • কমন সর্ভিস সেন্টর অমদা অরাইবা এক্সেস লৈহনবা।
 • পব্লিক ক্লাউদ অমদা শিজিন্নমিন্নবা য়াবা প্রাইভেট স্পেস লৈহনবা।
 • সেফ অমসুং সেক্যুওর ওইবা সাইবর-স্পেস

দিমান্দগী মতুংইন্না গবর্নান্স অমসুং সর্ভিসশীং

 • দিপার্টমেন্টশীং অমসুং জুরিসদিক্সনশীং লান্না লেপ্পা লৈতনা পুন্সিন্নবা।
 • ওনলাইন অমসুং মোবাইল প্লেটফোর্মশীংদগী রিএল তাইমদা সর্ভিসশীং ফংবা।
 • লাইনা এক্সেস তৌবা য়াহন্নবা নাগরিক পুম্নমক্তা পীরিবশীং অদু ক্লাউদতা ফংবা।
 • ব্যুজিনেস তৌবদা লাইহন্নবা সরকারগী সর্ভিসশীং অসি দিজিটেল ওইবা শক্লোন্দা হোংদোকপা।
 • অরেপ্পা ঙমখৈ অমগী মথক্তা ফাইনান্সিএল ত্রাঞ্জেক্সনশীং অসি ইলেক্ট্রোনিক অমসুং কেসলেস ওইনা পাংথোকপা।
 • GIS অসি ফিরেপ লৌবগী সপোর্ট সিষ্টেমশীং অমসুং চাউখৎ-থৌরাংদা মায়পাক্না শিজিন্নবা।

নাগরিকশীংগী দিজিটেল এম্পাৱারমেন্ট

 • য়ুনিভর্সেল দিজিটেল লিটরেসি লৈহনবা।
 • দিজিটেল রিসোর্স পুম্নমক য়ুনিভর্সেল ওইনা এক্সেস তৌবা য়াহনবা।
 • সরকারগী দোক্যুমেন্টশীং/সর্টিফিকেটশীংনা ক্লাউদতা ফংহনবা।
 • দিজিটেল রিসোর্সশীং/সর্ভিসশীং ভারতকী লোলশীংদা ফংহনবা।
 • পার্টিসিপেটিভ গবর্নান্সগীদমক কোল্লাবোরেটিভ দিজিটেল প্লেটফোর্ম লৈহনবা।
 • মীওই অমমমদা পীরিবা খুদোংচাবা পুম্নমক ক্লাউদকী খুত্থাংদা পোর্টেবিলিটি লৈহনবা।

দিজিটেল ইন্দিয়াগী স্কোপ

প্রোগ্রাম অসিগী অপুনবগী ওইবা স্কোপ অদুদি

 1. নোলেজ লৈবা ফ্যুচর অমগীদমক ভারতপু শেম-শাহনবা।
 2. IT (ইন্দিয়ান টেলেন্ট) + IT (ইনফোর্মেসন টেক্নোলোজি) = IT (ইন্দিয়া তুমোরো) ফংনবগীদমক ত্রান্সফোর্মেটিভ ওইবা।
 3. অহোংবা লৈহন্নবা টেক্নোলোজিবু মরু ওইহনবা।
 4. দিপার্টমেন্ট কয়া কোনশিন্দুনা অমব্রেলা প্রোগ্রাম অমা ওইরিবগী মতাংদা।
  • প্রোগ্রাম অসিনা মশিং য়াম্লবা থৌরাং অমসুং ৱাখনবু অমত্তা ওইবা, পাক-চাউরবা ভিজন অমদা, মখোয় খুদিংমকপু হেন্না চাউরবা পান্দম অমগী শরুক্কুম্না উননবা পুন্সিল্লি। ইন্দিভিজুএল এলিমেন্ট খুদিংমক মশানা মশাগী ওইনা লেপচৈ অদুবু মদু হেন্না চাউবা থৌরাং অমগী শরুক অমসুনি।
  • অমত্তা ওইনা পুন্সিন্নবনা অপুনবগী ওইনা মিসন অসিবু ত্রান্সফোর্মেটিভ ওইহল্লি।
 5. দিজিটেল ইন্দিয়া প্রোগ্রামনা হৌজিক লৈরিবা স্কিম কয়াগী ষ্ট্রকচর শেমদোক্তুনা অমদি অমুক হন্না ফোকস তৌদুনা অমত্তা ওইনা পুন্সিন্দুনা সিনক্রোনাইজ ওইবা মওংদা চৎনহনগনি। দিজিটেল ইন্দিয়া হায়দুনা প্রোগ্রামশীংগী কমন ওইবা ব্রান্দ শেম্বসিনা মখোয়গী ত্রান্সফোর্মেটিভ ইম্পেক্ট অদু উৎলি।

দিজিটেল ইন্দিয়াগী য়ুম্বী মাপন

দিজিটেল ইন্দিয়ানা খ্বাইদগী মথৌ তারিবা মীৎয়েং অসি শেমগৎকদবা এরিয়াশীংগী য়ুম্বী মাপনদা থম্মী, মখোয় অদুদি

 • ব্রোদবেন্দ হায়ৱেশীং
 • মোবাইল কনেক্টিভিটিদা য়ুনিভর্সেল এক্সেস লৈহনবা
 • পব্লিক ইন্টরনেট এক্সেস প্রোগ্রাম
 • ই-গবর্নান্স: টেক্নোলোজিগী খুত্থাংদা গবর্নমেন্ট রিফোর্ম তৌবা
 • ই-ক্রান্তি – সর্ভিসশীংগী ইলেক্ট্রোনিক দিলিভরি
 • পুম্নমক্কী ওইনা ইনফোর্মেসন ফংহনবা
 • ইলেক্ট্রোনিক্স মেন্যুফেকচর তৌবা
 • থবক পীনবগীদমক IT
 • অঙনবা লৌরোক প্রোগ্রামশীং

দিজিটেল ইন্দিয়াগী য়ুম্বী মাপনগী মরমদা হেন্না খংনবগীদমক মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু

সোর্স: MeitY

অকোনবা শেমদোকখিবা : 10/24/2019© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate