অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ওনলাইন বেঙ্ক ফ্রাউদ

ওনলাইন বেঙ্ক ফ্রাউদ

করিগুম্বা নহাক্না ওনলাইন্দা ত্রাঞ্জেক্সন পাংথোক্লিঙৈদা শেল মাংখ্রবদি নত্ত্রগা ওনলাইন ফ্রাউদকী ভিক্টিম অমা ওইরবদি, নহাক্কী শেনফমদু রিকোভর তৌনবগী থৌরাং নহাক্না লৌখৎপগী অধিকার লৈ। নহাক্না ওফেন্দর অদুগী মায়োক্তা ক্রিমিনেল কমপ্লেন্ট অমা ফাইল তৌবসু য়াই।

ঐগী শেন মাংখিবা য়াবা কমন ওইবা লম্বীশীংদু করি করিনো?

নহাক্না থেংনবা য়াবা ফিভম খরা মখাদা পীরি:

 • নহাক্কী ক্রেদিট নত্ত্রগা দেবিট কার্দ অদু নহাক্না দুকান নত্ত্রগা রেষ্টুরেন্ট অমদা শিজিন্নবা মতমদা মান্নবা মহুৎ অমা শেমখিবা (cloned) য়াই।
 • নহাক্কী কার্দ নত্ত্রগা PIN নম্বর হুরান্নবা বেঙ্কতগী মালহনবা শাশিন্নবা কোলশীং।
 • নহাক্কী লোগইনগী অকুপ্পা মরোলশীং হুরানগদবা সাইটশীংদা লিঙ্ক পীবা শাশিন্নবা ই-মেইলশীং (‘ফিশীং’ ই-মেইলশীং)।
 • নহাক্কী কম্প্যুটরদগী ফাইনান্সিএল ইনফোর্মেসন হুরানগদবা ভাইরস এটেচমেন্টশীংগা লোয়নবা শাশিন্নবা ই-মেইলশীং।
 • নহাক্কী একাউন্টতা শেল ত্রান্সফর তৌরক্নবা থাজবা পীবা, অদুবু মদুগী মহুত্তা নহাক্কী দেটা পুম্নমক হুরানখিগদবা স্কামশীং।

ঐহাক অসি মথক্তা পনখ্রিবা ফিভমশীং অসিদগী অমহেক্তগী ভিক্টিম অমা ওইবা তারবদি ঐনা করি তৌবা য়াবগে?

করিগুম্বা অসিগুম্বা থৌদোক অমা থোকপা তারবদি, নহাক্না মখাগী ওপশনশীং অসি পাংথোকপা য়াগনি:

 1. বেঙ্কতা কমপ্লেন্ট অমা পীশিনবা য়াই।
  • অয়াম্বা বেঙ্কশীংদা অসিগুম্বা থৌদোকশীংসি থেংননবখক্কী থম্বা ষ্টাফ লৈরে। মরি লৈনবা কন্টেক্টকী অকুপ্পা মরোলশীং অদু নহাক্কী কার্দকী মনিংদা ফংবগা লোয়ননা বেঙ্ককী ৱেবসাইত্তসু ফংগনি।
  • করিগুম্বা নহাক্না শেল মাংখিবা লৈরবদি নহাক্না খুদক্তা ফোনগী (হেন্না ফৈ) নত্ত্রগা ই-মেইলগী খুত্থাংদা কন্টেক্ট তৌগদবনি। কমপ্লেন্ট নম্বর অদু ইশিনবা কাউগনু অমসুং নম্বর অদু শিজিন্নদুনা নহাক্কী কমপ্লেন্ট অদুগী মরমদা মখা তানা (follow up) হংউ।
  • বেঙ্কিং কোদস এন্ড ষ্টেন্দর্দস বোর্দ ওফ ইন্দিয়া (BCSBI)না শেম্বা কোদ ওফ বেঙ্কস কমিটমেন্ট টু কষ্টমরস (CBCC) না বেঙ্ক ব্রাঞ্চ খুদিংমকপু কষ্টমর গ্রিভান্সশীং কোকহন্নবগী দায়ত্ব লৌরিবা বেঙ্ক ব্রাঞ্চ অদুগী ওফিসিএলগী মমীং অদু থেত্তুনা থম্নবা খংহল্লি। করিগুম্বা নহাক্কী কমপ্লেন্ট অদু ব্রাঞ্চকী থাক্তা লৈখায় তাবা ঙমদ্রবদি, নহাক্না ব্রাঞ্চতা থেৎলিবা এদ্রেস অদু শিজিন্নদুনা রিজনেল নত্ত্রগা জোনেল মেনেজর, নত্ত্রগা প্রিন্সিপাল নোদেল ওফিসর (PNO)দা ৱাকৎপা য়াই।
  • হেল্প দেস্কশীংগী টেলেফোন নম্বরশীংসু ATM মেছিন খুদিংমক্তা থেত্তুনা উৎলি।
  • ময়ামগী ওইনা, কমপ্লেন্ট অদু ফংবা নুমিৎ 30নিগী মনুংদা, বেঙ্ক অদুনা নঙোন্দা ফাইনেল রেস্পোঞ্জ (অরোয়বা পাউখুম) অমা থারক্কনি নত্ত্রগা করিগীদমক্তা মদু থীজিন্নবা অহেনবা মতম মথৌ তারিবনো হায়বা শন্দোক্না খংহল্লক্কনি। বেঙ্ক অদুদগী থারকপা অরোয়বা পাউখুম অদুদা নহাক্না পেন্দ্রবা ওইরবদি কমপ্লেন্ট অদুবু মাংলোমদা পুখৎনবগী প্রোসেস অদুসু বেঙ্ক অদুনা নঙোন্দা তাক্লক্কনি।
 1. নহাক্কী জুরিসদিক্সনদা লৈবা বেঙ্কিং ওম্বুদসমেন অদুদা কমপ্লেন্ট অমা ফাইল তৌবীয়ু।
  • করিগুম্বা বেঙ্ক অদুনা পীরকপা রিজোলুসন অদুদা নহাক্না পেন্দ্রবদি অমসুং ৱাফম অদু মখাতানা পুখৎপা পাম্লবদি, নহাক্না বেঙ্কিং ওম্বুদসমেন স্কিম, 2006গী মখাদা রিজর্ভ বেঙ্ক ওফ ইন্দিয়ানা লিংখৎপা বেঙ্কিং ওম্বুদসমেনদা এপ্রোচ তৌবা য়াই।
  • বেঙ্ক খুদিংমক্না মসিগী ব্রাঞ্চশীংদা, ব্রাঞ্চ অদু করম্বা বেঙ্কিং ওম্বুদসমেনগী জুরিসদিক্সন মখাদা লৈবগে হায়বগী অকুপ্পা মরোল তাক্তুনা উৎপা মথৌ তাই। বেঙ্কিং ওম্বুদসমেন পুম্নমক্কী কন্টেক্ট তৌনবগী অকুপ্পা মরোল খংনবগীদমক মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু। মরি লৈনবা বেঙ্কিং ওম্বুদসমেন অদুদা ওনলাইন কমপ্লেন্ট অমা পীশিন্নবগীদমক, মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু।
  • নহাক্না মসি বেঙ্ক অদুগা ৱারোইশিন পুরক্নবা হোৎনরুবদা মায় পাক্লক্ত্রবা মতমখক্তদা পাংথোকপা য়াগনি। করিগুম্বা নহাক্না কোর্টতা, হায়বদি কঞ্জ্যুমর কোর্টকুম্বদা, কেস অমা ফাইল তৌবা তারবদি, কেস অদু চত্থরিঙৈ মনুংদুদা নহাক্না ওম্বুদসমেনদা এপ্রোচ তৌবা য়াদে।
  • করিগুম্বা নহাক্না বেঙ্কিং ওম্বুদসমেনগী ৱারেপ অদুদা পেন্দ্রবদি, নহাক্না ওম্বুদসমেনগী ৱারেপ অদুগী মায়োক্তা এপেলেট ওথোরিটি (appellate authority) ওইরিবা দিপ্যুটি গবর্ণর, রিজর্ভ বেঙ্ক ওফ ইন্দিয়াদা এপ্রোচ তৌবা য়াই। আপিল অসি ওম্বুদসমেনগী ৱারেপ অদুগী নুমিৎ 30নিগী মনুংদা তৌবা তাই।

খ্বাইদগী মনাক নকপা সাইবর ক্রাইম সেল/ পুলিস ষ্টেসনদা কমপ্লেন্ট অমা ফাইল তৌবীয়ু।

মসি মশা চত্তুনা, নত্ত্রগা ষ্টেট খরদদি, ওনলাইন পোর্টেল অমগী খুত্থাংদসু তৌবা য়াই। মহৌশানা ক্রিমিনেল প্রোসিদিংস অদু মতম হেন্না চংই অমসুং নঙোন্দা কম্পেন্সেসন পীবখক্তা নত্তনা ওফেন্দর অদু জেলদা থম্বা নত্ত্রগা ফাইন লৌবা য়াউই।

মরি লৈনবা কঞ্জ্যুমর ফোরমদা কেস অমা ফাইল তৌবীয়ু

কঞ্জুমর ফোরম অসি দিষ্ট্রিক্ট, ষ্টেট অমসুং নেসনেল লেভেলশীংদা লৈ। নহাক্না কেস অমা মফমসিদা ফেক্টর 2দা য়ূম্ফম ওইদুনা ফাইল তৌবা য়াই:

 • নহাক্না মাংখিবা শেলগী চাং.

সে ন.

ফোরমশীং

এমাউন্ট (শেনফম)

1

দিষ্ট্রিক্ট ফোরম

লুপা লাখ 20 ফাউবা

2

ষ্টেট কমিসন

লুপা লাখ 20দগী লুপা ক্রোর 1

3

নেসনেল কমিসন

লুপা ক্রোর 1দগী হেনবা

 • করম্বা মফমদা শেলদু মাংবগী থৌদোক্তু থোকখিবগে? নহাক্না কমপ্লেন্ট অদু, শেল মাংখিবা মফম অদুদা, নত্ত্রগা ওপোজিট পার্টি (বেঙ্ক) অদুনা মখোয়গী ব্যুজিনেস তৌরিবা মফম অদুদা ফাইল তৌবা য়াই।

বেঙ্ক অদুনা থৌশাবিদ্রে, অমসুং নঙোন্দা মতিক চাবা সর্ভিস পীদ্রে হায়না নহাক্না ফাউরবখক্তদা কঞ্জুমর ফোরমশীংদা নহাক্না এপ্রোচ তৌগদবনি। ফোরম অসিনা তশেংবা মরাল লৈরিবা মীওই (actual culprit) অদু প্রোসিক্যুট (prosecute) তৌদে।

মহৌশানা, কঞ্জুমর কোর্ট অমসুং বেঙ্কিং ওম্বুদসমেন অনিমক্তা চপ মান্নবা মতমদা কেস ফাইল তৌনদে।

ঐগী একাউন্টতগী ঐনা মাংখিবা শেল পুম্নমক্তু রিকোভর তৌবা ঙমগদ্রা?

কোড ওফ বেঙ্কস কমিটমেন্ট টু কষ্টমরসনা হায়রি মদুদি করিগুম্বা নহাক্না বেঙ্কতা য়াম্না থুনা (খুদক্তা) পাউ পীহৌরবদি বেঙ্কতা নঙোন্দা শেলদু হঞ্জিনফম (reimbursed) থোকই। নহাক্কী মাংখ্রিবা সেল অদু য়াম্লবদা লুপা 10,000দগী হেল্লোইদবনি, খুদম ওইনা, INR 50,000বু নমথাক তৌদুনা লৌথোকখ্রবদি, বেঙ্কনা নঙোন্দা INR. 40,000 হঞ্জিল্লক্কনি, অমসুং নহাক্না INR 10,000 মাংজগনি।

করিগুম্বা নহাক্না পুকচেল শেংদনা নত্ত্রগা থৌশাদনা থবক্তু পাংথোকখিবা নত্ত্রগা ইনফোর্মেসন অদু তাকথোকখিবদা/ অনওথোরাইজ ওইনা শীজিন্নবা য়াহনখিবদা নহাক্কী অশোয়বা লৈরবদি, লিমিট অসি এপ্লাই তৌরোই।

ওনলাইনদা ত্রাঞ্জেক্ট তৌরিঙৈদা ইশামকপু চেক্সিনজনবগীদমক ঐনা করি তৌবা তাবগে?

 • বেঙ্ককী ওথোরাইজ রিপ্রেজেন্টেটিভনি হায়জবা মীওইশীংসু য়াউনা, কনাগুম্বা মীওই অমত্তদা পর্সোনেল ফাইনান্সিএল ইনফোর্মেসন (PIN, ইন্টরনেট বেঙ্কিং পাসৱার্দশীং, অসিনচিংবা) কৈদৌঙৈদা পীথোক্কনু।
 • ওনলাইন ত্রাঞ্জেক্সন পুম্নমক্কী ৱান টাইম পাসৱার্দ এনেবল তৌ, অমসুং ত্রাঞ্জেক্সনশীংগী নোটিফিকেসন পীরক্নবা মোবাইল অমসুং ই-মেইল এলর্টশীং সবস্ক্রাইব তৌ।
 • য়ুনিক পাসৱার্দশীং (unique passwords) শিজিন্নৌ অমসুং পোকপগী তাংগুম্বা লনাইগী ইনফোর্মেসন খংখিবা য়াবা ইনফোর্মেসন শিজিন্নরোইদবনি।
 • নহাক্কী ইন্টরনেট বেঙ্কিং পাসৱার্দ অদু চাং নাইনা হোংদোকউ।
 • চিংনবা য়াবা ই-মেইলশীংদগী ফংবা লিঙ্কশীং হাংদোক্কনু, অমসুং নহাক্কী কম্প্যুটর অদু অপ-তু-দেট ওইবা এন্টি-ভাইরস সোফটৱায়ার হাপচিল্লু। করিগুম্বা নহাক্না অশেংবনি হায়না থাজবা (authentic) সাইট অমা হাংদোক্লুরবদি, সাইট অদুগী মথংদা লৈরিবা পেদলোক সিম্বোল (padlock symbol) অদু থীয়ু অমসুং পর্সোনেল ইনফোর্মেন এন্টর তৌদ্রিঙৈদা সাইট সর্টিফিকেট ফংনবগীদমক্তা মদুদা দবল ক্লিক তৌ।
 • নহাক্না নহাক্কী মোবাইল দিভাইসতা পীরিবা পাসৱার্দ প্রোটেক্সনদু শোয়দনা শীজিন্নৌ।
 • ওইথোক্তবা মওংদা শেল ফংহনগনি হায়না থাজহনবা থৌওংশীংদা মিতারুনু! মসিগী মনুংদা লোটরি ফাউরে হায়বগুম্বা অমসুং ফোরেনরশীংনা নহাক্কী একাউন্টদা শেল হাপ্লক্কে হায়বনচিংবা য়াউবা য়াই।
 • মতম পুম্নমক্তা বেঙ্কি ইনষ্ট্রক্সনশীং ইল্লু অমসুং পব্লিক কম্প্যুটরশীংদা বেঙ্কিং ত্রাঞ্জেক্সনশীং পাংথোক্তনবা হোৎনৌ। করিগুম্বা নহাক্না শীজিন্নবগী তঙাইফদবা লৈরবদি, ত্রাঞ্জেক্সন লোয়রবা মতুংদা নহাক্কী একাউন্টতু শোয়দনা লোগ আউট তৌ অমসুং ব্রাউজিং হিষ্টরি দিলিট তৌ।

সোর্স: ন্যায়া© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate