অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

নুপী অমসুং ই-গবর্নান্স

মহিলা ই-হাট

মহিলা ই-হাট হায়বসি নুপী এন্ত্রিপ্রেন্যুওরশীংগী পান্দম অমসুং মথৌ তাবশীং ফংহন্নবা খোংথাং অমনি। মসি নুপীশীংগী ওনলাইন মার্কেটিং প্লেটফোর্ম অমনি অমসুং মসিদা শরুক য়ারিবশীংনা মখোয়গী প্রদক্টশীং অদু উৎপা য়াই। মদি ‘দিজিটেল ইন্দিয়া’ অমসুং ‘ষ্টেন্দ অপ ইন্দিয়া’গী শরুক অমা ওইনা লৈবাক শিনবা থুংনা পাইখৎলিবা নুপীশীংগী থৌরাং অমনি। প্লেটফোর্ম অসি মিনিষ্ট্রি ওফ ৱুমেন এন্ড চাইল্ড দিভেলপমেন্ট, গবর্নমেন্ট ওফ ইন্দিয়ানা রাষ্ট্রিয়া মহিলা কোষ (RMK)গী মখাদা লিংখৎপনি।

মিসন

অরৈবা মীওইশীংদা হকথেংননা য়োলহন্নবা ৱেবতা য়ুম্ফম ওইবা মার্কেটিং প্লেটফোর্ম অমা নুপী এন্ত্রিপ্রেন্যুওরশীংদা পীদুনা কেটালিষ্ট অমগুম্না থবক তৌবা।

প্লেটফোর্ম অসিগী তোপ-তোপ্পা ফিচরশীং

 • নুপী এন্ত্রিপ্রেন্যুওরশীংগীদমক্তা মখোয়না শেম্বা/শাবা/য়োনবা প্রদক্টশীং উত্থোক্নবগীদমক তেক্নোলোজি শীজিন্ননবা তঞ্জা অমা পী। উৎলিবা প্রদক্টশীং য়েংনবা, মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু
 • নুপীশীংনসু ক্রিএটিভ পোতেন্সিএল হায়বদি খুদম ওইনা ফি তুববু খংহল্লিবা মখোয়দা পীরিবা সর্ভিসশীংবু উত্থোকপসু য়াই।
 • ই-হাটকী অপুনবা ব্যুজিনেস অদু প্রদ্যুসর অদুনা মোবাইল অমগী খুত্থাংদা চলাইবা য়াবা মরম্না ই-হাটনা মোবাইল নম্বর অমখক্কী মথৌ তাই। প্লেটফোর্ম অসিদা য়াউনবা, মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু
 • অরৈবা অমসুং অয়োনবগী মতেং পাংনবগীদমক, ই-হাট পোর্টেলদা প্রদক্ট অদুবু ফোটোগ্রাফ, দিস্ক্রিপসন, মমল অমসুং মোবাইল নম্বর/পুথোক্লিবা মীওইদুগী লৈফমগা কোন্ননা উৎলি।
 • অরৈবা মীওই অদুনা অয়োনবা মীওই অদুদা মশা ওইনা, তেলেফোন্দা ওইনা নত্ত্রগা ই-মেইলগী খুত্থাংদা নত্ত্রগা মঙোন্দা খুদোংচাগদবা মওং অমহেক্তদা ফংননবগী ওপশন লৈগনি। মতৌ অসুম্না ই-হাট হায়বসি নুপী এন্ত্রিপ্রেন্যুওরশীং/SHGগি প্রদক্টশীং অসিবু য়োনবদা মতেং পাংনবা, অরৈবা অমসুং অয়োনবা অনিবু হকথেংননা শমজিন্নহল্লিবা লম্বী অমনি।

মহিলা ই-হাট শরুক য়ারিবশীং/ ভেন্দরশীংগী ওইনা পীরিবা টর্ম অমসুং কন্দিসনশীং

 • ভারতকী নুপী নাগরিক/নুপী SHG/ নুপীনা লুচিংবা এন্টরপ্রাইজ অমা শোয়দনা ওইগদবনি।
 • চহি 18দগী হেনবা ওইরোইদবনি।
 • পোর্টেল অসিগী খুত্থাংদা উৎলিবা অমসুং ত্রাঞ্জেক্ট তৌরিবা পোৎ-চৈ অমসুং সর্ভিসশীং অসি আইন্না য়াবা ওইগদবনি।
 • অয়োনবা অমসুং অরৈবশীংনা RMK অসি নিতি-নিয়ম থুগাইবগী থৌওং অমহেক্তা লৈহল্লোই হায়না থাজবা পীগদবনি।
 • অতোপ্পা টর্ম অমসুং কন্দিসনশীং
 • শরুক য়ারিবশীং/ ভেন্দরশীংনা অফবা ক্বালিটিগী প্রদক্টশীং উৎকদবনি অমসুং প্রদক্টশীং অদুগী ক্বালিটিগী মতাংদা দায়ত্ব লৌগদবনি অমসুং মসিগী মতাংদা RMKনা দায়ত্ব লৌরোই।
 • শরুক য়ারিবশীং/ ভেন্দরশীংনা প্রদক্ট/প্রদক্টশীংগা মরি লৈনবা অশোয়বা অমসুং মতিক চাদবা সর্ভিসশীং য়েংশিনগদবনি অমসুং অশোয়বা অমসুং মতিক চাদবা সর্ভিস অমগীদমক্তা RMKনা দায়ত্ব লৌরোই।
 • শরুক য়ারিবশীং/ ভেন্দরশীংনা কঞ্জ্যুমরদা প্রদক্ট/প্রদক্টশীং/ সর্ভিসশীং মতম চানা য়ৌহনগদবনি।
 • প্রদক্টশীং অদু য়ামদ্রবদা নুমিৎ 30নিগী ওইনা উৎকনি অমসুং নুমিৎ 30 লেপ্লুরবা মতুংদা অমুক হন্না উৎপা য়াই।
 • ই-হাটতা হাপচিন্নবগীদমক RMKনা প্রদক্টশীং/ সর্ভিসশীং লৌশিনবগী অধিকার লৈগনি। খল্লবা মতুংদা RMKনা শরুক য়ারিবশীং/ ভেন্দরশীংদা পাউ পীগনি অমসুং প্রদক্টশীং/সর্ভিস কন্টেক্টশীং উৎপা য়াহন্নবগীদমক শরুক য়ারিবশীং/ভেন্দরশীংনা এক্সেপটেন্স লেটর অমসুং অন্দরটেকিং অদু থারকপা তাই।
 • শরুক য়ারিবশীং/ ভেন্দরশীংনা পোর্টেল অসিদা আইন্না য়াদবা নত্ত্রগা হুরান-লান্নাদা পুশিল্লকপা পোৎ-চৈশীং উত্তনবা নত্ত্রগা ত্রাঞ্জেক্ট তৌদনবা হোৎনগদবনি। হিরম অসিদা নিতি-নিয়ম থুগাইরক্লবদি আইনগী ওইবা থবক থৌরমশীং লৌখৎপা য়াউনা শরুক য়ারিবশীং/ ভেন্দরশীংখক্কী দায়ত্ব ওইগনি।
 • শরুক য়ারিবশীং/ ভেন্দরশীংনা লৈবাক অসিগী আইনগী মতুংইন্না চৎকদবা আইনগী ওইবা ফোর্মেলিটিশীংদু মপাল লৈবাক্তা য়োনবা খুদিংমক্তসু চৎনহনগদবনি।
 • শরুক য়ারিবশীং/ ভেন্দরশীংনা এপ্লিকেবল ওইবা তেক্স পুম্নমক শোয়দনা পীগদবনি অমসুং মরি লৈনবা আইনশীং/ নিতি-নিয়মশীং ইনগদবনি।
 • ইলিজিবিলিতি য়াউনা টর্ম অমসুং কন্দিসনশীং অসি RMK মথন্তগী অপাম্বদা মতম অমহেক্তদা হোংদোকপা ঙম্মী।
 • শরুক য়ারিবশীং/ ভেন্দরশীংনা পেমেন্ট অদু অরৈবা মীদগী হকথেংননা ফংগনি।
 • শরুক য়ারিবশীং/ ভেন্দরশীংনা পোর্টেল অসিগী খুত্থাংদা পাংথোকখিবা/ লোইশিনখিবা ত্রাঞ্জেক্সনশীংগী অকুপ্পা মরোলশীং অদু থমজিনবা অমসুং থা অহুম-অহুমগী রিপোর্ট অদু RMKদা থারকপা মথৌ তাই অমসুং পেকেট শেম্বদা মহিলা ই-হাটকী লোগো অদুসু উৎপা তাই।
 • শরুক য়ারিবশীং/ ভেন্দরশীংনা মখোয়গী ষ্টেটতা চৎনরিবা মিনিমম ওইবা চার্জশীং অদু ষ্টাম্প পেপরদা অন্দরতেকিং পীবা তাই।

সোর্স : মহিলা ই-হাট

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate