অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

আইন কায়না মুভি দাউনলোদ তৌবা থীংনবা আইনগী মচাকশীং

আইন কায়না মুভি দাউনলোদ তৌবা থীংনবা আইনগী মচাকশীং

ওনলাইন এন্টরটেনমেন্ট কন্টেন্ট থম্ফম (হোষ্ট) ওইরিবা ৱেবসাইটশীংদগী মুভিশীং দাউনলোদ তৌবসি আইননা য়াব্রা?

মসি ফিভমগী মখা পোল্লি। ৱেবসাইত্তা য়াউরিবা কন্টেন্ট খরদি লাইসেন্স পীরবা মখলগী ওই, মসিগী অর্থদি নহাক্না মখোয়দু লেম্না দাউনলোদ তৌবা অমসুং চাইথোকপদা মপুদুগী অয়াবা লৈরে হায়বনি।

অদুম ওইনমক, অসিগুম্বা ৱেবসাইটশীং অসিগী অয়াম্বা কন্টেন্টশীংদি কোপিরাইটনা প্রোটেক্ট তৌই, অমসুং অসিগুম্বা কণ্টেন্টশীং অনওথোরাইজ ওইবা মওংদা দাউনলোদ তৌববু কোপিরাইট থুগায়বনি (infringement) হায়না লৌগনি।

চৎনরিবা রুল অমা ওইনা, অচৌবা প্রদক্সন হাউসশীংনা পুথোকপা অয়াম্বা মুভিশীংদি মহৌশানা কোপিরাইটনা প্রোটেক্ট তৌই, অমসুং মখোয়বু ৱেবসাইত্তগী দাউনলোদ তৌবা হায়বসি আইন্না য়াদে। খুদম ওইনা, করিগুম্বা নহাক্না বাহুবলি 2বু, মদু রিলিজ তৌখিবা চয়োলদুদা য়েংবা ওইরবদি, নহাক্না মদু আইন কায়না তৌবনি হায়না লৌবদা শোয়ররোই খনবা য়ারে।

করিগুম্বা ঐহাক্না মুভি অমা আইন কায়না দাউনলোদ তৌরুরবদি কৈশুমশংদা চংগদ্রা নত্ত্রগা ফাইন থীগদ্রা?

হোয়, করিগুম্বা নহাক্না খংনা খংনা মুভি অদুগী কোপিরাইট থুগায়রে নত্ত্রগা থুগায়বদা কনাগুম্বা অমবু মতেং পাংখি হায়না কোর্টতা উৎলবদি চৈরাক ফংগনি। অয়াম্বা মতমদা মুভি অদুদা মদু কোপিরাইট তৌরবা থবক্নি হায়না শেংনা তাকপা ৱাটরমার্ক নত্ত্রগা নোটিস অমা য়াউবা মরম্না, নহাক্না কোপিরাইট থুগাইবদু খংনা তৌবনি হায়না কোর্টনা লৌগনি।

করিগুম্বা আইনগী (কোপিরাইট এক্ট 1957 সেক্সন 63) মখাদা নহাকপু মরাল লৈরে হায়না লাউথোক্লবদি, অহানবা মরালগী ওইনা, লুপা 50,000 অমসুং লুপা 200,000গী মরক্তা ওইবা ফাইন লৌবগা লোয়ননা, থা তরুক্তগী চহি অহুম ফাউবা কৈশুমশংদা থম্বগী চৈরাক পীগনি। অদুম ওইনমক, পনবা য়াবদি, ওনলাইন্দা মুভি দাউনলোদ তৌরুবগীদমক থাঙ্গৈশেংনা প্রোসিক্যুসনগী  (আইনগী থোংদা চৈরাক পীবা) কেস তৌখিবগী মশিং য়াম্না লৈবা উদ্রি। অয়াম্বা মতমদা, মুভি অদুগী কোপিরাইট লৌরিবা মীওই অদুনা URL  অদু থীংনবখক হোৎনবা (অইবা নোটিস নত্ত্রগা কোর্টকী ওর্দরগী খুত্থাংদা) থেংনৈ।

আইন অসিগী (Copyright Act 1957 section 63A) মখাদা, করিগুম্বা নহাকপু চৈরাক অমুক পীখ্রবা মতুংদা, মসি অমুক হন্না পাংথোকপগী চৈরাক ফংলবদি হেন্না শাথীগনি। করিগুম্বা নহাক্না মসি পাংথোকপগী অমুক হন্না ফারবদি, লুপা 100,000 অমসুং 200,000গী মরক্তা লৈবা ফাইন অমগা লোয়ননা কৈশুমশংদা লৈবগী মতম অদু চহি অমদগী অহুম ফাউবগী মনুংদা ওইগনি।

অদুম ওইনমক, করিগুম্বা নহাক্না কোপিরাইট থুগায়খিবদু কমর্সিএলগী মওংদা (য়োন্নবা নত্ত্রগা ৱাইহন্নবগী নত্তবা, লনাইগী শিজিন্ননবা ওইবা) নত্তে হায়বা কোর্টনা থাজরবদি নহাকপু কৈশুমশংদা থমগদবা মতম নত্ত্রগা ফাইন অদু হন্থহল্লকপা য়াই।

ভারত্তা লৈবা মীওইশীংদা করম্বা কোপিরাইট লোশীং চৎনহনবগে?

দি কোপিরাইট এক্ট, 1957 অসি ভারত শিনবা থুংনা চৎনৈ অমসুং মসিনা মপাল লৈবাক্তা নম্বা মুভিশীংসু প্রোটেক্ট তৌই। আমেরিকাগী দিজিটেল মিল্লেনিয়ম কোপিরাইট এক্ট, 1998কুম্বা মপাল লৈবাক্কী আইনশীংনা ভারত্তা লৈরিবা মীওইশীংবু কোনশিল্লোই, অমসুং করিগুম্বা নহাক্না কোপিরাইট তৌরবা মুভিশীং ভারত্তা দাউনলোদ তৌরবদি, আইনশীং অসিগী মখাদা নহাক্কী মায়োক্তা ক্রিমিনেল এক্সন অমত্তা লৌখৎপা য়ারোই।

করিগুম্বা ঐহাকপু ফারবদি ঐগী করি করি অধিকারশীং ফংগদগে? ঐনা বেল লৌবা য়াগদ্রা?

পুলিস ওফিসরশীংনা মখোয় মশাগী ওইবা ৱাখল্লোন্দা (own accord) কোপিরাইট থুগাইবগীদমক (মরম অদুনা ৱারেন্ট য়াউদনা মী ফাই) মীওই অমবু ফাবা য়াব্রা, অমদি কোপিরাইট থুগাইবগী মরালদা ফারবা মীওই অদুনা বেল ফংবগী অধিকার লৈব্রা হায়বগী মতাং অসি ময়েক ইশেং শেংদে।

ক্রিমিনেল প্রোসিদ্যুওরদা য়াউরিবা আইননা, পুলিসনা কোর্টতগী অয়াবা লৌদনা ইনভেষ্টিগেসন হৌবা নত্ত্রগা মী ফাবা য়াবা ক্রাইমশীংবু ‘কোগনাইজেবল’ ক্রাইমশীংনি হায়না লৌই। মসিগা মান্ননা, নহাক্না বেল (বোন্দ অমা সাইন তৌনরবা মতুংদা থাদোকপা) লৌবা য়াবা ক্রাইমবু ‘বেলএবল’ ক্রাইম হায়না খংনগনি।

তোঙান-তোঙানবা ষ্টেটশীংদা, তোঙান-তোঙানবা কোর্ট ওর্দরশীং লৈবা মরম্না আইনগী ফিভমসি মান্নদে। খুদম ওইনা:

  • অসাম দা, কোপিরাইট থুগাইবসি নন-বেলএবল ওই।
  • অন্ধ্র প্রদেশ অমসুং টেলঙ্গানা দা, কোপিরাইট থুগাইবসি বেলএবল অমসুং নন-কোগনাইজেবল ওই।
  • কেরলা দা, কোপিরাইট থুগাইবসি কোগনাইজেবল অমসুং নন-বেলএবল ওই।
  • দিল্লি দা, কোপিরাইট থুগাইবসি কোগনাইজেবল অমসুং নন-বেলএবল ওই।

ষ্টেট খরদা হেন্না কনবা আইনশীং লৈব্রা?

হোয় লৈ। কেরলাকরনাটকাটামিল নাদু অমসুং মহারাষ্ট্রদা, ষ্টেট গবর্ণমেন্টশীংনা ভিদিও পাইরেসি অসি, মখোয়গী ওইবা, ময়াম্না গুন্ডা এক্ট হায়নসু খংনবা ওর্গানাইজ ক্রাইম লোশীংগী মখাদা লংজবা মরাল (ওফেন্স)নি হায়না লৌই। আইনশীং অসি অসি তশেংবদি ওর্গানাইজ ক্রাইমশীং থেংননবা দ্রাফট তৌখিবনি, অমসুং মসিনা পুলিসতা অহেনবা শক্তি, হায়বদি মরুওইনা মীশীংবু এরেষ্ট তৌবা নত্তবদা কষ্টদিদা থম্বসু য়াহল্লি।

সোর্স: ন্যায়া

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/12/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate