অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

মহৈ-মশিং

মহৈ-মশিং

  • মহৈ-মশিং তম্বা হায়বসি মীওইবগী ফংফম থোকপা অধিকার অমনি

    চহি তরামরি শুদ্রিফাউবা অঙাং পুম্নমক্তা লেম্না অমদি শোয়দনা মহৈ মশীং তমহনবা হায়বসি সংবিধানগী থৌরাং অমনি। হৌখিবা চহি তরাসিদা অমদি ইকুই কুইদ্রিঙৈদা রাইট ওফ চিলদ্রেন তু ফ্রি এন্ড কম্পলসরি এজুকেসন, ২০০৯ চৎনহনখিবনসু ভারত্তা লাইরিক হৈবগী চাং য়াম্না ৱাংলকপা উরি।

  • মহৈ-মশিং তম্বদা ICT

    ইনফোর্মেসন অমদি কম্যুনিকেসন টেক্নোলোজিনা (ICT) মহৈ-মশিং তম্বগী লমদা লৌরিবা থৌদাং অসিনা মহৈ-মশিং তম্বগী থবকশীংদা টেক্নোলোজি শিজিন্নহনবগী খোংজেলদা মরুওইবা থৌদাং অমা লৌরি। ICTনা তুংদা ওইরকপা য়াবশীং খংহল্লি, মহৈ-মশিং তম্বগী থবকশীংদা পুন্সিনবগী চৎনবী শেম্মী অমসুং তম্নবগী অকোয়রোন হেনগৎহন্নবা অচৌবা খুদোংচাবশীং পীরি।

মহৈ-মশিং তম্বা

প্রাইমারি এজুকেসন হায়বসি নাগরিক পুম্নমক্কী অমদি জাতিগী চাউখৎনবগী ফম্বাক ওইনা শেম্লিবা য়ুম্ফম অদুনি। হৌখিবা চহি খরসিদা, ভারত্তা প্রাইমারি এজুকেসনগী মীং চনবা, মখা তমথবা, চাং নাইনা কাবগী চাং হেনগৎলকপা অমসুং পাক-শন্না লাইরিক তম্নরকপা অসিনচিংবগী হিরমদা চাউরাক্না লৈবাক অসিগী অপুনবা মীশীং শরুক অহুম থোকপগী অনি ওইদুনা অচৌবা মায়পাকপা অমা লৈখ্রে। ভারতকী ফগৎলবা এজুকেসন সিষ্টেম অসি ভারতকী শেলমিৎলোন চাউখৎহনবগী মরুওইবা মচাক অমা ওইনা লৌনৈ। চপ মান্ননা, হৌজিক ভারত্তা এলিমেন্টরি এজুকেসনগী মগুন অসিসু মরুওইবা খন্ননিংঙাই অমা ওইরি।

১ভারত্তা অঙাং পুম্নমকপু চহি তরামরি শুদ্রিফাউবা লেম্না অমদি শোয়দনা মহৈ-মশিং তমহনবা হায়বসি ভারত্তা সংবিধান্না পীরিবা ৱাশক অমনি। ভারতকী সংসদনা হন্দক্তা রাইট তু এজুকেসন এক্ট পাস তৌদুনা মসিগী খুত্থাংদা মহৈ-মশিং তম্বা হায়বসি চহি ৬তগী ১৪ ফাউবদা লৈবা অঙাং পুম্নমক্কী ফংফম থোকপা অধিকার অমা ওইহনখ্রে। মফম পুম্নমক্তা খুন্দারিবা অঙাংশীংবু স্কুলদা তমহন্নবগী খুদোংচাবশীংগা লোয়ননা চাদা ১০০ মীং চলহনবা অমসুং তমহনবা হায়রিবা য়ুনিভর্সেলাইজেসন ওফ এলিমেন্টরি এজুকেসন (UEE) অসিগী অচৌবা পান্দম অসিদি লৈবাক অসিনা হৌজিক ফাউবা ফংবা ঙমদ্রি। মসিগী অহোবা অসি মেন্সিন্নবগীদমক মালেমদা খ্বাইদগী চাউবা প্রোগ্রামশীংগী মনুংদা অমা ওইরিবা সর্ব শিক্ষা অভিয়ান অসি ইং ২০০১দা সরকারনা হৌদোকখ্রিবনি।

ইনফোর্মেসন টেক্নোলোজিগী যুগ অসিদা, ICTনা মরুওইনা খুঙ্গংগী লমদা অরৈবশীং নত্ত্রগা লৈতবশীংগী মরক্তা লৈরিবা অহোবা অসি মেনশীন্নবা থাগৎনিংঙাই ওইবা থৌদাং অমা লৌরি। ইন্দিয়া দিভলপমেন্ট গেটৱেগা মরি লৈনরিবা প্রাইমারি এজুকেসন অসি ভারত্তা য়ুনিভর্সেলাইজেসন ওফ এলিমেন্টরি এজুকেসনগী পান্দম ফংনবা মতিক চাবা রিসোর্সকী মচাকশীং পীদুনা অঙাংশীং অমসুং ওজাশীংদা মপাঙ্গল হেন্না পীনবা হোৎনবা থৌরাং অমনি।

অঙাংগী অধিকারশীং

মহৈ-মশীং তম্বা হায়বসি মীওইবগী ফংফম থোকপা অধিকারনি: নাগরিক খুদিংমক মদু ফংফম থোকই। মসি মীওই অমা অমদি সমাজ ওইনা ঐখোয়না চাউখৎপদা য়াম্না মরুওইবা অমনি।

পোলিসিশীং অমসুং স্কিমশীং

চহি ৬তগী ১৪ ফাউবগী মরক্তা লৈবা অঙাং খুদিংমক্না লেম্না অমদি শোয়দনা মহৈ-মশিং তম্নবগী অধিকার লৈ। মসি ৮৬শুবা কনষ্টিট্যুসন এমেন্দমেন্ট এক্টনা হাপচিল্লবা আর্টিকল ২১Aগী মতুংইন্না খংহল্লি।

অঙাংশীংগী মফম

অঙাংশীংগী সাইন্স কাখলনা অঙাংশীংবু ৱারি-ৱাতাই, অরায়বা, য়েংনবগী মওংদা ওইবা পাম্বৈনা সাইন্টিফিক ওইবা থৌওংশীংগী মতাংদা সাইন্স তমহল্লি, ক্রিএটিভ ওইবা ৱাখল লৈহন্নবা অমসুং তম্নবগী প্রোসেসতা খিং-খাং লাউনা শরুক য়াহন্নবা পুক্নিং থৌগৎলি।

ওজাশীংগী মফম

তাকপা অমসুং তম্বা হায়বসি মান্নদবা কয়ানা পুনবা মরুওইবা থৌরম পরিং অমনি। মান্নদবা কয়া অসি মহৈ তম্লিবশীংনা মখোয়গী পান্দমশীং ফংনবা হোৎনবা মতমদা কান্নরকই অমসুং অনৌবা লৌশিং-জ্ঞ্যান, লমচৎ-শাজৎ অমসুং হৈ-শীংবা কয়া মখোয়না তম্বগী এক্সপরিএন্সকী শরুক অদুদা হাপচিল্লি।

ওনলাইন এসেসমেন্ট

তোঙান-তোঙানবা চহি কাংলুপশীংদা মখোয়গী সবজেক্টকী নোলেজ হায়বদি আইটেম এনালাইসিসকুম্বা চেক তৌনবা তোঙান-তোঙানবা সবজেক্টকী টোপিকশীংগী এসেসমেন্ট তৌবনা ছাত্রশীংবু হন্না নিংশীংহনবা অমসুং হেন্না চাউখৎহনবদা মতেং পাংই।

মহৈ-মশীং তম্বগী খ্বাইদগী ফবা পাংথোক্কদবা থৌওংশীং

মল্টিপল ইন্টেলিজেন্স হায়বসি মীয়াম অমসুং মখোয়গী তোঙান-তোঙানবা মখলগী ইন্টেলিজেন্সশীংগী (লোজিকেল, ভিজুএল, ম্যুজিকেল, অসিনচিংবা) মরমদা ওইবা হোৱার্দ গার্দনরগী সাইকোলোজিকেল থীওরিনি। মীওই খুদিংগী ইন্টেলিজেন্স তরেৎ লৈ। মীওই অমনা অনি নত্ত্রগা অনিদগী হেনবা দোমিনেন্ট ওইবা ইন্টেলিজেন্সশীং লৈবা য়াই, অমসুং মীওই খরদদি ইন্টেলিজেন্স তরেৎমক্কী চাং মান্নবা ইন্টেলিজেন্স অমা লৈবা য়াই।

করিঅর গাইদেন্স

করিঅর গাইদেন্সনা তুংগী পুন্সিবু হেন্না ফহনবদা মতেং পাংই। শরুক অসিনা অপাবশীংদা ১০শুবা ক্লাস, গ্রেজুএসনগী মতুংদা ফংলিবা মখল মখা কয়াগী ষ্টদি অমসুং থবক্কী খুদোংচাবশীং অমসুং অতৈ ঈ-পাউগী মতাংদা খংহল্লি।

দিজিটেল লিটরেসি

ৱেব পোর্টেল অসিগী লিটরেসি কাখলনা মখল-মখা কয়াগী ওপন সোর্স টেক্নোলোজিশীং, মখল-মখা কয়াগী ফোন্ট টেক্নোলোজিশীংগী মরমদা ময়ামদা খংহল্লি অমসুং কম্প্যুটরগী ফন্দামেন্টেলশীং, বেসিক হার্দৱায়র টিপশীং, বেসিক দিজাইনিংদা কোরেলদ্রো অমসুং কম্প্যুটর শীজিন্নবগী মতাংদা য়াম্না তোইনা হংবা ৱাহংশীং শীজিন্নদুনা খনগৎলবা লম-লমগী ওইবা লোলশীংদা রিসোর্স মেটরিএল শেম্মী।

দিজিটেল লর্নিং রিসোর্সশীং

কাখল অসিনা মখল-মখা কয়াগী ওনলাইন ইন্টরেক্টিভ রিসোর্সশীংদা মীৎয়েং অমা উৎলি!

রিসোর্স লিঙ্কশীং

মসিনা SSA, সরকারগী রিসোর্সশীং, বেসিক এজুকেসন অমসুং নুপী-নুপা থোং মান্নবা, অঙাংগী অধিকার অমসুং ঙাক্লৌ, জাতি অমসুং অন্টরজাতিগী রিসোর্স লিঙ্কশীংগী কান্নরবা ৱেবসাইটশীং পীরি।

অকোনবা শেমদোকখিবা : 12/4/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate