অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

অঙাংগী হকশীংবু মশক খংবা

কনাবু “অঙাং” অমনি হায়না খংনগদগে?

অন্তর্জাতিগী আইন মতুংইন্না, চহি 18গী মখাদা লৈরিবা মীওইবা খুদিংমকপু ‘অঙাং’ অমনি হায়না লৌই। মসি মালেমনা য়ানরবা অমসুং অন্তর্জাতিগী আইনগী খুৎলায় ওইরিবা য়ুনাইটেদ নেসন্স কনভেনসন ওন দি রাইটস ওফ দি চাইল্ড (UNCRC)না অয়াবা পীরবা ৱাহন্থোক অমনি।

ভারতনা মতম পুম্নমক্তা চহি 18গী মখাদা লৈবা মীওই কাংলুপ্পু ময়েক শেংবা আইনগী খুজিংগুম্না (distinct legal entity) লৌই। মরম অসিনা চহি 18 শুরবা মীওইশীংখক্তনা ভোট থাদবা য়াবগী নত্ত্রগা গারি থৌবগী লাইসেন্স লৌবা নত্ত্রগা আইনগী ওইবা য়ান-চেরোল ইনবগী অয়াবা ফংলিবনি। চাইল্ড মেরিএজ এক্ট 1929গী মতুংইন্না চহি 18গী মখাদা লৈবা নুপীমচা অমা অমসুং চহি 21গী মখাদা লৈবা নুপামচা অমনা লুহোংবা য়াদে। মসিগীসু মথক্তা, ইং 1992দা UNCRCদা অয়াবা পীরবা মতুংদা, ভারতনা য়েংশিনবীবা অমসুং ঙাক-শেনবগী মথৌ তাবা, চহি 18গী মখাদা লৈবা মীওই পুম্নমক্না লৈবাক অসিদগী মতেং শোয়দনা ফংহনবা য়ানবগীদমক্তা জুভেনাইল জষ্টিসকী আইন অসি শেমদোকখি।

মচং ওইবা ৱাফমশীং

 • চহি 18গী মখাদা লৈবা মীওই পুম্নমক অঙাংশীংনি।
 • অঙাং ওইরিঙৈ মতম হায়বসি মীওইবা পুম্নমক্না থেংনরকপা থৌওং পরিং অমনি।
 • অঙাং ওইরিঙৈ মতমদা অঙাংশীংনা তোঙান-তোঙানবা এক্সপিরিএন্সশীং থেংনৈ।
 • অঙাং পুম্নমকপু ফুবা-চৈবা অমসুং তুহৎপদগী ঙাকথোকপা মথৌ তাই।

করিগীদমক্তা অঙাংশীংনা অখন্নবা মীৎয়েং মথৌ তারিবনো?

 • মখোয়না হিংলিবা পুন্সি মরেলগী ফিভমদা অঙাংশীংনা অহলশীংদগী হেন্না শোকহন্নিংঙাই (vulnerable) ওই।
 • মরম অদুনা, সরকার অমসুং সমাজনা পাংথোকপা অমদি পাংথোক্তবা থবকশীংদগী মখোয়না অতৈ চহি মতাংশীংদগী হেন্না শোকহল্লি।
 • ঐখোয়গীসিসু য়াউনা সমাজ অয়াম্বদা, অঙাংশীং অসি মখোয়গী মমা-মপাগী সম্পতিনি, নত্ত্রগা মপুং-মরৈ ফাদ্রিবা নত্ত্রগা সমাজগী ওইনা করিগুম্বা খরা তৌবা ঙমদ্রিবশীংনি হায়বগী মীৎয়েংদা য়েংনৈ।
 • অঙাংশীং অসি মখোয় মশাগী ৱাখল লৈজবা, ফোংদোক্নবগী মীৎয়েং অমা লৈবা, খন্দোক-খঞ্জিনগী পাঙ্গল লৈবা অমসুং লেপ্নবগী মপাঙ্গল লৈবা মীওইগুম্না লৌনদে।
 • মথক থোংবা মপুং-মরৈ ফারবশীংনা লমজিংবীবগী মহুত্তা, মখোয়গী পুন্সি অসি মপুং-মরৈ ফারবশীংদুনা লেপ্পি।
 • অঙাংশীংগী ভোট নত্ত্রগা রাজনিতিগী ওইবা ঈথীল লৈতে অমসুং শেলমিৎলোনগী পাঙ্গল য়াম্না লৈতে। অয়াম্বা মতমদা মখোয়গী খোল্লাউশীং তাবীদে।
 • অঙাংশীং অসি মরুওইনা ওৎ-নৈবা অমসুং তুহৎপীবদগী শোকহন্নিংঙাই ওই।

অঙংগী হকশীং অদু করি-করিনো?

 • চহি 18গী মখাদা লৈবা মীওই পুম্নমক্না ঐখোয়গী লৈবাক অসিবু ঙাক্লিবা আইন্না পীরিবা থাক অমসুং হকশীং অমসুং ঐখোয়না অয়াবা পীখ্রবা অন্তর্জাতিগী আইনগী খুৎলায়শীং ফংনবগী হক লৈ।
 • ভারতকী সংবিধান্না অঙাং পুম্নমকপু, মখোয়গীদমক্তা অখন্ননা শেম্লবা অকক্নবা হকশীং ফংহনগনি হায়না থাজবা পীরি। মখোয়শীংদুগী মনুংদা:
 • চহি 6-14 ফাউবগী মনুংদা লৈবা অঙাং পুম্নমক্তা ইলিমেন্টরি এজুকেসন অসি লেম্না অমসুং শুকশোয় শোয়দনা ফংহনবগী হক (আর্টিকল 21A)।
 • চহি 14 শুদ্রিফাউবা হকচাং শোক্নিংঙাই ওইবা শিনফম অমহেক্তদগী ঙাক-শেনবগী হক (আর্টিকল 24)।
 • ওৎ-নৈবদগী অমসুং শেলমিৎলোনগী তঙাইফদবনা মরম ওইদুনা মখোয়গী চহি নত্ত্রগা মপাঙ্গলগা চান্নদবা শিনফমদা নমদুনা চংহন্দনবা ঙাক-শেনবগী হক (আর্টিকল 39(e))।
 • অফবা মওংদা শেমগৎনবা অমসুং নিংতম্বা অমসুং থাক লৈবগী ফিভমশিংদা মান্নবা তঞ্জা অমসুং খুদোংচাবা ফংবা অমসুং অঙাং অমসুং নহা ওইরিঙৈ মতমবু ওৎ-নৈবা অমসুং ৱাখলদা অমদি মশাদা থাদোকপগী মায়োক্তা লৈবা হক (আর্টিকল 39(f))।

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

 1. এবোলিসন ওফ চাইল্ড লেবর ইন ইন্দিয়া ষ্ট্রাতেজিজ ফোর 11শুবা 5 ইয়ার প্লান

 2. এবোলিসন ওফ চাইল্ড লেবর ইন ইন্দিয়া ষ্ট্রাতেজিজ ফোর 11শুবা ফাইভ ইয়ার প্লান একজেক্যুটিভ সম্মরি তু প্লানিং কমিসন

অকোনবা শেমদোকখিবা : 11/20/2019© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate