অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

অঙাংশীংগীদমক POCSO ই-বোক্স

ৱাহৌদোক

অঙাংশীংগী মায়োক্তা চত্থবা সেক্সুএল ওফেন্সশীং অসি য়াম্মী অদুবু অপিকপা পর্সেন্টেজ অমখক্তং রিপোর্ট তৌই। ষ্টদি অমগী মতুংইন্না, সর্ভে তৌবা অঙাংশীংগী 53% দি মখোয়গী মপুন্সিদা সেক্সুএল এব্যুজ অমা নত্ত্রগা অমগী মওংদা হেক্তা থেংনৈ। অয়াম্বা থৌদোকশীংদদি, ওফেন্দর অদু ইমুংগী মীওই/ নক্নবা মরি-মতা নত্ত্রগা লোয়নরিবা মীওই অমা ওই। মহৌশানা অসিগুম্বা থৌদোকশীংসিদা ভিক্টিম ওইরিবা অঙাং অদুনা ওফেন্সশিং অসি রিপোর্ট তৌদে। সেক্সুএল এব্যুজনা শোকহল্লবা অঙাং অদুগী মকোক্তা মপুন্সি চুপ্পগী ওইনা দাগ অমা থম্মী। সেক্সুএল্লি এব্যুজ তৌবীরবা অঙাং অমনা কোগনিতিভ ইম্পায়রমেন্ত, ভাইওলেন্ট অমসুং দিপ্রেসন অমসুং এঞ্জাইটি য়াউনা রিস্ক বিহেবিয়রনচিংবা শাথীবা ফলশীং থেংনৈ। ইকাইবা ফাউবা অমসুং মরাল লৈবা ফাউবা অমসুং মী অমগা লৈনবা মরি অমসুং মশানা মশাবু হন্থনা খঞ্জবনচিংবা অসি সেক্সুএল্লি এব্যুজ তৌবীরবা অঙাংশীংদা ফংবা ফলশীংনি।

অঙাংশীংগীদমক্তা POCSO ই-বোক্স

প্রোতেক্সন ওফ চিলদ্রেন ফ্রোম সেক্সুএল ওফেন্সেস (POCSO) ই-বোক্স অসি অঙাংশীংগী সেক্সুএল এব্যুজ রিপোর্ট তৌনবা ওনলাইন কমপ্লেন্ট বোক্স অমনি। মসি অঙাংশীংনা অসিগুম্বা ক্রাইমশীং অসি কমিসন্দা হকথেংননা রিপোর্ট তৌবদা মতেং পাংনবগীদমক নেসনেল কমিসন ফোর প্রোতেক্সন ওফ চাইল্ড রাইটস (NCPCR)কী খোংথাং অমনি। ওনলাইন কমপ্লেন্ট মেনেজমেন্ট সিষ্টেম অসিনা কোম্না রিপোর্ট তৌবা অমসুং ওফেন্দরশীংবু POCSO এক্ট, 2012গী মখাদা মতম চানা এক্সন লৌবা ঙমহল্লি। ই-বোক্স অসি শিজিন্নবদা য়াম্না লাই অমসুং কমপ্লেন্ত অদুগী অরোন-অথুপ অদু ঙাক্তুনা থম্বদা মতেং পাংগনি।

মসি করম তৌনা থবক তৌবগে?

ষ্টেপ-1

মসিনা এনিমেসন মুভি অমা য়াউবা ৱিন্দো অমগা লোয়নবা পেজ অমদা নেভিগেত তৌগনি। এনিমেসন মুভি অদুনা অঙাং অদুবু মঙোন্দা থোকখ্রিবশীংদু মহাক্কী মরাল নত্তে অমসুং মহাক্না মরাল লৈজরে হায়না খনগদবা নত্তে হায়বগী থাজবা পীগনি অমসুং NCPCR অসি মহাকপু মতেং পাংবীগদবা মরুপ অমনি হায়না খংহনগনি।

ষ্টেপ -2

য়ুজর অদুনা পেজদা লৈরিবা তেঞ্জৈ অদু নম্লবা মতুংদা, মদুনা মহাকপু য়ামদ্রবদা পিকচর ওপশন অমা (হারাসমেন্ট অদুগী কেটেগোরি তাকপা) খলহনগদবা অতোপ্পা পেজ অমদা নেভিগেট তৌগনি।

ষ্টেপ-3

ফোর্ম অদু মোবাইল নম্বর, ই-মেইল অমসুং হারাসমেন্ট অদুগী মওং-মতৌনচিংবা অকুপ্পা মরোলশীংনা মেনশিল্লু অমসুং ‘সবমিট’ বটন অদু নম্মু। অদুদগী কমপ্লেন্ট অদু রেজিষ্টর তৌরে অমসুং য়ুনিক ওইবা ওতো-জেনেরেট তৌবা কমপ্লেন্ট নম্বর অমা উৎলকই।

POCSO এক্টকী মতাংদা

অঙাংশীংগী মায়োক্তা অসিগুম্বা ওফেন্সশীংসি চত্থরিবশীগি য়েংদুনা, গবর্নমেন্টনা POCSO এক্ট, 20012 অসি, অঙাংশীংনা নুঙাইগদবা মওংগী রিপোর্টিং, ইভিদেন্সকী রেকোর্দিং, ইনভেষ্টিগেসন অমসুং স্পেসিএল কোর্তশীংগী খুত্থাংদা ওফেন্সশীং খোংজেল য়াংনা ত্রাইএল চত্থহন্দুনা, জুদিসিএল প্রোসেসকী থাক খুদিংমক্তা অঙাংদুগী ইন্তরেষ্ট ঙাক্তুনা, মখোয়বু সেক্সুএল এসোল্ট, সেক্সুএল হারাসমেন্ট অমসুং পোর্নোগ্রাফিগী ওফেন্সশীংদগী ঙাকথোক্নবা চৎনহনখিবনি। POCSO এক্টকী মখাদা চহি 18 শুদ্রিবা মীওই অমহেক্তবু অঙাং অমগুম্না মশক খংগনি।

সোর্স: নেসনেল কমিসন ফোর প্রোতেক্সন ওফ চাইল্ড রাইটস (NCPCR)

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate