অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

রুরেল এরিয়াশীংগী সোলিদ এন্ড লিক্যুইদ ৱেষ্ট মেনেজমেন্ট

ৱাটর, সেনিটেসন অমসুং হায়জিন(WASH)অসিনা মীওইবগী হকশেলদা হকথেংননা ঈথীল পী অমসুং করিগুম্বা মসি ফজনা পায়খত্ত্রবদি মসিগী তুং কোয়বা ফল লৈগনি। ভারত অসি খ্বাইদগী য়াংনা চাউখৎলক্লিবা ইকোনোমিশীংগী মনুংদা অমনি, অদুবু WASH ইন্দিকেটরশীংগী মতাংদদি, মসি য়াম্না শোত্থরি। মীশীং বিলিয়ন 1.2গী মথক্তা লৈদুনা, সেনিটেসন থুনা ফগৎহনবা মথৌ তারিবা লৈবাক অমা ওইরি। সোলিদ এন্ড লিক্যুইদ ৱেষ্ট মেনেজমেন্ট (SLWM) অসি খুঙ্গংগী লমদা লু-নানবা, হায়জিন পুন্সিগী মগুন হেনগৎহন্নবা পায়খৎলিবা স্বাছ ভারত মিসন (SBM) (G)গী মরুওইবা কম্পোনেন্টশীংগী মনুংদা অমনি। SLWM হায়বসি কান্নদ্রবা হুন্দোকপোৎশীংবু খোমজিনবা, পুবা, প্রোসেস তৌবা, রিসাইকল তৌবা, ত্রিটমেন্ট তৌবা অমসুং মদুবু সাইন্টিফিক ওইবা মওংদা দিস্পোজ তৌববুনি।

মখাদা পিরিবা গাইদলাইনশীং অসিনা রুরেল এরিয়াশীংদা পায়খৎলিবা সোলিদ লিক্যুইদ ৱেষ্ট মেনেজমেন্ট (SLWM)গী বেসিক ওইবা, অথুবা ৱাহৌদোক অমা পীরি। মসি মরুওইনা দিষ্ট্রিক্ট এদমিনিষ্ট্রেটরশীংগীদমক ওপন দিফেকেসন ফ্রি (ODF) এক্টিভিটিশীংগা পুন্না মীৎয়েং থম্নবা শেম্বনি।

কান্নদবা হুন্দোকপোৎ(Waste)হায়বসি করিনো?

কান্নদ্রবা হুন্দোকপোৎ হায়বসি হৌজিক্কী লৈরিবা মওং শিজিন্নবা য়াদ্রবা অমসুং পামদ্রবা পোৎশক্কুম্না হুন্দোক্লবা আইটেম অমহেক্তবুনি। মসি মরি লৈনবা মেনেজমেন্ট মেথদ অদুগী মতুংইন্না মপং নত্ত্রগা মহি ওইবা য়াই।

মপং ওইবা হুন্দোকপোৎ (Solid Waste)

খুঙ্গংগী লমশীংদদি, মপং ওইবা হুন্দোকপোৎশীংগী খুদমশীংগী মনুংদা চাকখুম, লৈকোল, শনগোল, লৌউ-শীংউ অমসুং ধাতু, চে, প্লাষ্টিক, ফি অসিনচিংবদগী থোরকপা হুন্দোকপোৎশীং (wastes) অসিসু য়াউই। মখোয় অসি য়ুম, কমর্সিএল অমসুং ইন্দষ্ট্রিএল ইষ্টাব্লিসমেন্টশীংনা পুথোরকপা, মপু অদুদা শেলমিৎলোনগী কান্নবা লৈত্রবা ওর্গানিক অমসুং ইনওর্গানিক মেটরিএলশীংনি। খুঙ্গংগী মফমশীংদা লৈবা য়ুমথোংশীংগী হুন্দোকপোৎ অয়াম্বদি ইনওর্গানিক মেটরিএল য়াম্না য়াউদবা অমসুং হু চেন্দবা ওর্গানিকনি। মসিগী অকোয়রোনগা চুনবনা মরম ওইদুনা কম্পোষ্টিং (composting) অসি খুঙ্গংগী লমশীংদদি ৱেষ্ট মেনেজমেন্টগী খ্বাইদগী চুনবা মেথদ অমনি।

মহি ওইবা হুন্দোকপো (Liquid Waste)

ঈশীং অসি অমুক্তি শিজিন্নখ্রবা অমসুং মীওইবনা শিজিন্নবা নত্ত্রগা অতৈ হিরম অমত্তদা শিজিন্নবা য়াদ্রবদি মদুবু মহি ওইবা হুন্দোকপোৎনি হায়না লৌগনি। হুন্দোকপোৎ মহি (ৱেষ্টৱাটর) অসি ইন্দষ্ট্রিএল অমসুং দোমেষ্টিক হায়না সব-কেটেগোরিদা খায়দোকপা য়াই।

  • ইন্দষ্ট্রিএল ৱেষ্টৱাটর অসি মেন্যুফেকচরিং প্রোসেসশীংনা পুথোকই অমসুং মসি ত্রিট (treat) তৌবদা অরুবা ওই।
  • দোমেষ্টিক ৱেষ্টৱাটরগী মনুংদা য়ুম, কমর্সিএল কমপ্লেক্সশীং, হোটেলশীং, অমসুং এজুকেসনেল ইনষ্টিট্যুসনশীংদগী থোরকপা ঈশীংসু মনুং চল্লি।

SBM গাইদলাইনশীংগী মখাদা SLWM

SBMনা এৱারনেস পীবা অমসুং কম্যুনিটিনা মেনেজ তৌবা সেনিটেসন সিষ্টেমশীং পীবদা অহেনবা মীৎয়েং থম্মী। SLWMগী ইনিসিএটিভশীং ইকোনোমিকেল অমসুং ইফিসিএন্ট ওইনা ইমপ্লিমেন্ট তৌনবগীদমক, গ্রাসরুট লেভেলদা ওনরশিপ লৈবা অমসুং ষ্টেজ পুম্নমক্তা কম্যুনিটিগা চৎমিন্নবা হায়বসি য়াম্না মরুওই।

সষ্টেনেবল সিষ্টেম অমগী দিমান্দ অমা শেম্নবা ইনফোর্মেসন, এজুকেসন, অমসুং কম্যুনিকেসন (IEC) ইন্টরভেন্সনশীংনা SLWM দা মীৎয়েং চংবা তাই। মসিনা খুন্দারিবা মীয়ামদা কান্নবা ঈথীল অমা লৈহন্নবগী মওংদা হুন্দোকপোৎ মাংহন্নবগী (waste disposal) সিষ্টেমশীং শেমগৎহন্নবা লমজিংগনি। কম্যুনিটি/ গ্রাম পঞ্চায়ট (GP) অদুবু মাংদা থোরক্নবা অমসুং মখোয়না চলাইবা অমসুং য়েংশিনবা ঙমগদবা অসিগূম্বা সিষ্টেম অমা দিমান্দ তৌনবা পুক্নিং থৌগৎপা তাই।

এৱারনেস অমসুং এজুকেসন কেম্পেইনশীং অসি পঞ্চায়ট ওফিসিএলশীং, মীহুৎ ওইনা মীখলদা খল্লবশীং, স্কুলশীং, খুঙ্গংগী লমদা থবক তৌরিবা নন-গবর্ণমেন্টেল ওর্গানাইজেসনশীং (NGOs), দুকান্দারশীং, ইমুং-মনুংশীং অমসুং মীচম মীয়ামগী ওইনা পান্দম থমগদবনি।

GP ফঙ্কসনরিশীং অদুনা মরি লৈনবা ষ্টেট গবর্ণমেন্টশীংগী ঙাক্লৌগা লোয়ননা SLWM সিষ্টেমশীংগী দিজাইন, ইমপ্লিমেন্টেসন, ওপরেসন অমসুং মেইন্টিনেন্সকী (O&M) দায়ত্ব লৌগনি। GP অমসুং কম্যুনিটি সুপরভিজনগী মখাদা কনষ্ট্রক্সন অমসুং মেনেজমেন্টগী থবক থৌরমশীংদা অহুমশুবা পার্টিশীংসু য়াউহন্নবগী মেকানিজমশীং পুথোকপা য়াই। অসিগুম্বা কেসশীংদদি, SLWM সিষ্টেমশীং মেনেজ তৌনবগী, ষ্টেকহোল্ডর কয়াগী থৌদাং অমসুং দায়ত্বশীংদা মপুংফানা ময়েক শেংহনবা হায়বসি তঙাইফদে। কম্যুনিটি কন্ত্রিব্যুসন অমসুং সষ্টেনেবল ওইবা SLWMগী ইনিসিএটিভশীংগী চুনবা চার্জশীং লৈহনবা অসিসু য়াম্না ফৈ।

SLWMগী ইনষ্টিট্যুসনেল এরেঞ্জমেন্টশীং

SLWM অমনা কোনশিন্নবগীদমক GP পুম্নমকপু টার্গেট তৌগদবনি। GP খুদিংমক্কী SLWM প্রোজেক্টশীং অসি দিষ্ট্রিক্ট অমগী এনুএল ইমপ্লিমেন্টেসন প্লান (AIP)গী শরুক অমা ওইগদবনি। AIP অদু ষ্টেট লেভেল স্কিম সেঙ্কসনিং কমিটিনা এপ্রুভ তৌবা ওইগদবনি। ইন্দিভিজুএল SLWM প্রোজেক্ট খুদিংমক ষ্টেট মশাগী টেক্নিকেল অমসুং ফাইনান্সিএল রুলশীংগী মতুংইন্না দিষ্ট্রিক্ট ৱাটর এন্ড সেনিটেসন কমিটি (DWSC)গী লেভেলদা এপ্রুভ তৌবা য়াই। ষ্টেট খুদিংমক্তা য়ামদ্রবদা ষ্টেট লেভেলদা SLWM কন্সলটেন্ট অমা অমসুং SLWM প্রোজেক্টশীং শেম-শাবদা লমজিং-লমতাক্নবগীদমক দিষ্ট্রিক্ট ৱাটর এন্ড সেনিটেসন মিসন (DWSM) / DWSC খুদিংমক্তা SLWM কন্সলটেন্ট অমা লৈগদবনি।

টেক্নোলোজি সেলেক্সনগী ক্রাইটেরিয়া (Criteria for Selection of Technology)

  1. য়ুমশীংগী মনাক্তা অহাংবা মফম লৈবা অমসুং য়ুমশীংগী মওং-মতৌ (housing pattern)।
  2. টোপোগ্রাফি, সোইল ষ্ট্রকচর অমসুং গ্রাউন্দ ৱাটর কন্দিসনশীং য়াউনা খুঙ্গং অদুগী জিওফিজিকেল কন্দিসন।
  3. ঈশিং সপ্লাইগী সোর্সশীং অমসুং মওং-মতৌ (ইন্দিভিজুএল / পব্লিক)।
  4. খুঙ্গং অদুগী মনুং অমসুং অকোয়বদা কমন স্পেস লৈবা।
  5. GP অদুদা লৈবা ইকোনোমিক ষ্টেটস অমসুং হ্যুমেন রিসোর্সশীং।

ৱেষ্ট মেনেজমেন্ট টেক্নোলোজিশীং

সোলিদ ৱেষ্ট মেনেজমেন্ট: কম্পোষ্টিং মেথদশীং

টেক্নোলোজি

দিস্ক্রিপসন

কান্নবশীং

কান্নদবশীং

শীজিন্নবগী কন্দিসনশীং

NADEP মেথদ

কম্পোষ্টিং অসি রেক্টেঙ্গলগী মওং মানবা চেক্কী টেঙ্কি অমদা নুংশিৎ চংনবা মখুল হুত্তুনা পাংথোকই। ওর্গানিক মেটরিএল অদু মরোল মরোল নাইনা হাপচিল্লি অমসুং কম্পোষ্ট অদু থা 3 মুক্কী মনুংদা শিজিন্নবা য়াই।

কম্পোষ্টিং অসি পাইলশীং শিজিন্নদুনা হেন্না চাউনা পাংথোকপা য়াই। ন্যুত্রিএন্ট পুম্নমক টেঙ্কিদা লৈহৌবা মরম্না ন্যুত্রিএন্ট য়াম্না য়াউবা ওই।

টেঙ্কিশীংনা থা 3গী রোটেসনশীংদা থবক তৌই মরম অদুনা য়ামদ্রবদা 2দি মথৌ তাই অমসুং মসিনা শেল চংবা হেলহল্লি। লৈবাক-লৈহাউ অমসুং ঈশীংগী চাং য়াম্না মথৌ তাবা মরম্না মফম খরদদি পুথোক-পুশিন তৌবদা অরুবা ওই। টেঙ্কি অদু য়াম্লবদা পুং 48গী মনুংদা (পুং 24দনা হেন্না ফৈ) মপুং ফানা থলহনগদবনি।

টেঙ্কিশীং অসি কন্দিসন পুম্নমক্তা শাবা য়াই। ঈগী য়ুমথক (thatch roof) অদুনা টেঙ্কি অদুবু ঈশীং মনিলদগী ঙাকথোকই। ঈশীং মনিল চৎখিবা য়াহনগদবা, টেঙ্কি অদুগী সিল অদু চেকখায়ব্রা হায়বদু কুপ্না য়েংশিনগদবনি। টেঙ্কিশীং শাবদা অহাংবা মফম অমসুং অহৌবগী মেটরিএল কয়া মথৌ তাই মরম অদুনা কম্যুনিটি পুন্না শরুক য়ামিন্নদুনা, টেঙ্কি অদুগীদমক কম্যুনিটি স্পেস শীজিন্নবা অমসুং টেঙ্কি অদু ফুনজিন্নবগী তাং অমা লেপ্তুনা পাংথোকপনা হেন্না ফৈ।

বেঙ্গলোর মেথদ

হুন্দোকপোৎ অদু কোম অমদা এনারোবিক ওইনা কম্পোষ্ট শেম্মী। কম্পোষ্ট অদু থা 6 – 8গী মনুংদা শেম্বা লোই।

ম্যুনিসিপাল ৱেষ্ট অমসুং নাইট সোইল শিজিন্নবা য়াই। অকংবা মফমগী ওইনা ফৈ অমসুং O+M অমত্তা মথৌ তাদে।

কোম অদু ঈশীং তুংশিল্লকপা য়াবা মরম্না অচোৎপা লমশীংদদি শিজিন্নবা য়াদে। থাদোরক্লিবা গ্যেস অদু মনম নমথীবা য়াই অমসুং কোম অদুনা অচৌবা মফম অমা মথৌ তাবা য়াই। কম্পোষ্ট শেম্বগী প্রোসেস অদু তপ্পী।

শাথীবা নোংজু-নুংশাগি কন্দিসনশীংনা, খুদম ওইনা অকনবা নুংশিৎ অমসুং নুংশানা মরম ওইদুনা পাইল শিজিন্নবা য়াদবা মফমশীংগী ওইনদি য়াম্না কান্নৈ। O+M অমত্তা মথৌ তাদবা মরম্না, মফম চারবদি য়ুমথোং খুদিংমক্তা তৌবা য়াই। ইনফ্রাষ্ট্রকচর অমত্তা মথৌ তাদবা মরম্না টেঙ্কিগী মেথদশীংগা চাংদম্নবদা শেল য়াম্না চংদে।

ইন্দোর মেথদ

হুন্দোকপোৎ অদু পিক্না-পীক্না ককথৎলে অমসুং লৈমায়গী নত্ত্রগা কোমগী মথক্তা 10 - 15cm থানা শন্দোক্লে। কম্পোষ্ট অদু থা 4গী মনুংদা শেম্বা লোই।

ইনফ্রাষ্ট্রকচর অমত্তা মথৌ তাদে অমসুং প্রোসেস অসি য়াংই।

ন্যুত্রিএন্টশীং অসি লৈবাক্তা মাংখি। চাং নাইনা ওৎপা মথৌ তাই (নুমিৎ 5নি খুদিংগী)। অচোৎপা মফমশীংদা নত্ত্রগা নোং য়াম্না চুবা মফমদা ঈশীং তুংবনা মরম ওইদুনা শীজিন্নবা য়াদে।

কোম/ চরু মপৈ অদু ঙাক শেন্দবা মরম্না শাশীং/ অঙাংশীংদগী ঙাকথোকপা খরা মথৌ তাগনি। কংশিনবদগী ঙাকথোক্নবা ৱিন্দব্রেকর অমা শিজিন্নবা য়াই। ইনফ্রাষ্ট্রকচর অমত্তা মথৌ তাদবা মরম্না টেঙ্কি মেথদশীংগা চংদম্নবদা শেল য়াম্না চংদে।

ভর্মিকম্পোষ্টিং

অকক্নবা তিল মখলশীং শিজিন্নদুনা হুন্দোকপোৎ অদু কায়থহন্দুনা কম্পোষ্ট শেম্মী। কম্পোষ্ট অদু থা 3 – 4গী মনুং শেম্মী অদুবু কম্পোষ্ট অদু তিনশীংনা শেম্বা মরম্না মতম মতমগী ওইনা লৌথোকপা তাই।

ময়ামগী ওইবা কম্পোষ্টিং অসিদগী হেন্না ফৈ অমসুং হেন্না লৈহাউ লৈবা কম্পোষ্ট পুথোকই।

ভর্মিটেঙ্ক নত্ত্রগা ভর্মিনবেদ অমা মথৌ তাই অমসুং তিনশীং অদু লৈবা নত্ত্রগা য়োকপা মথৌ তাবা মরম্না শেল চংবা হেল্লি। ময়ামদগী হেন্না অহেনবা O+M মথৌ তাই।

তিনশীংগী খ্বাইদগী চুনবা টেম্পেরেচরগী রেঞ্জ অসি দিগ্রি সেলসিয়স 15 – 35 নি। টেম্পেরেচর নেমথরবদি মচা পোকপদা থীন্থগনি অমসুং টেম্পেরেচর হেল্লগনা তিনশীং অদু শিগনি নত্ত্রগা মফমদু থাদোক্লগা চৎখিগনি। তিনশীং অসি ঈকংগদি য়াম্না চান্নদে মরম অদুনা করিগুম্বা মতিক চাবা ঈশীংগী সোর্স লৈত্রবদি য়াম্না কংবা মফমদা মসি তৌবা য়ারোই।

ওর্গানিক সোলিদ ৱেষ্টতগী ফংবা বাইও গ্যেস

বাইও গ্যেস অসি ওর্গানিক ৱেষ্ট অসি এনারোবিক কন্দিসনদা পত্থহন্দুনা বাইও গ্যেস শেম্মী। মদুদগী থোরকপা গ্যেস অদু এটমোস্ফিয়রদা থাদোকখিবা য়াই নত্ত্রগা মদু কান্নবা মওংদা ফ্যুএল ওইনা চাকহন্দুনা শিজিন্নবা য়াই। বাইওগ্যেসকা লোয়ননা, প্রোসেস অসিদা লৈহাউ চেনবা হার অমা ওইনা শিজিন্নবা য়াবা অরেম্বা মহি (slurry)সু পুথোকই।


গ্যেস তুংশিনবগী চাং অসি শিজিন্নবগী চাংদগী হেন্না তপ্পী অদুবু শিংনা থোং-থাকপা মফমদদি বাইওগ্যেস অসি কান্নরবা মওংদা মহুৎ শিনবা য়াই।

বাইওগ্যেস প্লান্ট অসি ইমুং-মনুং নত্ত্রগা কম্যুনিটি টোইলেটকা শম্নবা য়াই নত্ত্রগা মসি হুন্দোকপোৎশীং হাপচিন্দুনা মশা মথন্তা চলাইবা সিষ্টেমসু ওইবা য়াই। মসিদা তোঙান-তোঙানবা দিজাইন কয়া ফংই। দিজাইন খনবসি অপাম্বা কেপাসিটি, প্লান্ট অদু শেম্নবা মফম, হাপকদৌরিবা মেটরিএলগী মখল (শা-ষনগী মথী অসিনা মীওইবগীদগীদি গ্যেস পুথোকপা হেল্লি) অমসুং কনষ্ট্রক্সন তৌনবগী অরৈবা শেনফম অদুগী মখা পোল্লি। গ্যেস লেপ্তনা পুথোকহন্নবগীদমক ৱেষ্ট (Waste) অদু নুমিৎ খুদিংগী হাপচিনবা তাই। ষ্টোব, কুকর নত্ত্রগা লেম্পশীং অদু বাইওগ্যেস শিজিন্নবা য়ানবা মওংদা ওন্থোকপা তাই। অদুবু গ্যেস মশাদি মৈ চাকপদা মনম চেন্দে।

লিক্যুইদ ৱেষ্ট মেনেজমেন্ট: ৱেষ্টৱাটর ট্রিটমেন্ট টেক্নোলোজিশীং

টেক্নোলোজি

মহৌশাগীরা নত্ত্রগা নৌনা শেম্বরা

এরোবিক/ এনারোবিক/ মিক্স

পানরিবা মগুন (লো, মেদিয়ম, হায়)

মথৌ তাবা এরিয়া (m 2 / person)

পাৱরগী মথৌ তাবা kWh/person/year

ভারত্তা উবা ফংবা

ৱেষ্ট ষ্টেবিলাইজেসন পোন্দ সিষ্টেম

মহৌশাগী

মিক্স

মেদিয়মদগী হায়

2.0 – 3.0

Nil

ভারতকী মফম পুম্নমক্তা

দকৱিদ পোন্দ সিষ্টেম

মহৌশাগী

এরোবিক

মেদিয়মদগী হায়

2.5 – 6.0

Nil

অয়াম্বা মশীংদি পঞ্জাব রাজ্যদা উবা ফংই

কনষ্ট্রক্টেদ ৱেটলেন্দ

মহৌশাগী

এরোবিক

মেদিয়ম

1.5 – 2.5

Nil

ভারত্তা ইমপ্লিমেণ্টেসন এক্সপিরিএন্স হন্থৈ

অপফ্লো এনারোবিক স্লদজ ব্লেঙ্কেট

নৌনা শেম্বা

এনারোবিক

লো

0.1 – 0.2

পম্প শিজিন্নবখক্কী মথৌ তাগনি

ভারতকী অর্বান এরিয়া পুম্নমক্তা, অদুবু রুরেল এরিয়াশীংদদি মসিগী এক্সপিরিএন্স অসি য়াম্না হন্থৈ

এনারোবিক বেফল ফিল্টর

নৌনা শেম্বা

এনারোবিক

লো

0.2 – 0.4

Nil

ভারতকী মফম পুম্নমক্তা

পেকেজ এরেসন সিষ্টেম

নৌনা শেম্বা

মিক্স

হায়

0.1 – 0.15

20 – 30

ভারতকী মফম পুম্নমক্তা

এক্সটেন্দেদ এরেসন সিষ্টেম

নৌনা শেম্বা

এরোবিক

হায়

0.1 – 0.2

15 – 25

ভারতকী মফম পুম্নমক্তা

সিক্বেন্সিং বেটচ রিএক্টর সিষ্টেম

নৌনা শেম্বা

এরোবিক

ভেরি হায়

0.05 – 0.1

10 – 20

ভারতকী মফম পুম্নমক্তা

সোইল বাইও টেক্নোলোজি

মহৌশাগী

এরোবিক

Very High

0.021

রিএক্টর বেদ শিনবা তুংনা ৱেষ্টৱাটর য়েন্থোক্নবা পম্প শীজিন্ননবগীদমক 40 – 50 kWh/MLD মথৌ তাগনি

ভারতকী মফম পুম্নমক্তা

টেক্নোলোজিশীংগী অকুপ্পা মরোলগীদমক্তা, মখাগীসিদা য়েংবীয়ু।

  1. মিনিষ্ট্রি ওফ দ্রিঙ্কিং ৱাটর এন্ড সেনিটেসন, স্বছ ভারত মিসন (গ্রামিণ) (2015) টেক্নোলোজিকেল ওপশনস ফোর সোলিদ এন্ড লিক্যুইদ ৱেষ্ট মেনেজমেন্ট ইন রুরেল এরিয়াজ, গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়া
  2. মিনিষ্ট্রি ওফ দ্রিঙ্কিং ৱাটর এন্ড সেনিটেসন, স্বছ ভারত মিসন (গ্রামিণ) (2015). সোর্স বুক ওন সোলিদ এন্ড লিক্যুইদ ৱেষ্ট মেনেজমেন্ট ইন রুরেল এরিয়াজ, গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়া

 

ভিলেজ স্বছতা ইন্দেক্স (Village Swachhtha Index)

ভারত সরকারনা, লু-নানবগী এৱারনেস লৈহন্নবা অমসুং খুঙ্গংশীং, GPশীং, ব্লোকশীং, দিষ্ট্রিক্টশীং অমসুং ষ্টেটশীংগী মরক্তা কম্পিটিসনগী ৱাখল পোকহন্নবগীদমক ভারত শিনবা থুংনা লু-নানবগী চাং ওন্নবগী মথৌ তাগদবা ফেক্টরশীং মশক খংদোক্নবা অকুপ্পা ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইসিস অমা শেমগৎলে। ষ্টেটশীং অমসুং এক্সপর্টশিংগা কয়ারক হন্না খন্ন-নৈনখিবা অমসুং লৈবাক অসিদা লৈবা দিষ্ট্রিক্ট 75গী য়ুমথোং 70,000 হেনবদা চত্থখিবা অচৌবা সর্ভে অমদা য়ুম্ফম ওইদুনা, ক্লিনলিনেস ইন্দেক্স (Cleanliness Index) অমসুং SLWM ইন্দেক্স অসি মশক তাকখ্রে।

 

ক্লিনলিনেস ইন্দেক্সনা শাফবা মওংগী টোইলেট অমসুং অকোয়রোনগা চুনবা মওংদা লৈরিবা খুঙ্গংগী য়ুমথোংশীং য়াউনা খুঙ্গং অমগী অপুনবা লু-হেনবদু (overall cleanliness) কেপচর তৌই। SLWM ইন্দেক্সনা য়ুমগী অমসুং মীয়ামগী ওইবা মফমশীংগী অকোয়বদা অমোৎ-অকায় লৈতবা অমসুং য়ুমথোংশিংগী অকোয়বদা ঈশীং তুংবা লৈতবদু য়েংদুনা অকোয়রোনগী অফবা ফিভম (environmental friendliness) অদুবু কেপচর তৌই। SLWM ইন্দেক্স অসি ক্লিনলিনেস ইন্দেক্সতগী মখাদা পীরিবসিগী মওং অসিদা লৌথোকপনি:

ভিলেজ ক্লিনলিনেস ইন্দেক্স (C) হায়রগা C = 0.4*X1 + 0.3*X2 + 0.1*X3 + 0.2*X4 বু খংনৈ।

মসিগী মথক্তা, ভিলেজ SLWM ইন্দেক্স অসিনা S = 0.5*X2 + 0.17*X3 + 0.33*X4 গী অসুম্না মশক তাকই, মসিদা

X1 = শাফবা মওংগী সেনিটেসন লৈবা য়ুমথোংগী % বু খংনগনি।

X2 = অকোয়বদা অমোৎ-অকায় অমত্তা লৈতবা য়ুমথোংগী % বু খংনগনি।

X3 = অকোয়বদা কান্নদবা ঈশীং তুংবা মফম অমত্তা লৈতবা য়ুমথোংগী % বু খংনগনি।

X4 = মীয়ামগী ওইবা মফমশীংদা অমোৎ-অকায় লৈতবগী লেভেলগী % বু খংনগনি।

ক্লিনলিনেস ইন্দেক্সপু শেমগৎলিবা মথক্তা পীখ্রিবা ফেক্টর কয়া অসিগী চাং লেপ্পা হায়বসি গ্রাম সভাশীংগী দায়ত্বনি।

সোর্স : মিনিষ্ট্রি ওফ দ্রিঙ্কিং ৱাটর এন্ড সেনিটেসন

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/12/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate