অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

সুর্য্যমিত্র স্কিল দিভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

মিনিষ্ট্রি ওফ ন্যু এন্দ রিন্যুএবল এনর্জি (MNRE)গী ওটোনোমস ইনষ্টিট্যুসন অমা ওইরিবা নেসনেল ইনষ্টিট্যুট ওফ সোলর এনর্জি (NISE) অসিনা সোলর এনর্জিগী লমদা এপেক্স R&D নেসনেল ইনষ্টিট্যুসননি। NISEনা ভারতকী মফম কয়াদা ষ্টেটকী নোদেল এজেন্সিশীংগা খুৎশম্নদুনা “সুর্য্যমিত্র” স্কিল দিভেলপমেন্ট প্রোগ্রামশীং পায়খৎলি।

প্রোগ্রাম অসিনা ভারত অমসুং মপাল লৈবাকশীংদা কন্না পায়খৎলক্লিবা সোলর এনর্জি পাৱর প্রোজেক্টকী ইনষ্টোলেসন, ওপরেসন অমসুং মেইন্টেনেন্সকী লমদা থবক ফংবগী খুদোংচাবশীংগী খন্দুনা নহারোলশীংগী স্কিলশীং হেনগৎহন্নবা পান্দম থম্লি। সুর্য্যমিত্র প্রোগ্রাম অসি কেন্দিদেটশীংবু সোলর এনর্জি সেক্টরদা অনৌবা এন্ত্রিপ্রেন্যুওর ওইনবা শেমগৎনবা শেম্বনি। সুর্য্যমিত্র স্কিল দিভলপমেন্ট প্রোগ্রামশীং অসি মিনিষ্ট্রি ওফ ন্যু এন্দ রিন্যুএবল এনর্জি, গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়ানা স্পোনসর তৌই।

ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া

মখাগী ক্বালিফিকেসনশীং অসিগা লোয়নবা কেন্দিদেটশীংনা ইলিজিবল ওই।

তঙাইফদবা ক্বালিফিকেসন – কেন্দিদেট অদু ক্লাস টেন পাস তৌবা ওইগদবনি অমসুং ইলেক্ট্রিসিয়ন/ৱায়রমেন/ইলেক্ট্রোনিক্স মেকানিক/ফিটর/সিট মেটেলদা ITI ওইগদবনি, চহি 18দগী তাদবা ওইগদবনি।

হেন্না পাম্বা ক্বালিফিকেসন : ইলেক্ট্রিকেল, মেকানিকেল অমসুং ইলেক্ট্রোনিক্সকী ব্রাঞ্চশীংদা দিপ্লোমা পায়বা কেন্দিদেটশীংনা হেন্না খুদোংচাবা পীগনি। ইলেক্ট্রিসিয়নগী সর্টিফিকেট অমসুং এক্সপিরিএন্স লৈবা কেন্দিদেটশীংদসু হেন্না খুদোংচাবা পীগনি।

ট্রেনিশীং খনবা মতমদা, খুঙ্গংগী লমদগী ওইবা, থবক ফংদ্রিবা নহারোল, নুপী, SC/ST কেন্দিদেটশীংদা অখন্নবা খুদোংচাবা পীগনি।

সবজেক্ট অমহেক্তদা দিগ্রি নত্ত্রগা মদুদগী হেনবা অৱাংবা ক্বালিফিকেসন পায়বা মীওশীংদি ইলিজিবল ওইদে।

মতম অমসুং সিটশিং

রেসিদেন্সিএল স্কিল দিভলপমেন্ট প্রোগ্রাম অসিগী চংগদবা মতম অসি পুং 600 (চাউরাক্না নুমিৎ 90) নি। মসি রেসিদেন্সিএল প্রোগ্রামনি অমসুং লৈফম-চাফম য়াউনা লেম্না তমগদবনি। সুর্য্যমিত্র স্কিল দিভেলপমেন্ট প্রোগ্রামশীং অসি মিনিষ্ট্রি ওফ ন্যু এন্দ রিন্যুএবল এনর্জি, গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়ানা স্পোনসর তৌই।

সিটশীং: হৌজিক্কী ওইনা, ত্রেনিং প্রোগ্রাম অসিগী ওইনা বেটচ খুদিংমক্কী সীট 30 ওইগনি।

কোর্স লোয়বদা এসেসমেন্ট তৌদুনা সর্টিফিকেটশীং পীগনি।

এদমিসন

 • ত্রেনিংগী তারিখ অমসুং মফম য়াউনা প্রোগ্রামশীংগী বেটচশীংগী মরমদা প্রিন্ট অমসুং/ইলেক্ট্রোনিক মিদিয়াদা মিনিষ্ট্রি ওফ ন্যু এন্দ রিন্যুএবল এনর্জিগী ষ্টেট নোদেল এজেন্সিশীং অমসুং হোষ্ট ইন্সটিট্যুসননা এদভর্টাইজ তৌরক্কনি।
 • প্রোগ্রামগী ত্রেনিশীংগী অরোইবা সেলেক্সন অদু হোষ্ট ইনষ্টিট্যুট অদুনা পাংথোক্কনি অমসুং প্রোপোজ তৌরিবা পার্টিসিপেন্টশীংগি অকুপ্পা মরোল অদু NISE/মরি লৈনবা SNAদা প্রোগ্রাম হৌদ্রিঙৈ মমাংদা খংহনগনি।
 • ত্রেনিশীং খনবা মতমদা, খুংগংগী বেকগ্রাউন্দ লৈবা, থবক ফংদবা মীওই, নুপী কেন্দিদেটশীং/ SC/ST কেন্দিদেটশীংদা অখন্নবা মীৎয়েং থমগনি।

তিচিং অমসুং প্রাক্টিকেলগী থবক

 1. টিচিংগী মপুং ওইবা করিকুলম অদু গাইদলাইন্স অদুদা এটেচ তৌরিবা নেসনেল কাউন্সিল ওফ ভোকেসনেল ট্রেনিং (NCVT)না এপ্রুভ তৌরবা মোদ্যুল-5গী মতুংইন্না ওইগনি।
 2. ট্রেনিং প্রোগ্রাম অদু যোগা/ PTনচিংবা অঙনবা অয়ুক্কী ফিজিকেল এক্সরসাইজ য়াউনা অকক্নবা তাইম তেবল লৈবা রেসিদেন্সিএল মখলগী ওইগনি।
 3. নোংমগী অহানবা মতমগী শরুকশীংবু ক্লাস-রুম লেকচরশীংগীদমক শিজিন্নবা য়াই।
 4. প্রাক্টিকেলগী মতমশীংদি লেবকী মফমশীং, এক্সপরিমেন্টশীং, ক্লাস রুম এক্সরসাইজশীং, করিগুম্বা লৈরগদি, সোফ্টৱায়র স্টিমুলেসনগী ওইনা রিগুলার কুইজশীং/ক্লাস টেষ্ট অমসুং ইন্দষ্ট্রিএল ভিজিটশীংগী এক্সরসাইজ ওইনা শিজিন্নবা য়াই।
 5. এক্সপরিমেন্টশীং/ফিল্ড ভিজিটশীংগী ওইনা বেটচ অদু ফেসিলিটি ফংবগী মতুংইন্না মশীং কয়া থোক্না খায়দোকপা য়াই।
 6. চয়োল অনি খুদিংগী অমুক্তি মোটিভেসনেল সেসনশীং (পুং 1গী ওইবা) পাংথোক্কদবনি।
 7. হোষ্ট ইনষ্টিট্যট অদুনা সুর্য্যমিত্র পার্টিসিপেন্ট পুম্নমক্তা য়ুনিফোর্মগী সেট অমমম পীগদবনি। পার্টিসিপেন্টশীংনা সেসন য়াউবা মতমদা য়ুনিফোর্ম শেত্তুনা য়াউগদবনি। নুপা/নুপী অনিমক্কী ওইনা NISE লোগো য়াউবা টি-সার্ট (উৎ মচু) অমসুং খোংগ্রাউ (নাপু মচু) ওইগদবনি। জেকেট, সেফটি হেলমেটশীং অমসুং বুটশীংগী পীগদবনি অদুগা মদু ত্রেনিং লোয়রবা মতুংদা হোষ্ট ইনষ্টিট্যুট অদুনা লৌশিলহৌবা য়াই।
 8. পার্টিসিপেন্ট/গ্রুপ খুদিংমকপু লেব/সাইটতা থবক তৌনবগীদমক প্রোপর টুলকিটশীং শিজিন্নবা য়াহনগদবনি।
 9. সেসন অমগী মোদ্যুল খুদিংমক্না ত্রেনর অদুবু অকক্নবা ত্রেনর অদুবু অকক্নবা সেসন অদুগী মেটরিএলশীং শেম-শাবদা লমজিংই। করিগুম্বা সেসনশীং অদুগী পান্দমশীং মপুং ফানা শাংনা কোভর তৌরবদি ত্রেনর অদুনা রিফরেন্সশীং অমসুং ত্রেনিং মেথোদোলোজি/স্লাইদশীং অমহেক্তা শিজিন্নবা য়াগনি।
 10. ক্লাস অদুদগী লাকপা দিমান্দগী মখা পোন্না হিন্দি অমসুং ইংলিস অসি হেন্না পাম্না শিজিন্নবা য়ারবসু হেন্না পাম্বা মেদিয়ম ওফ ইনষ্ট্রক্সনদি মরি লৈনবা মফমদুগী লোল অদু ওইগনি।
 11. কন্তিন্যুওস এসেসমেন্টগী শরুক অমা ওইনা সেসন খুদিংগী অরোইবদা ক্লাস টেষ্ট/ক্যুইজ অমা ত্রেনর/ইনষ্টিট্যুট অদুনা পাংথোকপা য়াই। ক্যুইজশীং অমসুং টেষ্টশীং অসি পাংথোক্নবগী ক্রাইটেরিয়া/পেটর্ন অদু ত্রেনর অদুনা লেপ্পা য়াই। অমসুং নুমিৎ খুদিংগী ওইনা মমাংগী নুমিৎকি সেসনশীংগী রিকেপ অদুনা হৌদোকপা য়াই।
 12. চয়োলগী অরোইবা শরুক্তা পার্টিসিপেন্টশীংদা হোম ৱার্ক মতিক চানা পীনবা খংহল্লি।

এটেন্দেন্স

 • ক্লাস অমা হেন্দল তৌরিবা টিচিং/প্রাক্টিকেল ষ্টাফ মেম্বর খুদিংমক্না ত্রেনিং প্রোগ্রামগী অরোইবা ইনষ্ট্রক্সন নুমিৎ ফাউবা এটেন্দেন্স লৌগনি।
 • ত্রেনিশীংনা থীওরি অমসুং প্রাক্টিকেল ক্লাসশীং/ৱার্কশোপশীংগী 100% এটেন্দ তৌগদবনি। অদুম ওইনমক, অপুনবগী ওইনা ত্রেনিং লোয়বদা 90%গী এটেন্দেন্স লৈতবা নুপা/নুপী পার্টিসিপেন্ট অদু সর্টিফিকেট পীরোই।

ফি ষ্ট্রকচর

 • ত্রেনিশীংদগী ফি অমত্তা লৌরোই। অদুম ওইনমক, ত্রেনিশীংনা ত্রেনিং য়াউনবগী অমসুং হন্নবগী এরেঞ্জমেন্ট মশানা তৌজবা য়াই। সেক্যুরিটি দিপোজিট ওইনা লৌশিনবা এমাউন্ট অদু কোর্স লোয়বদা হন্দোক্কদবনি অমসুং মদু ফজনা রেকোর্দ তৌশিনগদবনি।
 • ত্রেনিশীংগী বোর্দিং অমসুং লোদজিং অদু ওর্গানাইজ তৌরিবা ইনষ্টিট্যুট অদুনা পীগদবনি। ষ্টেট নোদেল এজেন্সি অদুগী খুত্থাংদা মিনিষ্ট্রি ওফ ন্যু এন্ড রিন্যুএবল এনর্জিনা ত্রেনি 30 দা লুপা 300 নুমিৎ 90গী ওইনা পুন্না লুপা লাখ 8.10 পীগনি।
 • ষ্টেট নোদেল এজেন্সিগি খুত্থাংদা মিনিষ্ট্রি ওফ ন্যু এন্ড রিন্যুএবল এনর্জিনা ইনষ্টিট্যুট অদুদা কোর্স ফি ওইনা পুং খুদিংগী লুপা 25/- পার্টিসিপেন্ট 30দা পুং 600কী ওইনা পুন্না লুপা লাখ 4.50 পীগনি।
 • ষ্টেট নোদেল এজেন্সিগী খুত্থাংদা মিনিষ্ট্রি ওফ ন্যু এন্ড রিন্যুএবল এনর্জিনা লুপা 800/- গী চাংদা ত্রেনি 30গী ওইনা পুন্না লুপা লাখ 0.24 এসেসমেন্ট চার্জ ওইনা পীগনি।

ত্রেনিশীংগী এসেসমেন্ট

স্কিল কাউন্সিল ফোর গ্রিন জোবস নত্ত্রগা NCVTনা থা অহুম লোইরকপদা রিটন টেষ্ট, প্রাক্টিকেল একজামিনেসন য়াউবা ফাইনেল একজামিনেসন অমা পাংথোক্কনি।

ইন্দষ্ট্রিএল ভিজিট

সুর্য্যমিত্র প্রোগ্রামগী অহৌবা থা অনিগী মনুংদা পাৱর ত্রান্সমিসন, দিষ্ট্রব্যুসন, লোদ, কেবলিং অসিনচিংবা খংনবগীদমক মেদিয়ম নত্ত্রগা য়াম্না চাউবা ইন্দষ্ট্রিদা য়ামদ্রবদা ভিজিট 3 লৈহনগদবনি অমসুং 33 kVগী সবষ্টেসন অমগী ভিজিট অমগী থৌরাংসু তৌগদবনি।

এমপ্লোয়মেন্টগী এস্পেক্টশীং

সুর্য্যমিত্র প্রোগ্রামগী অরোয়বদা, হোষ্ট ইনষ্টিট্যুসন অদুনা “সুর্য্যমিত্র”গী প্লেসমেন্টগীদমক ত্রান্সকো, দিসকোমশীং অসিনচিংবগা থবক তৌমিন্নরিবা সোলার ইন্দষ্ট্রিশীং, EPC কম্পনিশীং, মার্কেটিং কম্পনিশীং অমসুং অচৌবা কন্ত্রেক্টরশীং ইনভাইট তৌদুনা এরেঞ্জ তৌবা য়াই। প্রোগ্রামগী অরোয়বদা পার্টিসিপেন্টশীংগী মেক্সিমম ওইবা মশীং অদু এমপ্লোয়মেন্ট পীগদবনি। হোষ্ট ইনষ্টিট্যুট অদুনা প্লেসমেন্টগীদমক SNAশীংগা খুৎশম্নদুনা কম্পনিশীং ইনভাইট তৌবা য়াই।

সুর্য্যমিত্র স্কিল দিভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম পাংথোকফম

স্কিল দিভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম পাংথোকফমগী অকুপ্পা মরোল খংনবগীদমক্তা, মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু।

সোর্স : NISE

অকোনবা শেমদোকখিবা : 10/23/2019© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate