অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ঐচআইভি

ঐচআইভি

 1. মরু ওইবা ৱাফমশীং:
 2. সপোর্ট তৌরিবা ইনফোর্মেসন
  1. HIV (হ্যুমেন ইম্যুনোদিফিসিএন্সি ভাইরস) অসি AIDS (এক্যুয়ার্দ ইম্যুনোদিফিসিএন্সি সিন্দ্রোম) থোকহল্লিবা ভাইরসনি। মসি থীংবা অমসুং লাইয়েংবা ঙম্মী অদুবু ফহনবদি ঙমদে। মীয়াম্না HIV অসি পীরিবশিংসিগী খুত্থাংদা শন্দোকই (1) HIVনা শোকহল্লবা মীওই অমগা প্রোতেক্সন য়াউদনা হকতিন্নবা (নুপা নত্ত্রগা নুপীগী কোন্দোম অমা শিজিন্নদনা হকতিন্নবা); (2) ইনফেক্টেদ ওইরবা মমা অমদগী মহাক্কী মচাদা, মীরোল্লিঙৈদা, অঙাং উনবদা নত্ত্রগা খোম্লাং ইনবদা; অমসুং (3) HIV পক্লবা সিরিঞ্জশীং, য়েত্তুমশীং নত্ত্রগা অতৈ অথৌবা ইনষ্ট্রুমেন্টশীংদা পকপা ঈদগী লৌনবা অমসুং HIV য়াউরবা ঈ কাপ্পদা। মসি চম্না শোক্ন-শম্নবা নত্ত্রগা অতৈ মওং অমত্তদা লৌনদে।
  2. HIV করম্না থীংগদগে খংবা পাম্বা মীওই অমহেক্তনা নত্ত্রগা HIV পক্লে হায়না চিংরবা নুপা নত্ত্রগা নুপী অদুনা, HIV থীংনবগী অমসুং/নত্ত্রগা HIV টেষ্টিং, কাউন্সেলিং, কেয়র অমসুং সপোর্ট করম্বা মফমদা ফংগদগে হায়বা ইনফোর্মেসন ফংনবগীদমক হেলথ কেয়র প্রোভাইদর নত্ত্রগা AIDS সেন্টর অমা কন্তেক্ট তৌগদবনি।
  3. মীরোনবী নুপী পুম্নমক্না HIVগী মতাংদা মখোয়গী হেলথ কেয়র প্রোভাইদরশীংগা ৱারি শাগদবনি। মীরোনবী নুপী পুম্নমক্না করিগুম্বা মখোয়দা, মখোয়গী পার্টনর নত্ত্রগা ইমুংগী মীওইশীংদা HIV পক্লে হায়না চিংনরবা, HIVদা এক্সপোজ তৌরুরবা নত্ত্রগা HIV লৈগনবা মফমদা লৈরবদি HIV টেষ্ট তৌথোক্কদবনি অমসুং মখোয় মশামক, মখোয়গী অঙাংশীং, পার্টনরশীং অমসুং ইমুং মনুংগী মীওইবু কমদৌনা ঙাকথোক্কনি অমসুং কেয়র লৌগনি হায়বা খংনবা কাউন্সেলিং লৌগদবনি।
  4. HIV পোজিটিভ ওইরবা মমাশীং নত্ত্রগা HIVগী ইনফেক্সনগা লোয়নবা লাইওংশিং, খুদমশিং নত্ত্রগা ফিভমশীংগা লোয়নবা মমা-মপানা পোকপা অঙাং পুম্নমক HIVগী টেষ্ট তৌথোক্কদবনি। করিগুম্বা HIV পোজিটিভ ওইরম্লবদি, মখোয় অদু ফোলো-অপ কেয়র অমসুং ত্রিটমেন্টদা রিফর তৌগদবনি অমসুং নুংশীনা য়েংশিনবীবা অমসুং সপোর্ট তৌবীগদবনি।
  5. মমা-মপা নত্ত্রগা শেন্নরিবশীংনা মখোয়গী মচানুপীশীং অমসুং মচানুপাশীংদা লৈনবা মরিগী, হক্তিন্নবগী অমসুং HIV ইনফেক্সনগী খুদোংথীবগী মতাংদা ৱারি শাবীগদবনি। নুপীমচা অমসুং নুপামচাশীংনা কমদৌনা নাথৈগদগে, কন্থোক্কদগে নত্ত্রগা মখোয় মশামকপু সেক্সুএল হরাসমেন্ট, হিংসা অমসুং পীরকপা শাফুদগী ঙাকথোক্কদগী খংবা চংই। মখোয়না থোং মান্নবগী অমসুং লৈনবা মরিদা ইকাইখুম্নবগী মরুওইবদু খংবা মথৌ তাই।
  6. মমা-মপাশীং, ওজাশীং, লুচিংবশীং অমসুং অতৈ রোল মোদেলশীংনা ইনখৎলক্লিবশীংদা শাফবা অকোয়রোন অমসুং মখোয়না অফবা চোইসশীং খনবদা অমসুং অফবা লমচৎ-শাজৎ চৎপদা মতেং পাংগদবা পুন্সিগী স্কিলশিংগী রেঞ্জ অমা পীগদবনি।
  7. অঙাংশীং অমসুং ইনখৎলক্লিবশীংনা মখোয়বু, মখোয়গী ইমুং মনুংশিংবু অমসুং মখোয়গী কম্যুনিতিশীংবু শোকহল্লিবা HIV থীংনবগী, কেয়রগী অমসুং সপোর্টকী মতাংদা ফিরেপশীং লৌনবা অমসুং চৎহন্নবা মপুংফানা শরুক য়াগদবনি।
  8. HIVগা কোন্ননা নত্ত্রগা শোকহন্দুনা হিংলিবা অঙাং নত্ত্রগা নহা ওইরিবা মীওইদুবু কৈদৌঙৈদা ইকাইবা পীরোইদবনি নত্ত্রগা নমথরোইদবনি। HIVগী এজুকেসন অমসুং প্রিভেন্সনদা অমসুং অকিবা পীবা, ইকাইবা পীবা অমসুং নমথবা হন্থহনবদা মমা-মপাশীং, ওজাশীং অমসুং লুচিংবশীংগী মরুওইবা থৌদাং লৈ।

HIV (হ্যুমেন ইমুনোদিফিসিএন্সি ভাইরস) অসি AIDS (একুয়ার্দ ইমুনোদিফিসিএন্সি সিন্দ্রোম) থোকহল্লিবা ভাইরসনি। HIVনা পৃথীবীদা লৈরিবা লৈবাক খুদিংদা লৈরিবা অঙাংশীং অমসুং ইমুং মনুং কয়াগী পুন্সিদা শোকহল্লি।

HIV অসি পীরিবশীংসিগী খুত্থাংদা শন্দোকই (1) HIVনা শোকহল্লবা মীওই অমগা প্রোটেক্সন য়াউদনা হকতিন্নবা; (2) HIVনা শোকহল্লবা নুপী অমনা মহাক্কী মচা অদুদা মীরোল্লীঙৈদা, অঙাং উন্নবা নত্ত্রগা খোম্লাং ইনবা মতমদা; অমসুং (3) HIV পক্লবা সিরিঞ্জশীং, য়েত্তুমশীং নত্ত্রগা অতৈ অথৌবা ইনষ্ট্রুমেন্টশীংদা পকপা ঈদগী লৌনবা অমসুং HIV য়াউরবা ঈ কাপ্পদা। HIV অসি চম্না শোক্ন-শম্নবা নত্ত্রগা অতৈ মওং অমত্তদা লৌনদে।

অঙাংশীং অসি HIVগী ওইনা খ্বাইদগী খুদোংথীনিঙাই ওই। লায়না অসিনা নৌরিবা অঙাংশীংদা য়াংনা শোকহল্লি। এন্টিরেত্রোভাইরেল দ্রগশীং অসি HIV লায়েংবদা শিজিন্নৈ মরমদি মখোয়না ইম্যুন সিষ্টেম হঞ্জিলহল্লি অমসুং AIDS লাকহনবদা তপথহল্লি। অদুম ওইনমক, HIV পক্লবা অয়াম্বা অঙাংশীংদি হিদাকশিং অসি চহি 5দগী 9 শুদ্রিফাউবা চাবা হৌদে। মসি কা-হেন্না থেংমল্লি। এন্টিরেত্রোভাইরেলগী লাইয়েং য়াউদনদি HIV পক্লবা অপুনবা অঙাংশীংগী মনুংদা তংখায় অমদি মখোয়গী অনিশুবা মপোক নুমিৎ য়ৌবদা শি।

HIV অসি হৌজিক ফাউবা লাইয়েংবা ঙমদ্রবসু, মসি মেনেজ তৌবা য়াবা ফিভম অমনি। করিগুম্বা মসি পক্লবা অঙাংশীং অমসুং নৌরিবা অঙাংশীংদা ঙন্না খংদোকহৌরবা, ইফেক্টিভ ওইবা লাইয়েং ফংহৌরবা অমসুং প্রেস্ক্রাইব তৌবগী মতুংইন্না এন্তিরেত্রোভাইরেল দ্রগশীং চাহৌরবদি, মখোয়দা চাউখৎপগী, খংজিন-হৈজিনবগী, ইনখৎপগী অমসুং তুংগী মংলান মংনবগী অহেনবা খুদোংচাবা লৈ।

ইমুং মনুং অমসুং কম্যুনিটিশীং, মরুওইনা নুপী অমসুং নুপীমচাশিং অসি HIVগা লোয়ননা হিংলিবা নত্ত্রগা শোকহল্লবা অঙাংশীংগী কেয়র নত্ত্রগা প্রোতেক্সনগী অহানবা লাইননি। ইমুং মনুংশিঙনা মখোয়গী অঙাংশীংবু অফবা অমসুং প্রোটেক্তিভ ওইবা অকোয়রোন পীনবা, মখোয়না মথৌ তারিবা সপোর্ট অদু ফংবা মথৌ তাই। HIV পোজিটিভ ওইরবা মমা মপাশীং অদু হিংনা অমসুং মশা-মউ ফনা লৈবা হায়বসি অঙাংশীংগী গ্রোথ, দিভেলপমেন্ট অমসুং ষ্টেবিলিটি লৈহন্নবগীদমক্তা য়াম্না মরুওই। ইমুংগী সেক্যুরিটি য়াউদ্রবদি, অঙাংশীংবু তুহৎপীবা অমসুং ওৎ নৈবীবগী অহেনবা রিস্ক লৈ।

ইনখৎলক্লিবশীং অমসুং চহি 15দগী 24 ফাউবগী মনুংদা লৈবা মীওইশীংনা, চহি 15 অমসুং মসিগী মথক্কী মীওইশীংগী মরক্তা লৈখিবা অনৌবা HIVগী ইনফেক্সন পুম্নমক্কী মনুংদা, ইং 2007দা চাদা 45রোম ওইখি। HIV অসি ইনখৎলক্লিবা নুপামচাশীং অমসুং নহা ওইরিবা নুপাশীংদগী ইনখৎলক্লিবী নুপীমচাশীং অমসুং নহা ওইরিবা নুপীশীংদনা হেন্না কমন ওই। লাইফ স্কিল এজুকেসন অসি অঙাংশীং, ইনখৎলক্লিবশীং অমসুং নহা ওইরিবা অঙাংশীংগীদমক য়াম্না মরুওই মরমদি মসিনা মখোয়বু অফবা পুন্সিগী ওইবা চোইসশীং খনবগী লৌশীং অমসুং স্কিলশীং ফংবা ঙমহনগনি।

মরু ওইবা ৱাফমশীং:

 1. HIV (হ্যুমেন ইম্যুনোদিফিসিএন্সি ভাইরস) অসি AIDS (এক্যুয়ার্দ ইম্যুনোদিফিসিএন্সি সিন্দ্রোম) থোকহল্লিবা ভাইরসনি। মসি থীংবা অমসুং লাইয়েংবা ঙম্মী অদুবু ফহনবদি ঙমদে। মীয়াম্না HIV অসি পীরিবশিংসিগী খুত্থাংদা শন্দোকই (1) HIVনা শোকহল্লবা মীওই অমগা প্রোতেক্সন য়াউদনা হকতিন্নবা (নুপা নত্ত্রগা নুপীগী কোন্দোম অমা শিজিন্নদনা হকতিন্নবা); (2) ইনফেক্টেদ ওইরবা মমা অমদগী মহাক্কী মচাদা, মীরোল্লিঙৈদা, অঙাং উনবদা নত্ত্রগা খোম্লাং ইনবদা; অমসুং (3) HIV পক্লবা সিরিঞ্জশীং, য়েত্তুমশীং নত্ত্রগা অতৈ অথৌবা ইনষ্ট্রুমেন্টশীংদা পকপা ঈদগী লৌনবা অমসুং HIV য়াউরবা ঈ কাপ্পদা। মসি চম্না শোক্ন-শম্নবা নত্ত্রগা অতৈ মওং অমত্তদা লৌনদে।
 2. HIV করম্না থীংগদগে খংবা পাম্বা মীওই অমহেক্তনা নত্ত্রগা HIV পক্লে হায়না চিংরবা নুপা নত্ত্রগা নুপী অদুনা, HIV থীংনবগী অমসুং/নত্ত্রগা HIV টেষ্টিং, কাউন্সেলিং, কেয়র অমসুং সপোর্ট করম্বা মফমদা ফংগদগে হায়বা ইনফোর্মেসন ফংনবগীদমক হেলথ কেয়র প্রোভাইদর নত্ত্রগা AIDS সেন্টর অমা কন্তেক্ট তৌগদবনি।
 3. মীরোনবী নুপী পুম্নমক্না HIVগী মতাংদা মখোয়গী হেলথ কেয়র প্রোভাইদরশীংগা ৱারি শাগদবনি। মীরোনবী নুপী পুম্নমক্না করিগুম্বা মখোয়দা, মখোয়গী পার্টনর নত্ত্রগা ইমুংগী মীওইশীংদা HIV পক্লে হায়না চিংনরবা, HIVদা এক্সপোজ তৌরুরবা নত্ত্রগা HIV লৈগনবা মফমদা লৈরবদি HIV টেষ্ট তৌথোক্কদবনি অমসুং মখোয় মশামক, মখোয়গী অঙাংশীং, পার্টনরশীং অমসুং ইমুং মনুংগী মীওইবু কমদৌনা ঙাকথোক্কনি অমসুং কেয়র লৌগনি হায়বা খংনবা কাউন্সেলিং লৌগদবনি।
 4. HIV পোজিটিভ ওইরবা মমাশীং নত্ত্রগা HIVগী ইনফেক্সনগা লোয়নবা লাইওংশিং, খুদমশিং নত্ত্রগা ফিভমশীংগা লোয়নবা মমা-মপানা পোকপা অঙাং পুম্নমক HIVগী টেষ্ট তৌথোক্কদবনি। করিগুম্বা HIV পোজিটিভ ওইরম্লবদি, মখোয় অদু ফোলো-অপ কেয়র অমসুং ত্রিটমেন্টদা রিফর তৌগদবনি অমসুং নুংশীনা য়েংশিনবীবা অমসুং সপোর্ট তৌবীগদবনি।
 5. মমা মপা নত্ত্রগা শেন্নরিবশীংনা মখোয়গী মচানুপীশীং অমসুং মচানুপাশীংদা লৈনবা মরিগী, হক্তিন্নবগী অমসুং HIV ইনফেক্সনগী খুদোংথীবগী মতাংদা ৱারি শাবীগদবনি। নুপীমচা অমসুং নুপামচাশীংনা কমদৌনা নাথৈগদগে, কন্থোক্কদগে নত্ত্রগা মখোয় মশামকপু সেক্সুএল হরাসমেন্ট, হিংসা অমসুং পীরকপা শাফুদগী ঙাকথোক্কদগী খংবা চংই। মখোয়না থোং মান্নবগী অমসুং লৈনবা মরিদা ইকাইখুম্নবগী মরুওইবদু খংবা মথৌ তাই।
 6. মমা-মপাশীং, ওজাশীং, লুচিংবশীং অমসুং অতৈ রোল মোদেলশীংনা ইনখৎলক্লিবশীংদা শাফবা অকোয়রোন অমসুং মখোয়না অফবা চোইসশীং খনবদা অমসুং অফবা লমচৎ-শাজৎ চৎপদা মতেং পাংগদবা পুন্সিগী স্কিলশিংগী রেঞ্জ অমা পীগদবনি।
 7. অঙাংশীং অমসুং ইনখৎলক্লিবশীংনা মখোয়বু, মখোয়গী ইমুং মনুংশিংবু অমসুং মখোয়গী কম্যুনিতিশীংবু শোকহল্লিবা HIV থীংনবগী, কেয়রগী অমসুং সপোর্টকী মতাংদা ফিরেপশীং লৌনবা অমসুং চৎহন্নবা মপুংফানা শরুক য়াগদবনি।
 8. HIVগা কোন্ননা নত্ত্রগা শোকহন্দুনা হিংলিবা অঙাং নত্ত্রগা নহা ওইরিবা মীওইদুবু কৈদৌঙৈদা ইকাইবা পীরোইদবনি নত্ত্রগা নমথরোইদবনি। HIVগী এজুকেসন অমসুং প্রিভেন্সনদা অমসুং অকিবা পীবা, ইকাইবা পীবা অমসুং নমথবা হন্থহনবদা মমা-মপাশীং, ওজাশীং অমসুং লুচিংবশীংগী মরুওইবা থৌদাং লৈ।

সপোর্ট তৌরিবা ইনফোর্মেসন

HIV (হ্যুমেন ইম্যুনোদিফিসিএন্সি ভাইরস) অসি AIDS (এক্যুয়ার্দ ইম্যুনোদিফিসিএন্সি সিন্দ্রোম) থোকহল্লিবা ভাইরসনি। মসি থীংবা অমসুং লাইয়েংবা ঙম্মী অদুবু ফহনবদি ঙমদে। মীয়াম্না HIV অসি পীরিবশিংসিগী খুত্থাংদা শন্দোকই (1) HIVনা শোকহল্লবা মীওই অমগা প্রোতেক্সন য়াউদনা হকতিন্নবা (নুপা নত্ত্রগা নুপীগী কোন্দোম অমা শিজিন্নদনা হকতিন্নবা); (2) ইনফেক্টেদ ওইরবা মমা অমদগী মহাক্কী মচাদা, মীরোল্লিঙৈদা, অঙাং উনবদা নত্ত্রগা খোম্লাং ইনবদা; অমসুং (3) HIV পক্লবা সিরিঞ্জশীং, য়েত্তুমশীং নত্ত্রগা অতৈ অথৌবা ইনষ্ট্রুমেন্টশীংদা পকপা ঈদগী লৌনবা অমসুং HIV য়াউরবা ঈ কাপ্পদা। মসি চম্না শোক্ন-শম্নবা নত্ত্রগা অতৈ মওং অমত্তদা লৌনদে।

 • মহৌশানা HIVনা ইনফেক্ট তৌরবা মীশীংনা লায়না অসিগী খুদম অমত্তা উৎলক্তনা চহি কয়া হিংই। মখোয়দু মশা মউ ফনা উই, অদুবু মখোয়না ভাইরস অদু অতোপ্পদা শন্দোকপা ঙম্মী। মতম চানা, HIV লাইয়েংবদা শিজিন্নবা হিদাক্কী গ্রুপ অমা ওইরিবা, এন্টিরেত্রোভাইরেল থেরাপি (ART) পীজবনা, মীওই অমবু HIV অসি ক্রোনিক ওইবা লায়না অমগুম্না হেন্দল তৌবা ঙমহল্লি অমসুং মশা মউ ফবা পুন্সি মরেল অমা লৈবা ঙমহল্লি।
 • AIDS অসি HIV ইনফেক্সনগী অথেংবা ষ্টেজনি। AIDSনা নারবা মীওইশীংনা মশা শোন্থরকই মরমদি মখোয়গী মশাশীং অদুদা অনাবা মায়োক্ননবগী পাঙ্গল মাংলকই। এন্টিরেত্রোভাইরেলগী লাইয়েং ফংহৌদবা মপুং মরৈ ফারবা মীওইশীংদদি HIV পক্লবা মতুংদা AIDS অসি চাংচত্তা, চহি 7তগী 10 ফাউবগী মনুংদা লাক্কল্লি। চহি নৌরিবা অঙাংশীংদদি, মহৌশানা মসি হেন্না য়াংনা লাকই। AIDSপু কোকহনবদি ঙমদে, অদুবু AIDSনা নারবা অনাবশীংবু অনৌবা হিদাকশীংনা হেন্না শাংনা হিংহনবদা মতেং পাংবা ঙম্মী।
 • অয়াম্বা কেসশীংদদি, HIV অসি মীওই অমদগী অমদা প্রোতেক্সন শিজিন্নদনা হকতিন্নরিঙৈ মনুংদা ইনফেক্ট তৌরবা মীওই অদুগী সিমেন, ভজাইনেল ফ্লুইদ নত্ত্রগা ঈদু অতোপ্পা মীওইদুদা চংখিদুনা শন্দোকই।
 • HIV অসি মীওই অমদগী অতোপ্পা অমদা ফুত্তোক্তবা, HIV পকপা য়েত্তুমশীং অমসুং সিরিঞ্জশীং (য়েত্তুম অমসুং সিরিঞ্জ শীজিন্নমিন্নবা দ্রগ শীজিন্নবা মীওইশীংদা), রেজর ব্লেদশীং, থাংশীং নত্ত্রগা হিদাক কাপ্পা, ককপা নত্ত্রগা হকচাংদা থীনবদগীসু লৌনবা য়াই।
 • HIV য়াউরবা ঈ কাপ্লুবদগীসু মীদা লায়না অসি শন্দোকপা য়াই। ঈ কাপ্পা মতমদা HIVগী চাংয়েং তৌগদবনি।
 • HIV অসি মমাদগী চহি নৌরিবা অমসুং পীক্লিবা অঙাংশীংদা, মীরোনবা নত্ত্রগা অঙাং উনবা নত্ত্রগা খোম্লাং পীথকপা মতমদা শন্দোকই।
 • HIV পোজিটিভ ওইবা মীওইশীংগা থবক তৌমিন্নবা, পুনমিন্নবা নত্ত্রগা থংননা লৈমিন্নবনা HIV শন্দোকহন্দে। HIV পক্লবা মীদা শোকপা, কোন্নবা, খুৎ শোক্নবা, লোক খুবা অমসুং হকথী খনবদগী লায়না অসি শন্দোক্তে। HIV অসি তোইলেটকী সিট, টেলেফোন, পুখম, তেঙ্গোত, চানবা কোল-লিক, টাউৱেল, ফমুংগী ফি, স্বিমিং পুল নত্ত্রগা মীয়ামগী ঈরুজফমগী খুত্থাংদা লৌনদে। HIV অসি কাং নত্ত্রগা অতৈ তিল-কাংশীংনা শন্দোক্তে।

HIV করম্না থীংগদগে খংবা পাম্বা মীওই অমহেক্তনা নত্ত্রগা HIV পক্লে হায়না চিংরবা নুপা নত্ত্রগা নুপী অদুনা, HIV থীংনবগী অমসুং/নত্ত্রগা HIV টেষ্টিং, কাউন্সেলিং, কেয়র অমসুং সপোর্ট করম্বা মফমদা ফংগদগে হায়বা ইনফোর্মেসন ফংনবগীদমক হেলথ কেয়র প্রোভাইদর নত্ত্রগা AIDS সেন্টর অমা কন্তেক্ট তৌগদবনি।

HIVগী ইনফোর্মেসন অমসুং মসি করম্না থীংগদগে নত্ত্রগা ইনফেক্সনগী রিস্ক হন্থহনগদগে হায়বগী এজুকেসন অসি লৈবাক অয়াম্বদা ফংই। ইনফোর্মেসন অদু হেলথ সেন্টরশীং, ফিক্স অমসুং মোবাইল ওইবা HIV কেয়র য়ুনিটশীং, টেষ্টিং অমসুং কাউন্সেলিং সেন্টরশীং, য়ুথ সেন্টরশীং অমসুং স্কুল কয়াদা ফংই। ইনফোর্মেসন অসি ইন্টরনেট অমসুং অতৈ মিদিয়াগী খুত্থাংদসু ফংই।

HIV টেষ্ট অমসুং কাউন্সেলিং তৌথোকপনা ইনফেক্সন অসি ঙন্না খংদোকপদা মতেং পাংই। মসিনা ইনফেক্সন লৈরবা মীওইশীং অদুবু:

 • মখোয়না মথৌ তারিবা সপোর্ট সর্ভিসশীং ফংবা ঙমহল্লি
 • মখোয়দা লৈরম্বা য়াবা অতৈ ইনফেক্সনশীং মেনেজ তৌবা ঙমহল্লি
 • HIVগা লোয়ননা হিংবগী মতাংদা খংহল্লি
 • অতোপ্পা মীওইশীংদা করম্না শন্দোক্লোইদগে খংবা ঙমহল্লি

HIV পক্লমগনি হায়না চিংনরবা নুপা নত্ত্রগা নুপী অমহেক্তনা হেলথ কেয়র প্রোভাইদর নত্ত্রগা AIDS সেন্টর অমদা চত্তুনা কনফিদেন্সিএল টেষ্টিং অমসুং কাউন্সেলিং তৌথোক্কদবনি। HIV লৈগনবা মফমদা লৈবা অমসুং প্রোতেক্সন য়াউদনা হক্তিন্নরুরবা মীওই অমহেক্তবু টেষ্ট তৌথোক্নবা অমসুং কাউন্সেল লৌনবা পুক্নিং থৌগৎকদবনি।

মশানা য়ানা HIV টেষ্ট অমসুং কাউন্সেলিং তৌবনা মীয়াম্বু মখোয়গী হকশেল অমসুং মখোয়গী সেক্সুএল বিহেভিয়রগী মতাংদা ৱাখল লৈতানা ফিরেপ লৌবা ঙম্মি। মসিনা মতৈ-মনাউবু অঙাং য়াউহনগদ্রা নত্ত্রগা য়াউহল্লোইদ্রা হায়বদু লেপ্পা ঙমহল্লি। করিগুম্বা পার্টনর অমদা HIVগী রিস্ক লৈরবদি, অঙাং য়াউনবা হোৎনবা মতমদা অতোপ্পা পার্টনর অদুদা শন্দোকখিবা য়াই। করিগূম্বা মতৈ-মনাউ অমনা অঙাং অমা লাক্কনি হায়না আশা তৌরিবা ওইরবদি টেষ্টিং অমসুং কাউন্সেলিং তৌবনা মখোয়বু অঙাং অদুগী হকশেলগা মরি লৈনবা ফিরেপশীং লৌবদা মতেং পীগনি।

কাউন্সেলিং অমসুং টেষ্টিং তৌবনা পক্ত্রিবা মীওইশিংদুবু এজুকেসনগী মতেংনা, শাফবা মওংদা হক্তিন্নবা য়াউনা, করম্না রিস্ক লৈহল্লোইদগে হায়বদু খংহন্দুনা লায়না অসি চংহন্দবা য়াই।

HIV টেষ্টকী মখল কয়ামুক লৈ। শিজিন্নরিবা টেষ্ট অদুগী মখল অমসুং মদুনা খংহনগদবা অরেপ্পা অদুগী মতাংদা খংনবগীদমক প্রোফেসনেল অমগা ৱারি শাবা হায়বসি য়াম্না মরুওই।

করিগুম্বা HIV টেষ্ট অমগী ফল অদু নেগেটিভ ওইরবদি, মীওই অদু লায়না অদু পক্ত্রি নত্ত্রগা ভাইরস অদু খংদোকপা ঙনমল্লি হায়বা তাকই। মপুং মরৈ ফারবা মীওইশীংদদি, HIV ব্লদ টেষ্ট অদুনা ইনফেক্সন অদু, লায়না অদু পক্লবা মতুং থা তরুক ফাউবা খংবা ঙমদবা য়াই। চাংয়েং অদুগী মখা পোন্না, অঙাংশীংদদি পোক্লবা মতুং থা 18 ফাউবা খংবা ঙমদবা য়াই। অদুম ওইনমক, য়ারিবমখৈ ঙন্না থা তরুক্কুম্বদা আর্লি ইনফেন্ট দাইএগ্নোসিস (EID) অসি পাংথোকপীবা য়াই।

ইমুং মনুং অমসুং কম্যুনিতিশীংনা কনফিদেন্সিএল HIV টেষ্টিং, কাউন্সেলিং অমসুং ইনফোর্মেসন লৌনবা হায়গদবনি অমসুং সপোর্ট তৌবীগদবনি। অরোন অথুপ ঙাকপা হায়বসিনা অঙাংশীং, ইনখৎলকপশীং অমসুং মপুং মরৈ ফারবশীংবু সমাজগী মীৎয়েং, তুহৎপা, ইন্থোকপা অমসুং তোঙান তাহনবনচিংবশীংদগী ঙাকথোকপা ঙম্মী।

কাউন্সেলিং তৌবনা নুপীশীং অমসুং ইনখৎলক্লিবি নুপীমচাশীংবু এম্পাৱার ওইহনগনি, শাফনা হক্তিনবা অমসুং কোন্দোম শিজিন্নবা প্রোমোট তৌগনি অমসুং HIV ইনফেক্সনগী চান্সশীং হন্থহনগদবা, সেক্সুএলি ত্রান্সমিটেদ ইনফেক্সনশীং খংদোকপা অমসুং লাইয়েংহনবদা মতেং পাংগনি। করিগুম্বা নুপী নত্ত্রগা ইনখৎলক্লিবি নুপীমচা অমা HIV পক্লে হায়বা খংলবা অমসুং অঙাংশীং লৈরবা নত্ত্রগা মীরোল্লিবা ওইরবদি, মহাক্কী অঙাংশীং অদু ঙাক-শেনবা, য়েংশিনবা অমসুং সপোর্ট তৌবদা মতেং লৌবা মথৌ তারকপা য়াই। কম্যুনিতি সপোর্ট গ্রুপশীং অমসুং NGOশীংনা মতম অয়াম্বদা মতেং পী।

মীরোনবী নুপী পুম্নমক্না HIVগী মতাংদা মখোয়গী হেলথ কেয়র প্রোভাইদরশীংগা ৱারি শাগদবনি। মীরোনবী নুপী পুম্নমক্না করিগুম্বা মখোয়দা, মখোয়গী পার্টনর নত্ত্রগা ইমুংগী মীওইশীংদা HIV পক্লে হায়না চিংনরবা, HIVদা এক্সপোজ তৌরুরবা নত্ত্রগা HIV লৈগনবা মফমদা লৈরবদি HIV টেষ্ট তৌথোক্কদবনি অমসুং মখোয় মশামক, মখোয়গী অঙাংশীং, পার্টনরশীং অমসুং ইমুং মনুংগী মীওইবু কমদৌনা ঙাকথোক্কনি অমসুং কেয়র লৌগনি হায়বা খংনবা কাউন্সেলিং লৌগদবনি।

HIV অসি মমাদগী মচাদা লৌনবা হন্থহন্নবগী খ্বাইদগী ফবা পাম্বৈদি নুপীশীংদা HIV ইনফেক্সন লৈহন্দবনি। ফেমিলি প্লানিং সর্ভিসশীং লৌবা অমসুং নুপী অমসুং নুপাগী কোন্দোমশীং শিজিন্নবা হায়বসি HIV থীংবদা য়াম্না মরুওই।

লৈবাক কয়াদা, মীরোনবা মতম অসিখক্তদা নুপীশীংনা হেলথ সর্ভিসশীং লৌই। মসিনা হায় নত্ত্রগা লো লেভেল ইপিদেমিক এরিয়াশীংদা ওইরবসু মখোয়দা HIV টেষ্ট অমসুং কাউন্সেলিং তৌনবগী মরুওইবা তঞ্জা অমা পী। করিগুম্বা নুপী অমবু HIV পোজিটিভ ওইরে হায়না খংলবদি, মহাকপু কাউন্সেলিং, রিফরেল, HIV কেয়র অমসুং ত্রিটমেন্ট অমসুং অতৈ হেলথ কেয়র সর্ভিসশীং পীবীবা তাই। মমাদা হেলথ কেয়র অমসুং সপোর্ট সর্ভিসশীং পীবনা অঙাং অদুদা HIV শন্দোকপা থীংবদা মতেং পাংগনি।

HIV-পোজিটিভ ওইবা নুপী অদুবু মহাক্কী পার্টনর অমসুং অতৈ অঙাংশীং অদু টেষ্ট অমসুং কাউন্সেল তৌনবা পুক্নিং থৌগৎকদবনি। করিগুম্বা টেষ্টকী ফল অদু পোজিটিভ ওইরবদি, HIV কেয়র, ত্রিটমেন্ট, অমসুং অতৈ প্রিভেন্সন অমসুং হেলথ কেয়র সর্ভিসশীং পীবীগদবনি।

HIV পক্লবা মীরোনবী নুপী অমনা এন্তিরেত্রোভাইরেল দ্রগশীং চাবা য়াই। মসিনা মহাক মশাগী হকশেল ফগৎহনবদা মতেং পাংই অমসুং মহাক্কী মচাদা লৌনবগী চান্স হন্থহল্লি।

করিগুম্বা মীরোনবী নুপী অদুনা কমপ্রেহেন্সিভ ওইবা কাউন্সেলিং, হেলথ কেয়র অমসুং এন্তিরেত্রোভাইরেলগী লাইয়েং অসি মীরোল্লিঙৈদা অমসুং অঙাং উন্নরবা মতুং থা তরুক্তা ফংহৌরবদি অঙাংশিংদা HIV শন্দোকপগী রিস্ক অসি চাদা 2দগী হন্থহনবা ঙম্মী। মসি প্রিভেন্সন ওফ মদর-তু-চাইল্ড ত্রান্সমিসন (PMTCT) কৌবা কম্প্রেহেন্সিভ প্রোগ্রাম অমগী শরুক অমা ওইগল্লি।

নৌনা পোকপা অঙাং অমগী HIV-পোজিটিভ ওইবা মমা অমদা মহাক্কী অঙাং অদুগী খ্বাইদগী ফবা পিজনবগী ওপসন খন্নবগী স্কিল অমসুং ইনফোর্মেসন পীবীগদবনি। মহাক্না নৌনা পোক্লিবা অঙাং অমসুং মহাক মশামক্কী ন্যুত্রিসন অমসুং হেলথ-কেয়র কাউন্সেলিং লৌগদবনি অমসুং মহাক্কী মচা অদু HIV পকপগী লাইয়েং অমসুং চাংয়েং তৌথোক্কদবনি। মীরোল্লিঙৈ মতমদা এন্তিরেত্রোভাইরেলগী হিদাকশীং লৌহৌদবা HIV পোজিটিভ ওইবী মমাশীংনা পোকপা অঙাংশিংনা HIV পক্লগা পোকপগী চান্স অসি 3গী মনুংদা 1 ওইবা য়াই হায়বসি মঙোন্দা খংহনগদবনি। চেক্সিলহৌদ্রবদি HIVনা ইনফেক্ট তৌরবা অঙাংশীংগী শরুক তংখায় অমদি মখোয়না চহি 2 শুদ্রিঙৈদা শি।

HIV পক্লবা মীরোনবী নুপী অমনা মখাগীসি খংবা মথৌ তাই:

 • মীরোল্লিঙৈ মতমদা অকক্নবা হিদাকশীং (এন্ত্রিরেত্রোভাইরেল দ্রগশীং) লৌবনা মহাক্কী হকশেলদু ফগৎহনবা অমসুং ইনফেক্সন অদু অঙাংদা চংহনবগী রিস্ক হন্থহনবদা মতেং পাংই।
 • প্রিনেটল অমসুং পোষ্ট-নেটেল কেয়র – অঙাং অদু পোক্ত্রিঙৈ মমাং মতুংদা চেক-অপকীদমক স্কিল লৈরবা বার্থ এটেন্দেন্ট অমদা চৎপনা অমসুং মীরোল্লিঙৈ অমসুং অঙাং উনবা মতমদা চেক্সিন থৌরাং লৌবনা ইনফেক্সন অদু অঙাংদা চংহনবগী রিস্ক হন্থহনবদা মতেং পাংই।
 • HIVদা এক্সপোজ তৌরুরবা নৌনা পোকপা অঙাংশীংদা কোত্রিমোজাজোল নত্ত্রগা বেক্ত্রিম অসি চয়োল 4 অমসুং 6কী মনুংদা পীজবা হৌরগা HIV ইনফেক্সন অদু চংদ্রে হায়বা খংদ্রিবফাউবা পীজবনা ‘তঞ্জা য়েংবা’ (‘opportunistic’) ইনফেক্সনশীং (ইম্যুন সিষ্টেম শোন্থবগী খুদোংচাবা লৌবা ইনফেক্সনশীং) থীংবদা মতেং পাংই।
 • এভান্তেজ অমসুং রিস্ককা লোয়নবা, অঙাং পীজ-পীথক তৌনবগী প্রাক্টিস কয়া লৈ।

মমা অমনা, করম্বা পিজ-পীথকপগী মওংনা খ্বাইদগী হেন্না শাফবগে অমসুং মহাক্কী লৈরিবা ফিভমদুদা করম্বনা খ্বাইদগী হেন্না মেনেজ তৌবা ঙমগদগে হায়বদুগী ফিরেপ লৌবা মথৌ তাই।:

 • অঙাং অদুগী পুন্সিগী অহানবা থা তরুক্তা খোম্লাংখক্তা পীথকপনা অঙাং অদুবু দাইরিয়া, ন্যুমোনিয়া অমসুং মালন্যুত্রিসন্না মরম ওইদুনা শীহনবদগী ঙাকথোকই। অদুম ওইনমক খোম্লাংদগী HIV শন্দোকপগী রিস্কতি লৈ। অঙাংদা HIV শন্দোকপগী রিস্ক অসি খোম্লাংখক্তা পীথকপনা য়ান্নরগা পীথকপদগী (খোম্লাং অমসুং অতৈ চিঞ্জাক অমসুং থক্নবশীং) হেন্না নেম্মী। খোম্লাং য়াউদনা অঙাং অদুদা অমুকপু মতিক চানা মচি ওইবা চিঞ্জাক অমসুং শাফবা দাইট পীজখ্রবদি, খোম্লাং পীথকপগী মতম অদু তেন্সিনহন্দুনা রিস্ক অদু হন্থহনবসু য়াই।
 • অঙাং অদুদা খোম্লাংগী মহুৎ (ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা) অমখক্তনা পিজবনা খোম্লাংদগী HIV লৌনবগী রিস্কতি লৈহন্দে অদুবু মরুওইনা অঙাং অদুগী পুন্সিগী অহানবা থা 6 অদুদা দাইরিয়া নত্ত্রগা ন্যুমোনিয়াগুম্বা ইনফেক্সনশিং লাক্তুনা শিহনবা য়াবগী রিস্কতি লৈ। করিগুম্বা মমা অদুনা অফবা ঈশীং অমসুং ফোর্ম্যুলা অদু য়ামদ্রবদা থা 12 পিজবা ঙমগদবা ওইরবা অমসুং ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা অদু মহাক্কী কম্যুনিতিদা শিজিন্নবা য়াবা ওইরবদি মসিসু অফবা ওপসন অমা ওই।
 • থা 6তগী হেন্না খোম্লাং পীথকপসি ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা অমসুং অতৈ শঙ্গোম অমসুং চিঞ্জাকশীং য়াউনা মতিক চাবা চিঞ্জাক্না মহুৎ শিনবা ঙমদ্রিবমখৈ মখা তানা চত্থবীগদবনি।
 • খোম্লাং নত্ত্রগা খোম্লাংগী মহুৎশিনবা অমা থক্লিবা অঙাং পুম্নমক্না মখোয়গী গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্টদা সপোর্ট তৌবদা মতেং পাংগদবা এনর্জি অমসুং ন্যুত্রিএন্টশীং পীনবা থা 6কী মতুংদদি অতৈ মচি ওইবা চিঞ্জাকশীং অমসুং থক্নবশীং ফংবা মথৌ তাই।

HIV পোজিটিভ ওইরবা মমাশীং নত্ত্রগা HIVগী ইনফেক্সনগা লোয়নবা লাইওংশিং, খুদমশিং নত্ত্রগা ফিভমশীংগা লোয়নবা মমা-মপানা পোকপা অঙাং পুম্নমক HIVগী টেষ্ট তৌথোক্কদবনি। করিগুম্বা HIV পোজিটিভ ওইরম্লবদি, মখোয় অদু ফোলো-অপ কেয়র অমসুং ত্রিটমেন্টদা রিফর তৌগদবনি অমসুং নুংশীনা য়েংশিনবীবা অমসুং সপোর্ট তৌবীগদবনি।

 • অঙাং অমবু ঙন্না টেষ্ট তৌদুনা HIV খংলবা অমসুং HIVগী লাইয়েং হৌহৌরবদি মহাক্কী হিংবগী চাং ৱাংই অমসুং হেন্না শাংবা অমসুং মশা-মউ ফবা পুন্সি অমা ফংবা ঙমহল্লি।
 • হেলথ-কেয়র প্রোভাইদর অদুনা, HIV ইনফেক্সন লৈবা য়াই নত্ত্রগা HIVদা এক্সপোজ তৌরুরবা মীওইশীংদা মসি লৈরে হায়না খংহনবা খুদমশিং, লাইওংশীং নত্ত্রগা মেদিকেলগী কন্দিসনশীং অসি অঙাংশীংদা, ইনখৎলকপশীংদা অমসুং মপুং মরৈ ফারবশীংদা উৎলক্লবদি, ষ্টন্দার্দ কেয়র অমগী শরুক ওইনা, HIV টেষ্টিং অমসুং কাউন্সেলিং অসি রেকমেন্দ তৌগদবনি। HIV টেষ্টিং অমসুং কাউন্সেলিং অসি HIVগী লাইচৎ লৈবা সেটিংশীংদা লৈবা অঙাং পুম্নমক্তা রেকমেন্দ তৌগদবনি।
 • HIV-পোজিটিভ ওইরে হায়না খংলবা মমাগী অঙাং অমা পোকপগা চয়োল তরুক্কী মনুংদা নত্ত্রগা য়ারিবমখৈ থুনা HIV টেষ্ট তৌথোক্কদবনি। পীক্লিবা অঙাংশীংদা মমাগী এন্টিবোদিশীং অসি পোক্লবা মতুং চয়োল কয়ামরুম লৈ, মরম অদুনা ষ্টেন্দার্দ এন্টিবোদি টেষ্টশীং অসি মখোয়গীদমক্তা চপ চাবা ওইদে। অখন্নবা পোলিমরিজ চেইন রিএক্সন (PCR) টেষ্ট অমনা চয়োল 6কী অঙাং অদুদা ভাইরস অদু লৈরব্রা হায়বদু খংবা ঙমহল্লি। করিগুম্বা পোজিটিভ ওইরবদি অঙাং অদু খুদক্তা লাইয়েংবা হৌবা মথৌ তাই। হেলথ-কেয়র প্রোভাইদর অদুনা ইমুং অদুবু ওইবা য়াবা অমসুং চুনবা এন্টিরেত্রোভাইরেল থেরাপি রেজিমেন অমা অঙাং অদুগীদমক্তা হৌহনবদা মতেং পাংবা য়াই। মমা-মপাদুনা কাউন্সেলিং অমসুং সোসিএল সর্ভিসশীং লৌগদবনি।
 • অঙাংশিংগী HIV কেয়র অমসুং এন্টিরেত্রোভাইরেল ত্রিটমেন্ট (ART) অসিগী মরুওইবা শরুক অমদি এন্টিবাইওটিক কোত্রিমোক্সাজোল (cotrimoxazole) অসিনি। মসিনা HIV গা মরি লৈনবা, মরুওইনা PCP (pneumocystis pneumonia) অসিগা মরি লৈনবা ‘তঞ্জা য়েংবা’ (‘opportunistic’) ইনফেক্সনশীং থীংবদা মতেং পাংই। লাইয়েং অসিবু কোত্রিমোক্সাজোল প্রিভেন্টিভ থেরাপি নত্ত্রগা CPT কৌই।
 • HIV পক্লবা অঙাংশিংবু অরেপ্পা-দোজগী কম্বিনেসন অমদা ART পীজগদবনি। মসি ফোলো-অপ সপোর্টসু পীবা ঙম্বা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা প্রেস্ক্রাইব তৌগদবনি। করিগুম্বা অঙাং অদু স্কুল চৎলিবা ওইরগদি, অঙাং অদুনা স্কুলদা লৈরিঙৈদা হিদাক অদু শোয়দনা চাহন্নবা স্কুল অদুনা সপোর্ট তৌবীবসু য়াই।
 • ART লৌরিবা অঙাংশীংবু অপীবা মতমদা হিদাকশীং চানবগীদমক পুক্নিং থৌগৎপা হায়বসি য়াম্নমক মরূওই। মসিনা লাইয়েং অদু হেন্না ইফেক্টিভ ওইনা লৈহনবদা মতেং পাংগনি।
 • ফিভম অমহেক্তদা অঙাংশীংনা অফবা, বেলেন্স দাইট অমা মথৌ তাই, অদুবু মখোয়না HIVগী লাইয়েং লৌরিঙৈগী মতমদদি মতিক চাবা ন্যুত্রিসন শোয়দনা লৌবা হায়বসি অখন্ননা মরুওই।
 • HIV নত্ত্রগা তঞ্জা য়েংবা ইনফেক্সনশীং অসিনা চানিং থক্নিংবা হন্থহন্দুনা, য়োৎপা য়াহন্দদুনা নত্ত্রগা চুপশিনবা হন্থহন্দুনা চাবা-থকপা হন্থহনলকপা য়াই। মরম অদুনা HIV পোজিটিভ ওইরবা অঙাংশীংবু অফবা ক্বালিটি, লায়না তুমগদবা চিঞ্জাকশীং শোয়দনা ফংহন্নবা অঙাংগী ন্যুত্রিসন অদুদা হেন্না পুক্নিং চংবিবা তাই। অফবা ন্যুত্রিসন লৈত্রবদি, মখোয়গী গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্ট অদু থীন্থহল্লকপা য়াই। মসিনা অঙাংশিংগী এনর্জি হন্থহন্দুনা অমসুং ন্যুত্রিসনগী মথৌ তাবা হেনগৎহনগদবা অহেনবা তঞ্জা য়েংবা ইনফেক্সনশীং লাকহনবা য়াই।
 • HIV পোজিটিভ ওইরবা অঙাংশিংনা মসিগী মতাংদা অমুকপু ভাপ তাবা ঙম্লবদি, মখোয়গী মেদিকেল কেয়র অমসুং সপোর্টকী মতাংদা ফিরেপ লৌবদা মখোয়সু য়াউহনবা মথৌ তাই। মখোয়বু ইনফেক্সনশীংগী অথুবা কেয়র অমসুং লাইয়েংগী মরুওইবদুসু খংহনগদবনি। মসিনা মখোয়বু তুংদা অফবা ফিরেপশীং লৌনবগী তৌবা ঙম্বা হেনগৎহন্নবগী মরুওইবা শরুক অমনি।

মমা-মপা নত্ত্রগা শেন্নরিবশীংনা মখোয়গী মচানুপীশীং অমসুং মচানুপাশীংদা লৈনবা মরিগী, হক্তিন্নবগী অমসুং HIV ইনফেক্সনগী খুদোংথীবগী মতাংদা ৱারি শাবীগদবনি। নুপীমচা অমসুং নুপামচাশীংনা কমদৌনা নাথৈগদগে, কন্থোক্কদগে নত্ত্রগা মখোয় মশামকপু সেক্সুএল হরাসমেন্ট, হিংসা অমসুং পীরকপা শাফুদগী ঙাকথোক্কদগী খংবা চংই। মখোয়না থোং মান্নবগী অমসুং লৈনবা মরিদা ইকাইখুম্নবগী মরুওইবদু খংবা মথৌ তাই।

অঙাংশীংনা সেক্সকী মতাংদা বাইওলোজিকেল ফেক্টশীং খংবা মথৌ তাবগা লোয়ননা নুপা-নুপীগী ওইবা মরিদা নুংশিনবা অমসুং দায়ত্ব হায়বসিসু খংবা মথৌ তাই। অঙাংশীংগা লোয়ননা নুপা-নুপীগী ওইবা মরিগী মতাংদা খন্নবা অমসুং নৈনবনা মখোয়না চাউখৎলকপা মতমদা অচুম্বা ফিরেপ লৌবা ঙমহনগনি। অঙাংদুগী চহি অমসুং দিভেলপমেন্টগী থাক অদুগা চান্ননা সেক্সকী মরমদা ৱারি শাবীবা হায়বসি য়াম্না মরুওই।

ইনখৎলক্লিবী নুপীমচাশীং অমসুং নহা ওইরিবী নুপীশীংদা HIVগী চংবগী খুদোংথীনিঙাই অখন্ননা খুদোংথীনিঙাই ওই হায়বসি মীপুম খুদিংমক্তা খংবা মথৌ তাই। ইনখৎলক্লিবী নুপীমচাশিং অমসুং নহা ওইরিবী নুপীশীংনা পামদবা অমসুং শাফদবা হক্তিন্নবশিংদা ঙাকথোকপদা সপোর্ট তৌবীবা মথৌ তাই।

ইনখৎলক্লিবি নুপীমচাশিংদা HIV ইনফেক্সনগী হেন্না খুদোংথীনিঙাই ওই মরমদি:

 • মখোয়না করম্বা মতমদা হক্তিন্নগদগে নত্ত্রগা কোন্দোম শিজিন্নরব্রা হায়বগী ফিরেপ লৌবা ঙমদবা য়াই।
 • মখোয়গী ভাজাইনাগী মেম্ব্রেনশীং অদু মপুং মরৈ ফারবী অমদগী হেন্না পাথৈ অমসুং হক্তিন্নবদা তৎপগী চাং ৱাংই অমসুং মসিনা HIV ইনফেক্সন অমসুং অতোপ্পা সেক্সুএল্লি ত্রান্সমিটেদ ইনফেক্সন (STIs) চংহল্লি।
 • করিগুম্বা মতমদা মখোয়বু ইনফেক্সন লৈরম্বা য়াবা হেন্না চহি য়াম্বা নুপাশীংগা মরি থম্বা য়াউই।
 • মখোয়বু সেক্সুএল্লি তুহৎপা অমসুং লল্লোনবগী খুদোংথীনিঙাই লৈ অমসুং মসিনা মখোয়বু রিস্ক ৱাংবা ফিভমশীংদা লৈহল্লি।

নুপীমচাশীং অমসুং নুপীশীংনা পামদবা অমসুং প্রোতেক্সন য়াউদনা হক্তিন্নবদা য়াদবগী হক লৈ। মখোয়না কমদৌনা লৈথোক্কদগে, য়ারোদগে নত্ত্রগা পামদবা সেক্সুএল এদভান্সশীংদগী ঙাকথোক্কদগে হায়বগী স্কিলশীং হৈনবগী হকসু লৈ।

নুপীমচাশীং অমসুং নুপীশীংনা করিগুম্বা মখোয় অসি ইজৎ মাংহল্লবদি করি তৌগনি অমসুং কদাইদা চৎকনি হায়বা খংজিনবা মথৌ তাই। মখোয়না ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমগী সপোর্ট লৌগদবনি নত্ত্রগা মেদিকেলগী এটেন্সন অমসুং কাউন্সেলিংগীদমক্তা হেলথ ফেসিলিটি অমদা চৎকদবনি। হেলথ-কেয়র প্রোভাইদর অমসুং সোসিএল ৱার্করশীংবু অসিগুম্বা ফিভমদা অন্দরষ্টেন্দিং লৈনবগীদমক ত্রেন তৌগদবনি। ইনফোর্মেসন অসি নুপামচাশীংদা থোক্লবসু চপ মান্নৈ।

হিংসাবু মওং চুম্না কোকহন্নবা, নুপামচা অমসুং নুপাশিং অসি সোলুসন পুরকপদা মপুংফানা শরুক য়াবা মথৌ তাই। নুপীমচাশীং অমসুং নুপীশীংগা লোয়ননা মখোয়না শরুক য়ামিন্নবা হায়বসি হিংসা অমসুং সেক্সুএল হরাসমেন্ট থীংবা, সাফু ঙাকথোকপা অমসুং জেন্দর ইক্বেলিটি ফংবদা য়াম্না মথৌ তাই। মসিদা জেন্দর ষ্টেরিওতাইপ অমসুং ইনইক্বেলিটিশীং খংবা হায়বসি মনুং চলহনগদবনি।

য়ুমদা, স্কুলদা অমসুং কম্যুনিতিদা অঙাংশীং অমসুং ইনখৎলক্লিবশীং অমসুং মখোয়গী মমা-মপাশীং, ওজাশীং, কম্যুনিতি লিদরশীং অমসুং অতৈ রোল মোদেলশীংগী মরক্তা খন্ন-নৈনবনা অফবা এটিট্যুদ অমসুং লমচৎ-শাজৎ শেমগৎপদা মতেং পাংই। মখোয়না:

 • নুপীমচাশিং অমসুং নুপীশীং অমসুং মখোয়গী অধিকারশীংবু ইকাইখুম্নবা তম্বীবা য়াই।
 • ফিরেপ লৌবদা অমসুং মরি থম্বদা থোং মান্নহনবা তম্বীবা য়াই।
 • পীরকপা শাফু, সেক্সুএল হরাসমেন্ট, হিংসা অমসুং ষ্টেরিওতাইপশিং কমদৌনা মায়োক্নগদগে হায়বগী স্কিলশীং শেমগৎপা তম্বীবা য়াই।

মমা-মপাশীং, ওজাশীং, লুচিংবশীং অমসুং অতৈ রোল মোদেলশীংনা ইনখৎলক্লিবশীংদা শাফবা অকোয়রোন অমসুং মখোয়না অফবা চোইসশীং খনবদা অমসুং অফবা লমচৎ-শাজৎ চৎপদা মতেং পাংগদবা পুন্সিগী স্কিলশিংগী রেঞ্জ অমা পীগদবনি।

অঙাংশীংনা চহি নৌরিঙৈদা HIV গী মতাংদা খংবা হায়বসি য়াম্না মরুওই। অঙাংশীংনা ইনখৎলকপা মতমদা মখোয়না অফবা পুন্সিগী ওইবা অপাম্বশীং খনবা মতমদা চপ চাবা অমসুং মপুংফাবা ইনফোর্মেসন ফংবা মথৌ তাই। মসিনা মখোয়বু HIV অমসুং অতৈ সেক্সুএলি ত্রান্সমিতেদ ইনফেক্সনশীং (STIs) ঙাকথোকপদা মতেং পাংগনি।

ইনখৎলক্লিবশীংনা মখোয়বু HIV ইনফেক্সনগী খুদোংথীবা য়াবা ফিভমশীংদগী মখোয় মশাবু ঙাকথোকচবদা মতেং ওইগদবা পুন্সিগী স্কিলশীং তম্বদা মতেং পাংবীবা মথৌ তাই। প্রোব্লেম কোকহনবা, ফিরেপ লৌবা, পান্দম থম্বা, মুন্না খনবা, কম্যুনিকেসন, এসর্টিভনেস অমসুং সেলফ-এৱারনেসনচিংবা স্কিলশীং অসি মনুং চল্লি। ইনখৎলক্লিবশীংনা থৱাই নুংঙাইতবা কোকহনবা নত্ত্রগা মায়োক্নবগী ফিভমশীংগী ওইবা স্কিলশীংসু মথৌ তাই।

ইনখৎলক্লিবশীং অমসুং নহা ওইরিবা মীওইশীংনা মমা-মপা, ওজা, লেংগা ওইবা লুচিংবশিং অমসুং অতৈ রোল মোদেলশীংদা লমজিংবীনবগীদমক মতেং লৌই। রোল মোদেলশীং অসিনা HIVগী মতাংদা মখোয়গী লৌশীংগী য়ুম্ফমশিং শেমগৎপা তাই মরমদি মসিনা মখোয়বু HIVগী মতাংদা করম্না কম্যুনিকেট তৌগন অমসুং মরুওইবা পুন্সিগী স্কিলশীং খংমিন্নগনি হায়বা খংহল্লি।

ইনখৎলক্লিবশীংনা HIV গী রিস্ক খংবা মথৌ তাই। মখোয়না মসি করম্না প্রোতেক্সন য়াউদনা হক্তিন্নবদগী পক্লবা মিওই অদুদগী অতোপ্পদা নত্ত্রগা লায়না অসি পক্লবা য়েত্তুম নত্ত্রগা সিরিঞ্জনা দ্রগ কাপমিন্নবদগী লৌনবগে হায়বদু খংবা মথৌ তাই। মখোয়না শাফবা থৌওং অমসুং লাইফষ্টাইলগী চোইসশীংগী ফল খংবা মথৌ তাই। মখোয়না HIV অসি মতৌ করম্না শন্দোক্তবগে হায়বা খংবা মথৌ তাই মরমদি মসিনা মখোয়বু HIV গা লোয়ননা হিংলিবশীংদা মী অতৈনা খংদনা কিবনা মরম ওইদুনা তুহৎপীবা থীংবা ঙমগনি।

প্রোতেক্সন য়াউদনা হক্তিন্নবদগী HIV লৌনবগী মরমদা খংবা অমসুং রিস্ক হন্থহনবা হায়বসি য়াম্না মরুওই:

করিগুম্বা মীশীংনা হক্তিন্নদ্রবদি HIV পকপগী রিস্ক অসি হন্থহনবা ঙমগনি। করিগুম্বা মখোয়না হক্তিন্নরবদি, নুপাগী নত্ত্রগা নুপীগী কোন্দোম অসি চুম্না অমসুং লেপ্তনা শীজিন্নবা হায়বসি মরুওই। রিস্ক হন্থহন্নবগীদমক, মীশীংনা:

 • মখোয়গী সেক্স পার্টনরগী মশিং হন্থহনবা য়াই।
 • লায়না অসি পক্তবা পার্টনর(শীং) অমগা থাজনবা য়াবা মরি শেম্বা য়াই।
 • শাফবা সেক্স হায়বদি থীংজিন্দনা হক্তিন্নবা (নুপাগী পেনিস অদুনা ভজাইনা, রেক্টম নত্ত্রগা চিন্দা থীংজিন্দবা) নত্ত্রগা নিয়ম চুম্না অমদি লেপ্তনা (থীংজিন্দুনা হক্তিন্নবা খুদিংগী) কোন্দোম শিজিন্নদুনা থীংজিন্দুনা হক্তিন্নবা য়াই।

শাফবা থৌওংশীংগা লোয়ননা, নুপাগী মচৈ মতোন ককপনা (circumcision) নুপীদগী নুপাদা HIV লৌনবগী ওইথোকপা হন্থহল্লি।

সেক্স পার্টনর মশীং হেন্না লৈরিবমখৈ মখোয় অমদা HIV লৈরম্বা য়াবগী অমসুং মদু লৌনরকপগী (করিগুম্বা নুপাগী নত্ত্রগা নুপীগী কোন্দোমশিং চুম্না অমসুং লেপ্তনা শিজিন্নদ্রবদি) অহেনবা রিস্ক লৈ।

অদুম ওইনমক, মীওই অমদা HIV হেক্তা পকপা য়াই অমসুং মসি সেক্স পার্তনর য়াম্বা মীদুদখক্তা লৈগনি হায়বা লৈতে। ইনফেক্সন অসিগী খুদম অমত্তা চেন্দবা মীওই অমদসু ভাইরস অসি লৈরম্বা য়াই। টেষ্ট তৌবনা অরেপ্পা খংদোকপগী শোয়দবা পাম্বৈ অমনি।

ফজনা-লুব্রিকেট তৌরবা কোন্দোম অমা হায়বসি ভজাইনা নত্ত্রগা এনালদা হক্তিন্নবগী মরুওইবা প্রোতেক্সন অমনি।

 • লুব্রিকেসনগা (অনানবা মহি নত্ত্রগা জেল) লোয়নবা নুপাগী কোন্দোম অসি শিজিন্ননবা শেগাইবা মতমদা তৎকন্দে। করিগুম্বা কোন্দোম অদু মতিক চানা লুব্রিকেট তৌদ্রবদি, সিলিকোন নত্ত্রগা গ্লিসরিনগুম্বা ঈশীংদা বেজ তৌবা লুব্রিকান্ট হাপকদবনি। করিগুম্বা অসিগুম্বা লুব্রিকান্ট ফংদ্রবদি, তিন শিজিন্নবা য়াই (মসিনা হার্পিসকুম্বা অতৈ ইনফেক্সনশীং থোকহনবা য়ারবসু)। থাউ নত্ত্রগা পেত্রোলিয়মদগী শেম্বা লুব্রিকান্টশীং অসি নুপাগী কোন্দোমদা শীজিন্নরোইদবনি মরমদি মখোয়না কোন্দোম অদু শোকহনবা য়াই। থাউ নত্ত্রগা পেত্রোলিয়ম লুব্রিকান্টশীংগী মনুংদা অচাথাউ, মিনরেল থাউ, অঙাংগী থাউ, পেত্রোলিয়ম জেলি অমসুং লোসন অয়াম্বা অসি চল্লি।
 • নুপীগী কোন্দোম অসি নুপাগী কোন্দোমগী মহুত্তা শিজিন্নবা য়াবা শাফবা অল্টরনেটিভ অমনি। খ্বাইদগী তোইনা ময়াম্না শিজিন্নরিবা নুপীগী কোন্দোম অসি অথোৎপা, ভজাইনাদা কোম্না ফাজিনবা য়াবা মরি পানবা অসিনি। মসিগী মচিন অনিদা অথোৎপা রিং অমমম পাল্লি। মচিন্দা পাল্লিবা রিং অদুনা দিভাইস অদু ভজাইনা মনুংদা হাপচিল্লি; মসিনা হক্তিন্নরিঙৈ মতমদা কোন্দোম অদু মফম চানা লৈহল্লি। অতোপ্পা রিং অমদুনা ভজাইনাগী মপান্দা, লেবিয়াগী শরুক মচেৎ অমা খুমজিল্লি। হক্তিন্নবা হৌদ্রিঙৈদা নুপি অদুনা নুপীগী কোন্দোম অদু মহাক্কী খুৎশানা থীংজিল্লি। লেটেক্সনা শেম্বা নুপীগী কোন্দোমশীংদা ঈশীংদা বেজ তৌবা লুব্রিকান্টশীংখক্তা শিজিন্নগদবনি অদুগা পোলিয়ুরিথেন নত্ত্রগা খুৎশেমগী লেটেক্স (নাইত্রাইল)না শেম্বা নুপীগী কোন্দোমশীংদা ঈশিংদা নত্ত্রগা থাউদা বেজ তৌবা লুব্রিকান্টশীং শিজিন্নবা য়াই।

HIV অসি ওরেল সেক্সতগীসু লৌনবা য়াই। অফংবা ইনফোর্মেসনগী মতুংইন্নদি মসিগী রিস্ক অসি ভজাইনেল অমসুং এনাল সেক্সকা চাংদম্নবদদি নেম্মী। অদুম ওইনমক ওরেল সেক্সনা HIV লৌনবগী রিস্ক হেনগৎহনবা ঙম্বা STIs শন্দোকপদি ঙম্মী। ওরেল-পেনাইল সেক্স তৌবা মতমদা, নুপাগী কোন্দোম অমা রেকমেন্দ তৌই।

অয়াম্বা সেক্সুএলি ত্রান্সমিতেদ ইনফেক্সনশীং অসি জেনাইতেল কন্টেক্টনা থোকহনবা মরমনা জেনাইতেল কন্টেক্ট হৌদ্রিঙৈদা কোন্দোম অমা শিজিন্নগদবনি।

য়ু থকপা নত্ত্রগা দ্রগ চাবনা অফ-ফত্তা খনবা ঙমহন্দে। HIV গী রিস্ক নত্ত্রগা শাফবা সেক্সগী মরুওবা খংবা ঙম্বা মীওইশীংসু য়ু থক্লবা নত্ত্রগা দ্রগ শিজিন্নবনা থৌশাদবা ওইহল্লি।

সেক্সুএল্লি ত্রান্সমিতেদ ইনফেক্সনশীং (STIs) লৈবা মীশীং অসি HIV পকপগী অমসুং HIV অসি অতোপ্পদা শন্দোকপগী রিস্ক লৈ:

HIV য়াউনা STIশীং অসি হক্তিন্নবা মতমদা লৌনবা ইনফেক্সনশীংনি। মখোয় অসি হকচাংগী থোরকপা মহিশীং (সিমেন, ভজাইনেল ফ্লুইদ নত্ত্রগা ঈ) নত্ত্রগা হকচাংথোংগী এরিয়াগী উনশাশীং থেংনবদগী লৌনৈ। করিগুম্বা ঈশিং হান্দুনা চাত্থৎপা, অতৎপা নত্ত্রগা অশোকপশীংনচিংবশীং লৈরবদি ইনফেক্সন অসি শন্দোকপদা মতেং পাংশীন্দুনা STIশীং অসি হেন্না কোম্না শন্দোকই।

STIশীংনা শাথীবা ফিজিকেলগী অশোক-অপনশিং তোয়না থোকহল্লি।

গোনোরিয়া নত্ত্রগা সিফিলিসকুম্বা STI অমহেক্তনা HIV ইনফেক্সন নত্ত্রগা HIV ত্রান্সমিসনগী রিস্ক হেনগৎহল্লি। STI অমনা পক্লবা মীওই অমনা করিগুম্বা HIV পক্লবা মীওই অমগা প্রোতেক্সন য়াউদনা হক্তিন্নরবদি মখোয়দা HIV পক্লকপগী রিস্ক হেন্না ৱাংই।

 • STI লৈরে হায়না চিংনরবা মীওই অমনা খুদক্তা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমদা লায়না অদু লৈরব্রা খংদোক্নবা অমসুং লাইয়েংনবা য়েংথোকহনগদবনি। মখোয়না হক্তিন্নরোইদবনি নত্ত্রগা শাফনা হক্তিন্নগদবনি (থিংজিন্দনা হক্তিন্নবা নত্ত্রগা নুপা নত্ত্রগা নুপীগী কোন্দোম শীজিন্নদুনা হক্তিন্নবা)।
 • ভজাইনেল, এনাল নত্ত্রগা ওরেল ওইনা হক্তিন্নবা মতমদা নুপা অমসুং নুপীগী কোন্দোমশীং চুম্না অমসুং লেপ্তনা শিজিন্নবনা HIV য়াউনা, অয়াম্বা STIশীং শন্দোকপা য়াম্না হন্থহল্লি।
 • STI অমা লৈরবা মীওই অমনা মখোয়গী পার্তনর (শীং) অদুদা খংহনগদবনি। পার্টনর অনিমক STI অমগী লাইয়েংথোক্ত্রবদি, মখোয় অনি অমনা অমদা লৌনদুনা লৈহনগনি। STI অয়াম্বা লাইয়েংদুনা ফহনবা ঙম্মী।

STI খরগী লাইওংশীং:

 • নুপা অমদা য়ুং হানবা মতমদা নাবা ফাউগনি; পেনিসতগী দিসচার্জ লৈগনি; ঈশিং থোং নত্ত্রগা চিন মনুংদা চাফৎপা, ঈশীং হানবা, অপোম্বা নত্ত্রগা তৎপা লৈগনি।
 • নুপী অমদা অঙকপা মচু নত্ত্রগা মনম নমথীবা ভজাইনেল দিসচার্জ, ঈশীং থোংগি অকোয়বদা নাবা নত্ত্রগা হাক্কৎচবা, অমসুং হক্তিন্নরিঙৈ নত্ত্রগা লোয়রবা মতুংদা নাবা নত্ত্রগা ঈ থোক্লকপা লৈগনি। হেন্না শাথীবা ইনফেক্সনশীংনা লাইহৌ, পুক্তা নাবা অমসুং অঙাং য়াউহন্দবা য়াই।
 • নুপীশীং অমসুং নুপা খরদদি STI কয়া অমনা লাইওং উত্তবসু য়াউই।

হকচাং থোংগী শরুক্তা থোকপা প্রোব্লেম খুদিংমক STI অমা ওইদে। কেন্দিয়াসিস (য়িষ্ট ইনফেক্সন) অমসুং য়ুরিনরি ত্রেক ইনফেক্সনশীংগুম্বা ইনফেক্সন খরদি হক্তিন্নবদগী শন্দোক্তে। অদুবু মখোয়না হকচাং থোংগী মফমদা য়াম্না নুংঙাইতবা থোকহল্লি।

অয়াম্বা মতমদা HIV অসি হিদাক কাপ্পদা শিজিন্নবা ফুত্তোক্তবা, লায়না পক্লবা য়েত্তুমশীং নত্ত্রগা সিরিঞ্জশিংনা অমদি অতৈ ইনষ্ট্রুমেন্টশীংনা শন্দোকপা ঙম্মী:

ফুত্তোক্তবা য়েত্তুম নত্ত্রগা সিরিঞ্জ অমনা HIV অমসুং অতৈ ইনফেক্সনশীং হায়বদি হেপাতাইতিস অসি মী অমদগী অমদা, করিগুম্বা ইনফেক্ট তৌরবা ঈ পক্লবদি, শন্দোকপা ঙম্মী। ফুত্তোক্ত্রিবমখৈ মীওই অমগী উনশাদা থীনবা মতমদা করিগুম্বা অমত্তা শীজিন্নরোদবনি।

মশাদা দ্রগ কাপশিঞ্জবা মীওই নত্ত্রগা দ্রগ কাপ্পা মীওইশীংগা প্রোতেক্সন য়াউদনা হক্তিন্নরুরবশীং অদু HIV পক্লকপগী রিস্ক ৱাংই। দ্রগ কাপ্পা মীওইশীংনা মতম চুপ্পদা অশেংবা য়েত্তুম অমসুং সিরিঞ্জ শিজিন্নগদবনি। কৈদৌঙৈদসু মখোয়না অতোপ্পা মীওই অমগী য়েত্তুম নত্ত্রগা সিরিঞ্জ শীজিন্নরোইদবনি।

ইঞ্জেক্সনশীং অসি ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্করখক্তনা ওতো-দিসএবল সিরিঞ্জশীং (অমুক্তমক শিজিন্নবা য়াবা সিরিঞ্জশীং) শিজিন্নদুনা কাপকদবনি।

ফুত্তোক্তবা পোৎশকশিং হায়বদি রেজর নত্ত্রগা থাং শিজিন্নদুনা ককপদগীসু HIV লৌনহনবা ঙম্মি। কক্নবা ইনষ্ট্রুমেন্ট অদু, ইমুং মনুংগী মীওইশীংসু য়াউনা, মীওই অমমমগী ওইনা মপুং ফানা ফুত্তোক্কদবনি নত্ত্রগা ব্লিচ অমসুং/নত্ত্রগা অশৌবা ঈশীংনা চামথোক্কদবনি।

য়া লাইয়েংনবা, টেতু য়েকপা, মায়দা য়েকপা, নাকোং নত্ত্রগা হকচাংদা থীনবা অমসুং একুপঙ্কচরদা শিজিন্নবা খুৎশু-খুৎলায়শীং অসি মীওই অমমমগী ওইনা খুৎলায়দু ফুত্তোক্ত্রিবফাউবা শাফবা ওইদে। থবক অদুবু পাংথোক্লিবা মীওই অদুনা থবক অদু পাংথোক্লিঙৈ মতমদা ঈগা থেংনহন্দনবা চেক্সিনগদবনি।

অঙাংশীং অমসুং ইনখৎলক্লিবশীংনা মখোয়বু, মখোয়গী ইমুং মনুংশিংবু অমসুং মখোয়গী কম্যুনিতিশীংবু শোকহল্লিবা HIV থীংনবগী, কেয়রগী অমসুং সপোর্টকী মতাংদা ফিরেপশীং লৌনবা অমসুং চৎহন্নবা মপুংফানা শরুক য়াগদবনি।

অঙাংশীং, ইনখৎলক্লিবশিং, নহারোলশীং অমসুং ইমুং মনুংশীং অসি HIV থীংবদা অমসুং এজুকেসন্দা অহোংবা পুরকপদা অমসুং সমাজগী মীৎয়েং অমসুং তুহৎপা হন্থহন্নবগী পাঙ্গল লৈরবা এজেন্টশীং ওইবা য়াই। মখোয় অসি HIV করিনো তাকপা অমসুং থীংনবা থবকশীং লৌখৎনবগী মপুং ওইবা শরুক অমা ওইবা মথৌ তাই।

অঙাংশীং অমসুং নহা ওইরিবা মীওইশীংনা HIVগী মরমদা অমসুং HIV গা শাগোন্ননা হিংলিবা মীওইশীং অদুগী পুক্নিংগী অৱাবদা খংহনবগী থৌদাং লৌবা য়াই। মখোয়না মখোয়গী লেংমান্নবশীংগা লোয়ননা অমসুং মখোয়গী কম্যুনিতিশীংদা থবক তৌবা মতমদা কনফিদেন্স অমসুং মশাগি থাক লৈহঞ্জবা ঙম্মী।

 • অঙাংগী ফোরম অমসুং অতৈ ইভেন্টশীংনা অঙাংশীং অমসুং নহা ওইরিবশীংদা কম্যুনিতিশীংবু HIV না শোকহল্লবা নত্ত্রগা শাগোন্ননা হিংলিবা অঙাংশীং অমসুং ইমুং মনুংশীংগী সপোর্টিভ অমসুং কেয়রিং ওইবা অকোয়রোনশীং শাগৎনবা শেম-শানবগী খুদোংচাবা পী।
 • স্কুলশীং অমসুং নন-ফোর্মেল এজুকেসনেল এক্টিভিটিশীংনা অঙাংশীংবু পিয়র-তু-পিয়র সপোর্ট গ্রুপশীং অমসুং অঙাংশিংগি ক্লবশীং শেম্বদা মতেং পাংই। মসিনা ওজাশীং নত্ত্রগা কম্যুনিতি ৱার্করশীংগী মতেংগা লোয়ননা, HIV প্রিভেন্সন অমসুং লাইফ স্কিল এজুকেসনগী দায়ত্ব লৌনবা অঙাংশীংবু পুন্সিনবা ঙম্মী।

HIVনা শোকহল্লবা অঙাংশীং, নহারোলশীং, মমা-মপাশীং, অতৈ শেন্নরিবশীং অমসুং ইমুং মনুংশীং অসিনা সেলফ-হেল্প গ্রুপশীং, পিয়র গ্রুপশীং অমসুং কম্যুনিতি সপোর্ট গ্রুপশীংদা য়াউনা নত্ত্রগা ওর্গানাইজ তৌদুনা সপোর্ট ফংবা ঙম্মী। গ্রুপশীং অসিনা:

 • মেম্বরশীংদা সাইকোলোজিকেল সপোর্ট পীগদবা সোসিএল নেটৱার্ক অমা পীবা ঙম্মী।
 • প্রাক্টিকেল ইনফোর্মেসন খংমিন্নবা অমসুং ইমুং মনুংশীংনা সোসিএল ৱেলফেয়র সর্ভিসশীং ফংহনবদা মতেং পাংবা ঙম্মী।
 • HIV প্রিভেন্সন, কেয়র অমসুং সপোর্ট লৈহন্নবগী ইনোভেটিভ ওইবা পাম্বৈশীং ফংনবা হোৎনবদা এক্টিভ ওইনবা মেম্বরশীংদা খুদোংচাবশীং পীবা ঙম্মী।

HIVগা কোন্ননা নত্ত্রগা শোকহন্দুনা হিংলিবা অঙাং নত্ত্রগা নহা ওইরিবা মীওইদুবু কৈদৌঙৈদা ইকাইবা পীরোইদবনি নত্ত্রগা নমথরোইদবনি। HIVগী এজুকেসন অমসুং প্রিভেন্সনদা অমসুং অকিবা পীবা, ইকাইবা পীবা অমসুং নমথবা হন্থহনবদা মমা-মপাশীং, ওজাশীং অমসুং লুচিংবশীংগী মরুওইবা থৌদাং লৈ।

অঙাংশীং, ইমুং মনুংশীং অমসুং কম্যুনিতিশীংদা HIV গী মতাংদা এজুকেসন পীবা হায়বসি HIV না শোকহল্লবা অঙাং অদুদা অমসুং মহাক্কী ইমুং মনুংদা কিবা, ইন্থোকপা অমসুং হন্থনা য়েংবীবা অমদি অঙাংদুগী মশাগী ওইবা অকিবা অমসুং মশানা হন্থজনা খঞ্জবা অদু হন্থহনবদা মতেং ওইবা য়াম্না মরুওইবা লম্বী অমনি।

HIV এজুকেসন অমসুং প্রিভেন্সনদা অমসুং অকিবা, ইন্থোকপা, হন্থনা য়েংবা অমসুং তুহৎপা হন্থহনবদা, অঙাংশীং, মমা-মপাশীং, অতৈ ইমুং মনুংগী মীওইশীং, ওজাশীং, কম্যুনিতি অমসুং ধর্মদা য়ুম্ফম ওইবা ওর্গানাইজেসনশীং, লোকেলগী লিদরশীং অমসুং ওথোরিটিশীং অমসুং সরকারনা লৌগদবা চাউরবা থৌদাং অমা লৈ।

HIV প্রিভেন্সন অমসুং এজুকেসন অসিগী মনুংদা মখাগীশিংসি চল্লি:

HIV না শোকহল্লবা নত্ত্রগা শাগোন্ননা হিংলিবা অঙাংশীং অমসুং ইমুং মনুংগী মীওইশীংগী হক খংহনবা অমসুং সপোর্ট তৌবা।

 • HIVগা শাগোন্ননা নত্ত্রগা শোকহল্লিবা অঙাংশিং, ইনখৎলক্লিবশিং অমসুং মপুং মরৈ ফারবশিংদা অতৈ মীওইশীংগা মহৈ-মশিং, হকশেলগী কেয়র, হাউসিং অমসুং মিদিয়াদা চুনবা মীহুৎ লৈহনবনচিংবদা চপ মান্নবা হক লৈ। মখোয়দা অচুম্বা অমসুং থোং মান্নবা জষ্টিস সিষ্টেম ফংহনগদবনি।

অঙাং অমসুং নহা ওইরিবা মীওইশিংনা HIVগী রিস্কশিংগী মতাংদা শোয়দনা খংহনগদবনি অমসুং মখোয়না মদু HIV পক্লবা মীওই অমগা লোয়নবা ইচম চম্বা সোসিএল কন্টেক্ট অমদগী ফংবদি ঙমদে হায়বদু খংগদবনি।

 • HIV অসিগী ভেক্সিন নত্ত্রগা লায়েং লৈতে হায়বসি অঙাংশিং অমসুং নহা ওইরিবশিংদা খংহনবা মথৌ তাই, অদুবু লায়েংলবদি হকচাং ফনা অমসুং হরাউ তয়াম্না হিংবা ঙম্মী। HIV ইনফেক্সন অসি করম্না থীংগদগে অমসুং মখোয় মশামক অমসুং মখোয়না নুংশিবা মীওইশীংবু করম্না ঙাকথোক্কদগে হায়বদু মখোয়না খংজিনবা মথৌ তাই।

ইনখৎলক্লিবশিং অমসুং নহারোলশিংবু মখোয়না করম্বা মতমদা হক্তিন্নগদগে অমসুং করম্না কোন্দোম শিজিন্নগনি হায়বদু খংহনবা

 • নহারোলশীংগা ৱারি-ৱাতাই তৌবা অমসুং মখোয়গী ৱা তাবীবা হায়বসি মখোয়গী লৈরিবা ফিভম অমসুং মখোয়দা খ্বাইদগি ফবা প্রোতেক্সন, কেয়র অমসুং সপোর্ট অসি পীনবগীদমক য়াম্না মরুওই। করিগুম্বা মতমদা মপুং মরৈ ফারবশিংনা অঙাংশিং অমসুং ইনখৎলক্লিবশিংগা সেক্সুএল ইসুশিং খন্ন-নৈনবা হায়বসি খুদোংচাদবা য়াই। স্কুল চৎলিবা অঙাংশিংগা খন্ন-নৈনবা হৌবগী লম্বী অমদি মখোয়না HIV অমসুং AIDSকী মরমদা তাখ্রব্রা হায়না হংবসিনি। করিগুম্বা মখোয়গী ইনফোর্মেসন অদুদা অরানবা য়াউরবদি, মখোয়দা অচুম্বা ইনফোর্মেসন অদু পীনবগী তঞ্জা অমা লৌবা য়াই।
 • অঙাংশিংদা মখোয়না খংবা, HIVগা শাগোন্ননা হিংলিবা নত্ত্রগা শোকহল্লবা অঙাংশিং অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংশিংদা মখোয়গী মীনুংশি অমসুং মরুপ মপাং ওইবগী মতৌ অদু উৎনবগী আইদিয়াশিং শেমগৎপা অমসুং লম্বীশিং পীবা।
 • সোর্স: UNICEF

  অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020



  © C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
  English to Hindi Transliterate