অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

খোম্লাং ইনবা

খোম্লাং ইনবা

 1. মরুওইবা ৱাফমশীং:
 2. সপোর্ট তৌরিবা ইনফোর্মেসন
  1. _খোম্লাং অসিখক্তনা অঙাং অমগী মপুন্সিগী অহানবা থা তরুক অদুগী ওইনা খ্বাইদগী ফবা চানবা অমসুং থক্নবা চিঞ্জাক্নি। মতম অসিগী মনুংদা ঈশীং য়াউনা অতৈ চানবা অমসুং থক্নবা চিঞ্জাক মথৌ তাদে।
  2. পোক্লকপদা ঙাইরিবা অঙাংশীং অসি পোক্লবা মতুংদা খুদক্তা মমাদা পম্নবা পীগদবনি। পোক্লবা মতুং পুং অমগী মনুংদা উনশাগা-উনশাগা থেংনহন্দুনা খোম্লাং পীথকপা হৌগদবনি।
  3. অয়াম্বা মমা খুদিংমক্না মায়পাক্না খোম্লাং ইনবীবা ঙম্মী। অঙাং অদুবু তোয়না খোম্লাং পীথকপনা শঙ্গোম হেন্না থোকহল্লি। অঙাং অদুবু নোংমদা, অয়ুক-নুমিদাংদা অমসুং পাম্লকপা খুদিংগী ওইনা য়ামদ্রবদা নিপাল্লক পীথকপা মথৌ তাই।
  4. খোম্লাং পীথকপনা অঙাংশীং অমদি পুংকক চাউরবা অঙাংশীংবু শাথীবা অনাবশীংদগী ঙাকথোকপদা মতেং পাংই। মসিনা মমা অমসুং মচা অনিগী মরক্তা অখন্নবা মরি অমা শেম্মী।
  5. বোটলনা পীথকপা অমসুং খোম্লাংগী মহুৎশিনবা হায়বদি ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা নত্ত্রগা শা-ষনগী শঙ্গোম পীথকপনা অঙাং অদুগী হকশেলদা অকিবা লৈহল্লি। করিগুম্বা নুপী অমনা মহাক্কী মচা অদু খোম্লাং ইনবীবা ঙমদ্রবদি, অঙাং অদুবু সুমদোক্লবা খোম্লাং নত্ত্রগা করিগুম্বা মথৌ তারবদি ক্বালিটি লৈবা খোম্লাংগী মহুৎশীনবা য়াবা অমনা কপতা হাপ্তুনা মেনশীনবীবা য়াই।
  6. করিগুম্বা নুপী অমা HIV পক্লবদি মহাক্কী মচা অদুদা মহাক্না খোম্লাং পীথকপনা লায়না অদু পকহন্নবগী মচাক ওই। অহানবা থা তরুক্কী মনুংদা, করিগুম্বা অঙাং অদু খোম্লাংখক্তনা নত্তনা খোম্লাং অমসুং অতৈ মহি অমসুং মপংনা য়োকপা ওইরবদি রিস্ক অদু অমক্কসু হেন্না চাউই। মরম অদুনা অহানবা থা তরুক অদুদি করিগুম্বা ওইথোকপা য়াদবা অমসুং খোম্লাংগী মহুৎশিনবা (ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা) পীথকপদা শাফবা নত্ত্রবদি মমাগী খোম্লাংখক্তনা য়োকপীগদবনি।
  7. মশাগী ময়ুমদগী লাপ্না থবক তৌবী নুপী অমনা মহাক্কী মচা অদুদা লেপ্তনা খোম্লাং পীথকপা য়াই। মহাক্না অঙাং অদুগা লৈমিন্নরিঙৈ মতমদা য়ারিবমখৈ খোম্লাং ইনবীগদবনি অমসুং মখোয় অনি লাপথোক্নবা মতমদনা মশাগী খোম্লাং অদু শুমদোক্তুনা থমলমদুনা অতোপ্পা শেন্নরিবা মীওই অমদা অঙাং অদু তরু তনান্না অমসুং শাফবা মওংদা পীথকপা য়াই।
  8. থা 6 শুরবা মতুংদা, অঙাংশীংনা চাবা হৌরক্লবা মতুংদা খোম্লাং অসি চহি অনি নত্ত্রগা হেল্লবা ফাউবা মখা তানা পীথকপা য়াই মরমদি মসি অনাবশীংদগী ঙাকথোক্নবা ন্যুত্রিসন, এনর্জিগী মরুওইবা সোর্স অমনি।

খোম্লাংনা য়োকপীবা অঙাংশীং অসিনা ফোর্মুলা শঙ্গোমনা য়োকপা অঙাংশীংগা চাংদম্নবদা মহৌশানা মশা-মউ ফবা অমসুং চাউ-শাংবা অমসুং দিভেলপমেন্ট লৈবা হেল্লি।

করিগুম্বা অয়াম্বা অঙাংশীং অসি মপুন্সিগী অহানবা থা তরুক অদু খোম্লাংখক্তনা – হায়বদি খোম্লাংখক্তনা অমসুং অতোপ্পা মহি নত্ত্রগা মপং, ঈশীংফাউবা পীথক্তনা- য়োক্লবদি য়ামদ্রবদা চহি খুদিংগী অঙাং মিলিয়ন 1.2গী পুন্সিদি কনবা ঙমগনি হায়না পানরি। করিগুম্বা অঙাং অদুনা চহি অনি শুদ্রিফাউবা খোম্লাং পীথকপা লেপত্রবদি অঙাং মিলিয়ন কয়াগী হকশেল অমসুং দিভেলপমেন্ট অসি য়াম্না ফগৎকনি।

খোম্লাং পীথক্তবা অঙাংশীংদি নাবগী রিস্ক হেনগৎলি অমসুং মসিনা মখোয়গী চাউখৎপা অমসুং শিবা নত্ত্রগা মীমান্নবা ওইহল্লকপা য়াই। খোম্লাংনা য়োকপা অঙাংশীংদি মমাগী শঙ্গোমদুনা অনাবশীংদগী ঙাকথোকপা ঙম্মী।

খুৎশেমগী ওইবা পিথক্নবশীং পীবা য়ারবসু, অশেংবা ঈশীং ফংলবসু অমসুং পীথক্নবা ইনফেন্ট ফোর্মুলা লৈরবসু অমসুং শেম্নবগী হাইজেনিক ওইবা ফিভমশীং লৈরবসু খোম্লাং পীথকপা হায়বসি মহৌশাগী ওইবা অমসুং রেকমেন্দ তৌরবা অঙাং পীথক্নবগী লম্বীনি।

করিগুম্বা মমা অমা HIV-পোজিটিভ ওইরবদি মহাক্না মহাক্কী মচা অদুদা খোম্লাং পীথকপদা HIV শন্দোকপা য়াবগী রিস্ক লৈ। চেক্সিন্না কাউন্সেলিং তৌবনা মহাকপু নে-না তাবা ফিরেপ অমা লৌবদা অমসুং করম্বা পীথক্নবগী থৌরাংনা খ্বাইদগী ফগদগে অমসুং মঙোন্দা মেনেজ তৌবা ঙমহনগদগে হায়বা লেপ্পদা মতেং পাংগনি।

অয়াম্বা মমা খুদিংমক্না মায়পাক্না খোম্লাং ইনবা ঙম্মী। মমা পুম্নমক্তা, মরুওইনা খোম্লাং ইনবগী কনফিদেন্স লৈতবশীংদা, অঙাংগী মপা, মখোয়গী ইমুং-মনুং, মরুপ-মপাং অমসুং মরি-মতাশীংনা পুক্নিং থৌগৎপীবা অমসুং প্রাক্টিকেল সপোর্ট তৌবীবা মথৌ তাই। হেলথ ৱার্করশীং, কম্যুনিটি ৱার্করশীং, নুপীগী ওর্গানাইজেসনশীং অমসুং এমপ্লোয়রশীংনসু সপোর্ট পীবীবা য়াই।

মরুওইবা ৱাফমশীং:

 1. অঙাং অমগী মপুন্সিগী অহানবা থা তরুক্কী ওইনদি খোম্লাং অসিখক্তনা খ্বাইদগী ফবা চানবা অমসুং থক্নবা চিঞ্জাক্নি। মতম অসিগী মনুংদদি ঈশীং য়াউনা অতোপ্পা চানবা নত্ত্রগা থক্নবা অমত্তা মথৌ তাদে।
 2. পোক্লকপদা ঙাইরিবা অঙাংশীং অসি পোক্লবা মতুংদা খুদক্তা মমাদা পম্নবা পীগদবনি। পোক্লবা মতুং পুং অমগী মনুংদা উনশাগা-উনশাগা থেংনহন্দুনা খোম্লাং পীথকপা হৌগদবনি।
 3. অয়াম্বা মমা খুদিংমক্না মায়পাক্না খোম্লাং ইনবীবা ঙম্মী। অঙাং অদুবু তোয়না খোম্লাং পীথকপনা শঙ্গোম হেন্না থোকহল্লি। অঙাং অদুবু নোংমদা, অয়ুক-নুমিদাংদা অমসুং পাম্লকপা খুদিংগী ওইনা য়ামদ্রবদা নিপাল্লক পীথকপা মথৌ তাই।
 4. খোম্লাং পীথকপনা অঙাংশীং অমদি পুংকক চাউরবা অঙাংশীংবু শাথীবা অনাবশীংদগী ঙাকথোকপদা মতেং পাংই। মসিনা মমা অমসুং মচা অনিগী মরক্তা অখন্নবা মরি অমা শেম্মী।
 5. বোটলনা পীথকপা অমসুং খোম্লাংগী মহুৎশিনবা হায়বদি ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা নত্ত্রগা শা-ষনগী শঙ্গোম পীথকপনা অঙাং অদুগী হকশেলদা অকিবা লৈহল্লি। করিগুম্বা নুপী অমনা মহাক্কী মচা অদু খোম্লাং ইনবীবা ঙমদ্রবদি, অঙাং অদুবু সুমদোক্লবা খোম্লাং নত্ত্রগা করিগুম্বা মথৌ তারবদি ক্বালিটি লৈবা খোম্লাংগী মহুৎশীনবা য়াবা অমনা কপতা হাপ্তুনা মেনশীনবীবা য়াই।
 6. করিগুম্বা নুপী অমা HIV পক্লবদি মহাক্কী মচা অদুদা মহাক্না খোম্লাং পীথকপনা লায়না অদু পকহন্নবগী মচাক ওই। অহানবা থা তরুক্কী মনুংদা, করিগুম্বা অঙাং অদু খোম্লাংখক্তনা নত্তনা খোম্লাং অমসুং অতৈ মহি অমসুং মপংনা য়োকপা ওইরবদি রিস্ক অদু অমক্কসু হেন্না চাউই। মরম অদুনা অহানবা থা তরুক অদুদি করিগুম্বা ওইথোকপা য়াদবা অমসুং খোম্লাংগী মহুৎশিনবা (ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা) পীথকপদা শাফবা নত্ত্রবদি মমাগী খোম্লাংখক্তনা য়োকপীগদবনি।
 7. মশাগী ময়ুমদগী লাপ্না থবক তৌবী নুপী অমনা মহাক্কী মচা অদুদা লেপ্তনা খোম্লাং পীথকপা য়াই। মহাক্না অঙাং অদুগা লৈমিন্নরিঙৈ মতমদা য়ারিবমখৈ খোম্লাং ইনবীগদবনি অমসুং মখোয় অনি লাপথোক্নবা মতমদনা মশাগী খোম্লাং অদু শুমদোক্তুনা থমলমদুনা অতোপ্পা শেন্নরিবা মীওই অমদা অঙাং অদু তরু তনান্না অমসুং শাফবা মওংদা পীথকপা য়াই।
 8. থা 6 শুরবা মতুংদা, অঙাংশীংনা চাবা হৌরক্লবা মতুংদা খোম্লাং অসি চহি অনি নত্ত্রগা হেল্লবা ফাউবা মখা তানা পীথকপা য়াই মরমদি মসি অনাবশীংদগী ঙাকথোক্নবা ন্যুত্রিসন, এনর্জিগী মরুওইবা সোর্স অমনি।

সপোর্ট তৌরিবা ইনফোর্মেসন

_খোম্লাং অসিখক্তনা অঙাং অমগী মপুন্সিগী অহানবা থা তরুক অদুগী ওইনা খ্বাইদগী ফবা চানবা অমসুং থক্নবা চিঞ্জাক্নি। মতম অসিগী মনুংদা ঈশীং য়াউনা অতৈ চানবা অমসুং থক্নবা চিঞ্জাক মথৌ তাদে।

পীক্লিবা অঙাং অমগী ওইনা খোম্লাং হায়বসিনা খ্বাইদগী ফবা চিঞ্জাক্নি। মসিনা খ্বাইদগী হেন্না চাউ-শাংহল্লি অমসুং অনাবশীংদগী ঙাকথোকই। খোম্লাংদা অতোপ্পা ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা, শঙ্গোম পাউদর নত্ত্রগা শা-ষনগী শঙ্গোমগা মান্নদবা চপ চাবা চাংদা মচি ওইবা চিঞ্জাকশীং য়াউই।

অঙাং অমনা অহানবা থা তরুক্তি ঈশীং নত্ত্রগা অতৈ থক্নবশীং নত্ত্রগা চিঞ্জাকশীং (হায়বদি চা, হৈ মহি, চিনি য়াউবা ঈশীং, চবোন, অতোপ্পা ফোর্ম্যুলা নত্ত্রগা অপেৎপা চাক) মথৌ তাদে। অশাবা, অকংবা মতমদফাউবা খোম্লাং অসিনা অঙাং অমগী মথৌ তারিবা মহি অদু মপুং ফাহল্লি।

খোম্লাং অসি অঙাংগীদমক্তি তুম্বদা লাই। অঙাং অমনা শা-ষনগী শঙ্গোমশীং অসি তুম্বদা ৱাই অমসুং ফোর্ম্যুলা অসিনা খোম্লাংদগী হেন্না তপ্না তুমই। অতোপ্পা ওপশনশীংগা চাংদম্নবদা খোম্লাং অসিনা হেন্না মচি ওইহল্লি।

খোম্লাং অসিনা অনাবশীংদগী ঙাকথোকই মরমদি মসিদা লায়নাশীং থীংলিবা মমাগী ইম্মুনিতি নত্ত্রগা রেসিষ্টেন্স অদুবু মচাদা ত্রান্সফর তৌরিবা এন্টিবোদিশীং অদু য়াউই। অতোপ্পা শঙ্গোমশীংদা এন্টিবোদিশীং অসি য়াউদে।

থা 6 শুদ্রিবা অঙাংশীংদা খোম্লাংখক্তা নত্তনা অতোপ্পা মহি নত্ত্রগা মপং ওইবা চানবশীং পীবনা দাইরিয়া অমসুং অতৈ অনাবশীং লাকহন্নবগী রিস্ক হেনগৎহল্লি। ঈশীং অমসুং অতোপ্পা মহি নত্ত্রগা মপংশীং অদু অমোৎ-অকায় য়াউরম্বা য়াই অমসুং মদুনা দাইরিয়া থোকহল্লকপা য়াই।

অহানবা থা তরুক্তা ঈশীং নত্ত্রগা অতোপ্পা মহি নত্ত্রগা মপংশীং পীথকপা অঙাংশিং অদুনা খোম চিংবগী চাং হন্থৈ। মসিনা খোম্লাং পুথোকপদা তপথহল্লি।

করিগুম্বা খোম্লাং পীথক্লিবা থা 6কী মখাদা লৈবা অঙাং অমা চাং নাইনা অরুম্বা ওনবা মতমদা ফজনা চাউখৎত্রে হায়না উৎলবদি:

 • অঙাং অদুনা হেন্না মওং চুম্না থকপা ঙম্নবা অঙাংদুগী মচিনবান্না খোম্লাং থকপগী মওং অদু ফগৎহনবা মথৌ তাবা য়াই।
 • অঙাং অদুনা খোম্লাং থক্নবগী অহেনবা তঞ্জাশীং মথৌ তাবা য়াই। অঙাং অদুবু পুং 24গী মনুংদা মহাক্না পাম্লকপা খুদিংগী, অয়ুক-নুমিদাং ওইনা য়ামদ্রবদা নিপাল্লক্তি পীথকপা মথৌ তাই। অঙাং অদুনা খোম অদু থাদোক্তুনা মবুক থনবা অমসুং তুম্নিংবা উৎলক্ত্রিবমখৈ খোম্লাং ইনবীগদবনি। মসিনা অঙাং অদুনা মমাদগী পাম্লিবা খোম্লাংগী চাং অদু ফংলে হায়বা উৎলি। মদুগী মথংদা অঙাং অদুনা পাম্লবসু নত্ত্রগা পামদ্রবসু মমা অদুনা মহাক্কী অতোপ্পা খোম অদু অঙাংদুদা পীদুনা য়েংগদবনি। অঙাং অদুনা খোম্লাং থকপা লোয়দ্রিবমখৈ অদুম থকহনগদবনি।
 • পোকপদা অরুম্বা য়ৌদবা অঙাং ওইরগদি খোম্লাং পীথক্লিঙৈদা মরক মরক্তা লেপ্পা মথৌ তারকপা য়াই।
 • অঙাং অদু নারম্বা য়াই মরম অদুনা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা চেক তৌহনগদবনি।
 • অঙাং অদুনা ঈশীং নত্ত্রগা অতৈ মনি-মনাইশীং থক্লম্বা য়াই মদুনা খোম্লাং য়াম্না থকহন্দবা য়াই। মমা অদুনা মতৌ করম্না অতোপ্পা মহি-মনাইশীং হন্থহন্দুনা খোম্লাংখক্তা পীথকপগী চাং হেনগৎহনগদগে হায়বগী লমজিং-লমতাক মথৌ তাবা য়াই।

অঙাং অমবু অহানবা থা তরুক অদুদা খোম্লাংখক্তনা য়োকপনা মমা অদুগী থাগী খোংকাপ লাকপা থেংথহল্লি। মসিনা মথংগী মীরোনবদু থেংথহনবদা মতেং ওইবা য়াই। অদুম ওইনমক, মমা অদুনা মহাক্কী থাগী খোংকাপ লাক্ত্রিঙৈদা মীরোল্লকপা য়াবগী চাং অসি চাদা 2দগী হেন্না হন্থনা লৈজরবসু ওইথোকপা য়াবা খরদি লৈ। মসি থা তরুক হেল্লবা মতুংদা ওইবা য়াই।

পোক্লকপদা ঙাইরিবা অঙাংশীং অসি পোক্লবা মতুংদা খুদক্তা মমাদা পম্নবা পীগদবনি। পোক্লবা মতুং পুং অমগী মনুংদা উনশাগা-উনশাগা থেংনহন্দুনা খোম্লাং পীথকপা হৌগদবনি।

হেক পোকপগা উনশাগা উনশাগা থেংনবা অমসুং খোম্লাং পীথকপনা মমাগী খোম্লাং থোক্নবা ষ্টিমুলেট তৌই। খোম্লাং পীথকপনা মমাগী অঙাং খাউ অদু চপশিনবদা মতেং পাংই অমসুং মদুনা ঈ চৎহনবা নত্ত্রগা ইনফেক্সনগী রিস্কতগী হন্থহল্লি অমসুং নাউফম (placenta) অদু লৌথোকপদা মতেং পাংই।

মমা অদুনা অঙাং পোক্লবা মতুং নুমিৎ খরনিদা পুথোক্লিবা কোলোষ্ট্রম (Colostrum) কৌবা অকুংবা নাপু মচুগী শঙ্গোম অসি নৌনা পোক্লিবা অঙাং অদুগীদমক্তা খ্বাইদগী ফবা চিঞ্জাক্নি। মসি য়াম্না মচি ওই অমসুং অঙাং অদুবু ইনফেক্সনশীংদগী ঙাকথোকপদা মতেং পাংলিবা এন্টিবোদিশীং মরাং কায়না য়াউই। করিগুম্বা মতমদা মমাশীংদা কোলোষ্ট্রম অসি পীথক্কনু হায়না পাউতাক পীবসু য়াউই। পাউতাক অসি লাল্লি। নৌনা পোক্লিবা অঙাংশীংদা কোলোষ্ট্রম অসি য়াম্না কান্নৈ।

নৌনা পোক্লিবা অঙাংশীংনা মমাগী খোম্লাং অসি থোক্লবা অমসুং মপুংফানা পীথকপা য়ারবদি অতোপ্পা মহি-মপংগী মথৌ তাদে। অতোপ্পা মহি-মপং পীজবনা খোম্লাং থোকহনবদা তপথহনবা য়াই। মসিনা দাইরিয়া অমসুং অতৈ ইনফেক্সনশীংসু থোকহল্লকপা য়াই। মমা অদুনা পুথোক্লিবা খোম্লাং অদু মচি ওই অমসুং নৌনা পোকপশীংগী ওইনসু চপ চারবা চাংনি। অঙাং অদুবু মহাক্না পাম্লিবমখৈ খোম্লাং ইনবীগদবনি।

অহানবা নুমিৎ খরনি অদুদা খোম্লাং থকপদা প্রোব্লেম লৈবা অঙাং অমবু মমাগী মনাক্তা নক্না থমগদবনি, খোম অদু তোইনা পীশিনগদবনি, খোম্লাং অদু হকথেংননা মহাক্কী মচিনবান্দা নত্ত্রগা তরু তনানবা কপ অমদা (বোটলদগী নত্তে) খোম্লাং অদু শুমদোক্তুনা ইনবীগদবনি। অঙাং অদু কমদৌনা খোম চিংহনগদগে হায়বদু মমা অদুদা তাকপীগদবনি অমসুং মথৌ তারবদি কমদৌনা খোম্লাং অসি শুমগদগে হায়বদু উৎপীগদবনি।

মমা অমগী মশাগী খোম্লাং অসি অরুম্বা য়ৌদবা অঙাংশীংগীদমক্তদি খ্বাইদগী ফৈ। অদুম ওইনমক, অঙাং পুম্নমক্তি মখোয়গী অহানবা পুন্সিগী নুমিৎ খরনিগী মনুংদদি খোম্লাং থকপা ঙমদে। মখোয়গীদমক্তদি অতোপ্পা ওপশনশীং লৈ। হেন্না পাম্নবগী মতুংইন্না, মখোয় অদুদি: খোম্লাং শুমদোকপা (মমাদগী); মীঙোন্দগী লৌবা খোম্লাং (দোনর অদু HIVগী টেষ্ট তৌরবা অমসুং খোম্লাং অদুগী মৈ চংলবা ওইগদবনি); অমসুং ইনফেন্ট ফোর্মুলা অসিনি। পুম্নমক অসি কপ, চমচ নত্ত্রগা পালাদাই (paladai) কৌবা পীথক্নবা খুৎলাই, নত্ত্রগা হেলথ ফেসিলিটি অমদা হেলথ ৱার্কর অমনা শীজিন্নবা মেদিকেল ত্যুবশীং অসিগী মতেংনা পীথক্কদবনি।

মৈ চংলবা খোম্লাং হায়বসি শুমদোক্লবা খোম্লাং (অমুক নত্ত্রগা অনিরক পীথক্নবগী কোন্নবা চাং) অদু অপিকপা পাত্র অমদা হাপ্তুনা ঈশীং য়াউরবা শৌহন্নবা পাত্র অমদা লেপহন্দুনা শৌহনববুনি। অদুদগী শঙ্গোম অদু তরু তনানবা মখুম য়াউবা পাত্র অমদা ঈংথহল্লবা মতুংদা অঙাং অদুদা কপ অমগী মতেংনা পীথক্কনি। ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা খোম্লাং শুমদোকপা অমসুং মৈ চংবগী মতাংদা মখা তানা লমজিং লমতাক পীবা য়াই।

হেক পোক্লবা মতুং খুদক্তা মমা অমসুং মচা অদু চপ মান্নবা কা অমদা লৈমিন্নবনা খ্বাইদগী ফৈ। করিগুম্বা মমা অমনা অঙাং অদু হোস্পিতাল নত্ত্রগা ক্লিনিক অমদা পোক্লবদি মহাক্কী মচা অদু নোংমদা পুং 24 মহাক্কী মনাক্তা থম্বগী হক লৈ। করিগুম্বা মহাক্না খোম্লাং ইনবা য়ারিবা ওইরবদি মহাক্কী অঙাং অদুবু ফোর্ম্যুলা নত্ত্রগা ঈশীং অমত্তা পীথক্তনবা হায়বা য়াই।

অয়াম্বা মমা খুদিংমক্না মায়পাক্না খোম্লাং ইনবীবা ঙম্মী। অঙাং অদুবু তোয়না খোম্লাং পীথকপনা শঙ্গোম হেন্না থোকহল্লি। অঙাং অদুবু নোংমদা, অয়ুক-নুমিদাংদা অমসুং পাম্লকপা খুদিংগী ওইনা য়ামদ্রবদা নিপাল্লক পীথকপা মথৌ তাই।

মমা অমগী মখোম্না অঙাং অদুনা পাম্লিবমখৈ খোম্লাং পুথোকই। করিগুম্বা অঙাং অদুনা হেন্না খোমচিংলবদি, খোম্লাং হেন্না পুথোকই। অয়াম্বা মমা খুদিংমক্না মখাদা পীরিবা ফিভমশীং অসি লৈবা মতমদা, মায়পাক্না খোম্লাং পীথকপা অমসুং খোম্লাং মতিক চানা পুথোকপা ঙম্মী:

 • মহাক্না খোম্লাংখক্তা পীথক্লবা
 • অঙাং অদু নুংঙাইবা পোজিসন অমদা লৈরবা অমসুং অঙাংদুগী মচিন্না খোম ফজনা চুপ্তুনা খোমদা ফজনা নপশিল্লবা
 • অঙাং অদুবু মহাক্না পাম্লিবমখৈ অয়ুক-নুমিদাং য়াউনা তোয়না অমসুং শাংনা পীথক্লবা অমসুং মহাক্না থকপা লোয়দ্রিফাউবা খোমচিংহল্লবা। অঙাং অদুনা অতোপ্পা খোমদু চিংহন্দ্রিঙৈদা হান্নগীদু থকপা লোয়হনগদবনি।

অঙাং অদুবু অচুম্বা পোজিসন অমদা পম্বনা অঙাং অদুনা খোম অদু চিনবান্দা চুপ্পা অমসুং চিংবদা হেন্না কোমহল্লি।

খোম্লাং ইন্নবগীদমক্তা অঙাং অদু অচুম্বা পোজিসন অমদা লৈরে হায়বগী খুদমশীংদি:

 • অঙাং অদুগী মকোক অমসুং মশা অদু পরিং অমদা লৈরবা
 • অঙাং অদু মমা অদুগী মশাদা নপশিল্লবা
 • অঙাং অদুগী মশা পুম্নমক অদু মমারোমদা ওনশিল্লবা
 • অঙাং অদু তংদু লৈতারবা, হরাউরবা অমসুং খোমচিংলবা

অঙাং অদুবু চান্নদবা পোজিসন অমদা পম্বনা মখাদা পীরিবা অকায়বশীং অসি থোকহল্লকপা য়াই:

 • নাবা অমসুং চেকখায়বা খোমজিনশীং
 • অঙাং অদুনা খোম্লাং মতিক চানা ফংলোই
 • অঙাং অদুনা থকউ য়ারোই

অঙাং অদু ফজনা নপ্নরে হায়বগী খুদমশীং:

 • মমাগী খোমজিনগী অকোয়বদা লৈবা অমুবা উনশা (areola) অদু অঙাংগী মচিনবানগী মখাদগীদি মথক্তনা হেন্না উগনি
 • অঙাং অদুগী মচিনবান্দু লাউনা কাথোক্কনি
 • অঙাং অদুগী মখাথংবা মচিনবান অদু মপান থোরক্কনি
 • অঙাং অদুগী মখদাং অদুনা মমাগী মখোম অদুদা থেংগনি

অঙাং অদুনা ফজনা খোমচিংলি হায়বগী খুদমশীং:

 • অঙাং অদুনা শাংনা কন্না চিংগনি
 • খোমচিংবা মতমদা মখজাই অদু কোয়রোক কোইগনি
 • অঙাং অদুনা থকপা লোয়রবা মতুংদা খোম অদু থাদোক্কনি

মহৌশানা, মমা অদুনা খোম্লাং পীথক্লিঙৈদা মহাক্কী মখোম অদুদা অনাবা অমত্তা ফাউনদে।

পোকপদগী হৌনা অঙাং অদুনা পাম্লিবমখৈ খোম্লাং ইনবীগদবনি। অঙাং অমবু অয়ুক-নুমিদাং অনিমক্তা পুং 24গী মনুংদা য়ামদ্রবদা নিপাল্লক্তি পীথক্কদবনি। করিগুম্বা নৌনা পোক্লিবা অঙাং অদুনা খোম্লাং থক্লবা মতুংদা পুং অহুমদগী হেন্না তুম্লবদি মহাকপু তপ্না হৌদোকপীদুনা খোমদু পীশিনবা য়াই।

কপ্পা হায়বসি অঙাং অদুনা অতৈ চান-থক্নবগী মথৌ তারে হায়বগী খুদম নত্তে। মহৌশানা মসিনা খংনহল্লিবসি অঙাং অদুবু পমখৎপীনবা, দাইএপর শিন্দোকপীনবা নত্ত্রগা য়াম্না শামনবা নত্ত্রা ঈংমনবা ওইরে হায়বনি। অঙাং খরদি থেম্নবগীদমক্তা খোমচিংহনবা মথৌ তাই। হেন্না খোমচিংবনা খোম্লাং হেন্না পুথোকই অমসুং মসিনা অঙাং অদু মপুক থলহনবদা মতেং পাংই। করিগুম্বা অঙাং অদু য়াম্না কপ্লবা অমসুং পিথক্লবা অমসুং থেম্লবা ফাউবদা কপ্পা ফত্ত্রবদি মমা অদুনা অহেনবা খোম্লাং ইনবগী সপোর্ট মথৌ তাই নত্ত্রগা অঙাং অদু মশা নুংঙাইরমদবা য়াই। ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমা তান্নগদবনি।

পেসিফায়রশীং, দম্মিশীং নত্ত্রগা বোটলশীং শিজিন্নবনা অঙাংদুগী পুন্সিগী অহানবা থাশীংদা খোম্লাং পীথক্লিবদুদা শোয়হল্লকপা য়াই মরমদি ময়াম অসিগী খোমচিংবগী মওং অসিগা মমাদগী খোমচিংবগা খেৎনৈ। মসিনা খোমচিংবগী মতম হন্থহন্দুনা শঙ্গোম পুথোকপা হন্থহল্লকপা য়াই। পেসিফায়র অমসুং বোটলশীংগী মচিন অদু মোৎলম্বা য়াই অমসুং মদুনা অঙাং অমনা নারকপগী রিস্ক লৈহল্লি।

খোম্লাং মতিক চানা থোক্ত্রে হায়না কিজবা মমাশীংনা তোইনা মখোয়গী মচাশিঙবু অহানবা থা খরদুদা অতোপ্পা চিঞ্জাক নত্ত্রগা মহিশীং পীজ-পীথক তৌঈ। মসিনা অঙাং অদুবু তোয়না খোমচিংহন্দে মরমসিদগী খোম্লাং অসি হন্থনা থোকহল্লি। করিগুম্বা মমা অদুনা মহাক্কী মচা অদু অতৈ চিঞ্জাক নত্ত্রগা মহি-মনাইশীং পীজদ্রবা অমসুং করিগুম্বা মহাক্না তোয়না খোম্লাং ইনবীরবদি মমা অদুনা খোম্লাং হেন্না পুথোক্কনি।

মমাশীংদা মখোয়না থা 6কী মখাদা লৈরিবা মখোয়গী অঙাংশীং অদু খোম্লাংখক্তনা ফজনা মবুক থলহনবা য়াগনি হায়বসিগী থাজবা থমহনবা তাই অমসুং মখোয়দা মতৌ করম্না তৌগদগে হায়বদু উৎপা তাই। মমা পুম্নমক্তা মরুওইনা খোম্লাং ইনবদা কনফিদেন্স লৈজদবশীংবু অঙাং অদুগী মপা অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংশীং, য়ুমথংনবশীং, মরুপ-মপাংশীং, হেলথ ৱার্করশীং, এমপ্লোয়রশীং অমসুং নুপীগী ওর্গানাইজেসনশীং শৌগৎপীবা অমসুং পুক্নিং থৌগৎপীবা মথৌ তাই। সিজরিয়াননা অঙাং পোকখ্রবা মমা অমনা মহাক্কী মচা অদু খোম্লাং ইনবা হৌনবা অহেনবা মতেং মথৌ তাবা য়াই।

খোম্লাংনা য়োকপগী কান্নবশীংগী মতাংদা হৈ-শীংলবা বার্থ এটেন্দেন্টশীংনা ময়ামদা খংহনবা অমসুং লৌশীং তাহনবা য়াই। মখোয়না মমাশীংবু সপোর্ট তৌদুনা খোম্লাং পীথকপা হৌনবা অমসুং চত্থনবা অমসুং মপা অমসুং অতৈ ইমুং মনুংগী মীওইশীংবু খোম্লাং পীথকপা অসি অঙাংগী পুন্সিবু কনবীগদবা মহৌশাগী ওইবা অমসুং মচি ওইহনগদবা থবক অমনি হায়বা খংহনগদবনি।

খোম্লাং পীথকপনা অঙাংশীং অমদি পুংকক চাউরবা অঙাংশীংবু শাথীবা অনাবশীংদগী ঙাকথোকপদা মতেং পাংই। মসিনা মমা অমসুং মচা অনিগী মরক্তা অখন্নবা মরি অমা শেম্মী।

খোম্লাং অসি অঙাং অমগী ‘অহানবা ইমুনাইজেসন’ অমনি। মসিনা দাইরিয়া, নাকোং অমসুং থবাক্কী ইনফেক্সনশীং অমসুং অতৈ হকশেলগী প্রোব্লেমশীংদগী ঙাকথোকপদা মতেং পাংই। অহানবা থা তরুক্কী ওইনা খোম্লাংখক্তং পীথকপা অমসুং অনিশুবা চহি অমসুং মদুদগী হেনবদুনা অতৈ চিঞ্জাকশীংগা লোয়ননা খোম্লাং পীথকপা মখা চত্থরবদি প্রোতেক্সন অসি খ্বাইদগী হেল্লি। খোম্লাংনা পীরিবা প্রোতেক্সন অসি অতৈ শঙ্গোম, চিঞ্জাক নত্ত্রগা সপ্লিমেন্ট অমত্তনা পীবা ঙমদে।

খোম্লাং পীথকপনা মমা অমসুং মচা অমবু নক্নবা, নুংশিনবা মরি অমা লৈহল্লি। নক্না থম্বীবা অমসুং পুক্নিং চংবীবনা অঙাংশীংদা সেক্যুওর ওইহনবা অমসুং নুংশিবা হেলহল্লি অমসুং মসি মখোয়না ইনখৎপা অমসুং চাউখৎপদা য়াম্না মরুওই।

মপা অমসুং অতৈ ইমুংগী মীওইশীংনা মমা অদুবু মহাক্না অঙাংদা খোম্লাং ইল্লিঙৈদা তুমিন্না পোত্থাদুনা লৈনবা পুক্নিং থৌগত্তুনা মতেং পাংবীবা য়াই। মখোয়না মমা অদুবু মতিক চাবা মচি ওইবা চিঞ্জাক পীজদুনা অমসুং ইমুং মনুংগী থবক ইনখাংদা মতেং পাংশিন্দুনা অমসুং পুংকক চাউরবা অঙাংশীং অদু য়েংশিনবীদুনা মতেং পাংবীবা য়াই।

বোটলনা পীথকপা অমসুং খোম্লাংগী মহুৎশিনবা হায়বদি ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা নত্ত্রগা শা-ষনগী শঙ্গোম পীথকপনা অঙাং অদুগী হকশেলদা অকিবা লৈহল্লি। করিগুম্বা নুপী অমনা মহাক্কী মচা অদু খোম্লাং ইনবীবা ঙমদ্রবদি, অঙাং অদুবু সুমদোক্লবা খোম্লাং নত্ত্রগা করিগুম্বা মথৌ তারবদি ক্বালিটি লৈবা খোম্লাংগী মহুৎশীনবা য়াবা অমনা কপতা হাপ্তুনা মেনশীনবীবা য়াই।

খোম্লাং ফংদবা অঙাংশীংনা মমাগী খোম্লাংদগী ফংলিবা এন্টিবোদিশীং অমসুং অতৈ কম্পোনেন্টশীংনা পীরিবা প্রোতেক্সন অদু ফংদে। অঙাংশীং অসিদা দাইরিয়া অমসুং শ্বর হোনবগী অমসুং নাকোংগী ইনফেক্সনশীং নারকপা য়াবগী চাং ৱাংই। দাইরিয়া অমসুং ন্যুমোনিয়াগুম্বা শ্বর হোনবগী ইনফেক্সনশীং অসি পীক্লিবা অঙাংশীং অমসুং পুংকক চাউরবা অঙাংশীংদা য়াম্না খুদোংথীনীঙাই ওইবা য়াই।

করিগুম্বা (1) ঈশীং অসি য়াম্না কা হেন্না য়ামদনা নত্ত্রগা কা হেন্না হাপ্লবা, (2) ঈশীং অদুনা শাফবা সোর্স অমদগী ওইদ্রবা অমসুং/নত্ত্রগা (3) বোটল অমসুং মচিনশীং অদু ফজনা শেংদোক্ত্রবদি খোম্লাংগী মহুৎশিনবশীং অসি অঙাং অদুদা পীজবনা চাউজন থীহনবা নত্ত্রগা নাহল্লকপা য়াই। খোম্লাংগী মহুৎশীনবা পাউদরশীং অসিদা অনাবা ওইহল্লকপা য়াবা মাং-তাকনিঙাই ওইবা বেক্টেরিয়া য়াউবা য়াই। ষ্টদিশীংনা তাক্লি মদুদি খোম্লাংগী মহুৎশিনবশীংনা য়োকপা অঙাংশীং অসিনা খোম্লাংনা য়োকপা অঙাংশীংগা চাংদম্নবদা অঙাং ওইরিঙৈগী ওবেসিটি অমসুং থম্মোইগী লায়নানচিংবা ক্রোনিক ওইবা অনাবশীং কোন্না নারকপা য়াবগী রিস্ক লৈ।

অঙাং অদু খোম্লাংগী মহুৎশিনবশীংনা য়োকপা হায়বসি শেল য়াম্না চংবা য়াই অমসুং করিগুম্বা মমা মপা অদুনা ক্বালিটি লৈবা খোম্লাংগী মহুৎশিনবশিংদু মরাং কায়না লৈবা ঙমদ্রবদি মদুনা রিস্ক হেনহল্লি। খুদম ওইনা, অঙাং অমা অহানবা থা তরুক পীজনবা ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা কিলোগ্রাম 20 (টিন 40 রোম) মথৌ তাই। ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্করশীংনা মমা মপা পুম্নমক্তা খোম্লাংগী মহুৎশীনবশীং শিজিন্নবদা চংগদবা শেলগী মতাংদা খংহনগদবনি।

করিগুম্বা অঙাং অদু ফোর্ম্যুলানা য়োকপা তারবদি, থক্নবা ঈশীং অদু অহানবদা শৌহনবা হায়বসি মরুওই অমসুং মদুগী মতুংদা পাউদর ফোর্ম্যুলা অদুদা অশাবা ঈশীং অদু হাপচিনগদবনি। ঈশীং অদু ঈংথহল্লবা মতুংদা হাপচিল্লোইদবনি। য়ানশিনবগী মওং অদু চেক্সিন্না ইনগদবনি। মসিনা ফোর্ম্যুলা অমসুং শাফবা ঈশীং অদুগী চাং অদু চান্নহল্লি অমসুং প্রোসেস অদু হায়জেনিক ওইহল্লি। অঙাং অদুদা ফোর্ম্যুলা অদু পীদ্রিঙৈদা মমা, মপা নত্ত্রগা শেন্নরিবা অতৈ মীওইশীংনা মদু কা হেন্না শাদ্রব্রা হায়বদু য়েংগদবনি।

শা-ষনগী শঙ্গোম অমসুং ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা অসি করিগুম্বা রুম টেম্পেরেচর (সেলসিয়স দিগ্রি 20–25 রোম) অমদা পুং অনিদগী হেন্না থম্লবদি ফত্তবা ওই। খোম্লাংদি রুম টেম্পেরেচরদা পুং নিপাল ফাউবা ফনা থম্বা য়াই। তশেংনা শঙ্গোম মখল পুম্নমক তরু-তনানবা, মখুম য়াউবা পাত্র অমদা নত্ত্রগা রেফ্রিজরেটরগুম্বা অমদা শাফবা মওংদা থমজিনবনা হেন্না ফৈ।

বোটলগী মহুত্তা কপতা পীথকপনা হেন্না শাফৈ মরমদি কপতি শাপোন অমসুং ঈশীংনা কোম্না শেংদোকপা য়াই। কপতা পীথকপা মতমদা পীথক্লিবা মীওই অদুনা অঙাং অদুবু পম্বীবা মথৌ তাবা মরম্না, অঙাং অদুনা মথৌ তারিবা কন্টেক্ট অমসুং ষ্টিমুলেসন খরদি ফংহল্লি। কপতা পীথকপনা খোমচিংবদসু প্রোব্লেম থোকহন্দে।

খোম্লাং হকথেংননা পীথকপা য়াদবা অঙাং অমগীদমক্তদি মমাগী শুমদোক্লবা খোম্লাং অদু শেংনা চামথোক্লবা মখা লাউবা কপ অমদগী পীথকপসিনা খ্বাইদগী ফৈ। পোকপদা ঙাইরিবা অঙাংফাউবা মখা লাউবা কপ অমনা পীথকপা য়াই। করিগুম্বা অঙাং অমবু মচি ওইবা মতিক চাবা খোম্লাংগী মহুৎশিনবা অমা পিথকপা মথৌ তারবদি অঙাং অদুদা কপনা পীথক্কদবনি।

করিগুম্বা নুপী অমা HIV পক্লবদি মহাক্কী মচা অদুদা মহাক্না খোম্লাং পীথকপনা লায়না অদু পকহন্নবগী মচাক ওই। অহানবা থা তরুক্কী মনুংদা, করিগুম্বা অঙাং অদু খোম্লাংখক্তনা নত্তনা খোম্লাং অমসুং অতৈ মহি অমসুং মপংনা য়োকপা ওইরবদি রিস্ক অদু অমক্কসু হেন্না চাউই। মরম অদুনা অহানবা থা তরুক অদুদি করিগুম্বা ওইথোকপা য়াদবা অমসুং খোম্লাংগী মহুৎশিনবা (ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা) পীথকপদা শাফবা নত্ত্রবদি মমাগী খোম্লাংখক্তনা য়োকপীগদবনি।

HIV টেষ্ট তৌবা, লায়েংবা অমসুং কাউন্সেলিং তৌবা

HIV চংলম্বা য়াই হায়না খনবী মীরোনবী নুপী অমসুং নৌনা মমা ওইরিবশীংনা HIV টেষ্ট তৌনবা অমসুং কাউন্সেলিংগীদমক ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমগা তান্নগদবনি। HIV পোজিটিভ ওইরবা নুপীশীংবু মতৌ করম্না HIV অদু মীরোল্লিঙৈদা, অঙাং পোকপদা নত্ত্রগা খোম্লাং ইনবদা মহাক্কী মচাশীংদা চংবা য়াবগী রিস্ক অদু হন্থহনগদগে হায়বগী মতাংদা তাকপীগদবনি। মখোয়না করম্না লায়েং চত্থগনি অমসুং মশামক্কী চেক্সিন থৌরাং লৌগদগে হায়বদুসু মখোয়দা পাউতাক পীগদবনি অমসুং সপোর্ট তৌবীগদবনি।

ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা HIV-পোজিটিভ ওইরবা নুপীশীংদা HIV ইনফেক্সন তৌরবা মীওইশীংগীদমক পীরিবা এন্টিরেত্রোভাইরেল থেরাপী (ART) হায়রিবা হিদাক চবুন অসিগী মরমদা ইনফোর্মেসন পীগদবনি। ART অসিনা HIV অসি মমাদগী মচাদা লৌনবগী রিস্ক অসি হন্থহনবদা মতেং পাংই অমসুং মমা অদুবু হকচাং ফনা থম্বদা মতেং পাংই।

হেলথ ৱার্কর পুম্নমক্না মখোয়গী লোকেল ক্লিনিক্তা HIV টেষ্টিং অমসুং ART অসি ফংব্রা হায়বদু খংদোক্কদবনি। মসিগী অমসুং অতৈ মরি লৈনবা সর্ভিসশীংগী মতাংদা মখোয়না মীরোনবী নুপিশীং অমসুং নৌনা মমা ওইরিবীশীংদা ইনফোর্মেসন পিগদবনি।

রিস্কশীং এসেস তৌবা অমসুং করি তৌবা য়াবগে হায়বদু খংদোকপা

HIV-পোজিটিভ ওইবা মমা অমবু কাউন্সেল তৌগদবনি অমসুং করম্বা ওপশননা মহাক্কী অঙাং অদুবূ পীজ-পীথক তৌবদা খ্বাইদগী চান্নগদগে অমসুং মহাক্কী ওইনা খুদোংচাগদগে হায়বদু লেপ্পা ঙমজনবা ইনফোর্মেসন পীগদবনি। HIV-পোজিটিভ ওইরবা মমা অদুনা মখাগীশীংসি খংজিনগদবনি:

 • করিগুম্বা মহাক্না অহানবা থা তরুক অদু খোম্লাংখক্তং পীথক্লবদি মদুনা মহাক্কী মচা অদুগী নাবা, চাউজন থীবা অমসুং শিবগী রিস্ক হন্থহনগনি।
 • করিগুম্বা মহাক্না ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলাগূম্বা খোম্লাংগী মহুৎশিনবশীং শিজিন্নরবদি মহাক্না খোম্লাং ইনবদগী লৌনগদবা HIV ইনফেক্সন অদু লৈরোই।
 • খোম্লাং ইনবগী মতম পরিং অদু তেনশীনহনবনা ইনফেক্সন অদু অঙাং অদুদা লৌনহনবা য়াবগী রিস্ক হন্থহনবা ঙমগনি।

HIV ইনফেক্ট তৌরবা মমা অমগী মচাগীদমক্তা খ্বাইদগী চুনবা পীজ-পীথক তৌনবগী ওপশন অসি মীওই অদুগী পুন্সিগী ফিভমগী মখা পোল্লি। মমা অদুনা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমগা তান্নদুনা রিস্কশীং অদু এসেস তৌবা মথৌ তাই। HIV ইনফেক্ট তৌরবা মমা অমনা (1) খংনা ফিরেপ অমা লৌবা ঙম্নবগীদমক মহাক্না মথৌ তারিবা ইনফোর্মেসন লৌনবগী অমসুং (2) মহাক্কী ফিরেপ অদু চৎনহনবদা মথৌ তারিবা সর্ভিস অমসুং সপোর্ট পুম্নমক লৌনবগী হক লৈ।

অঙাংদা পীজ-পীথক তৌবগী ওপশনশীং

অহানবা থা তরুকতা:

 • অঙাং অদুবু ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা (খোম্লাংগী মহুৎশীনবা) শিজিন্নদুনা য়োকপা হায়বসি মদু চৎনবা য়ারবা, লৈবা ঙম্লবা অমসুং মমা অমসুং মচাগীদমক্তা শাফরবা মতমদতা খন্নগদবনি। করিগুম্বা ফিভমশীং অসি লৈরবা মতমদতা অঙাং অদু ক্বালিটি লৈবা খোম্লাংগী মহুৎশিনবা অমখক্তনা খোম্লাং নত্ত্রগা অতৈ চিঞ্জাকশীং য়াউদনা অহানবা থা তরুক অদু পীথকপা য়াই। মসিনা খোম্লাং পীথকপদগী মচা অদুদা HIV লৌনগদবদু থীংবা ঙম্মী।
 • করিগুম্বা HIV-পোজিটিভ ওইবা মমানা খোম্লাং ইনবীগে হায়না লেপ্লবদি মহাক্কী অঙাং অদুবু খোম্লাংখক্তনা, শঙ্গোম নত্ত্রগা অতৈ অতোপ্পা মহি-মনাইশীং য়াউদনা অহানবা থা তরুক অদু পীথক্কদবনি। অহানবা থা তরুক অদুদা খোম্লাংখক্তং পীথকপনা, খোম্লাং অমসুং অতৈ মহি-মপংশীং অনিমক পীথকপদগীদি (‘য়ান্নদুনা পীজবা’) অঙাং অদুদা HIV ইনফেক্সন লৈহনবগী রিস্ক হন্থৈ।
 • অহানবা থা তরুক অদুদা, অঙাং অদুদা য়ান্নদুনা পীজবনা HIV চংহনবগী রিস্ক হেনগৎহনবদা নত্তনা দাইরিয়া অমসুং ন্যুমোনিয়া অমসুং মচি কাদবগুম্বা অনাবশীং থোকহল্লি অমসুং শিবগী রিস্ক হেনগৎহল্লি।

থা তরুক্কী মতুংদা:

 • অঙাং পুম্নমকপু মখোয়না চাউখৎলকপদা চংবা মচি ওইবা চিঞ্জাক্কী মথৌ তাবশীংদু ফংবা ঙম্নবা অতৈ চিঞ্জাকশীং পীজবা হৌগদবনি।
 • অহানবা থা তরুক্তা মখোয়গী অঙাংশীং খোম্লাংশীংদনা য়োকপা নুপীশীংনা মখোয়গী অঙাংশীং অদু করিগুম্বা ইনফেন্ট ফোর্ম্যুলা অমসুং অতৈ শঙ্গোম অমসুং চানবা চিঞ্জাক য়াউনা শাফবা মহুৎশিনবা চিঞ্জাকশীং পীজনবগী ফিভম হেক লৈত্রিফাউবা খোম্লাংগা লোয়ননা অতৈ চিঞ্জাকশীংসু মখা তানা পীজগদবনি। মতিক চাবা মচি ওইবা চিঞ্জাক অমসুং শাফবা দাইটশীং অমুকপু পীজবা ঙমলবদি, খোম্লাং ইনবা লেপ্পীগদবনি।

অতোপ্পা মরুওইবা ইনফোর্মেসন

কাউন্সেলিংগী মতমদা, HIV পক্লবী মীরোনবী নুপী নত্ত্রগা নৌনা মমা ওইরিবী অমদা মহাক্কী অঙাং অদুদা মতিক চাবা মচি ওইবা অমসুং শাফবা চিঞ্জাক অমা খোম্লাং য়াউদনা পীবা ঙমগদ্রা হায়বদু লেপ্পদা মতেং পাংবীগদবনি। এসেসমেন্ট অসি অমুকখক্তা নত্তনা হায়বদি অঙাং অদু পোকত্রিঙৈদতা নত্তনা খোম্লাং ইল্লিঙৈ মতমদসু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমগী মতেংগা লোয়ননা পাংথোকপীগদবনি।

করিগুম্বা মমা অদুনা অশেংবা ঈশীংনা মওং চুম্না অমসুং হায়জেনিক ওইনা শেম-শারবা খোম্লাংগী মহুৎশীনবা চিঞ্জাক অমা মতিক চানা পীজবা ঙমগনি হায়না থাজবা ঙম্লবদি মহাক্না খোম্লাং ইনবদু পুমতোক তোক্তুনা খোম্লাংগী মহুৎশিনবদু শিজিন্নবা হৌবা য়াই। খোম্লাংগী মহুৎশিনবদু পীজনবা শেম-শাবদা শাফনা অমসুং তরু তনান্না পাংথোকহন্নবগীদমক ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা লমজিং লমতাকপীগদবনি।

মশাগী HIV ষ্টেটস খংজদবা নৌনা মমা ওইরবী অমনা মহাক্কী মচাদু খোম্লাংখক্তনা অহানবা থা তরুক অদু পীথকপীগদবনি অমসুং চহি অনি অমসুং মসিগী মতুংদা খোম্লাং অমসুং অতৈ মচি ওইবা মহি-মপংশীংগা লোয়ননা মখা চত্থবীগদবনি।

HIV-পোজিটিভ ওইরে হায়না কনফার্ম তৌরবা অঙাংশীংদি খোম্লাংগী কান্নবশীং ফংবা ঙম্নবা খোম্লাং পিথক্কদবনি।

মশাগী ময়ুমদগী লাপ্না থবক তৌবী নুপী অমনা মহাক্কী মচা অদুদা লেপ্তনা খোম্লাং পীথকপা য়াই। মহাক্না অঙাং অদুগা লৈমিন্নরিঙৈ মতমদা য়ারিবমখৈ খোম্লাং ইনবীগদবনি অমসুং মখোয় অনি লাপথোক্নবা মতমদনা মশাগী খোম্লাং অদু শুমদোক্তুনা থমলমদুনা অতোপ্পা শেন্নরিবা মীওই অমদা অঙাং অদু তরু তনান্না অমসুং শাফবা মওংদা পীথকপা য়াই।

করিগুম্বা মমা অমনা মহাক্কী থবক মতমদা মচা অদুগা লৈমিন্নবা ফংদ্রবদি মখোয় অনি লৈমিন্নবা মতমদা খোম্লাং তোইনা ইনবীগদবনি। তোইনা খোম্লাং ইনবীবনা মঙোন্দা খোম্লাং থোকপা লেপহল্লোই।

করিগুম্বা নুপী অমনা মহাক্কী থবক মফমদা খোম্লাং ইনবীবা য়াদ্রবদি মহাক্না মহাক্কী খোম্লাং অদু থবক্কী মতমদা অনি নত্ত্রগা অহুম্লক শুমদোক্তুনা রেফ্রিজরেটরদা থম্বা য়াই নত্ত্রগা তরু তনানবা, মখুম খুম্বা পাত্র অমদা রুম তেম্পেরেচরদা পুং নিপান ফাউবা থম্বা য়াই। শুমদোক্লবা খোম্লাং অদু অতোপ্পা শেন্নবা মীওই অমনা তরু তনানবা কপ অমদগী অঙাং অদুদা পীথকপা য়াই।

ইমুং মনুংশীং অমসুং কম্যুনিতিশীংনা এমপ্লোয়রশীংদা শেল পীবা মেটরনিটি লিভ, অঙাং থম্ফমশীং অমসুং খোম্লাং পীথক্নবা নত্ত্রগা শুমদোক্নবা অমসুং মদুবু থমজিন্নবা চানবা মফম অমসুং মতম পীনবা পুক্নিং থৌগৎপীবা য়াই। মফম অদু তরু-তনানবা, শাফবা অমসুং প্রাইভেট ওইগদবনি। মদুদা খুৎ-শা অমসুং কোল-লিকশীং চামথোক্নবগীদমক অশেংবা ঈশীং ফংবা ওইগদবনি।

থা 6 শুরবা মতুংদা, অঙাংশীংনা চাবা হৌরক্লবা মতুংদা খোম্লাং অসি চহি অনি নত্ত্রগা হেল্লবা ফাউবা মখা তানা পীথকপা য়াই মরমদি মসি অনাবশীংদগী ঙাকথোক্নবা ন্যুত্রিসন, এনর্জিগী মরুওইবা সোর্স অমনি।

অঙাংশীং অদুনা থা 6 শুরবা মতুংদা অহেনবা চিঞ্জাকশীং চাবা হৌরক্লবা মতুংফাউবদা খোম্লাং অসি এনর্জি, প্রোটিন অমসুং ভিটামিন A অমসুং আইরনগুম্বা ন্যুত্রিএন্টশীংগী মরুওইবা ফংফম অমা ওই। অঙাং অমবু খোম্লাংনা হেক য়োক্লিবমখৈ অঙাং অদুবু লায়না কয়াদগী ঙাকথোকপদা খোম্লাংনা মতেং পাংই।

মমা অমনা মহাক্কী অঙাং অদুবু চহি অনিফাউবা অমসুং মহাক অমসুং মহাক্কী মচা অদুনা পাম্লিবমখৈ পীথক্নবা রেকমেন্দ তৌই। খোম্লাং পীথকপনা মপুক্নিং নুংঙাইতবা অঙাং অমবু নুংঙাইহনবা ঙম্মী অমসুং মসি অঙাং অমনা নারিঙৈ মতমদা মবুক থলহন্নবগী মরুওইবা হৌরকফম অমা ওই।

সোর্স: UNICEF

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate