অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

মচি ওইবা চিঞ্জাক চাবা অমসুং চাউখৎপা

মচি ওইবা চিঞ্জাক চাবা অমসুং চাউখৎপা

 1. মরুওইবা ৱাফমশীং:
 2. সপোর্ট তৌরিবা ইনফোর্মেসন
  1. নৌরিবা অঙাং অমনা য়াংনা চাউখৎকদবনি অমসুং লুম্বা হেনগৎকদবনি। পোকপদগী চহি 2 ফাউবদা, অঙাংশীং অসিগী চাউখৎপা এসেস তৌনবা চাং নাইনা অরুম্বা ওনবীগদবনি। করিগুম্বা চাং নাইনা অরুম্বা ওনবদুদা অঙাং অদু লুম্বা হেনগৎত্রে নত্ত্রগা মমা মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইদুনা অঙাং অদু চাউখৎত্রে হায়বা উরবদি, করিগুম্বা খরা শোয়রে খংগদবনি। অঙাং অদু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা য়েংহনবা মথৌ তাই।
  2. অঙাং অমনা পুন্সিগী অহানবা থা তরুক্তা মথৌ তারিবা চানবা অমসুং থক্নবসি খোম্লাং অসিখক্তনি। থা তরুক্কী মতুংদা, অঙাং অমনা মশা ফনা চাউখৎনবা অমসুং ইনখৎনবগীদমক খোম্লাংগী মথক্তা অতৈ মখল মখা কয়াগী চানবশীং মথৌ তাই।
  3. অঙাং অমনা থা 6–8 দগী হৌদুনা নোংমদা অনিদগী অহুম্লক অমসুং থা 9 শুবদা অহুমদগী মরি ফাউবা খোম্লাংগী মথক্তা চাবা মথৌ তাই। অঙাংদুগী চানিং-থক্নিংবগী মখা পোন্না উহৈ নত্ত্রগা ব্রেদকুম্বগী মচি ওইবা স্নেকশীং চাক চাবগী মরক্তা পীজবা মথৌ তাবা য়াই। অঙাং অদুবু চানবা চিঞ্জাক চাং য়ামদনা পীজবীগদবনি অমসুং মহাক্না চাউখৎলক্লিবমখৈ য়াম্বগী চাং অমসুং মখলদু হেনগৎপীগদবনি।
  4. পীজরিঙৈ মতম অসি ফিজিকেল, সোসিএল অমসুং ইমোসনেল গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্টবু প্রোমোট তৌরিবা তম্বগী, নুংশিবগী অমসুং ৱারি-ৱাতাইগী মতম্নি। মমা মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংনা পীজরিঙৈ মতমদা অঙাংশীংদা ৱারি শাবীগদবনি অমসুং নুপীমচা অমসুং নুপামচাশীংবু মান্ননা অমসুং খাংবা কন্না লোয়নবীগদবনি।
  5. অঙাংশীংনা ভিটামিন A অসি না-য়েকপা থীংনবা, মখোয়গী মীৎ ঙাক-শেন্নবা অমসুং শিবগী রিস্ক হন্থহনবদা মতেং পাংনবগীদমক মথৌ তাই। ভিটামিন A অসি উহৈ অমসুং মনা-মশিং কয়াদা, অঙাংবা থাউ থোকপা পাম্বী, য়েরুম, শঙ্গোমগী পোত্থোকশীং, লিভর, ঙা, শা, ফোর্টিফাইদ ফুদশীং অমসুং খোম্লাংশীংদা ফংই। ভিটামিন A ৱাৎপা তোইনা থোকপা মফমশীংদা অৱাংবা দোজগী ভিটামিন A সপ্লিমেন্টশীং অসি থা 6তগী চহি 5 ফাউবগী অঙাংশীংদা থা মরিদগী তরুক খুদিংগী পিজবসু য়াই।
  6. অঙাংশীংনা মখোয়গী ফিজিকেল অমসুং মেন্টেলগী তৌবা ঙম্বশীং অমসুং এনেমিয়া ঙাকথোক্নবা আইরন য়াম্না য়াউবা চিঞ্জাকশীং মথৌ তাই। আইরনগী খ্বাইদগী ফবা সোর্স অসি লিভর, শদুম অমসুং ঙাগুম্বা শাগী সোর্সশীং অসিনি। আইরনগী অতৈ অফবা সোর্সশীংদি আইরন-ফোর্টিফাইদ চিঞ্জাকশীং অমসুং আইরন সপ্লিমেন্টশীংনি।
  7. আইওদিন অসি মীরোনবী নুপী অমসুং পীক্লিবা অঙাংগী দাইটতা য়াউহনবা অসি মরুওইনা অঙাংদুগী ব্রেইন চাউখৎহন্নবগীদমক য়াম্না হেন্না মরুওই। মসি তম্বগী মীমান্নদবা অমসুং চাউবা থীলহনবা থীংবদা মতেং পাংনবগীদমক য়াম্না মরুওই। অচম্বা থুম শীজিন্নবগী মহুত্তা আইওদাইজ তৌরবা থুম শিজিন্নবনা মীরোনবী নুপী অমসুং মখোয়গী অঙাংশীংদা মখোয়না মথৌ তারিবা আইওদিন অদু পী।
  8. অঙাং অদুনা চাবা অমসুং থকপা হেনগৎলক্লিবমখৈ, দাইরিয়া নাবগী রিস্কসু হেনগৎলকই। অঙাংশীংগী গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্টদা মথৌ তারিবা ন্যুত্রিএন্টশীং অমসুং এনর্জি মাংহল্লিবা দাইরিয়া অমসুং অতৈ অনাবশীং অসিবু মরুওইনা থোকহল্লিবসি চানবা চিঞ্জাক জর্মশীং য়াউবদগীনি। অফবা হায়জিন, শাফবা ঈশীং অমসুং চিঞ্জাকশীং মওং চুম্না শিজিন্নবা, শেম-শাবা অমসুং থমজিনবনা অনাবশীং অসিবু থীংবদা য়াম্না মরুওই।
  9. নারিঙৈ মতমদা, অঙাংশীংনা অহেনবা মহি-মনাইশীং অমসুং চানবগীদমক পুক্নিং থৌগৎপা মথৌ তাই, অমসুং খোম্লাং ইল্লিবা অঙাংশীংদি হেন্না তোইনা খোম্লাং ইনবীবা মথৌ তাই। নারুরবগী মতুংদা, অনাবা অদুনা মরম ওইদুনা মাংখিবা এনর্জি অমসুং মচি ওইবা চিঞ্জাকশীং অদু হঞ্জিনহন্নবা অঙাংশীংবু হান্নদগী হেন্না পীজবা তাই।
  10. য়াম্না পাবা অমসুং/নত্ত্রগা কা-হেন্না চাউবা অঙাংশীংদা অখন্নবা মেদিকেল কেয়র মথৌ তাই। মখোয়বু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর নত্ত্রগা হেলথ ফেসিলিটি অমদা কুপ্না য়েংনবা অমসুং লায়েংনবা পুবিগদবনি।
 • চহি খুদিংগী মালেমগী অকোয়বদা লৈরিবা অঙাং পুম্নমক্কী শরুক অহুম থোকপগী অমা শিহল্লিবসি চানবা মতিক চানা ফংদবা, মরুওইনা হন্থনা চাবনা মরম ওইদুনা অনাবা ঙাকথোক্নবা হকচাংগী রেসিষ্টেন্স শোন্থহনবনা থোকহনবনি।
 • করিগুম্বা নুপী অমা মীরোল্লিঙৈ মতমদা মতিক চানা পীজদ্রবদি নত্ত্রগা করিগুম্বা মহাক্কী মচা অদু অহানবা চহি অনিগী মনুংদা মতিক চানা পীজদ্রবদি অঙাং অদুগী ফিজিকেল অমসুং মেন্টেল গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্ট অদু তপথখিগনি। মসি অঙাং অদুনা চহি য়ামখৎলক্লবা মতুংদা চুমথোকপা য়াদে। মসিনা অঙাং অদুগী লেমহৌরিবা পুন্সিদা শোকহনগনি।
 • হকচাং অসিনা ওর্গানশীং অমসুং টিসুশীং ফনা অমসুং ফজনা ফঙ্কসন তৌবদা চংলিবা এনর্জি (কেলোরি), প্রোটিন, কার্বোহাইদ্রেট, ফেট, ভিটামিন, মিনরেল অমসুং অতৈ ন্যুত্রিএন্টশীং মতিক চানা ফংবা ঙমদবা মতমদা মালন্যুত্রিসন (Malnutrition) থোরকই। অঙাং নত্ত্রগা নহা ওইরিবা মীওই অমা হন্থনা চাবা নত্ত্রগা হেন্দোক্না চাবদগী মচি কাদবা ওইরকপা য়াই।
 • মীওইবনা মচি ওইবা চিঞ্জাক হন্থনা চাবনা পৃথীবীগী মফম অয়াম্বদা মালন্যুত্রিসন থোকহল্লি। মরুওইনা অঙাংশীং অমসুং নুপিশীংদা মচি ওইবা চিঞ্জাক হন্থনা ফংবগী মরমদি লায়রবা, চিঞ্জাক ৱাৎপা, হঞ্জিন হঞ্জিন নাবা, চুনদবা মওংদা পীজবগী থৌওং, চেক্সিনবীবা ৱাৎপা অমসুং ফত্তবা হায়জিন অসিননি। মচি ওইবা চিঞ্জাক হন্থনা চাবনা মালন্যুত্রিসন থোকহল্লি। পুন্সিগী অহানবা চহি অনিসিদা রিস্ক অসি খ্বাইদগী চাউই। দাইরিয়া অমসুং অতৈ অনাবশীংনা হকচাং ফনা থম্বদা মথৌ তারিবা প্রোতিন, মিনরেল অমসুং ন্যুত্রিএন্টশীং হন্থহনখিবা মতমদা রিস্ক অসি মখা তানা হেনগৎলকই।
 • ইমুং অমনা মতিক চানা চিঞ্জাক লৈত্রবা অমসুং দাইরিয়া অমসুং অতোপ্পা অনাবশীং লৈবগী ফিভমদা লৈবা মতমদা অঙাংশীং অসি মচি ওইবা চিঞ্জাক মতিক চানা ফংদবগী খুদোংথীবা লৈরকই। অঙাংশীংনা নাবা মতমদা মখোয়না এনর্জি অমসুং ন্যুত্রিএন্টশীং অসি থুনা মাংই অমসুং মসিনা মখোয়গী পুন্সি অদু চাউরবা অঙাংশীংদগী হেন্না য়াংনা খুদোংথিনিঙাই ওইরকই।
 • ওভরন্যুত্রিসন হায়বসি মীওই অমনা অরুম্বা হেনগৎলবা নত্ত্রগা কা হেন্না ফেট লৈরবা মতমদা থোকই। মসিনা অঙাং ওইরিঙৈদা দাইএবেটিজ অদুগা চাউখৎলক্লগা কার্দিওভাস্কুলার দিজিজ অমসুং অতৈ লায়নাশীং থোকহল্লকপা য়াই। করিগুম্বা মতমদা অঙাংশীংনা এনর্জিদি ৱাংবা অদুবু অতৈ মথৌ তাবা ন্যুত্রিএন্টশীংদি কা হেন্না য়াউদবা, সুগর য়াউবা থক্নবা মহিশীং নত্ত্রগা ঙৌথোক্লবা, স্টার্চ য়াউবা চিঞ্জাক্কুম্বা অসি চাং য়াম্না চাই। অসিগুম্বা কেসশীং অসিদদি অঙাংগী দাইটকী মগুন ফগৎহনবা অমসুং মহাক্কী ফিজিকেল এক্টিভিটিগী লেভেল হেনগৎহনবা হায়বসি য়াম্না মরুওই।
 • HIVগুম্বা ক্রোনিক ওইবা লায়নাশীংনা নারবা অঙাংশীং অসিদা মালন্যুত্রিসন হেন্না লাক্কল্লি। মখোয়গী হকচাংশীং অসিনা ভিটামিন, আইরন অমসুং অতৈ ন্যুত্রিএন্টশীং চুপশিনবদা মতম হেন্না চংই। মীমান্নদ্রবা অঙাংশীংদা মখোয়না মথৌ তারিবা ন্যুত্রিসন অদু শোয়দনা ফংহন্নবগীদমক হেন্না পুক্নিং চংবীবা মথৌ তাবা য়াই।
 • মমা, মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংনা নুপীমচা অমসুং নুপামচা পুম্নমক্তা মচি ওইবা চিঞ্জাক অমসুং হকশেল ফবা দাইট অমা শোয়দনা ফংহন্দুনা কেয়রিং অমসুং প্রোটেক্তিভ ওইবা অকোয়রোন অমা ফংহন্নবগী হক অদু পীবিগদবনি।

মরুওইবা ৱাফমশীং:

 • নৌরিবা অঙাং অমনা য়াংনা চাউখৎকদবনি অমসুং লুম্বা হেনগৎকদবনি। পোকপদগী চহি 2 ফাউবদা, অঙাংশীং অসিগী চাউখৎপা এসেস তৌনবা চাং নাইনা অরুম্বা ওনবীগদবনি। করিগুম্বা চাং নাইনা অরুম্বা ওনবদুদা অঙাং অদু লুম্বা হেনগৎত্রে নত্ত্রগা মমা মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইদুনা অঙাং অদু চাউখৎত্রে হায়বা উরবদি, করিগুম্বা খরা শোয়রে খংগদবনি। অঙাং অদু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা য়েংহনবা মথৌ তাই।
 • অঙাং অমনা পুন্সিগী অহানবা থা তরুক্তা মথৌ তারিবা চানবা অমসুং থক্নবসি খোম্লাং অসিখক্তনি। থা তরুক্কী মতুংদা, অঙাং অমনা মশা ফনা চাউখৎনবা অমসুং ইনখৎনবগীদমক খোম্লাংগী মথক্তা অতৈ মখল মখা কয়াগী চানবশীং মথৌ তাই।
 • অঙাং অমনা থা 6–8 দগী হৌদুনা নোংমদা অনিদগী অহুম্লক অমসুং থা 9 শুবদা অহুমদগী মরি ফাউবা খোম্লাংগী মথক্তা চাবা মথৌ তাই। অঙাংদুগী চানিং-থক্নিংবগী মখা পোন্না উহৈ নত্ত্রগা ব্রেদকুম্বগী মচি ওইবা স্নেকশীং চাক চাবগী মরক্তা পীজবা মথৌ তাবা য়াই। অঙাং অদুবু চানবা চিঞ্জাক চাং য়ামদনা পীজবীগদবনি অমসুং মহাক্না চাউখৎলক্লিবমখৈ য়াম্বগী চাং অমসুং মখলদু হেনগৎপীগদবনি।
 • পীজরিঙৈ মতম অসি ফিজিকেল, সোসিএল অমসুং ইমোসনেল গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্টবু প্রোমোট তৌরিবা তম্বগী, নুংশিবগী অমসুং ৱারি-ৱাতাইগী মতম্নি। মমা মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংনা পীজরিঙৈ মতমদা অঙাংশীংদা ৱারি শাবীগদবনি অমসুং নুপীমচা অমসুং নুপামচাশীংবু মান্ননা অমসুং খাংবা কন্না লোয়নবীগদবনি।
 • অঙাংশীংনা ভিটামিন A অসি না-য়েকপা থীংনবা, মখোয়গী মীৎ ঙাক-শেন্নবা অমসুং শিবগী রিস্ক হন্থহনবদা মতেং পাংনবগীদমক মথৌ তাই। ভিটামিন A অসি উহৈ অমসুং মনা-মশিং কয়াদা, অঙাংবা থাউ থোকপা পাম্বী, য়েরুম, শঙ্গোমগী পোত্থোকশীং, লিভর, ঙা, শা, ফোর্টিফাইদ ফুদশীং অমসুং খোম্লাংশীংদা ফংই। ভিটামিন A ৱাৎপা তোইনা থোকপা মফমশীংদা অৱাংবা দোজগী ভিটামিন A সপ্লিমেন্টশীং অসি থা 6তগী চহি 5 ফাউবগী অঙাংশীংদা থা মরিদগী তরুক খুদিংগী পিজবসু য়াই।
 • অঙাংশীংনা মখোয়গী ফিজিকেল অমসুং মেন্টেলগী তৌবা ঙম্বশীং অমসুং এনেমিয়া ঙাকথোক্নবা আইরন য়াম্না য়াউবা চিঞ্জাকশীং মথৌ তাই। আইরনগী খ্বাইদগী ফবা সোর্স অসি লিভর, শদুম অমসুং ঙাগুম্বা শাগী সোর্সশীং অসিনি। আইরনগী অতৈ অফবা সোর্সশীংদি আইরন-ফোর্টিফাইদ চিঞ্জাকশীং অমসুং আইরন সপ্লিমেন্টশীংনি।
 • আইওদিন অসি মীরোনবী নুপী অমসুং পীক্লিবা অঙাংগী দাইটতা য়াউহনবা অসি মরুওইনা অঙাংদুগী ব্রেইন চাউখৎহন্নবগীদমক য়াম্না হেন্না মরুওই। মসি তম্বগী মীমান্নদবা অমসুং চাউবা থীলহনবা থীংবদা মতেং পাংনবগীদমক য়াম্না মরুওই। অচম্বা থুম শীজিন্নবগী মহুত্তা আইওদাইজ তৌরবা থুম শিজিন্নবনা মীরোনবী নুপী অমসুং মখোয়গী অঙাংশীংদা মখোয়না মথৌ তারিবা আইওদিন অদু পী।
 • অঙাং অদুনা চাবা অমসুং থকপা হেনগৎলক্লিবমখৈ, দাইরিয়া নাবগী রিস্কসু হেনগৎলকই। অঙাংশীংগী গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্টদা মথৌ তারিবা ন্যুত্রিএন্টশীং অমসুং এনর্জি মাংহল্লিবা দাইরিয়া অমসুং অতৈ অনাবশীং অসিবু মরুওইনা থোকহল্লিবসি চানবা চিঞ্জাক জর্মশীং য়াউবদগীনি। অফবা হায়জিন, শাফবা ঈশীং অমসুং চিঞ্জাকশীং মওং চুম্না শিজিন্নবা, শেম-শাবা অমসুং থমজিনবনা অনাবশীং অসিবু থীংবদা য়াম্না মরুওই।
 • নারিঙৈ মতমদা, অঙাংশীংনা অহেনবা মহি-মনাইশীং অমসুং চানবগীদমক পুক্নিং থৌগৎপা মথৌ তাই, অমসুং খোম্লাং ইল্লিবা অঙাংশীংদি হেন্না তোইনা খোম্লাং ইনবীবা মথৌ তাই। নারুরবগী মতুংদা, অনাবা অদুনা মরম ওইদুনা মাংখিবা এনর্জি অমসুং মচি ওইবা চিঞ্জাকশীং অদু হঞ্জিনহন্নবা অঙাংশীংবু হান্নদগী হেন্না পীজবা তাই।
 • য়াম্না পাবা অমসুং/নত্ত্রগা কা-হেন্না চাউবা অঙাংশীংদা অখন্নবা মেদিকেল কেয়র মথৌ তাই। মখোয়বু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর নত্ত্রগা হেলথ ফেসিলিটি অমদা কুপ্না য়েংনবা অমসুং লায়েংনবা পুবিগদবনি।

সপোর্ট তৌরিবা ইনফোর্মেসন

নৌরিবা অঙাং অমনা য়াংনা চাউখৎকদবনি অমসুং লুম্বা হেনগৎকদবনি। পোকপদগী চহি 2 ফাউবদা, অঙাংশীং অসিগী চাউখৎপা এসেস তৌনবা চাং নাইনা অরুম্বা ওনবীগদবনি। করিগুম্বা চাং নাইনা অরুম্বা ওনবদুদা অঙাং অদু লুম্বা হেনগৎত্রে নত্ত্রগা মমা মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইদুনা অঙাং অদু চাউখৎত্রে হায়বা উরবদি, করিগুম্বা খরা শোয়রে খংগদবনি। অঙাং অদু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা য়েংহনবা মথৌ তাই।

অরুম্বা হেনগৎপা হায়বসি অঙাং অমা মশা ফরি অমসুং ফজনা চাউ-শাংগৎলি হায়বগী খ্বাইদগী মরুওইবা খুদম্নি। পোকপদগী চহি 1 শুবা ফাউবদা, অঙাংশীং অসি থা অমদা অমুক্তি অরুম্বা ওনবীগদবনি। চহি 1–2 শুরবা মতমদা মখোয়বু থা অহুম খুদিংগী অমুক্তি অরুম্বা ওনগদবনি।

অঙাং অমনা হেলথ সেন্তর অমদা চৎপা খুদিংগী মহাক অদুগী অরুম্বা ওনবীগদবনি। মসিনা গ্রোথ হন্থরকপদু ঙন্না খংদোকপা ঙমগনি অমসুং মসিনা চানবা এক্সন লৌবা ঙমহনগনি।

হেলথ চেক-অপ অমনা অঙাং অদু মহাক্কী চহিগা চান্নদনা হেন্না য়াংনা লুম্লিব্রা হায়বদুসু খংবা ঙমহনগনি। মসিদা অঙাং অদুগী অৱাংবদুগা মরি লৈননা অঙাং অদুগী অরুম্বা অদু ওনবা মথৌ তাই অমসুং মসিনা অঙাং অদু হেন্না লুম্লব্রা হায়বদু খংহনগনি।

করিগুম্বা অঙাং অদু লুম্বা ৱাৎলবা নত্ত্রগা হেল্লবদি অঙাং অদুগী দাইট অদু য়েংশিনবা অমসুং মমা মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওই অদুদা অফবা ন্যুত্রিসনগী মতাংদা পাউতাক পীগদবনি। ইমুং অমদা চাবা ৱাৎপা অমসুং হেনবা মীওই লৈবা অসি হেনগৎলক্লি।

অহানবা থা তরুক্তা খোম্লাংখক্তনা য়োকপা অঙাং অমনা মহৌশানা ফজনা চাউখৎলি। খোম্লাংনা য়োকপনা অঙাংশীংবু কমন ওইবা অনাবশীংদগী ঙাকথোকই অমসুং অফবা ফিজিকেল অমসুং মেন্টেল গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্ট লৈহল্লি। খোম্লাংনা য়োকপা অঙাংশীংনা অতোপ্পা শঙ্গোম মখলনা য়োকপা অঙাংশীংদগী হেন্না খংনবা হোৎনগল্লি।

থা 6 শুবদগী হৌদুনা, অঙাং অমনা অফবা গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্ট লৈনবা খোম্লাংগী মথক্তা অতৈ মখল-মখা কয়াগী মচি ওইবা চিঞ্জাকশীং চাবা হৌবা মথৌ তাই।

অঙাং খুদিংমক্কী গ্রোথ য়েংনবা গ্রোথ চার্ট অমা লৈগদবনি। অঙাং অদু মহাক্কী চহি মতাংগা চান্ননা চাউরিব্রা হায়বদু মসিনা উৎলি। অরুম্বা ওনবা খুদিংগী অঙাং অদুগী অরুম্বা অদু গ্রোথ চার্ট অদুদা দোট অমনা মার্ক তৌগদবনি অমসুং দোটশীং অদু শমজিন্নগদবনি। অঙাং অদুনা কয়াম ফনা চাউখৎলিবগে হায়বদি উৎপা লাইন অমা মসিনা উৎকনি। করিগুম্বা লাইন অদু ৱাংখৎলবদি, অঙাং অদু ফজনা চাউখৎলি। চপ মান্নবা পরিং অমদা লৈবা নত্ত্রগা কুমথরকপা লাইন অমসি পুক্নিং চংবা মথৌ তাই।

অঙাংশিংনা মতিক চাবা লুম্বতা নত্তনা মতিক চাবা ৱাংবসু মথৌ তাই। অঙাং অমগী অৱাংবা অসিসু চার্ট অমদা ত্রেক তৌবা য়াই। মরুওইনা পুন্সিগী অহানবা চহি অনি অদুদা অফবা ন্যুত্রিসন, কেয়র অমসুং হায়জিন লৈবা হায়বসি মখোয়গী চহিগী মতুংইন্না কা হেন্না নেম্বদগী (চাউজন থীবা) থীংবা ঙম্মী। করিগুম্বা মমা অমনা মীরোল্লীঙৈ মতমদা অফবা ন্যুত্রিসন ফংদ্রবা নত্ত্রগা মচি ওইবা চিঞ্জাক হন্থনা চাখ্রবদি মহাক্কী অঙাং অদুসু কা হেন্না পীক্না পোক্লকপা য়াই। মসিনা অঙাং অদুবু কোন্না চাউজন থীবা ওইহল্লকপা য়াবগী রিস্ক লৈহল্লি। অরুম্বা য়ৌদবা অঙাং অমনা মতিক চানা চাউখৎনবগীদমক পীজ-পীথকপা অমসুং য়েংশিনবীবদা অহেনবা পুক্নিং চংবা মথৌ তাই।

থা অমা নত্ত্রগা অনিদা মতিক চানা লুমদবা অঙাং অমবু হেন্না পীজবা, অহেনবা মচি ওইবা চিঞ্জাক নত্ত্রগা তোইনা পীজবা মথৌ তাই। অঙাং অদু নাবা নত্ত্রগা অহেনবা পুক্নিং চংবীবা নত্ত্রগা পীজবদা মতেং পীবা মথৌ তারকপা য়াই। মমা মপা অমসুং ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্করশীংনা প্রোব্লেম অদুগী মরম অদু য়াংনা থীদোক্তুনা মদু চুমথোক্নবা খোংথাং লৌখৎপা মথৌ তাই।

গ্রোথকী প্রোব্লেমশীং মশক খংদোকপদা মতেং ওইনবা মসিদা মরুওইবা ৱাহং খরা পীরি:

 • অঙাং অদু তোইনা চারিব্রা? অঙাং অমনা থা 6–8 দগী হৌদুনা নোংমদা অনিদগী অহুম্লক অমসুং থা 9 শুবদা অহুমদগী মরি ফাউবা খোম্লাংগী মথক্তা চাবা মথৌ তাই। উহৈ নত্ত্রগা ব্রেদকুম্বগী অহেনবা মচি ওইবা স্নেকশীং নোংমদা অমুক নত্ত্রগা অনিরক পীজবা মথৌ তাবা য়াই। চাউবা থীনবা নত্ত্রগা মীমান্নদবা অঙাং অমদা পীজবা মতমদা অহেনবা মতেং অমসুং মতম মথৌ তাবা য়াই।
 • অঙাং অদু মতিক চানা চারিব্রা? থা 6–8 শুরবা অঙাং অমনা অহৌবগী ওইনা চানবা চিঞ্জাক চমচ 2–3 ফাউবা মথৌ তাই অমসুং চাবা মতম খুদিংদা তপ্না তপ্না কপ 1⁄2 (মিলিলিটর 250) ফাউবা হেনগৎলি। থা 9–12 শুরবা অঙাং অমনা চাবা খুদিংদা কপ 1⁄2 মথৌ তাই। থা 12–23 শুরবা অঙাং অমনা চাবা খুদিংদা ইমুং মনুংনা চারিবা চিঞ্জাক অদুগী কপ 3⁄4 দগী 1 মথৌ তাই। চহি 2 অমসুং মসিদগী হেন্না শুরবা অঙাংশীংনা চাবা খুদিংদা য়ামদ্রবদা কপ মপুম 1 মথৌ তাই। করিগুম্বা অঙাং অদুনা মহাক্কী চানবা লোয়খিদুনা হেন্না পাম্লবদি অঙাং অদুদা হেন্না পীজবা মথৌ তাই।
 • অঙাং অদুগী চানবদুদা ‘গ্রোথ’ নত্ত্রগা ‘এনর্জি’ য়াউবা চিঞ্জাকশীং চাং কা-হেন্না য়ামদনা য়াউব্রা? অঙাংশীংনা চাউখৎপদা মতেং পাংলিবা চিঞ্জাকশীং অসি হৱাই অশাংবী, হৱাই, শা, য়েরুম, শঙ্গোমগী পোত্থোকশীং, হৱাই-চেংৱাইশীং অমসুং মরু-মরাংশীংনি। দাইট অদুদা নুমিৎ খুদিংগী শানা শেম্বা চানবশীং হাপচিনবা হায়বসি য়াম্নমক মরুওই। থাউগী চাং খজিক্তং হাপ্পনা এনর্জি হাপকনি। অঙাং থাউ থোকপা পাম্বীগী থাউ নত্ত্রগা অতৈ ভিটামিন য়াম্না য়াউবা চানবা থাওশীং অসি এনর্জিগী অফবা সোর্সশীংনি।
  হায়-ক্বালিটি ‘গ্রোথ’ ফুদ অসি অঙাংশীংনা মতিক চানা লুম্বা অমসুং ৱাংবদা অখন্ননা মরুওই। য়াম্না প্রোসেস তৌরবা ফেটি ফুদশীং নত্ত্রগা সুগর য়াউবা স্নেকশীংগুম্বা চিঞ্জাকশীং অসি ভিটামিন অমসুং মিনরেলশীং অমসুং অতৈ মরুওইবা ন্যুত্রিএন্টশীং য়াম্না য়াউদে অমসুং মসিনা অঙাংশীংগী অৱাংবগা চান্নদনা কা-হেন্না লুমহনবা য়াই।
 • অঙাং অদু চাউ য়াদব্রা? করিগুম্বা অঙাং অদুনা অকক্নবা চিঞ্জাক অমা মহাউ তংবা পামদবা তারবদি অতোপ্পা চিঞ্জাকশীং পীবীগদবনি। অনৌবা চিঞ্জাকশীং তপ্না তপ্না পিবা হৌবীগদবনি।
 • অঙাং অদু নাব্রা? অনাবা অঙাং অমবু চাং য়ামদনা তোইনা পীজনবা হোৎনগদবনি। অঙাং অদুবু হেন্না তোয়না খোম্লাং ইনবীবা মথৌ তাই। অনাবা অমগী মতুংদা, অঙাং অদুনা মাংখিবা অরুম্বা অমসুং এনর্জি অমসুং মচি ওইবা চিঞ্জাকশীং অদু হঞ্জিন্নবা হান্নদগী হেন্না চাবা মথৌ তাই। করিগুম্বা অঙাং অদু তোইনা নারবদি, মহাক অদু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা য়েংথোকহনগদবনি।
 • অঙাং অদুনা ভিটামিন A য়াউবা চিঞ্জাক মতিক চানা চারিব্রা? খোম্লাং অসিদা ভিটামিন A মরাং কায়না য়াউই। ভিটামিন A য়াউবা অতৈ চিঞ্জাকশীংদি লিভর, য়েরুম, শঙ্গোমগী পোত্থোকশীং, অঙাংবা থাউ পাম্বীগি থাউ, নাপু অমসুং কমলা মরুগী উহৈ অমসুং মনা-মশীংশীং, অমসুং অশংবা মনা পানবা মনা-মশীংশীংনি। করিগুম্বা চিঞ্জাকশীং অসি মরাং কায়না ফংদ্রবদি হেলথকেয়র প্রোভাইদর অমনা অঙাং অদুদা ভিটামিন A সপ্লিমেন্ট (টেব্লেট নত্ত্রগা সিরপ) অমা থা মরিদগী তরুক খুদিংগী পীজবা য়াই।
 • অঙাং অদুদা বোটলনা খোম্লাংগী মহুৎশিনবশীং পীথকপ্রা? করিগুম্বা খোম্লাংগী মহুৎশিনবা অমা পীথকপা তারবদি মদু বোটল অমদগী পীথকপগী মহুত্তা তরু-তনানবা, মখা লাউবা কপ অমদগী পীথক্কদবনি।
 • চানবা চিঞ্জাক অদু তরু-তনান্না থম্ব্রা? করিগুম্বা থমদ্রবদি অঙাং অদু তোইনা নাগনি। অতেকপা চানবা চিঞ্জাকশীং অসি অশেংবা ঈশীংনা চামথোক্তুনা থোংগদবনি। অথোংবা চিঞ্জাকশীং অসি থেংথদনা চাগদবনি। লেমহৌবা চিঞ্জাকশীং চেক্সিন্না থমগদবনি অমসুং অমুক হন্না মপুংফানা শাহনগদবনি।
 • ঈশীং অদু তরু-তনান্না থম্ব্রা? তরু তনানবা ঈশীং অসি অঙাংগী হকশেলগীদমক য়াম্না মরুওই। ঈশীং অসি শাফবা সোর্স অমদগী লৌগদবনি অমসুং মদু মপান অমসুং মনুংদা তরু তনানবা মখুম য়াবা পাত্রশীংদা থমজিনগদবনি। তরু তনানবা থক্নবা ঈশীং অসি চাং নাইনা য়েংশিনবা, শেন্নবা অমসুং ক্লোরিন থাদরবা পাইপনা পুরকপা, পব্লিক্কী ষ্টেন্দপাইপ, বোর হুৎপা, গুহা অমদগী ফংবা য়াই। করিগুম্বা ঈশীং অসি পুখ্রি, তুরেল, গুহা নত্ত্রগা তেঙ্কিদগী চিংলকপা তারবদি মদু শেংদোকপা মথৌ তাই। শৌহনবা, চুমথোকপা, ক্লোরিন হাপ্পা নত্ত্রগা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর নত্ত্রগা এক্সটেন্সন এজেন্ট অমনা পীবা ইনফোর্মেসনগী মতুংইন্না মহিক হাৎপা অসিনচিংবা য়ুমদা তৌবা য়াবা ঈশীং শেংহন্নবগী পাম্বৈ শীজিন্নবা য়াই।
 • অমাংবশীং লেত্রিন নত্ত্রগা তোইলেটতা থাদব্রা নত্ত্রগা ফুমজিনব্রা? লেত্রিন নত্ত্রগা তোইলেট শিজিন্নরুরবা মতুংদা খুৎ-শা অদু শাপোন অমসুং ঈশিং নত্ত্রগা উৎ অমসুং ঈশীংগুম্বা মহুৎশিনবা য়াবশীংনা চামথোকপ্রা? করিগুম্বা চামথোক্ত্রবদি, অঙাং অদুদা তোয়না তিল অমসুং অতৈ অনাবশীং লাক্কনি। তিল য়াউরবা অঙাংশীংদা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা তিল হাৎহনবগী হিদাক পীবা মথৌ তাই।
 • পীক্লিবা অঙাং অদু মতম শাংনা মথন্তা থাদোকপ্রা নত্ত্রগা মঙোন্দগী চহি হনবা অঙাং অমদা শিন্নব্রা? করিগুম্বা মসি তৌরবদি অপীকপা অঙাং অদুদা অহলশীংনা, মরুওইনা পীজবা মতমদা পুক্নিং হেন্না চংবীবা অমসুং ৱারি-ৱাতাই শাবিবা মথৌ তাই।

অঙাং অমনা পুন্সিগী অহানবা থা তরুক্তা মথৌ তারিবা চানবা অমসুং থক্নবসি খোম্লাং অসিখক্তনি। থা তরুক্কী মতুংদা, অঙাং অমনা মশা ফনা চাউখৎনবা অমসুং ইনখৎনবগীদমক খোম্লাংগী মথক্তা অতৈ মখল মখা কয়াগী চানবশীং মথৌ তাই।

অহানবা থা তরুক্কী মনুংদা হায়বদি অঙাং অমদা রিস্ক য়াম্না লৈরিঙৈ মনুংদা খোম্লাংখক্তনা য়োকপনা দাইরিয়া অমসুং অতৈ কমন ওইবা ইনফেক্সনশীংদগী ঙাকথোকই অমসুং অঙাং অদুগী পুন্সিদু ফনা হৌবা ঙমহল্লি।

থা 6 শুরকপা মতমদা অঙাং অদুনা খোম্লাংগী মথক্তা অতৈ চান-থক্নবা মথৌ তারকই। মখোয় অসিনা গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্টদা মতেং পাংলিবা এনর্জি, প্রোতিন, ভিটামিনশীং অমসুং অতৈ ন্যুত্রিএন্টশীং পী।

মখল মখা কয়াগী চিঞ্জাকশীং হায়বদি মনা-মশীং অমসুং উহৈ, শা, য়েন, ঙা, য়েরুম অমসুং শঙ্গোমগী পোত্থোকশীংনা অঙাং অদুগী মথৌ তাবা মচি ওইবা চিঞ্জাকশীং পীবদা মতেং পাংই। চহি অনি অমসুং মসিদগী হেন্না খোম্লাং পীথকপনা লায়নাশীংদগী ঙাকথোক্লিবা ন্যুত্রিএন্টশীং পীনবগী মরুওইবা সোর্সনি।

করিগুম্বা অপেৎপা, মপং খরা ওইবা নত্ত্রগা মপং ওইবা চিঞ্জাকশীং থেংনা পীজবা হৌরবদি অঙাং অদুনা মথৌ তাবা ন্যুত্রিএন্টশীং ফংদবা য়াই। মসিনা গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্ট তপথহনবা য়াই।

মপং ওইবা চিঞ্জাকশীং পীজবা হৌবা মতমদা, অপেৎপা, অকুংবা চিঞ্জাক্তগী হৌরগা হেন্না মপং ওইবা চিঞ্জাকশীংদা ওনখৎপা হায়বসি মরুওই। মশা মউ ফগদবা মখল মখা কয়াগী চিঞ্জাক পীজরিবমখৈ অঙাং অদুগী দাইটতা অহেনবা বেলেন্স অমসুং মচি ওইবা চিঞ্জাক ফংগনি।

মখল মখা কয়াগী চিঞ্জাকশীং পীজবা হায়বসি অঙাং অদুনা মথৌ তাবা অমসুং চাবা ঙম্বগা চান্নহনগদবনি। থা 6 শুরবা মতুংদা অঙাংশীংনা অনংবা অমদি অপেৎপা চাক চাবা ঙম্মী। থা 8 শুরবা মতুংদা অঙাংশীংনা ‘ফিঙ্গর ফুদ’ (অঙাংশীংনা মশানা চাজবা ঙম্বা স্নেকশীং) অসিসু চাবা ঙম্মী। থা 12 শুরবা মতুংদা অঙাং অয়াম্বনা ইমুং মনুংগী মীওই অতৈনা চানবা চিঞ্জাক মখলশীংদু চাবা ঙম্লকই।

মমা মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংনা পনগদবা চিঞ্জাকশীং হায়বদি হৱাই, অঙ্গুর অমসুং অহিংবা গাজর অমসুং অঙাংদুগী মখনাউদা পনবা য়াবা চিঞ্জাকশীং পীজরোইদবনি।

শাগী সোর্সতগী লৌবা চিঞ্জাক কয়ামরুম য়াউদনা অঙাংগী মথৌ তাবা মচি ওইবা চিঞ্জাক পুম্নমক ফংবা হায়বসি অরুবা অমনি। মরম অদুনা অঙাং অদুদা ফোর্টিফাইদ ফুদ নত্ত্রগা ভিটামিন অমসুং মিনরেল সপ্লিমেন্টশীং হায়বদি পাউদর, স্যারপ নত্ত্রগা তুমগনবা তেব্লেটশীং অসি পীজবগী মথৌ তাবা য়াই। ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা মমা মপা নত্ত্রগা শেন্নরিবা মীওই অদুদা মচি কাহনগদবা চিঞ্জাক্কী মরমদা অমসুং করম্বা সপ্লিমেন্ট শিজিন্নগদগে হায়বগী মতাংদা পাউতাক পীবা য়াই।

মখাদা পীরিবশীং অসি পীক্লিবা অঙাংশীংনা (থা তরুক্তগী হেল্লবশীং) চানবা মচি ওইবা চিঞ্জাক খরনি:

 • মহৈ-মরোংশীং (ফৌ, গেহু, চুজাক, চনান), মরু (কেসাবা, য়াম, আলু) অমসুং স্তার্চ য়াউবা উহৈশীং (প্লান্তেইন অমসুং ব্রেদফ্রুইট) য়াউনা মরুওইবা চিঞ্জাকশীং
 • ঈ থাংবা শা, য়েন, ঙা, লিভর অমসুং য়েরুমগুম্বা প্রোটিন য়াম্না য়াউবা চিঞ্জাকশীং (য়ারিবমখৈ তোইনা পীজবা য়াই)।
 • শঙ্গোম মপান, যোগর্ট, শঙ্গোম অফম্বা অমসুং কংহল্লবা শঙ্গোম (অথোংবা পোরিদজগুম্বগা য়ান্নবা য়াবা) অসিনচিংবা শঙ্গোমগী পোত্থোকশীং। মখোয় অসি খোম্লাং ইল্লিবা অঙাং অমগী অনিশুবা থা তরুক্তা খ্বাইদগী ফবা চিঞ্জাক্নি। মখোয় অসি অঙাংশীংদা তুম্বদা খরা হেন্না ৱাবা অহিংবা শঙ্গোমদগী হেন্না ফৈ।
 • অশংবা মনা পানবা অমসুং কমলা মচুগী মনা-মশীং হায়বদি স্পিনাচ, ব্রোকোলি, কার্দ, গাজর, মাইরেন অমসুং অথুম্বা আলুশীং (ভিটামিন পীরিবা)।
 • চিক-পি, হৱাই মরি চৎপী, কাউপি, অমুবা হৱাই থরাক, হৱাই অশাংবী (মখল মখা ওইহন্নবা অমসুং প্রোতিন, এনর্জি অমসুং আইরন খরা পীননবা)।
 • থাউশীং, মরুওইনা রেপশিদ থাউ, নুং হৱাইগী থাউ, রেদ পাল্ম থাউ, বতর নত্ত্রগা মারগারিন।
 • তকখায়বা লৈবাক হৱাই, অতোপ্পা তকখায়রবা হৱাই অমসুং পোপথোকহল্লবা মরুশীং হায়বদি, মাইরেন, নুমিৎলৈ, তরবুজ নত্ত্রগা সেসাম মরুশীং (এনর্জি অমসুং ভিটামিন খরগীদমক)।

চহি নৌরিবা অঙাংশীংনা মথৌ তারিবা মচি ওইবা চিঞ্জাক পুম্নমক মনা-মশীংগী দাইট অমদা ফংবা হায়বসি অরুবা অমনি। মরমদি শাগী সোর্সতগী ফংবা চিঞ্জাকশীংদা আইরনগুম্বা মরুওইবা ন্যুত্রিএন্টশীং ফংই। মনা-মশিংগী দাইট চাবা অঙাং অমনা অহেনবা ভিতামিনশীং মল্টিপল ভিটামিন টেব্লেটশীং নত্ত্রগা পাউদরশীং, ফোর্টিফাইদ স্প্রেদশীং নত্ত্রগা ন্যুত্রিএন্ট য়াম্না য়াউবা চিঞ্জাক্কী সপ্লিমেন্টশিংগী মওংদা চাবা মথৌ তাই।

পাম্বী ওইবা চিঞ্জাকশীংদগী ফংবা আইরন অসি হকচাংনা ফজনা চুপশীনদে। অদুম ওইনমক হৱাই-চেংৱাইগুম্বা (অঙৌবা হৱাই অশাংবী, চিকপি, লেন্টিল) অসিদা আইরন হেন্না য়াউই। করিগুম্বা মখোয় অসি ভিতামিন C ৱাংনা য়াউবা কমলা অমসুং অতৈ সাইত্রস (citrus) উহৈশীং অমসুং হৈ মহিশীংগা পুন্না চামিন্নরবদি আইরন অদু হেন্না ফজনা চুপশীনগনি।

অঙাং অমনা থা 6–8 দগী হৌদুনা নোংমদা অনিদগী অহুম্লক অমসুং থা 9 শুবদা অহুমদগী মরি ফাউবা খোম্লাংগী মথক্তা চাবা মথৌ তাই। অঙাংদুগী চানিং-থক্নিংবগী মখা পোন্না উহৈ নত্ত্রগা ব্রেদকুম্বগী মচি ওইবা স্নেকশীং চাক চাবগী মরক্তা পীজবা মথৌ তাবা য়াই। অঙাং অদুবু চানবা চিঞ্জাক চাং য়ামদনা পীজবীগদবনি অমসুং মহাক্না চাউখৎলক্লিবমখৈ য়াম্বগী চাং অমসুং মখলদু হেনগৎপীগদবনি।

পুন্সিগী অহানবা চহি অনিসিদা অফবা মচি ওইবা চিঞ্জাক পীজবা হায়বসি য়াম্না মরুওই। হায়রিবা মতম অসিগী মনুংদা মতিক চানা মচি ওইবা চিঞ্জাক পীজদবনা অঙাং অদুগী লেমহৌরিবা পুন্সিদুদা ফিজিকেল অমসুং মেন্টেল দিভেলপমেন্ট তপথহনবা য়াই।

মশা মউ ফনা হৌনবা অমসুং লৈনবগীদমক চহি নৌরিবা অঙাংশীংনা খোম্লাংগা লোয়ননা শা, ঙা, হৱাই-চেংৱাই, মরু-মরাং, য়েরুম, উহৈ অমসুং মনা-মশীং মথৌ তাই।

অঙাং অমগী চাকখাউ অসি অহল অমগীদগী হেন্না পিকথৈ, মরম অদুনা অঙাং অমনা চাক্লেন অমদা য়াম্না চাবা ঙমদে। অদুম ওইনমক, অঙাংশীংগী এনর্জি অমসুং হকচাং শেমগৎনবগী মথৌ তাবশীং অসি য়াম্মী। অঙাংশীংনা মখোয়গী মথৌ তাবা পুম্নমক ফংনবগীদমক তোয়না চাবা মথৌ তাই।

তকখায়রবা মনা-মশীং অমসুং কক্লবা শা, ঙা নত্ত্রগা য়েরুম অসি য়ারিবমখৈ তোইনা অঙাং অদুগী দাইটতা হাপ্পিগদবনি। ভিটামিন য়াউবা থাউগী চাং খরা হাপ্পীবসু য়াই।

করিগুম্বা চাক্লেন অদু কমন ওইবা মথেলগা লোয়ননা পীজরবদি, চহি নৌরিবা অঙাংশীংনা মতিক চানা চাবা ফংদবা য়াই। নৌরিবা অঙাং অমদা মহাক মশাগী পুখম নত্ত্রগা তেঙ্গোত পীবনা মমা মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওই অদুনা অঙাংদুনা করি অমসুং কয়াম চাখ্রবগে হায়বদু খংবদা লাইহনগনি।

চহি নৌরিবা অঙাংশীংবু চানবা পুক্নিং থৌগৎপীগদবনি অমসুং মখোয়না চিঞ্জাক অমসুং কোল-লিক শীজিন্নবদা মতেং মথৌ তারকপা য়াই। চাউবদা থীন্থরবা নত্ত্রগা মীমান্নদ্রবা অঙাং অমনা চাবা অমসুং থকপদা অহেনবা মতেং মথৌ তারকপা য়াই।

চহি নৌরিবা অঙাং অমবু কয়াম তোইনা অমসুং কয়াম য়াম্না পীজগদগে হায়বগী ইনফোর্মেসন অদু মখাদা পীরি:

থা 6তগী 8 ফাউবদা:

অঙাংশীংবু খোম্লাং তোইনা পীথক্কদবনি অমসুং অতৈ চিঞ্জাকশীং নোংমদা অনিরক নত্ত্রগা অহুম্লক পীজগদবনি। মমা মপাশীংনা অপেৎপা নত্ত্রগা তকখায়রবা চিঞ্জাকশীংনা হৌরগা পীজগদবনি অমসুং খরা খরা কনবা চিঞ্জাক পীজবীগদবনি। শা, য়েরুম অমসুং ঙানচিংবা শা-য়েনগী চিঞ্জাকশীং অসি য়ারিবমখৈ ঙন্না পীজগদবনি অদুবু মখোয়দু তকখায়গদবনি, কুপহনগদবনি অমসুং অপীকপা মচেৎশীংদা শেগায়বিগদবনি। অমুক পীজবদা চমচ 2দগী 3না হৌদুনা মিলিলিটর 250 চনবা কপ অমগী শরুক 1⁄2 ফাউবা তপ্না তপ্না হেনগৎকদবনি।

থা 9দগী 24 ফাউবদা:

অঙাংশীংনা খোম্লাংগী মথক্তা অতৈ চিঞ্জাকশীং নোংমদা অহুমদগী মরিরক ফাউবা চাগদবনি। থা 9দগী 11 ফাউবগী অঙাংশীংবু অমুক পীজবদা মিলিলিটর 250গী কপ অমগী শরুক 1⁄2 পীজগদবনি। থা 12দগী 23 ফাউবগী অঙাংশীংদা অমুক পীজবদা মিলিলিটর 250গী কপ অমগী শরুক 3⁄4দগী অপুনবা 1 ফাউবা পীজবা য়াই। চহি 2 অমসুং মসিগী মথক্তা লৈবা অঙাংশীংদা মিলিলিটর 250গী কপ অমগী অপুনবা শরুক 1দি য়ামদ্রবদা পীজগদবনি। শা-য়েন্না শেম্বা চিঞ্জাকশীং হায়বদি শা, ঙা অমসুং য়েরুমশীং অসি য়ারিবমখৈ পীজবীগদবনি।

থা 12 শুরকপদা:

অয়াম্বা অঙাংশীংনা মপং ওইবা ‘য়ুমগী চিঞ্জাক’ চাবা ঙম্মি। মখোয়বু অপেৎপা চিঞ্জাকশীং অদুম পীজবা য়াই মরমদি নৌরিবা অঙাংশীংনা মদু চাবদা কোম্না থোকই। অহেনবা মচি ওইবা স্নেকশীং (উহৈ, ব্রেদ নত্ত্রগা হৱাই মরু য়াউবা ব্রেদকুম্বা) থা তরুক্তগী হৌদুনা পীজবা য়াই। করিগুম্বা চাক্লেন অমদা পীজরিবা চিঞ্জাক্কী মগুন নত্ত্রগা চাং অদু নেম্লবদি, নত্ত্রগা অঙাং অদু মখা তানা খোম্লাং পীথক্ত্রবা ওইরবদি, নুমিৎ খুদিংগী চাক্লেন অমা নত্ত্রগা অনি হেন্না শঙ্গোম কপ 1দগী 2 গা লোয়ননা পীজ-পীথকপা য়াই।

পীজরিঙৈ মতম অসি ফিজিকেল, সোসিএল অমসুং ইমোসনেল গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্টবু প্রোমোট তৌরিবা তম্বগী, নুংশিবগী অমসুং ৱারি-ৱাতাইগী মতম্নি। মমা মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংনা পীজরিঙৈ মতমদা অঙাংশীংদা ৱারি শাবীগদবনি অমসুং নুপীমচা অমসুং নুপামচাশীংবু মান্ননা অমসুং খাংবা কন্না লোয়নবীগদবনি।

 • চাক্লেন পীজবা মতমশীং অসিনা মমা অমসুং মপা নত্ত্রগা অতৈ য়েংশিনবীরবশীংনা অঙাংশীংগা লোয়ননা ৱারি-ৱাতাই শাবা অমসুং পাউ ফাউদোক্ননবা অমসুং মখোয়না তমশিন-খংজিনবদা সপোর্ত তৌনবগী তঞ্জা পী। মসিনা সোসিএল অমসুং ইমোসনেল দিভেলপমেন্ট শাগৎপদা মতেং পাংই।
 • অঙাংশীংবু চানবা পুক্নিং থৌগৎপীবদি মরুওই অদুবু মখোয়দা নমদুনা পীজবদি তৌরোইদবনি। খোম্লাং থকচিনবগী চাং অমসুং চাউখৎপা খেৎনবনা মরম ওইদুনা অঙাং খুদিংগী মথৌ তাবদুসু খেৎনৈ। অঙাংশীং অসিদা হকথেংননা পীজবা মথৌ তাই। অপিকপা অঙাংশীংনা মশা মথন্তা চাবা তম্লকপা মতমদা মখোয়বু মতেং পাংবীগদবনি।
 • করিগুম্বা অঙাং অমনা চিঞ্জাক মখল কয়া চাউ হায়বা য়াদ্রবদি, শেন্নরিবা মীওই অদুনা তোঙান তোঙানবা চিঞ্জাকশীং, মহাউশীং, টেক্সচরশীং অমসুং পুক্নিং থৌগৎপগী মওং শিজিন্নদুনা চাংয়েং তৌবা য়াই। করিগুম্বা অঙাং অদুনা ইন্টরেষ্ট অদু লায়না মাংলবদি শেন্নরিবা মীওই অদুনা পীজরিঙৈ মতমদা পুক্নিং চোইহনবা হন্থহনগদবনি।
 • পীজ-পীথকপা মতমদা নুপীমচা অমসুং নুপামচাশীংদা চপ মান্ননা পুক্নিং চংবীবা তাই। মখোয়দা চপ মান্নবা চিঞ্জাক্কী মগুন অমসুং চাংদা পীবীগদবনি। মখোয় অনিমক্তা থা অহানবা থা তরুক ফাউবা খোম্লাং পীথক্কদবনি অমসুং থা তরুক্কী মতুংদা মতিক চাবা চিঞ্জাক্কী মথেল অমসুং চাং অদু পীবা মথৌ তাই। মমা অমসুং মপা অনিমক্তা অঙাংগী ন্যুত্রিসনগী মতাংদা খংহনবা অসি য়াম্না মরুওই। মমা মপা অনিমক্না মখোয়গী মচানুপী অমসুং মচানুপাশীংদা পীজবা মতমদা পুন্না তৌমিন্নগদবনি।

অঙাংশীংনা ভিটামিন A অসি না-য়েকপা থীংনবা, মখোয়গী মীৎ ঙাক-শেন্নবা অমসুং শিবগী রিস্ক হন্থহনবদা মতেং পাংনবগীদমক মথৌ তাই। ভিটামিন A অসি উহৈ অমসুং মনা-মশিং কয়াদা, অঙাংবা থাউ থোকপা পাম্বী, য়েরুম, শঙ্গোমগী পোত্থোকশীং, লিভর, ঙা, শা, ফোর্টিফাইদ ফুদশীং অমসুং খোম্লাংশীংদা ফংই। ভিটামিন A ৱাৎপা তোইনা থোকপা মফমশীংদা অৱাংবা দোজগী ভিটামিন A সপ্লিমেন্টশীং অসি থা 6তগী চহি 5 ফাউবগী অঙাংশীংদা থা মরিদগী তরুক খুদিংগী পিজবসু য়াই।

 • করিগুম্বা মমা অদুনা মহাক্কী দাইট নত্ত্রগা সপ্লিমেন্টশীংদগী ভিটামিন A মতিক চানা ফংলবদি, অঙাংশিংনা থা 6 শুদ্রিফাউবদি খোম্লাং অসিনা ভিটামিন A গী খ্বাইদগী ফবা সোর্সনি। থা 6 তগী চহি 5 ফাউবগী অঙাংশিংনা ভিটামিন A অসি লিভর, য়েরুম, শঙ্গোমগী পোত্থোকশীং, ফেট য়াউবা ঙা, রেদ পাল্ম থাও, অমুনবা হৈনৌ অমসুং অৱাথবী, কমলা, নাপু মচুগী অথুম্বা আলু, মুনা শংবা মনা পানবা মনা মশীং অমসুং গাজরগুম্বা মখল মখা কয়াগী চিঞ্জাকশীংদগী ফংই।
 • অঙাংশীংনা ভিটামিন A মতিক চানা ফংদ্রবদি শাথীরবা লায়নাশীং থেংনবা ঙমদে অমসুং নুমিদাংদা মীৎ উদবগী খুদোংথীবা থেংনবা য়াই। নুমিদাংৱাই অমসুং নুমিদাংদা উবগী নুংঙাইতবা লৈরবদি মঙোন্দা ভিটামিন A ৱাৎলম্বা য়াই। অঙাং অদু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমদা অৱাংবা-দোজ য়াউবা ভিটামিন সপ্লিমেন্টশীং পীদুনা লায়েংনবগীদমক পুবীগদবনি।
 • দাইরিয়া অমসুং মিজলসনা অঙাংগী মশাদগী ভিটামিন A লৌথোকই। দাইরিয়া নত্ত্রগা মিজলসনা মতম শাংনা নারবা নত্ত্রগা শাথীনা মচি কাদ্রবা অঙাং অদু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমদগী লৌবা ভিটামিন Aগী দোজ ৱাংনা য়াউবা সপ্লিমেন্টশীং পীজদুনা লায়েংবীগদবনি।
 • ভিটামিন A ৱাৎপনা নাহল্লে হায়না চিংনবা মফমশীংদা লৈবা অঙাংশিংদা দাইরিয়ানা নারবা অমসুং করিগুম্বা মখোয়দুনা থা অমগী মমাংদা মদু চাখিদবা ওইরবদি, নত্ত্রগা করিগুম্বা মখোয় অদু হান্ননা থা মরিদগী তরুক ফাউবগী মরক্তা চাং নাইনা ভিটামিন A চাখিদবা ওইরবদি মখোয়দা ভিটামিন A সপ্লিমেন্ট অমা পীজগদবনি।
 • মিজলসনা নাবা অঙাংশীংদা ভিটামিন A অসি নারে খংবা নুমিত্তুদা, মথংগী নুমিত্তা দোজ অমা অমসুং অতোপ্পা দোজ অমা য়ামদ্রবদা চয়োল অনি লৈরগা পীজগদবনি।
 • জিঙ্ক (টেব্লেট নত্ত্রগা সিরপ) অসিসু নুমিৎ 10দগী 14 ফাউবা দাইরিয়াগী শাথীবা অমসুং মতম হন্থহন্নবা অমসুং অঙাং অদু থা অনিফাউবা দাইরিয়া অমুক হন্না নাদনবা পীজবা য়াই। থা 6কী মথক্তা লৈবা অঙাংশীংগী ওইনা দোজ অসি নোংমদা মিলিগ্রাম 20, থা 6কী মখাদা লৈবা অঙাংশীংদা নোংমদা মিলিগ্রাম 10 ওইগদবনি।

অঙাংশীংনা মখোয়গী ফিজিকেল অমসুং মেন্টেলগী তৌবা ঙম্বশীং অমসুং এনেমিয়া ঙাকথোক্নবা আইরন য়াম্না য়াউবা চিঞ্জাকশীং মথৌ তাই। আইরনগী খ্বাইদগী ফবা সোর্স অসি লিভর, শদুম অমসুং ঙাগুম্বা শাগী সোর্সশীং অসিনি। আইরনগী অতৈ অফবা সোর্সশীংদি আইরন-ফোর্টিফাইদ চিঞ্জাকশীং অমসুং আইরন সপ্লিমেন্টশীংনি।

দাইটতা আইরন ৱাৎপা হায়বসি এনেমিয়া থোক্লক্নবগী কমন ওইবা মরম্নি। মেলেরিয়া অমসুং হুকৱার্ম (hookworm)দগীসু অঙাংশীং অসি এনেমিয়ানা নারকপা য়াই। আইরন ৱাৎপনা অঙাংশীং অমসুং পুংকক চাউবা অঙাংশীংদা ফিজিকেল অমসুং মেন্টেল দিভেলপমেন্ট শোন্থহনবা য়াই। ইচম চম্বা আইরন ৱাৎপনফাউবা ইন্টেলেকচুএল দিভেলপমেন্টদা শোকহনবা য়াই। এনেমিয়া অসি মালেমদা লৈবা খ্বাইদগী কমন ওইবা ন্যুত্রিসনগী দিসওর্দরনি।

আইরন অসি লিভর, শা অমসুং ঙাগুম্বা শাগী চিঞ্জাকশীংদা ফংই। মসি হৱাই-চেংৱাইগুম্বা মনা মশীংগী চিঞ্জাকশীংদসু ফংই। গেহু অমসুং চুজাক্কী তকখায়বা মফোল, থুম, ঙাগী সোস নত্ত্রগা নুংহৱাইগী সোসনচিংবা চিঞ্জাকশীং অসি করিগুম্বা মতমদা আইরনগা ফোর্টিফাইদ তৌই। আইরন য়াম্না য়াউবা চিঞ্জাকশীংনা এনেমিয়া থীংবদা মতেং পাংই। মখোয় অদুবু ভিটামিন Cগা লোয়ননা চাবনা দাইজেষ্টিভ সিষ্টেমনা আইরনবু হেন্না চুপশীনহনবদা মতেং পাংই।

খুৎকী খুবাক অমসুং লৈ অমসুং মিৎপান অমসুং চিনবান অসি ঈ থাংলক্তবা অমসুং চোকথবা ফাউরকপা অমসুং শ্বর হোনবা ঙম্লক্তবা অসি এনেমিয়াগী লাইওংগী মনুং চল্লি।

চহি 2গী মখাদা লৈবা অঙাংশীংদা:

 • এনেমিয়ানা কোওর্দিনেসন অমসুং বেলেন্সকী প্রোব্লেমশীং থোকহল্লকপা য়াই, অমসুং অঙাং অদু হৈনিংদবা অমসুং শান্ননিংদবা উৎলকপা য়াই। মসিনা অঙাং অদুবু ৱারি-ৱাতাই শাবগী তৌবা ঙম্বা অমসুং ইন্টেলেকচুএল দিভেলপমেন্টদা শোকহনবা য়াই।
 • অঙাং অদুনা সপ্লিমেন্ট অমসুং মল্টিপল ভিটামিন অমসুং মিনরেল পাউদরনচিংবা আইরন য়াউবা ভিটামিন অমসুং মিনরেলনা শেম্বশীংদগী কান্নবা ফংবা ঙম্মী। শেন্নরিবা মীওই অদুনা থা 6তগী হেনবা অঙাংশীংগীদমক পাউদরশীং অসি য়ুমদা শেম্বা চিঞ্জাকশীংদা কোম্না য়ান্সিনবা য়াই।

মীরোনবী অমসুং ইনখৎলক্লিবী নুপীমচাশীংদা:

 • অঙাং উনবা মতমদা এনেমিয়ানা হেমোরেজ অমসুং ইনফেক্সনগী রিস্ক থোকহল্লকপা য়াই। মসিনা মমা শিহন্নবগী মরুওইবা মরম অমনি। এনেমিয়ানা নাবা মমাশীংনা পোকপা অঙাংশীং অসি তোইনা লুম্বা হন্থবা অমসুং এনেমিয়ানা নাগল্লি।
 • মীরোনবী নুপীশীংগী আইরন সপ্লিমেন্টশীংনা মমা অমসুং মচা অনিমকপু ঙাকথোকই। এনেমিয়ানা নাবা ইনখৎলক্লিবী নুপীমচাশীংসু চয়োলগী ওইবা আইরন-ফোলিক এসিদ সপ্লিমেন্ট অমদগী মখোয়গী আইরন ষ্টোরশীং শেম্নবা অমসুং মখোয়গী মশা অদু তেক-কায়দনা মীরোন্নবা শেম-শাবা ঙম্মী।

মেলেরিয়া অমসুং হুক‍ৱার্ম অসি এনেমিয়া থোকহন্নবগী মরুওইবা মরম অমনি। মেলেরিয়ানা নারিঙৈদা এনেমিয়া লায়েংনবা আইরন সপ্লিমেন্টশীং চাবনা এনেমিয়া অদু হেন্না শাথীরকপা য়াই।

মেলেরিয়াগী মরমদা:

 • মেলেরিয়া নাগনবা মফমদা লৈবা অঙাংশীংনা আইরন য়াউবা পাউদরশীং য়াউনা আইরন অমসুং ফোলিক এসিদ প্রিপারেসনশীং অসি মেলেরিয়ানা নারে খংদোক্তুনা লায়েংদ্রিবমখৈ অমসুং এনেমিয়া লৈব্রা হায়বদু য়েংথোক্ত্রিবমখৈ চারোইদবনি।
 • মহৌশানা, মেলেরিয়া নাগনবা মফমশীংদা লৈবা অঙাংশীংদা আইরন য়াউবা ভিটামিন অমসুং মিনরেলগী প্রিপারেসনশীং নত্ত্রগা সপ্লিমেন্টশীং অসি ফোর্টিফাইদ ফুদ অমগী খুত্থাংদা পীবা নত্ত্রবদি পীবীরোইদবনি।
 • মেলেরিয়া নাগনবা মফমশীংদা লৈরিবা মীরোনবী নুপীশীং, মমাশীং, মপাশীং অমসুং অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীং অসিনা মখোয়গী অঙাংশীংগীদমক আইরন সপ্লিমেন্টশীং শিজিন্নবগী মতাংদা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমদা হংবা মথৌ তাই।
 • মেলেরিয়া থীংবদা মতেং পাংনবা, অঙাংশীং, মীরোনবী নুপীশীং অমসুং মমাশীং অমসুং অতৈ ইমুং-মনুংগী মীওইশীংনা তিলহৎ হিদাক্তা লুপথোক্লবা কাংখলশীংগী মনুংদা তুমগদবনি।

তিন-কাংশীংগী মরমদা:

 • তিন-কাংশীং য়াম্না মরাং-কায়না লৈবা মফমশীংদা লৈবা অঙাংশীং অদুবু চহি অমদা অনিদগী অহুম্লক ফাউবা রেকমেন্দ তৌরবা দিৱার্মিং (এন্থেলমিন্টিক) য়াউনা লায়েংথোক্কদবনি। অঙাংদুবু চাং নাইনা দিৱার্মিং (Deworming) তৌবনা তিন-কাংশীংনা থোকহনবা এনেমিয়া অদু লায়েংবদা মতেং পাংবতা নত্তনা অঙাংশিং অদুদা চানিং থক্নিংবা অমুক হন্না ফাউহনবদা মতেং পাংই। অফবা হায়জিন (hygiene) লৈহনবনা তিন-কাংশীং থিংবা ঙম্মী। অঙাংশীংনা লেত্রিন মনাক্তা শান্নরোইদবনি, সাপোন অমসুং ঈশীং নত্ত্রগা মসিগী মহুৎশিনবা য়াবা উৎ অমসুং ঈশীংগুম্বনা মখোয়গী মখুৎ অদু তোইনা হামদোক্কদবনি অমসুং তিন কাংনা নাহল্লকপা থিংনবা খোংউপ নত্ত্রগা সেন্দলশীং তোংগদবনি।
 • তিন-কাংশীং লৈগনবা মফমশীংদা লৈবা মীরোনবী নুপীশীং অদুবু রেকমেন্দ তৌরবা দিৱার্মিং মেদিকেসন অমনা লায়েংথোক্কদবনি।

আইওদিন অসি মীরোনবী নুপী অমসুং পীক্লিবা অঙাংগী দাইটতা য়াউহনবা অসি মরুওইনা অঙাংদুগী ব্রেইন চাউখৎহন্নবগীদমক য়াম্না হেন্না মরুওই। মসি তম্বগী মীমান্নদবা অমসুং চাউবা থীলহনবা থীংবদা মতেং পাংনবগীদমক য়াম্না মরুওই। অচম্বা থুম শীজিন্নবগী মহুত্তা আইওদাইজ তৌরবা থুম শিজিন্নবনা মীরোনবী নুপী অমসুং মখোয়গী অঙাংশীংদা মখোয়না মথৌ তারিবা আইওদিন অদু পী।

 • আইওদিনগী চাং খরা অসি অঙাংশীংগী গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্টগীদমক য়াম্না মরুওই। করিগুম্বা নুপী অমনা মীরোল্লিঙৈ মতমদা আইওদিন মতিক চানা লৌহৌদ্রবদি মহাক্কী মচা অদু মেন্টেল দিসএবিলিটি নত্ত্রগা তাবা নত্ত্রগা ঙাংবা ঙমদনা পোক্লকপা য়াই। করিগুম্বা অঙাং অদুনা অঙাং ওইরিঙৈ অমসুং পুংকক চাউরবা মতমদা আইওদিন মতিক চানা ফংখিদবা ওইরবদি মহাক্কী ফিজিকেল, মেন্টেল নত্ত্রগা কোগনিটিভ দিভলেপমেন্টতা থেংথহল্লকপা য়াই। খজিক্তং ৱাৎখিবনফাউবা লর্নিংগী এবিলিটি হন্থহনবা অমসুং অনেম্বা ইন্টেলিজেন্স লৈহনবা য়াই।
 • থাইরোইদ গ্ল্যান্ড মওং চুমদনা চাউথোকহন্দুনা ঙকশম পোমথোকহনবা গোইটর (Goitre) হায়রিবসি দাইটতা আইওদিন য়াউদ্রে হায়বগী খুদম্নি। মীরোনবা ঙল্লিঙৈদা আইওদিন ৱাৎপনা মিসকেরিএজ নত্ত্রগা ষ্টিলবার্থকী রিস্ক হেনগৎহল্লি।
 • ইচম চম্বা থুমগী মহুত্তা আইওদাইজ তৌরবা থুম শিজিন্নবনা মীরোনবী নুপী অমসুং অঙাংশীংদা মখোয়না মথৌ তারিবা আইওদিন অদু পী। আইওদাইজ তৌরবা থুম অসি ইমুং মনুং পুম্নমক্কী ওইনা শাফৈ অমসুং মসিখক্তনা থোং থাকপা খুদিংমক্কী মথৌ তারিবা থুম অদু ওই। ইমুং মনুংশীংনা মওং চুম্না মার্ক তৌরবা অমসুং পেকেট শেম্লবা অফবা মগুন লৈবা আইওদাইজ তৌরবা থুমখক্তমক শোয়দনা লৈগদবনি। মমাশীংনা মীরোল্লিঙৈ মমাং, মনুং অমসুং মতুংদা আইওদাইজ তৌরবা থুমখক্তমক চাগদবনি। মমা অমসুং মপাশীংনা মখোয়গী অঙাংশীংনা চারিবা থুম অদু শোয়দনা আইওদাইজ তৌরবা ওইহনগদবনি।

অঙাং অদুনা চাবা অমসুং থকপা হেনগৎলক্লিবমখৈ, দাইরিয়া নাবগী রিস্কসু হেনগৎলকই। অঙাংশীংগী গ্রোথ অমসুং দিভেলপমেন্টদা মথৌ তারিবা ন্যুত্রিএন্টশীং অমসুং এনর্জি মাংহল্লিবা দাইরিয়া অমসুং অতৈ অনাবশীং অসিবু মরুওইনা থোকহল্লিবসি চানবা চিঞ্জাক জর্মশীং য়াউবদগীনি। অফবা হায়জিন, শাফবা ঈশীং অমসুং চিঞ্জাকশীং মওং চুম্না শিজিন্নবা, শেম-শাবা অমসুং থমজিনবনা অনাবশীং অসিবু থীংবদা য়াম্না মরুওই।

 • অঙাংশিংনা চাউখৎলকপা অমসুং চৎপা হৈরকপগা লোয়ননা পোৎ খুদিংমক মখোয়গী মচিন্দা হাপচিল্লি। মখোয়গী অকোয়বদা লৈরিবা পুম্নমক মখোয়না খংনবা হোৎনবা মরম্না মখোয়না মহিকশিং অসি লায়না লৌশিল্লি। মরম অসিদগী মমা মপা অমসুং অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংনা সাপোন্না খুৎ-শা হামদোকপনচিংবা অফবা হায়জিন লৈহনবা তাই। মখোয়না চিঞ্জাকশীং নিংথীনা শাবা, অফবা ঈশীং শিজিন্নবা অমসুং অকোয়রোন অদু লু-নান্না থম্বসু মথৌ তাই। থৌওং অসি দাইরিয়া অমসুং অতৈ অনাবশীং থীংবদা অমসুং অঙাং অমগী হকশেল ঙাক-শেন্নবগীদমক য়াম্না মরুওই।
 • চিঞ্জাকশীং অসি শেম-শারবা মতুং খুদক্তা পীজবীগদবনি অমসুং অরেম্বশীং অদু শাফগদবা মওংদা থমজিনবীগদবনি। তরু-তনানবা কোল-লিক অমসুং লৈমায়শীং অসি চিঞ্জাক শেম-শাবা অমসুং পীজবদা শিজিন্নগদবনি। অঙাংশীংবু তরু তনানবা কপ অমসুং তেঙ্গোত্তা পীজগদবনি। বোটল অমসুং মচিনশীং অদু শোকপীরোইদবনি মরমদি মখোয় অদু তরু তনান্না থম্বা হায়বসি অরুবা ওই।
 • চিঞ্জাকপু শাফবা মওংদা থম্নবা মরুওইবা লম্বী মঙাদি: মদু তরু তনান্না থম্বা; তোখায়বা অতেকপা অমসুং অথোংবা চিঞ্জাকশীং; মদু শাফবা টেম্পেরেচর অমদা থম্বা; অমসুং অতেকপা চিঞ্জাকশীং অদু শাফবা ঈশীংদা চামথোকপা।

নারিঙৈ মতমদা, অঙাংশীংনা অহেনবা মহি-মনাইশীং অমসুং চানবগীদমক পুক্নিং থৌগৎপা মথৌ তাই, অমসুং খোম্লাং ইল্লিবা অঙাংশীংদি হেন্না তোইনা খোম্লাং ইনবীবা মথৌ তাই। নারুরবগী মতুংদা, অনাবা অদুনা মরম ওইদুনা মাংখিবা এনর্জি অমসুং মচি ওইবা চিঞ্জাকশীং অদু হঞ্জিনহন্নবা অঙাংশীংবু হান্নদগী হেন্না পীজবা তাই।

 • অঙাংশীংদা দাইরিয়া, মিজলস নত্ত্রগা ন্যুমোনিয়াগুম্বনা নাবা মতমদা, মখোয়দা চানিং থক্নিংবা হন্থরকই অমসুং মখোয়গী হকচাং অদুনা চিঞ্জাক ফজনা শিজিন্নবা হন্থরকই। করিগুম্বা অঙাং অদু চহি অমদা কয়ারক হন্না নারবদি মহাক্কী গ্রোথ অদু তপথখিনি নত্ত্রগা লেপখিনি।
 • অনাবা অঙাং অমবু চানবা পুক্নিং থৌগৎপীবা হায়বসি য়াম্না মরুওই। অনাবা অঙাংশীংদা লাম্বা পোক্তবা মরম্না মসি অরুবা ওইবদি য়াই। মমা মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংনা অঙাং অদুনা পাম্বা চিঞ্জাকশীং অমুক্তদা চাং য়ামদনা অমসুং য়ারিবমখৈ তোয়না পীবিগদবনি। অহেনবা খোম্লাং ইনবীবা হায়বসি য়াম্না মরুওই মরমদি মসিনা ইনফেক্সনশীংদগী ফগৎলকপদা মথৌ তারিবা ন্যুত্রিএন্টশীং অদু পীবা ঙম্মী।
 • অনাবা অঙাং অমবু য়ারিবমখৈ তোয়না থক্ননবা পুক্নিং থৌগৎপীবা য়াই। দিহায়দ্রেসন (হকচাংদা মহি ৱাৎপা) হায়বসি দাইরিয়ানা নাবা অঙাংশীংদদি শাথীবা প্রোব্লেম অমনি। মহি-মনাই মরাং কায়না থকপনা দিহায়দ্রেসন থীংবদা মতেং পাংগনি। অঙাং অমা দাইরিয়ানা নাবা মতমদা, মহি অমসুং মপংশীংগা লোয়ননা অশেংবা ঈশীংদা ওরেল রেহাইদ্রেসন সোল্ট (ORS) পীথকপনা দিহায়দ্রেসন থীংবা ঙম্মী। অঙাং অদুদা নুমিৎ 10দগী 14 ফাউবগী ওইনা নুমিৎ খুদিংগী জিঙ্ক সপ্লিমেন্ট অমা পীজবনা দাইরিয়াগী শাথীবগী চাং হন্থহনবা ঙম্মী। অঙাং অদুনা নাবা হৌখিবা মতমদা লৈখিবা অরুম্বা অদু হঞ্জিনবা ঙমদ্রিবফাউবদি অঙাং অদু অনাবা অমদগী মপুং ফানা ফগৎলে হায়না লৌরোই।
 • করিগুম্বা অঙাং অমবু থুনা লায়েংহৌদ্রবদি দাইরিয়ানা শিহনবা য়াই। করিগুম্বা দাইরিয়া অমসুং চানিং থক্নিংবা ফাউদবদুনা মতম খরা শানা লৈথরবদি, মমা, মপা নত্ত্রগা শেন্নরিবা মীওই অদুনা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমা তান্নবা মথৌ তাই।

য়াম্না পাবা অমসুং/নত্ত্রগা কা-হেন্না চাউবা অঙাংশীংদা অখন্নবা মেদিকেল কেয়র মথৌ তাই। মখোয়বু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর নত্ত্রগা হেলথ ফেসিলিটি অমদা কুপ্না য়েংনবা অমসুং লায়েংনবা পুবিগদবনি।

 • অনাবা নত্ত্রগা ইনফেক্সন লোয়ননা মতম খরা মতিক চাবা ন্যুত্রিসন পীখিদবনা অঙাং অমবু খুদোংথীনিঙাই ওইনা মচি কাহন্দবা য়াই। অঙাং অদুবু অখন্নবা চিঞ্জাক অমসুং হিদাক্না অথুবা মতমদা লায়েংবা মথৌ তাই। মহাকপু খ্বাইদগী নকপা হেলথ কেয়র প্রোভাইদর অমদা চুমদ্রিংনা পুবিগদবনি।
 • য়াম্না কা হেন্না মালন্যুত্রিসন লৈবা অঙাংদি মশা য়াম্না পাই। মখোয়গী হকচাংগী শরুক খরদা, মহৌশানা খোংপাক অমসুং খোংদা অপোম্বসু লৈবা য়াই। ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমনা অখন্নবা বেন্দ অমা শিজিন্নদুনা মথক থংবা পাম্বোম অদুগী নাপ ওন্দুনা নত্ত্রগা খোং অনিমক্তা মান্ননা অপোম্বা লৈব্রা হায়না চেক তৌদুনা অমসুং অঙাং অদুগী অরুম্বা অমসুং অৱাংবা অদু ওন্দুনা শাথীবা মালন্যুত্রিসন অদু খংদোকপা ঙম্মী।
 • শাথীনা মালন্যুত্রিসন লৈরবা অঙাং অমা লায়েংবা হায়বসি হেলথ কেয়র প্রোভাইদর অমনা পাংথোকহনবা তাই। লাইয়েং অদু অঙাং অদু কয়া য়াম্না নারবগে হায়বদুগী মখা পোল্লি। থা 6কী মথক্তা লৈবা অঙাংশীংদি অখন্নবা রেদি-তু-য়ুজ থেরাপ্যুতিক ফুদ (RUTF) অমনা লায়েংবা য়াই। মসি অঙাং অদুনা ফগৎলকপদা মথৌ তারিবা ন্যুত্রিএন্ট পুম্নমক য়াউরবা হান্ননা পেকেজ তৌরবা চিঞ্জাক অমনি। RUTF অসি অঙাংগীদমক্তদি পেকেট অদুদগী চুমদ্রিংনা চাবদা লায় অমসুং অতৈ চিঞ্জাক নত্ত্রগা ঈশীংগা য়ান্সিন্নবগী মথৌ তাদে অমসুং মফম অমদা হেক্তা শিজিন্নবা য়াই। মমা মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংদা অঙাং অদু কমদৌনা লায়েংগদগে হায়বগী ইনফোর্মেসনগা কোন্ননা চয়োল অমা শিজিন্ননবা RUTFকী সপ্লাইগা পী। লায়েং অদুগী শরুক অমা ওইনা হিদাক-লাংথকশীংসু পী। অঙাং অদু হেলথ কেয়র প্রোভাইদর অদুগী মনাক্তা মহাক্কী প্রোগ্রেস অদু য়েংশিন্নবা চয়োল খুদিংগী পুবীগদবনি।
 • RUTF চাবা ঙমদবা, অতৈ মেদিকেলগী প্রোব্লেমশীং লৈবা নত্ত্রগা থা 6কী মখাদা লৈবা অঙাংশীংগী ওইনদি হেন্না ইন্টেন্সিভ ওইবা লায়েং মথৌ তাই। কেসশীং অসি পুং 24 চুপ্না মেদিকেল কেয়র, হিদাক ওইবা শঙ্গোম অমসুং খোম্লাং পীবগী ঙাক্লৌ পীবা ঙম্বা হোস্পিটাল নত্ত্রগা অতৈ ফেসিলিটিশীংদা রিফর তৌগদবনি।
 • শাথীবা মালন্যুত্রিসন লৈবা অঙাংশীংদি অতৈ অঙাংশীংদগী হেন্না য়াংনা ঈংগল্লি মরম অদুনা মখোয়দু মতম চুপ্পদা লুম্বু লুম্বু শানা থম্বীগদবনি। মমা নত্ত্রগা শেন্নরিবা মীওই অদুগী উনশাগা থেংননা থম্বীবনা অঙাং অদুবু লুম্বু লুম্বু শানা লৈহনবদা মতেং ওইহনগনি। মমা অমসুং মচা অনিমক ফিনা কুপশিনবীগদবনি। অঙাং অদুগী মকোক অদুসু কুপশিনবীগদবনি।
 • শাথীবা মালন্যুত্রিসনগা লোয়নবা অঙাংশীং অসিগী অখন্নবা ন্যুত্রিসনগী লায়েং মথৌ তারগসু, খোম্লাং অসিনা ন্যুত্রিএন্টশীংগী মরুওইবা হৌরকফম অমসুং লায়নাদগী ঙাকথোক্নবা ওইরি। অখন্নবা লায়েং (য়ুম নত্ত্রগা ফেসিলিটি অমদা) অদুগী মথক্তা খোম্লাং ইনবীরিবা অঙাংশীং অদু মখা তানা খোম্লাং ইনবীগদবনি।

সোর্স: UNICEF

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate