অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

অঙাংশীংদা তিল লৈতনবা হিদাক পীজবা

ৱার্ল্ড হেলথ ওর্গানাইজেসননা পাবা মতুংইন্না চহি 1 অমসুং 14গী মরক্তা লৈবা ভারতকী অঙাং মিলিয়ন 241 রোমদি সোইল-ত্রান্সমিটেদ হেলমিন্থ (STH) হায়না খংনবা থীবোং-থীরিন্দা লৈবা পেরাসাইট ওইবা তিলগী (parasitic intestinal worms) রিস্ক লৈ হায়রি। অঙাংশীং অসিনা মালেমগী ওইনা চহি গ্রুপ অসিদা লৈবা অঙাংশীংগী চাউরাক্না 68% ওইরি অমসুং STHগী ইনফেক্সনগী রিস্ক লৈবা অঙাং মশীংগী ওইনা 28% ওইরি।

STH লৌনবা

 • মরুওইনা মীয়ামদা শোকহনবা STH গী মখল অহুম লৈ, মখোয় অদুদি রাউন্দ ৱার্ম (Ascaris lumbricoides), হ্ৱিপৱার্ম (Trichuris trichiura) অমসুং হুকৱার্ম (Necator americanus অমসুং Ancylostoma duodenale) অসিনি।
 • এদল্ট ৱার্মশীংনা মীওইবগী থিবোং-থীরিন্দা চানবা চিঞ্জাক ফংনবগীদমক অমসুং হিংনবগীদমক লৈ অমসুং মখোয়না মফম অসিদা নুমিৎ খুদিংগী মরুম লিশিং কয়া কোকশিল্লি।
 • অহাংবদা মখোং হাম্বা ইনফেক্ট তৌরবা মীওইশীংনা মখোয়গী অমাংবদা তিলগী মরুম শন্দোকই।
 • মসিনা মরম ওইদুনা, মরুমশীং অদু লৈবাক্তা চংখি অমসুং মসিনা মওং কয়ামুক্তা শন্দোরকই:
  • মনা-মশীংগী পাম্বীশীংদা পক্লকই অমদি মনা-মশীংশীং অদু চেকশিন্না থোংবা, চাম্বা নত্ত্রগা খোক্তবা মতমদা শন্দোরকই;
  • মোৎশিল্লবা ঈশীংগী সোর্সশীংদগী শন্দোরকই;
  • লৈবাক্তা শান্নবা অঙাংশীংদা পক্লকই অমসুং মখোয়না মখুৎ-মশা হামদোক্তনা চাবা থকপা য়াউরকপদগী শন্দোরকই।

ইনফেক্সনগী লাইওংশীং

 • রিস্ক লৈবা মীশীং চাং নাইনা লায়েংবনা ইনফেক্সনগী চাং হন্থহনবা অমসুং ইনফেক্সন লৈরবা মীওইশীংগী হকশেল ফগৎহনবদা মতেং পাংগনি।
 • মীওই অমদা চংলিবা ৱার্মগী চাং অদু য়াম্লিবমখৈ, ইনফেক্সন লৈরবা মীওই অদুগী লাইওং অদু হেনগনি।
 • অনেম্বা ইনফেক্সনগা লোয়নবা মীওশীংদদি মহৌশানা লাইওং অমত্তা উৎলক্তে।
 • অৱাংবা ইনফেক্সনশীংনা দায়রিয়া, পুক নাবা, অমসুং শোন্থবা য়াউনা মখল কয়াগী লাইওংশীং উৎলকপা য়াই।
 • চানিং-থক্নিংবা পোক্তবা লৈরকপা য়াই।

ৱার্ম লৈবনা থোকহনবা অমাংবশীং

অঙাংশীংগী ন্যুত্রিসনগী ফিভমদা STHনা থোকহনবা ইফেক্টশীং

ৱার্মশীংনা চংলবা মীওইশীংগী ন্যুত্রিসনগী থাক্তা মওং কয়ামুক্তা শোকহল্লি:

 • ৱার্মশীংনা ঈ য়াউনা য়ুম্বু ওইরিবা টিসুশীং চাদুনা হিংই অমসুং মসিনা আইরন অমসুং প্রোটিন মাংহল্লি অমদি এনেমিয়া থোকহল্লকই।
 • ৱার্মশীংনা ন্যুত্রিএন্টশীং চুপশিনবা হন্থহল্লকই; রাউন্দৱার্মনা ইন্টেষ্টাইনদা ভিটামিন A চাথোকই।
 • ৱার্ম খরনা চানিং-থক্নিংবা পোকহল্লক্তবা য়াই অমসুং মসিনা ন্যুত্রিসন লৌশিনবা অমসুং হকচাং খিং-খিং লাউবা হন্থহনগনি।
 • ৱার্ম খরনা দাইরিয়া অমসুং দাইসেন্ত্রি থোকহল্লকপা য়াই।

অঙাংশীংনা ইনখৎলকপদা অমসুং মহৈ-মশীং তম্বদা ৱার্মশীংনা থোকহনবা ফলশীং

অঙাংশীংনা পুক্নিং-ৱাখল অমসুং হকচাং ইনখৎলকপা মতমদা ৱার্মশীংনা নেগেটিভ ইফেক্ট লৈহল্লি। ৱার্মগা লোয়নরবা অঙাংশীংদি হকচাংগী অরুম্বা য়ৌগন্দে অমসুং চাউজন থী। অহেনবা ইনফেক্সন লৈরবদি মদুনা অঙাংশীংবু তোয়না নাহল্লি অমসুং মথৌদা পুক্নিং চংবা ঙমহন্দে নত্ত্রগা স্কুল কাবা ফাউবা ঙমহন্দবা য়াউই। মতুং তারকপা মতমদা, ৱার্মগী লায়েং ফংলক্তবা অঙাংশীংনা মপুং-মরৈ ফারকপা মতমদা শেল ফজনা তানবা ঙমগন্দে।

চাইল্ড মোর্টেলিটিদা ৱার্মশীংগী ইফেক্ট

ইন্টেষ্টাইন্দা ৱার্মগী ইনফেক্সন লৈবনা চাইল্ড মোর্টেলিটিদদি নত্তবিদা চাইল্ড মোর্বিদিটিদা শোকহল্লি। ৱার্মশীংনা চাইল্ড মোর্টেলিটিদা শোকহল্লি হায়বগী মতিক চাবা প্রমাণদি লৈতে অদুবু অঙাংশীংগী পুন্সিগী ক্বালিটিদা শোকহল্লি অমসুং হেলথ, এজুকেসন অমসুং লিভলিহুদকী মতাংদদি নেগেটিভ ইম্পেক্ট লৈ হায়বগী মতিক চাবা প্রমাণদি লৈ।

ইনফেক্সন থীংবা

ইনফেক্সনশীং অসি মখাদা পীরিবশীং অসি য়াউনা মাংজৌনবা চেক্সিন-থৌরাংশীং লৌখত্তুনা থীংবা য়াই:

 • সেনিটরি টোইলেটশীং শিজিন্নবা অমদি মপান্দা খোং হামদবা।
 • মরুওইনা চাদ্রিঙৈ মমাংদা অমসুং তোইলেট শিজিন্নরুবা মতুংদা খুৎ-শা হাম্বা।
 • চপ্পল অমসুং খোংউপ তোংবা।
 • উহৈ-ৱাহৈ অমসুং মনা-মশীং অফবা অমসুং অরুবা ঈশীংদা চামথোকপা।
 • চানবা চিঞ্জাকশীং মওং চুম্না থোংবা।

অঙাংশীংদা পিবা দিৱার্মিংগী লায়েং

অলবেনদেজোল অমসুং মেবেনদেজোল অসি ভারত সরকারনা শিজিন্নবা দিৱার্মিং দ্রগশীংগী মমিংশীংনি অমসুং মসি ইন্টেষ্টাইনদা লৈবা ৱার্মশীং লায়েংবদা শিজিন্নৈ। রিকমেন্দ তৌরিবা দোজশীংদি মখাদা পীরি

 • চহি 2 অমসুং মথক্তা লৈবা অঙাংশীংগীদমক - : অলবেনদেজোল (400 mg) টেব্লেট 1 নত্ত্রগা মেবেনদেজোল (500 mg) টেব্লেট
 • চহি 1 – 2গী অঙাংশীংগীদমক এলবেনদেজোল (400 mg)গী টেব্লেট ½ নত্ত্রগা মেবেনদেজোল (500 mg)গী টেব্লেট 1

চহি 1 অমসুং 3গী মরক্তা লৈবা অঙাংশীংবু টেব্লেট মওং চুম্না পীজবা হায়বসি য়াম্না মরুওই। টেব্লেট অদু থুগায়রগা অমসুং চমচ 2গী মরক্তা তকখায়গদবনি, অমসুং হিদাক অদু পীজবদা মতেং ওইনবগীদমক অফবা ঈশীং য়ানগদবনি। খরা চাউরবা অঙাংশীংদদি টেব্লেট অদু শায়হনগদবনি অমসুং করিগুম্বা মথৌ তারবদি ঈশীং খরা পীথক্কদবনি।

দিৱার্মিং লায়েংগী সাইদ ইফেক্টশীং

দিৱার্মিং লায়েংগী সাইদ ইফেক্ট অসি য়াম্নমক য়ামদে। কোক ঙাউবা, ওনিংবা, কোক চিকপা অমসুং ওবনচিংবা অচম্বা সাইদ ইফেক্ট খরা ৱার্মশীংদুনা অঙাংগী হকচাংদা লেং-ওৎপদা থোক্লকপা য়াই। সাইদ ইফেক্টশীং অসি ঙাইহাক লৈরবা মতুংদা মাংখি। সাইদ ইফেক্টশীং অসি মহৌশানা হায় ইনফেক্সনশীং লৈরবা অঙাংশীংদা উবা ফংই। করিগুম্বা লাইওংশীং অসি পুং 24গী মনুংদা মাংখিদ্রবদি, নত্ত্রগা মখোয় অদু য়াম্না শাথীবা ওইরবদি, অঙাং অদু লায়েং অদুগা মরি লৈনদবা ওইবা য়াই অমসুং খ্বাইদগী নকপা অনা-লায়েংশংদা পুবীগদবনি।

লায়েং অসিগী কান্নবশীং

দিৱার্মিংনা লায়েংলবা অঙাংশীংগী হকশেল, এজুকেসন অমসুং লিভলিহুদশীংদা মশক থোকপা ইম্পেক্ট অমা পী হায়বসি ষ্টদি কয়ানা উৎলি। দিৱার্মিংনা পীবা ফলশীংগী মনুংদা খরদি মখাদা পীরি:

 • এনেমিয়া হন্থহল্লি অমসুং ন্যুত্রিসন ফগৎহল্লি।
 • গ্রোথ অমসুং লুম্বা হেনগৎহল্লি।
 • লৌশীং হেনগৎহল্লি অমসুং পুক্নিংগী অমসুং হকচাংগী দিভেলপমেন্ট হেনহল্লি।
 • অতৈ ইনফেক্সনশীংগী রেসিষ্টেন্স হেনগৎহল্লি।
 • স্কুল তোইনা কাবদা মতেং পাংই।
 • অঙাংশীংনা স্কুলদা হেন্না ফজনা খং-হৈজিনবা অমসুং এক্টিভ ওইবা হেল্লি।
 • থবক শুবগী মতম হেনগৎহল্লি অমসুং মপুং-মরৈ ফারক্লবা মতুংদা শেল তানবা হেলহল্লি।

দিৱার্মিংনা অকোয়রোন্দা ৱার্ম অসি য়াম্না হন্থহনবনা মরম ওইদুনা, মসিনা লায়েংগী কান্নবা ফংহৌদ্রবা কম্যুনিতিগী অতৈ মীওইশীংদসু মরুওইবা কান্নবা পিরি। মসি য়াম্না নৌরিবা অঙাংশীংগী কোগনিটিভ দিভেলপমেন্টতা শোকহনগদবা, ৱার্ম লায়েংবগীদমক্তা য়াম্না নৌমল্লিবা অঙাংশীংগী ওইনদি য়াম্না মরুওই।

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/13/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate