অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

পর্সোনেল হায়জিন

পর্সোনেল হায়জিন হায়বসি মীশীংনা মখোয়গী হকশেল ঙাকথোক্নবা অমসুং মখোয়গী পুন্সিবু হকশেল ফনা থম্নবা পাংথোকপা এপ্লিকেসনশীং অদুবুনি। পর্সোনেল হায়জিন অসি নুংতিগী ওইবা পুন্সিদা, অয়ুক্তগী তুম্বা মতম ফাউবদা ঐখোয়গী হকশেলবু ঙাকথোক্নবা পাংথোকপা লমচৎ-শাজত্তুবুনি। হকশেলবু ঙাকথোক্নবগীদমক হকচাং, শম, চিন অমসুং য়া অসি চাং নাইনা শেংদোকপা তাই অমসুং ফি-রোলশীং তোয়না শু-চাম্বা তাই। পর্সোনেল হায়জিন হায়বসি হকশেলগা য়াম্না নক্না মরি লৈনৈ। জর্মশীংনা লু-নান্দবা হকচাংশীংদা কোম্না হৌই অমসুং নাহল্লি। জর্মশীংগী মশীং অসি শুপ্নগী পুং 8গী মনুংদা মিলিয়ন 17 ফাউবা য়াম্না লায়না হেনগৎপা ঙম্মী।

ঐখোয়না চারিবা চিঞ্জাক, ঐখোয়গী হকচাং লু-নান্না থম্নবগী মওং-মতৌ, হকচাং শাজেল অমসুং শাফবা মওংদা হক্তিন্নবগী মরি, হায়রিবা পুম্নমক অসিনা হকচাংগী অফবা হকশেল থম্বদা য়াম্না চাউরবা থৌদাং লৌরি। লু-নানবা ৱাৎপদগী লায়না কয়ামরুম থোক্লকই। পেরাসাইটশীং, তিনশীং (worms), স্কেবিজ, উনশা চাত্থৎপা, য়া তিন চাবা, দায়রিয়া অমসুং দাইসেন্ত্রি অসি পর্সোনেল হায়জিন ৱাৎপদগী থোকই। হায়রিবা লায়না পুম্নমক অসি লু-নানবদগী থীংবা য়াই।

কান্নবশীং

 • হকচাংদগী জর্মশীং লৌথোকই।
 • হকচাংদা মনম নমথীবা লৈহন্দে।
 • হকচাং চনিং তানা লৈহল্লি, মস্কুলর তেন্সন হন্থহল্লি।
 • উনশাগী হেলথ ফগৎহল্লি।
 • শক হেন্না য়েংবদা নুংঙাইহল্লি।
 • ইশানা ইশাবু থাজবা হেনগৎহল্লি।

পর্সোনেল হায়জিনগা মরি লৈনবা ইসুশীং

ৱার্ল্ড হেলথ ওর্গানাইজেসনগী মতুংইন্না, মালেমগী ওইনা মীওই বিলিয়ন 1.1 রোমদি অফবা ঈশীং সপ্লাইগী সোর্স লৈতে অদুগা মীওই বিলিয়ন 2.4 গী ওইনদি অফবা সেনিটেসন ফেসিলিটিগী মখল অমত্তা লৈতে। চহি খুদিংগী মীওই মিলিয়ন 2 মুক্তি দায়রিয়াগী লায়নাশীংনা শিহল্লি; মখোয়দুগী মনুংদা অয়াম্বদি চহি 5গী মখাদা লৈবা অঙাংশীংনি। খ্বাইদগী হেন্না শোকহল্লিবা মীওইশীং অসি কা-হেন্না লায়রবা, মরুওইনা চাউখৎলক্লিবা লৈবাকশীংগী অপিকপা সহর নত্ত্রগা খুঙ্গংগী লমদা লৈবা মীওইশীংনি।

ফিভম অসিগী দায়ত্ব ওইবা মরুওইবা প্রোব্লেমশীংগী মনুংদা পনবা য়াবা খরদি: সেক্টর অসিদা পীবা প্রাইওরিটি হন্থবা, ফাইনান্সিএল রিসোর্সশীং হন্থবা, ঈশীংগী সপ্লাই অমসুং সেনিটেসন সর্ভিসশীংগী সষ্টেনেবিলিটি হন্থবা, হায়জিন বিহেবিয়র মতিক চাদবা, অমসুং হোসপীটালশীং, হেলথ সেন্টরশীং অমসুং স্কুলশীং য়াউনা মীয়াম তিনবা মফমদা মতিক চাবা সেনিটেসন লৈতবা অসিনি। শাফবা ঈশীংগী মতিক চানা ফংবা, অমাং-অশোয়শীং শাফবা মওংদা হুন্দোক্নবগী মফম অমা লৈবা, অমসুং অফবা হায়জিন বিহেবিয়রশীং হৌদোকপনচিংবসি রিস্ক ফেক্টরশীং অসিনা থোকহনবা লায়নাগী পোৎলুম হন্থহনবদা য়াম্না মরুওই।

কোক লুথোকপা

চয়োল অমগী মনুংদা শেম্পু নত্ত্রগা অতৈ ক্লিঞ্জিং এজেন্ট (শিকাকাইগুম্বা) শিজিন্নদুনা কোক অসি অমুক নত্ত্রগা অনিরক লুথোক্কদবনি।

মীৎ, নাকোং অমসুং নাতোন শেংদোকপা

 1. নহাক্কী মীৎ অদু অরুবা ঈশীংনা নুমিৎ খুদিংগী চামথোকউ।
 2. নাকোংদা নপথী লৈরকই অমসুং মদুনা নুংশিৎ লম্বী (airway) থীংই। মসিনা নাবা ফাউহল্লি। মরম অসিনা চয়োল অমগী মনুংদা নাকোং অসি অমুক্তি লশিংগী বদ (buds) শিজিন্নদুনা শেংদোক্কদবনি।
 3. নাতোনগী নপশীং অসি কংশিনখ্রগা নপথী ওল্লি অমসুং নাতোন ফুলহল্লি। মরম অদুনা মথৌ তারকপা মতমদা শেংদোক্কদবনি। অঙাংশীংদা লোক থুংবা অমসুং নপ মহি চেল্লকপা মতমদা, নাতোন অদু অমোনবা ফিনা শেংদোক্কদবনি।

চিন শেংদোকপা

 • নোংমদা অনিরক, হায়বদি ফমুংদগী হেক তুম্বা হৌগৎলকপা মতমদা অমসুং ফমুং চংদ্রিঙৈ মমাংদা ব্রশ তৌগদবনি। ব্রশ তৌবা মতমদা কয়লা পাউদর, থুম, তুথ পাউদর অসিনচিংবা শিজিন্নরবদি য়াগী মপান্থংবা মরোল অদু খত্তৎপা (scratches) থোকহল্লি।
 • চানবা পোৎশক অমা হেক চারবা মতুংদা নচিন অদু অরুবা ঈশীংনা তেংথোকউ। মসিনা চাখিবা চিঞ্জাক্না য়াগী মরক্তা লৈহৌদুনা স্বর নমথিবা, য়ারি চাত্থৎপদগী য়া তিন চাবা থোকহনবদগী থীংই।
 • মচি ওইবা চিঞ্জাক চাগদবনি। অথুম্বা পোৎশকশীং, চোকোলেটশীং, আইস ক্রিম অমসুং কেক চাবা হন্থগদবনি।
 • নহাক্না য়া তিন চাবা হেক উরকপগা খুদক্তা দেন্টিষ্ট অমগা তান্নগদবনি।
 • চাং নাইনা অমসুং মওং চুম্না ব্রশ তৌবগী মেথদ শিজিন্নবনা নহাকপু য়াথী থাংহল্লোই। নহাক্কী য়া চাং নাইনা শেংদোক্নবগীদমক দেন্টিষ্ট অমা তান্নৌ।

উনশাবু য়েংশিনবা

উনশানা মীওইবগী হকচাং অসি পুন্না কুপশিল্লি, ওর্গানশীং ঙাকথোকই অমসুং হকচাংগী টেম্পেরেচর চাং অমদা থম্বদা মতেং পাংই। উনশানা হকচাংগি অমোৎপশীং অসি হুমাংগী খুত্থাংদা মপান্দা পুথোকপদা মতেং পাংই। অশোয়-অরাক লৈবা উনশা অমদা, হুমাংগী গ্লেন্দশীং অদু ব্লোক তৌই অমসুং মসিনা মরম ওইদুনা, উনশা চাত্থৎপা, পোম্বা অমসুং উরিং থোরকহল্লি। নহাক্কী উনশা অদু শেংনা থম্নবগীদমক সাপোন অমসুং অরুবা ঈশীং শিজিন্নদুনা নুমিৎ খুদিংগী ঈরুজগদবনি।

নিম (Neem) অসিসু মহৌশাগী পোৎশক অমা ওইনা উনশা শেংদোকপদা শিজিন্নবা য়াই। মসিগী মেথদ অমদি, হকচাং অসি নিমগী অনংবা মহি (paste)না তৈশিন্দুনা কংহল্লবা মতুংদা ঈরুজথোকপসিনি। অতোপ্পা মওং অমদি, অহিং অমা নিম মনা ঈশীংদা তিংলবা অমসুং ঈশীং অদুনা ঈরুজথোকপসিনি। মসিনা উনশা অদু মাং-তাক্নিংঙাই ওইবা বেক্টেরিয়া অয়াম্বদগী ঙাকথোকই। হকচাং নালহন্নবগীদমক য়াইঙং খজিক্তং ঈশীংদুদা হাপচিনবসু য়াই।

খুৎ হামদোকপা

 • ঐখোয়না চাক চাবা, খোং হাম্লবা মতুংদা চামথোকপা, নাতোন শেংদোকপা, শন্থী শেংদোকপগী থবকশীং অসি ঐখোয়গী খুৎ অসি শিজিন্নদুনা পাংথোকই। থবকশীং অসি পাংথোক্লিঙৈ মতমদা, লায়না পোকহনগদবা জর্মশীং অসি খুজিন্দা অমসুং উনশা মথক্তা পক্তুনা লৈহৌই। থবকশীং অসি লোয়রবা মতুংদা অমসুং মরুওইনা চাক থোংদ্রিঙৈ অমসুং চাক চাদ্রিঙৈদা খুৎ (খুদাংগী মথক, খুৎশা অমসুং খুজিনগী মরক্তা) হামদোকপনা লায়না কয়া থোকহনবদগী থীংবা ঙম্মী।
 • নহাক্কী খুজিন অদু চাং নাইনা ককউ। খুজিন চিকপা অমসুং নাতোন্দা থিংজিনবা তৌরোইদবনি।
 • অঙাংশীংনা লৈখোমদা শান্নগল্লি। মখোয়বু চাদ্রিঙৈদা খুৎ-শা হাম্বা তম্বীগদবনি।
 • ঈ, অমাংবা, য়ুং অমসুং অওবা অমসুং হকচাংদগী থোকপা মহি-মনাইশীংগা শোক্নরোইদবনি।
 • খোং হাম্লবা অমসুং য়ুং হাল্লবা মতুংদা অরুবা ঈশীংনা ফজনা শেংদোক্তুনা লুনা থমগদবনি। নখুৎ অদু সাপোন্না হামদোকপা কাউরোইদবনি। টোইলেট, বাথরুম অমসুং অকোয়বশিংদু লু-নান্না থম্মু। অহাংবদা খোং হাম্লোইদবনি।

রিপ্রদক্টিভ ওর্গানশীং লু-নান্না থম্বা

নুপা অমসুং নুপী অনিমক্না মখোয়গী রিপ্রদক্টিভ ওর্গানশীং অদু মতম পুম্নমক্তা লু-নান্না থমগদবনি।

 • নুপীশীংনা, থাগী খোংকাপ লাক্লিঙৈ মতমদা লু-নানবা, অমোনবা ফি নত্ত্রগা সেনিটরি নেপকিনশিং শিজিন্নগদবনি। নেপকিনশীং অদু য়ামদ্রবদা নোংমদা অনিরক্তি হোংদোক্কদবনি।
 • নমথীবা মনমগা লোয়নবা ফিঙৌ (white discharge) চৎলবা নত্ত্রগা রিপ্রদক্টিভ ত্রেক্কী ইনফেক্সন অমহেক্তা লৈবা উবগা খুদক্তা দোক্টরগা তান্নগদবনি।
 • শাফবা মওংদা হক্তিন্ননবগীদমক কোন্দোম শিজিন্নগদবনি। রিপ্রদক্টিভ পার্টশীং অদু হক্তিন্নরবা মতুংদা অমসুং মমাংদা শেংদোক্কদবনি।

থোং-থাক্লিঙৈ মতমদা হায়জিন লৈহনগদবনি

চিঞ্জাক্তা অমোৎ-অকায় চংদনবা, ফুদ পোইজনিং থোকহন্দনবা অমসুং লায়না শন্দোকপা ঙমদনবগীদমক মখাদা পীরিবা হায়জিনগী টিপশীং অসি থোং-থাক্লিঙৈদা পাংথোক্কদবনি।

 • থোং-থাকফম অমসুং কোল-লিকশীং অদু লু-নান্না থমগদবনি।
 • পুম্ল্বা নত্ত্রগা লায়না চেল্লবা চানবা পোৎ-চৈশীং চাবা/ থোংবা তৌরোইদবনি।
 • থোং-থাক্ত্রিঙৈদা অমসুং পীজ-পীথক তৌদ্রিঙৈদা নখুৎ শেংনা হামদোক্কদবনি।
 • মনা-মশীংনচিংবা চানবা আইটেমশীং শীজিন্নদ্রীঙৈদা ফজনা চামথোক্কদবনি।
 • চানবা আইটেমশীং লৈবা মতমদা “বেষ্ট বিফোর”গী তাং খংনবগীদমক লেবেলশীং চেক তৌগদবনি।
 • চাকখুমগী অরেম-অপাশীং মফম চানা লংথোক্কদবনি।

মেদিকেল হায়জিন

 • বেন্দেজ মওং চুম্না শিজিন্নদুনা দ্রেসিং তৌদুনা অশোক-অপনশীং কেয়র লৌগদবনি।
 • হিদাক-লাংথকশীং লৈবা মতমদা এক্সপিয়ারি দেট য়েংগদবনি।
 • পামদবা হিদাক-লাংথকশীং শাফবা মওংদা মাংহনখিগদবনি।
 • দোক্টর অমগী প্রেস্ক্রিপসন য়াউদনা হিদাক-লাংথকশীং চারোইদবনি।

সোর্স: হেলদি ভিলেজেস – এ গাইদ ফোর কম্যুনিটিজ এন্ড কম্যুনিটি হেলথ ৱার্করস, বাই ৱার্ল্ড হেলথ ওর্গানাইজেসন

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/13/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate