অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

মিসন ইন্দ্রধনুশ

মিসন ইন্দ্রধনুশ অসি মিনিষ্ট্রি ওফ হেলথ এন্ড ফেমিলি ৱেলফেয়র, গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়ানা ইং 2014গী দিসেম্বরগী তাং 25দা হৌদোকখিবনি। ইং 2009-2013গী মনুংদা ইমুনাইজেসনগী কভরেজ অসি চহি খুদিংগী 1%খক্তমক হেনগত্তুনা 61% দগী 65% ওইখি। চহি খুদিংগী অঙাং 5% অমসুং মসিদগী হেন্না কোনশিন্দুনা ইমুনাইজেসনগী প্রোসেস য়াংখৎহন্দুনা ইং 2020 ফাউবগী মনুংদা মপুং ফানা কোনশিন্নবা ইন্দ্রধনুশ মিসন অসি পায়খৎখিবনি।

পান্দম

চুমথাংগী মচু তরেৎ অসি তাক্লিবা মিসন ইন্দ্রধনুশ অসিনা দিপথেরিয়া, হুপিং কফ, টিটানস, পোলিও, ট্যুবরক্যুলোসিস, মিজলস অমসুং হেপাটাইটিস B হায়রিবা ভেক্সিন্না থিংবা ঙম্বা লায়না তরেত অসি চংদনবা ভেক্সিন থাদ্রিবা নত্ত্রগা খরা থারবা অঙাং পুম্নমকপু ইং 2020 ফাউবগী মনুংদা কোনশিন্নবা পান্দম থম্লি।

ইমপ্লিমেন্টেসন

ফোকস তৌরবা অমসুং সিষ্টেমেটিক ইমুনাইজেসন দ্রাইভ অসি ইমুনাইজেসন তৌরমদ্রবা নত্ত্রগা নংহৌদ্রবা অঙাং পুম্নমকপু কোনশিন্নবা পান্দম থম্লিবা “কেটচ-অপ” কেম্পেইন অমগী খুত্থাংদা পাইখৎকনি। মসিগা লোয়ননা মীরোনবী নুপীশীংদা টিটানস ভেক্সিন, ORS পেকেটশীং অমসুং জিঙ্ক টেব্লেটশীং অসি করিগুম্বা শাথীবা দাইরিয়া নত্ত্রগা দিহাইদ্রেসন থোক্লকপা মতমদা শিজিন্ননবা য়েন্থোকই অমসুং অঙাংগী ইম্যুনিটি হেনগৎহন্নবা Aগী দোজশীং অসি পী।

মিসন ইন্দ্রধনুশ ফেজ I অসি ইং থা 2015গী এপ্রিল 7তগী হৌদুনা থা মরিগী ওইনা হায় ফোকস দিষ্ট্রিক্ট 201দা চয়োল অমগী ওইবা ইন্টেন্সিফাইদ ইমুনাইজেসন দ্রাইব অমগুম্না হৌখি। ফেজ অসিগী মনুংদা, অঙাং লাখ 75দগী হেনবদা ভেক্সিন পীখি অমসুং মসিগী মনুংদা অঙাং লাখ 20দা মপুংফানা ভেক্সিন পীখি অমসুং মীরোনবী নুপী লাখ 20 হেনবদা টিটানস টোক্সোইদ ভেক্সিন পীখি।

সরকারনা মিসন ইন্দ্রধনুশ ফেজ II অসি লৈবাক অসিগী খনগৎলবা দিষ্ট্রিক্ট 352দা হৌদোকখি অমসুং মসিগী মনুংদা 279দি মেদিয়ম ফোকস দিষ্ট্রিক্টশীংনি অদুগা লেমহৌরিবা 73না ফেজ-Iগী হায় ফোকস দিষ্ট্রিক্টশীংনি। মিসন ইন্দ্রধনুশকী ফেজ IIগী মনুংদা, ইং 2015গী ওক্টোবরদগী হৌদুনা চয়োল চুপ্না চত্থবা স্পেসিএল দ্রাইব মরি পাংথোকখি।

স্পেসিএল দ্রাইবকী ফেজ I অমসুং IIদা অঙাং ক্রোর 1.48 অমসুং মীরোনবী নুপী লাখ 38 হেনবদা ইমুনাইজ তৌখি। মসিগী মনুংদা অঙাং লাখ 39 রোম অমসুং মীরোনবী নুপী লাখ 20 অসি অহেনবা ওইনা মপুং ফানা ইমুনাইজ তৌখি। লৈবাক অসিদা লৈরিবা হায় অমসুং মিদ-প্রাইওরিটি দিষ্ট্রিক্টশীংদা সেসন লাখ 21.3 পাংথোকখি অমসুং, এন্টিজেন ক্রোর 3.66দগী হেন্না কাপথোকখি।

মিসন ইন্দ্রধনুশকী ফেজ III অসি ইং 2016গী এপ্রিলগী তাং 7দগী দিষ্ট্রিক্ট 216কোনশিন্দুনা হৌদোকখি। ইং 2016গী এপ্রিল অমসুং জুলাইগী মনুংদা দিষ্ট্রিক্টশীং অসিদা নুমিৎ তরেৎনি-তরেৎনিগী ওইবা ইন্টেন্সিফাইদ ইমুনাইজেসন রাউন্দ মরি পাংথোকখি। দিষ্ট্রিক্ট 216 অসি মপুংফাবা ইমুনাইজেসন কভেরেজ চাদা 60দগী হন্থবা অমসুং য়াম্না চিত্থহৌবগী রেট য়াম্না ৱাংবদা য়ুম্ফম ওইদুনা পারগা মশক খংদোকই। চহি 2গী মখাদা লৈবা অঙাংশীংগী ষ্টেন্দর্দগী মথক্তা, মসিনা চহি 5 শুরবশীংদা অমসুং DPT বুষ্টরগী কভরেজদসু মীৎয়েং থম্মী অমসুং মীরোনবী নুপীশীংদসু টেটানস টোক্সোইদ ইঞ্জেক্সনশীং পী।

অহানবা বেজগী ফেজ অহুম অসিগী অপুনবা ইমুনাইজেসন সেসন লাখ 28.7, অঙাং ক্রোর 2.1 হেন্না কোনশিন্দুনা পাংথোকখি অমসুং মসিগী মনুংদা লাখ 55দি মপুংফানা ইমুনাইজ তৌখি। মসিগী মথক্তা, হায় ফোকস দিষ্ট্রিক্ট 497দা মীরোনবী নুপী লাখ 55.9দসু তেতানস তোক্সোইদ ভেক্সি পীখি। মিসন ইন্দ্রধনুশ হৌদোকখিবদগী হৌদুনা মপুংফাবা ইমুনাইজেসন কোভরেজ অসি চাদা 5দগী 7তা হেনগৎখ্রে।

মিনিষ্ট্রি অসিবু WHO, UNICEF, রোটরি ইন্টরনেসনেল অমসুং অতৈ দোনর পার্টনরশীংনা টেক্নিকেলগী ওইনা সপোর্ট তৌগনি। মাস মিদিয়া, মীওই অমগা মীওই অমগা পাউ ফাউদোক্নবা অমসুং স্কিম অসিবু মোনিটর অমসুং ইভালুএট তৌনবগী মেকানিজমশীং অসিনা মিসন ইন্দ্রধনুশকী মরুওইবা কম্পোনেন্টশীংনি।

ফোকস তৌরিবা এরিয়াশীং

মিসন ইন্দ্রধনুশনা অহানবা ফেজদা হায় প্রাইওরিটি দিষ্ট্রিক্ট 201, ইং  2015দা অনিশুবা ফেজগী ওইনা দিষ্ট্রিক্ট 297 অমসুং ইং 2016দা দিষ্ট্রিক্ট 216দা টার্গেট তৌরি।

দিষ্ট্রিক্টশীং অসিগী মনুংদা, মিসন অসিনা পোলিও ইরাদিকেসন প্রোগ্রামনা মশক খংদোক্লবা হায় রিস্ক সেটলমেন্টশীংদা মীৎয়েং থম্লি। মখোয় অসি জিওগ্রাফিক, দেমোগ্রাফিক, ইথনিক অমসুং ওপরেসনেলগী শীংনবশীংগী মরমদগী নেম্না কোভর তৌবা মফমশীংনি। ভেক্সিন থাদ্রিবা অমসুং ভেক্সিন শরুক খরা থারবা অয়াম্বা অঙাংশীং অসি এরিয়াশীং অসিদা কুংনা তাশিন্দুনা লৈ হায়বসি অফংবা প্রমানশীংনা তাক্লি।

মখাদা পীরিবা এরিয়াশীং অসি স্পেসিএল ইমুনাইজেসন কেম্পেইনশীংগী খুত্থাংদা টার্গেট তৌরি:

 1. পোলিও ইরাদিকেসন প্রোগ্রাম্না মশক খংদোক্লবা হায় রিস্ক এরিয়াশীং। মখোয় অসিগী মনুংদা মখাদা পীরিবা এরিয়াশীং অসিদা লৈরিবা মীশীং অসি চল্লি:
  • য়ুমহোংবশীংনা খুন্দাবা অর্বানগী স্লমশীং
  • য়ুম লৈতবা কোইনা চৎপা মীওইশীংগী লৈফমশীং
  • চেক শাফমশীং
  • য়ুম-কৈ শাফমশীং
  • অতৈ য়ুমহোংবশীংগী লৈফমশীং (ঙা ফাবশীংগী খুঙ্গংশীং, য়ুমহোংবশীংনা খুন্দাবা তুরেল মরিলশীংগী মফম অসিনচিংবা) অমসুং
  • হন্থবা অমসুং মীয়ামগা তোৎনদ্রবা মীশীং (উমংদা লৈবা অমসুং ত্রাইবেল মীশীং অসিনচিংবা)
 2. রুটিন ইমুনাইজেসন (RI) নেম্না ফংবা মফমশীং (মিজল/ ভেক্সিন প্রিভেন্টেবল দিজিজ (VPD) শন্দোরকপা মফমশীং)।
 3. অহাংবা সব-সেন্টরশীংগী মফমশীং: থা অহুমদগী হেন্না ANM অমত্তা লৈত্রবা সব-সেন্টরশীং।
 4. রুটিন ইমুনাইজেসন (RI) সেসনশীং চিত্থহৌরবা মফমশীং: ANMশীংনা মরম অমা নত্ত্রগা অমদগী মতম শাংনা ছুটি লৌরবা মফমশীং।
 5. মনিংতম্বা RI সেসনশীং লৈজদবা অমসুং RI সেসনগীদমক অতোপ্পা খুঙ্গং অমগা পুন্সিল্লবা অপিকপা খুঙ্গংশীং, খুঙ্গংশীং,ধনি নত্ত্রগা পুর্বশীং।

মিসন ইন্দ্রধনুশ – কোনশিল্লবা দিষ্ট্রিক্টশীং

ফেজ I – দিষ্ট্রিক্ট 201

ফেজ II – দিষ্ট্রিক্ট 352

মিসন ইন্দ্রধনুশকী ফেজ IIগী শরুক অমা ওইনা কোনশিল্লবা দিষ্ট্রিক্টশীংগী মপুংফাবা লিষ্টকীদমক, মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু

ফেজ III – দিষ্ট্রিক্ট 216

মিসন ইন্দ্রধনুশকী ষ্ট্রাটেজি

মিসন ইন্দ্রধনুশ অসি, অনেম্বা ইমুনাইজেসন কোভরেজ লৈবা দিষ্ট্রিক্টশীংদা অখন্নবা মীৎয়েং চংবগা লোয়ননা লৈবাক শিনবা থুংনা হায় কোভরেজ শোয়দনা লৈহন্নবা ইমুনাইজেসনগী মরুওইবা ফঙ্কসনেল এরিয়াশীং মপাঙ্গল কনখৎহন্নবা জাতিগী ওইবা ইমুনাইজেসন দ্রাইভ অমা ওইগনি।

প্রমান অমসুং খ্বাইদগী ফবা প্রেক্টিসশীংদা য়ুম্ফম ওইদুনা শেম্বা পাক-চাউবা ষ্ট্রাটেজি অসিদা মরুওইবা ইলিমেন্ট মরি য়াউগনি -

লেভেল পুম্নমক্তা কেম্পেন/ সেসনশীং অসি মওং তানা প্লান তৌবা:

রুটিন ইমুনাইজেসন সেসনশীংদা মতিক চাবা ভেক্সিনেটরশীং অমসুং ভেক্সিন পুম্নমক শোয়দনা ফংহন্নবগীদমক জিলা খুদিংমক্তা লৈরিবা ব্লোক অমসুং অর্বান এরিয়া পুম্নমক্তা মাইক্রো প্লানশীংগী রিভিজন শোয়দনা লৈহনবসিনি। অর্বান স্লমশীং, কনষ্ট্রক্সন সাইটশীং, চেক শাফমশীং, নোমেদিক সাইটশীং অমসুং য়ৌশিনবদা ৱাবা মফমশীং অসিনচিংবা হায় রিস্ক সেটলমেন্ট 400,000দা লৈবা অঙাংশীংদা য়ৌশিন্নবগীদমক অখন্নবা প্লানশীং শেম্বা অসিনি।

ইফেক্টিভ কম্যুনিকেসন অমসুং সোসিএল মোবিলাইজেসনগী লৌখৎলিবা থৌরাংশীং: মাস মিদিয়া, মিদ মিদিয়া, ইন্টরপর্সোনেল কম্যুনিকেসন (IPC), স্কুল অমসুং য়ুথ নেটৱার্কশীং অমসুং কোর্পোরেটকী খুত্থাংদা রুটিন ইমুনাইজেসন প্রোগ্রামদা কম্যুনিটিশীংনা শরুক য়াবা হেনগৎহন্নবা মথৌ তাবদা য়ুম্ফম ওইবা কম্যুনিকেসন ষ্ট্রাটেজিশীং অমসুং সোসিএল মোবিলাইজেসন এক্টিভিটিশীংগী খুত্থাংদা এৱারনেস অমসুং ইমুনাইজেসন সর্ভিসশীংগী দিমান্দ লৈহনবা।

হেলথকী ওফিসিএলশীং অমসুং ফ্রন্টলাইন ৱার্করশীংগী ইন্টেন্সিভ ত্রেনিং: ক্বালিটি লৈবা ইমুনাইজেসন সর্ভিসকীদমক্তা রুটিন ইমুনাইজেসন এক্টিভিটিশীংদা হেলথ ওফিসিএলশীং অমসুং ৱার্করশীংগী কেপাসিটি শেমগৎপা।

টাক্স ফোর্সশীংগী খুত্থাংদা একাউন্টেবিলিটি ফ্রেমৱার্ক লিংখৎপা: ভারতকী দিষ্ট্রিক্ট পুম্নমক্তা লৈবা ইমুনাইজেসনগী দিষ্ট্রিক্ট টাস্ক ফোর্সশীং মপাঙ্গল কনখৎহন্দুনা দিষ্ট্রিক্ট এদমিনিষ্ট্রেটিভ অমসুং হেলথ মেছিনরিগী ইনভোল্বমেন্ট অমসুং একাউন্টেবিলিটি/ ওনরশিপ হেনগৎহনবা অমসুং রিএল তাইম বেসিস অমদা ইমপ্লিমেন্টেসন তৌবদা লৈবা অহোবশীং মেন্সিন্নবা কনকরেন্ট সেসন মোনিটরিং দেটা শোয়দনা শীজিন্নহনবা।

লৈবাক অসিগী রুটিন ইমুনাইজেসন কোভরেজ ফগৎহন্নবা কোর্দিনেট তৌরবা অমসুং নক্না খুৎশম্নরবা লম্বী অমা প্রোমোট তৌনবগীদমক মিনিষ্ট্রি ওফ হেলথ এন্ড ফেমিলি ৱেলফেয়রনা অতৈ মিনিষ্ট্রি, চত্থরিবা প্রোগ্রামশীং অমসুং ইন্টরনেসনেল পার্টনরশীংগা খুৎশম্নবা থবক পায়খৎকনি।

সোর্স: মিনিষ্ট্রি ওফ হেলথ এন্ড ফেমিলি ৱেলফেয়র© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate