অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

নেসনেল স্কুল সেফটি পোলিসি গাইদলাইনশীং

নেসনেল স্কুল সেফটি পোলিসি গাইদলাইনশীং

অঙাংশীংনা নুংঙাই-য়াইফনা লৈবদা দিজাষ্টরশীংনা পীরিবা অপনবশীং

‘দিজাষ্টর’ হায়বসি “কম্যুনিটি নত্ত্রগা সোসাইটি অমগী ফঙ্কসনদা শাথীনা অপন-অরাক থোকহন্দুনা, শোকহল্লবা কম্যুনিটি নত্ত্রগা সোসাইটি অদুনা মশাগি রিসোর্সশীং শিজিন্নদুনা কুপখৎপা ঙম্বগী ৱাংমদা, মীওইবদা, পোৎ-চৈদা, শেলমিৎলোন্দা নত্ত্রগা অকোয়রোন্দা পাক-শন্না মাং-তাকপা থোকহনবদুবুনি”। চহি, ফিজিকেল এবিলিটি, জেন্দর, হেলথ কন্দিসনশীং য়াউনা ফেক্টর কয়ামুক্না, অমসুং কেয়র গিভরশীংদা তাংজবনা মরম ওইদুনা দিজাষ্টর অমা থোক্লকপা মতমদা অঙাংশিং অসি য়াম্না খুদোংথীনিঙাই ওইহল্লি। অসিগুম্বা থৌদোকশীং অসিনা মখোয়বু হকশেল ফনা মশা ইনখৎপা অমসুং চাউখৎপা অমদি মশা-মউ ফনা লৈবদা শাথীনা অপন-অরাক থোকহল্লি। কিবা, হিংসা, মমা-মপাশীং অমসুং কেয়র গিভরশীংদগী তোখায়গনি খনবগী ৱাখল্লোন, তুহৎপা অমসুং ফুবী-চৈবীবনচিংবসি অঙাংশীংনা থেংনরিবা মরুওইবা রিস্কশীংনি। মসিগী মথক্তা, মখোয়গী ফেমিলিশীংগী লিভলিহুদ মাংখিবনসু য়ুম লৈহন্দবা অমসুং খম-থেংনা লায়রবা থোকহল্লকপা য়াই।

অতৈ ইনফ্রাষ্ট্রকচরদা তৌবগুম্না, স্কুলশীং অসিসু দিজাষ্টরগী রিস্ক লৈ। দিজাষ্টরশীংনা সরকার অমসুং অতৈ ষ্টেকহোল্ডরশীংনা এজুকেসনগী এক্সেস পীবা মতমদা শিংনবা পীবতা নত্তনা অঙাংশীংগী অমসুং এজুকেসন পীরিবা মীওইশীংগী পুন্সিবুসু খুদোংথীহল্লি।

স্কুলগী বিল্ডিংশীংগী ক্বালিটি অমসুং ষ্টেকহোল্ডরশীংগী লৈরিবা কেপাসিটিশীংনা অঙাং অমগী দিজাষ্টর রিস্কশীংদা লৈরিবা খুদোংথীবশীংগী মশক লেপ্পি হায়বগী মতিক চাবা প্রমাণ লৈ। অঙাংশীংনা মখোয়গী অয়াম্বা মতমদি স্কুলদা লৈবা মরম্না, মখোয়বু শাফনা অমসুং নুংঙাইনা লৈহন্নবগী মীৎয়েংদা শাফবা স্কুলশীং (সেফ ওইবা স্কুলশীং) অসি য়াম্না মরুওইরকই। অঙাংশীংবু মহৌশাগী ওইবা ফিভমদা তপ্না তপ্না হঞ্জিনহনবদা মতেং পাংগদবা স্কুলশীং অসি অঙাংশীংগীদমক্তদি শাফবা লৈফম (safe haven) অমা ওইহনবা য়াই। শাফবা স্কুলগী কেম্পস মনুংদা, অঙাংশীংগী তঙাইফদবা সপ্লিমেন্টরি ন্যুত্রিসন, মরুওইনা শাফবা ঈশীং অমসুং ইনখৎলক্লিবা নুপীমচা অমসুং নুপামচাশীংগী  সেনিটেসনগা লোয়ননা পীবা য়াই। মতৌ অসুম্না, দিজাষ্টর অমা থোকখ্রবা মতুংদা, য়ারিবমখৈ অতেনবা মতমদা স্কুল অমুক হাংদোক্কদবনি হায়বসি মালেমগী ওইনা য়ানরবা ৱাফম অমা ওইরি।

স্কুল সেফটিগী মরমদা খংজিনবা

‘স্কুল সেফটি’ হায়বসি অঙাংশীংনা মখোয়গী য়ুমদগী মখোয়গী স্কুল ফাউবা চৎপা অমসুং হল্লকপগী শাফবা অকোয়রোনশীং (safe environments) শেম্ববু খংনৈ। মসিগী মনুংদা জিওলোজিকেল/ ক্লাইমেটিক ওরিজিন ওইবা পাক-চাউবা ‘নেচরেল’ হেজার্দশীং, মীওইবনা শেম্বা রিস্কশীং, পান্দেমিকশীং (পাক-চাউবা লাইচৎশীং) য়াউনা, হেন্না তোয়বা অমসুং মৈ-চাকপগী অপিকপা থৌদোকশীং য়াউবা হিংসা অমদি ত্রান্সপোর্টেসন অমসুং অতৈ মরি লৈনবা এমর্জেন্সিশীং, অমসুং অকোয়রোনগী ওইবা কিহল্লকপশীংনা অঙাংশীংগী পুন্সিদা নাকোয়ননা শোকহনবা ঙম্মী। অঙাংশীংনা মশা-মউ ফনা, নুংঙাইনা লৈবদা অকিবা পীরিবসি (threat) মালেমগী অমসুং লৈবাক অসিগী ওইনা য়েংবদা হেন্না ময়েক শেংলকপদগী, ৱাখল্লোন (concept) অসি হৌখিবা চহি কুন অসিদা লেপ্তনা নৈনরক্লি (evolved)।

হ্যোগো ফ্রেমৱার্ক ফোর এক্সন (HFA) 2005-2015; ৱার্ল্ড কনফরেন্স ওন দিজাষ্টর রিদক্সনদা চৎনহনখিবা রিসাইলেন্স ওফ নেসনস এন্দ কম্যুনিটিজ টু দিজাষ্টর শেম্বনা নোলেজ অমসুং এজুকেসনগী মরুওইবা অসি, মসিগী মপুং ওইবা প্রাইওরিটি মঙাগী মনুংদা অমা ওইনা লৌখি। মসিনা কম্যুনিটি অদুবু খুদোংথীনিঙাই ওইবশীংগী মরমদা হেন্না খংহন্নবগী অমসুং হেন্না ফজনা শেম-শাবা ঙমহন্নবগী পান্দমগা লোয়ননা স্কুলগী অঙাংশীং অমসুং নহারোলশীংগী পুক্নিং চিংশিল্লি। হৌজিক লৈরিবা স্কুল সেফটিগী ৱাখল্লোনগী মওং অসিদা স্কুল মনুং অমসুং মপানগী সেফটি ইসুশীং অসি য়াউরি। মসিগী মনুংদা, অঙাং অমগী হকচাং অমসুং ৱাখল ফনা লৈবদা অকায়বা পীরিবা হিংসা অমসুং অধিকার মৎপগী থৌওং খুদিংমকপু য়েংশিল্লিবা চাইল্ড প্রোটেক্সন অমসুং সেফটিগী ইসুশীং য়াউই। মরম অসিনা, স্কুল সেফটি হায়বসি “অঙাংশীংনা মখোয়গী য়ুমদগী মখোয়গী স্কুল ফাউবা চৎপা অমসুং হল্লকপগী শাফবা অকোয়রোনশীং শেম্বা” হায়বসিগী থৌওংবু কোনশিল্লিবা ৱাখল্লোন অমনি।

নেসনেল পোলিসিগী ইনষ্ট্রুমেন্টশীং

 • কনষ্টিট্যুসন ওফ ইন্দিয়া (ভারতকী সংবিধান) ইন্দিয়াগী কনষ্টিট্যুসন মতুংইন্না, লৈবাক অসিদা লৈবা অঙাং খুদিংমকপু লাইরিক্কী মঙাল ফংহনবা হায়বসি ফন্দামেন্টেল রাইট অমা ওইহল্লি।
 • নেসনেল পোলিসি ওন চিলদ্রেন (2013) – নেসনেল পোলিসি ওন চিলদ্রেননা লৈবাক অসিদা লৈবা অঙাং পুম্নমক্কী অধিকারশীং ফংহনবদা পীরিবা সরকারগী কমিটমেন্ট অমুক হন্না পল্লি। মসিনা “চহি তরানিপালগী মখাদা লৈবা মীওই খুদিংমকপু অঙাং অমা ওইনা অমসুং চাইল্ডহুদ (অঙাং ওইরিঙৈগী মতম) অসি মশাগী ভেল্যু অমগা লোয়নবা পুন্সিগী থাদোক্নবা য়াদ্রবা শরুক অমগুম্না, অমসুং অশাংবা মতমগী, মল্টি-সেক্টরেল, ইন্টিগ্রেটেদ, অমসুং ইনক্লুসিভ এপ্রোচ অসি ঐখোয়গী অঙাংশীংবু হরাউ-তয়াম্না চাউখৎপদা অমসুং ঙাক-শেনবদা মথৌ তাই” হায়না মশক খংই। পোলিসি অসিনা সরভাইবেল, হেলথ, ন্যুত্রিসন, এজুকেসন, দিভেলপমেন্ট, প্রোটেক্সন (এমর্জেন্সিশিং/ দিজাষ্টরশীংদগীসু য়াউনা) অমসুং পার্টিসিপেসন অসি অঙাং খুদিংমক্তা পীদবা য়াদবা অধিকারনি হায়না মশক খংই, অমসুং মখোয় অসি কি-প্রাইওরিটি এরিয়া (মরুওইবা প্রাইওরিটি এরিয়া) ওইনসু লাউথোকখ্রে।
 • নেসনেল দিজাষ্টর মেনেজমেন্ট এক্ট (2005) – নেসনেল দিজাষ্টর মেনেজমেন্ট এক্ট, 2005না জাতিগী, ষ্টেটকী, দিষ্ট্রিক্টকী অমসুং লোকেলগী থাক্তা, দিজাষ্টর মেনেজমেন্ট (DM)কী ইনষ্টিট্যুসনেল, লিগেল, ফাইনান্সিএল অমসুং কোওর্দিনেসনগী মেকানিজমশীং খংহল্লি। নেসনেল ইনষ্টিট্যুট ওফ দিজাষ্টর মেনেজমেন্টগী খুত্থাংদা, এক্ট অসিনা ওজাশীং অমসুং ছাত্রশীং য়াউনা ষ্টেকহোল্ডরশীংগী মরক্তা সেফটি এৱারনেস প্রোমোসন তৌনবা পান্দম থম্লি।
 • নেসনেল পোলিসি ওন দিজাষ্টর মেনেজমেন্ট (NPDM), 2009 – নেসনেল পোলিসি ওন দিজাষ্টর মেনেজমেন্ট 2009না স্কুলশীং অমসুং এজুকেসনেল ইনষ্টিট্যুসনশীংদা ষ্ট্রকচরেল অমসুং নন-ষ্ট্রকচরেল সেফটিগী মথৌ তাবশীং খংহল্লি। সেক্সন 6.4.1দা য়াউরিবা, টেক্নো-লিগেল রেজিম (Techno-legal Regime)গী চেপ্টরদা, পোলিসি অসিনা স্কুল বিল্ডীংশীং অসি নেসনেল প্রাইওরিটি অমা ওইনা মশক খংই অমসুং স্কুল বিল্ডীংশীং/ হোষ্টেলশীং অসি আর্থক্বেক রিসাইলিএন্ট ফিচরশীংগা লোয়ননা দিজাইন তৌনবা অমসুং মখোয়দা চুনবা ফায়র সেফটি মিজরশীং থম্নবা খংহল্লি। সেক্সন 10.2.2গী মখাদা, পোলিসি অসিনা স্কুলশীং য়াউনা এজুকেসনেল ইনষ্টিট্যুসন পুম্নমক্তা দিজাষ্টর মেনেজমেন্ট ত্রেনিং পীবদসু মীৎয়েং চংই। সেক্সন 10.5.1না নেসনেল কেদেট কোর (NCC) অমসুং স্কুল অমসুং কোলেজশীংদা লৈরিবা স্কাউট অমদি গাইদশীংনা দিজাষ্টর মেনেজমেন্টগা মরি লৈনবা থবক্তা লৌরিবা থৌদাংবু মশক খংলি। NPDMগী সেক্সন 10.6.1না সেন্ত্রেল অমসুং ষ্টেট বোর্দ ওফ সেকেন্দরি এজুকেসনশীংগী খুত্থাংদা দিজাষ্টর মেনেজমেন্টগী সবজেক্ট তমহন্নবগী মতাংদা নৈনরি।
 • নেসনেল পোলিসি ওন এজুকেসন (NPE) 1968, (1992দা রিভাইস তৌখিবা) – নেসনেল পোলিসি ওন এজুকেসননা প্রাইমারি এজুকেসনদা “চাইল্ড-সেন্টর্দ এপ্রোচ” অমা লৈহন্নবা খংহল্লি, অদুবু স্কুল সেফটি নত্ত্রগা অঙাংশীংগী দিজাষ্টর রিস্ক ইসুশীংগী মতাংদদি অকক্নবা ৱাফম অমত্তা পন্দে।
 • রাইট টু এজুকেসন এক্ট 2009 – রাইট টু এজুকেসন (RTE) এক্ট 2009না লৈবাক অসিদা লৈবা অঙাং পুম্নমকপু মশাগী চহি 14 ফাউবা লেম্না অমসুং শোয়দনা মহৈ-মশীং তমহনগনি হায়বগী অচেৎপা থাজবা পিরি। এক্ট অসিনা স্কুলশীংগী লোকেসন অমসুং ক্বালিটিগা মরি লৈনবা নোর্ম অমসুং ষ্টেন্দর্দ পিরি অমসুং সেদ্যুল অসিদা য়াউরিবা নোর্ম অমসুং ষ্টেন্দর্দশীং অসি মপুং ফাদ্রিবমখৈ স্কুল অমত্তা লিংখৎপা, নত্ত্রগা রিকগনাইজ তৌবা য়ারোই হায়না ক্লোজ 19দা পল্লি। “নোংজু-নুংশা খুদিংদা শিজিন্নবা য়াবা বিল্ডিংশীং’ লৈহনবা হায়বসি পীরিবা ষ্টেন্দর্দশীংগী মনুংদা মরুওইবা অমনি; “চত্থোক-চৎশিন্দা অৱাবা ওইবা, লেন্দস্লাইদ, ঈচাউগী রিস্ক লৈবা, লম্বী লৈতবা অমসুং অপিকপা অঙাংশীংদা খুদোংথীনিঙাই ওইবা মফমশীংদা... ষ্টেট গবর্ণমেন্ট/ লোকেল ওথোরিটি অদুনা অসিগুম্বা খুদোংথীবশীং/ খুদোংচাদবশীং অসি লৈহন্দনবা মওংদা স্কুল শাবা/ ওইহনবসিনি”। এক্ট অসিনা স্কুলশীং চলাইবগা মরি লৈননা, ইনফ্রাষ্ট্রকচর অমসুং অতৈ মথৌ তাবশীং প্লান তৌনবগীদমক, স্কুল মেনেজমেন্ট কমিটি শেম্নবা খংহল্লি। এক্ট অসিদা য়াউরিবা স্কুল দিভেলপমেন্ট প্লাননা, সেদ্যুল অসিদা পীরিবা নোর্মশীং (নোংজু-নুংশা খাক্তনা শিজিন্নবা য়াবা বিল্ডিংশীংগী মতাংদা) অসি মপুং ফাহন্নবা অহেনবা ইনফ্রাষ্ট্রকচর অমসুং ইক্যুইপমেন্টগী মথৌ তাবশীংদু খংহল্লি। RTEগী রুলশীংনা এক্ট অসিনা গ্রাউন্দা ইমপ্লিমেন্ট তৌনবগী অকুপ্পা গাইদেন্স (লমজিং-লমতাক) অদু পীরি।

ভিজন (থম্লিবা মীৎয়েং)

নেসনেল স্কুল সেফটি পোলিসি গাইদলাইনস অসি লৈবাক অসিদা লৈরিবা স্কুল, হায়বদি খুঙ্গং নত্ত্রগা সহরদা লৈরিবা গবর্ণমেন্ট, এইদেদ নত্ত্রগা প্রাইভেট স্কুল পুম্নমক্তা চৎনগনি। মখোয় অসি ভারত্তা লৈবা অঙাং পুম্নমক্তা এজুকেসন পীরিবা ষ্টেকহোল্ডর খুদিংমক্তা এপ্লাই তৌগনি। গাইদলাইনশীং অসিনা, অঙাং অমসুং মখোয়গী ওজাশীং, অমসুং স্কুল কম্যুনিটিদা লৈরিবা অতৈ ষ্টেকহোল্ডর পূম্নমকপু, মখোয়না মহৈ-মশীং তম্বদা অপন-অরাক পীরক্কদবা, নেচরেল হেজার্দশীংনা থোকহনবা থিংবা য়াবা রিস্ক মওং অমহেক্তদগী শাফনা (সেফ ওইনা) থম্নবগী ভিজন অমগীদমক্তা লেপ্লি। দিজাষ্টর অমা লৈখ্রবা হেক মতুংদসু, অঙাংশীংনা মখোয়গী স্কুল মনুংদা ফিজিকেল্লি, মেন্টেল্লি অমসুং ইমোস্নেল্লি সেক্যুওর ওইবা ঙমহন্নবগীদমক, মহৈ-মশীং তম্বগী থবক অসি মখা চত্থনবা গাইদলাইনশীং অসিনা প্রোমোট তৌরি। রাইট টু এজুকেসন অসি কনষ্টিট্যুসন ওফ ইন্দিয়াগী মনুংদা পীরিবা ফন্দামেন্টেল রাইট অমনি। লৈবাক অসিদা লৈরিবা অঙাং পুম্নমক্তা রাইট টু এজুকেসন ফংহন্নবগীদমক, মখোয়না রাইট টু এজুকেসন ফংবা মতমদা অঙাংশীংবু সেফ ওইনা (শাফনা) লৈহনবা হায়বসি য়াম্না মরুওই।

সেফ ওইবা স্কুল লৈহনবদা থেংনরিবা মরুওইবা শিংনবশীং

জাতিগী অমসুং রাজ্যগী থাক্তা স্কুল সেফটি লৈহন্নবা হোৎনরিবশীং অসি অওনবা অমগী (evolving) থাক্তা লৈরে। স্কুল সেফটিগী পাম্বৈশীং/ থৌরাংশীং ইমপ্লিমেন্ট তৌবদা থেংনরিবা মরুওইবা শীংনবশীংগী মনুংদা মখাদা পীরিবশীংসি য়াউরি:

 • ইনষ্টিট্যুসনশীংগী মরক্তা মরি শম্নদবা (Disconnect) : সর্ব সিক্ষা অভিয়ান অমসুং দিজাষ্টর রেস্পোন্স/ প্রিপ্যার্দনেসকুম্বা ‘নন-এমর্জেন্সি’ স্কিমশীংগী মরক্তা মরি শম্নদবা অমা উবা ফংই। অয়াম্বা ষ্টেটশীংদা এজুকেসন প্রোগ্রামশীং অসি মতিং থোক্তনা নত্ত্রগা SDMA / DDMA গা পোলিসি শম্ননদনা পাংথোকই।
 • স্কিমশীংগী মরক্তা পুন্না চৎমিন্নবগী চাং হন্থবা : মথৌ তাবা রিসোর্সশীং অসি অতৈ বদজেট হোল্ডরশীংগা মতেং পীনদুনা থবক তৌমিন্ননবগী মেকানিজম অমা লৈত্রবদি, গবর্ণমেন্টকী স্কিম অমা খোংজেল য়াংনা/ মতিং থোক্না ইমপ্লিমেন্ট তৌবা ঙম্লোই। খুদম ওইনা হায়রবদা, স্কুল কেম্পস অমগী মনুংদা লম শেমগৎনবগীদমক মহাত্মা গান্ধী নেসনেল রুরেল এমপ্লোয়মেন্ট গেরেন্টি এক্ট (MGNREGA)কী খুত্থাংদা ফন্দ থাদবা য়াই। অদুম ওইনমক, মদু পুন্না চৎমিন্ননবগীদমক, MGNREGAগী মাইক্রো প্লানিং এক্টিভিটি অমসুং স্কুল দিভেলপমেন্ট প্লান প্রিপারেসনগী মরক্তা নক্নবা কোওর্দিনেসন মথৌ তাগনি।
 • স্কুল সেফটি কন্সেপ্ট (ৱাখল্লোন) মতিক চানা খংদবা:  লৈবাক অসিদা হৌজিক লৈরিবা এজুকেসন মেছিনরি অসিনা অঙাংশীং অমসুং ওজাশীংগী শাফবা লর্নিং এনভাইরনমেন্ট শেমগৎপা পাম্মী হায়বসি উবা ফংই অদুবু প্রোগ্রামশীং অসি তশেংনা ইমপ্লিমেন্ট তৌরকপা মতমদদি, সেফটিগী কন্সেপ্ট মপুং ফানা লৈতবা উবা ফংই। অনৌবা স্কুলগী দিজাইনশীংনা আর্থক্বেক সেফটি মিজরশীং ইন্দবগী থৌওং য়াম্না তোইনা উবা ফংই; নাকল অমরোমদা, স্কুল দিজাইন তৌবা অমসুং শাবদা ঈচাউ, নোংলৈ-নুংশিৎ, লেন্দস্লাইদশীংগী মরমদা পুক্নিং য়াম্না চংদে। মসিগী মথক্তা, নন-ষ্ট্রকচরেল এলিমেন্টশীং অসিদি সেফটিগী থ্রেট ওইনা তোইনা লৌনদে। ওজাশীং অমসুং ছাত্রশীংগী থাক্তা, সেফটি ইসুশীং অসি অমুক্তমক পাংথোক্কদবা থবক-থৌরম (one off activities)গুম্না খন্ন-নৈনৈ। সেফটি অন্দরষ্টেন্দিং অসি রুটিন এক্টিভিটি ওইহন্নবগীদমক, স্কুলগী টাইম-টেবল অমসুং করিকুলম চুনবা মওংদা শেমদোক-শেমজিন তৌবা মথৌ তাই।

ইমপ্লিমেন্টেসন তৌনবা এপ্রোচ

গাইদলাইনশীং অসিগী কোর এপ্রোচ (মপুং ওইবা এপ্রোচ) শেম্লিবা ফন্দামেন্টেল প্রিন্সিপলশীং মখাদা পিরি:

 1. ওল হেজার্দ এপ্রোচ (All hazard approach) – স্কুল সেফটিগী থৌরাংশীংনা অঙাংশীংনা নুংঙাই-য়াইফনা লৈবদা অপন-অরাক পীরিবা খুদোংথীবা মখল খুদিংমকপু মশক খংবা তাই। মখোয় অসিগী মনুংদা ঈচাউ অমসুং য়ুৱারহাবগুম্বা মহৌশানা থোকহনবা খুদোংথীবশীং (নেচরেল হেজার্দশীং) অমসুং মীওইবনা থোকহনবা খুদোংথীবশীংসু য়াউবা য়াই। খুদোংথীবশীংগী মনুংদা ষ্ট্রকচরেল অমসুং নন-ষ্ট্রকচরেল ফেক্টরশীং য়াউবা য়াই। ষ্ট্রকচরেল ফেক্টরশীংগী মনুংদা, মন্থরবা বিল্ডীংশীং, দিজাইন ফজনা তৌদবা বিল্ডিংশীং, অরানবা মওংগী কনষ্ট্রক্সন, মওং চুম্না থমদবা ইনফ্রাষ্ট্রকচর, বিল্ডীংগী মচাকশীং পৈশিনবা অসিনচিংবসি য়াউবা য়াই, অদুগা নন-ষ্ট্রকচরেল ফেক্টরশীংগী মনুংদা অলমিরাগুম্বা অরুম্বা পোৎ-চৈ মওং চানা থমদবা, লিন অমসুং অতৈ তিন-কাংশীংনা কেম্পসতা মকোন শাজিনবা, বাউন্দরি ৱালশীং কায়থবা নত্ত্রগা লৈতবা, লৈতেম মান্নদবা ফ্লোর, ব্লোক তৌরবা ইভাক্যুএসন রুট, এক্সিদেন্ট অমসুং অশোক-অপন থোকহনবা য়াবা মওংদা থম্বা ফর্নিচর, মতিক চাদবা সেনিটেসন ফেসিলিটি অসিনচিংবসি য়াউবা য়াই। অঙাংশীং, মখোয়গী ওজাশীং অমসুং মমা-মপাশীংগী সেফটিদা, খুদক্তা থোরকপা নত্ত্রগা মতমগী মতুংইন্না লাকপা অউবা অমসুং উদবা রিস্কশীং মনুং চলহন্নবগীদমক, পুম্নমকপু কোনশিনবা মওংগী মীৎয়েং থম্বা তাই।
 2. স্কুলশীং হেন্না শাফহন্নবগীদমক হৌজিক লৈরিবা পোলিসি প্রোভিজনশীং মপাঙ্গল কনখৎহনবা –ইনফ্রাষ্ট্রকচর শেমগৎনবা গবর্ণমেন্টনা অচৌবা ইনভেষ্টমেন্ট অমা এজুকেসন সেক্টরগীদমক থাদরি। হৌজিক লৈরিবা অমসুং অনৌবা ইনফ্রাষ্ট্রকচর পুম্নমক মফমদুগা মরি লৈনবা খুদোংথীনিঙাই ওইবশীংদগী ঙাকথোকপা ঙম্নবা মওংদা দিজাইন অমসুং কনষ্ট্রক্সন তৌবা তাই। সেফ ওইদবা ষ্ট্রকচরশীংনা মসিগী প্রাইমারি তার্গেট ওইরিবা অঙাংশীংদা খুদোংথীবা হেনগৎহনবা য়াই। মরম অদুনা, নন-এমর্জেন্সি মতমদা লৌখৎপা থবক-থৌরমশীংনা এমর্জেন্সিগী মতমদসু মথৌ তৌহন্নবা মওংদা দিজাইন তৌগদবনি। নেসনেল অমসুং ষ্টেট লেভেলদা হৌজিক লৈরিবা ইনষ্টিট্যুসনশীং অসি মপাঙ্গল কনখৎহন্দুনা, স্কুল সেফটি প্লানিং অমসুং এক্সনগী দায়ত্ব লৌবা ঙমহনবা হায়বসি য়াম্না মরুওই। অসিগুম্বা খোংথাং অমনা দিভেলপমেন্টকী পোলিসি অমসুং প্রোগ্রামশীং মপাঙ্গল কনখৎহনবতা নত্তনা সেফটিগা মরি লৈনবা থবকশীংদা মথৌ তাবা মতেং অদুসু পীগনি।
 3. স্কুল সেফটিনা প্লানিং, এক্সেক্যুসন অমসুং মোনিটরিংগী ইন্দিকেটর অমা ওইনা – স্কুল সেফটি হায়বসি অমুক্তং তৌগদবা থবক (onetime effort) নত্তে, মসিদি লেপ্তনা চত্থগদবা প্রোসেস অমনি। সেফটি প্রিন্সিপলশীং অসি লৈবাক অসিদা লৈরিবা এজুকেসনেল ইনষ্টিট্যুসনশীংনা, দিজাষ্টর সাইকলগী ত্রেদিসনেল ষ্টেজশীং হায়বদি, প্রিপ্যার্দনেস, রেস্পোন্স অমসুং রিকভরিগা, নোংমা-নোংমগী পাংথোক্লিবা ফঙ্কসনশীংগা পুন্না চৎমিন্নবা তাই। মতৌ অসুম্না, লৈবাক অসিদা এজুকেসন পীরিবা ইনষ্টিট্যুসনশীংনা, সেফটিবু লেপ্তনা মোনিটর তৌবা ক্বালিটিগী ইন্দিকেটর অমগুম্না য়েংবা মখোয় মশাগি ওইবা মেথোদোলোজি অমসুং এপ্রোচ অমা শেমগৎপা মথৌ তাই।

এক্সন এরিয়াশীং

 1. অঙাংশীংগী সেফ লর্নিং এনভাইরনমেন্টদা পীরিবা ইনষ্টিট্যুসনেল কমিটমেন্ট মপাঙ্গল কনখৎহনবা – লর্নিং স্পেসশীংগী সেফটি প্রোমোট তৌনবগী খ্বাইদগী অহানবা অমসুং মরুওইবদি, ষ্টেট, দিষ্ট্রিক্ট অমসুং লোকেলগী থাকশীংদা সেফটি পীবগী দায়ত্ব ওইরিবা ওফিসিএল ষ্ট্রকচরশীং অমসুং মেকানিজমশীং সেন্সিটাইজ তৌবা অমসুং মপাঙ্গল কনখৎহনবসিনি।
 2. সেফটিগীদমক প্লান তৌবা – স্কুল সেফটি প্লানিং অসি লোকেল/ স্কুলগী লেভেলগা লোয়ন-লোয়ননা দিষ্ট্রিক্ট লেভেলদসু লৌখৎকদবনি।
 3. সেফটি এক্সনশীংগী ইমপ্লিমেন্টেসন – হৌজিক লৈরিবা অমসুং অনৌবা স্কুল পুম্নমক্না নেসনেল বিল্ডিং কোডনা পীরিবা সেফটি ষ্টেন্দর্দশীং ইনবা তাই। মসিগী মথক্তা, ষ্টেট গবর্ণমেন্টনা পীরিবা অতৈ নোর্মশীংসু ইনবা তাই।
 4. সেফ স্কুলশীংগী কেপাসিটি বিল্ডিং লৈহনবা –স্কুলগী লেভেলদা সেফটি প্রোমোট তৌবদা মায়পাকপা হায়বসি মরি লৈনবা ষ্টেকহোল্ডরশীং অদুনা স্কুল সেফটিগী ইসুগা মরি লৈননা, লৈরিবা মরা তারবা অন্দরষ্টেন্দিং, সেন্সিটিভিটি অমসুং ওভরওল কেপাসিটি অদুগী মখা পোল্লি।
 5. রিস্ক চাং নাইনা মোনিটর তৌবা অমসুং প্লান রিভাইস তৌবা – নেসনেল স্কুল সেফটি পোলিসি গাইদলাইনশীংগী ইমপ্লিমেন্টেসন অসি, নেসনেলগী থাক্তা MHRD অমসুং NDMAনা পুন্না মোনিটর তৌবা মথৌ তাই। ষ্টেটকী লেভেলদা, গাইদলাইনশীং অসিগী ইমপ্লিমেন্টেসন অসি ষ্টেট এজুকেসন দিপার্টমেন্ট অমসুং SDMA না মোনিটর তৌবা মথৌ তাগনি।

তোঙান-তোঙানবা ষ্টেকহোল্ডরশীংগী থৌদাং অমসুং দায়ত্বশীং

স্কুলগী অঙাংশীংনা শাফবা লর্নিং এনভাইরনমেন্ট অমা ফংনবগী অধিকার অসি ইনষ্টিট্যুসন অদুখক্তনা পীবা ঙম্লোই। অঙাংশীং অমদি ওজাশীংনা লোয়ন-লোয়ননা মখোয়গী ইমুং-মনুংশীংদা অপুনবা নুংঙাই-য়াইফবা অমা পুন্না ফংহনবা ঙম্নবগীদমক নেসনেল, ষ্টেট অমসুং লোকেল গবর্ণান্স ষ্ট্রকচরশীংগী মরক্তা হেন্না প্রেক্টিকেল ওইবা মরি অমা থম্বা মথৌ তাই। মসিগীসু মথক্তা, ষ্ট্রকচরশীং অসিনা, প্রাইমারি রিস্কশীং (ঈচাউ, য়ুৱারহাবা)খক্তা নত্তনা গবর্ণমেন্ট, এইদেদ নত্ত্রগা লনাইগী ওইবা এজুকেসন ফেসিলিটিশীংদা ‘সেফটি’ হায়বসি ক্বালিটি ইসু অমগুম্না মশক তাকপদা থেংনগদৌরিবা মনুংগী রিস্ক (underlying risks) অমসুং খুদোংথীবশীং (vulnerabilities) অদুসু কোকহন্নবগীদমক্তা, স্কুল কম্যুনিটিগা খুৎশম্নদুনা পুন্না থবক তৌমীন্নবা মথৌ তাই।

মখাদা পীরিবা ষ্টেকহোল্ডরশীং অমসুং মখোয়গী থৌদাং অমসুং দায়ত্বশীং অসি পোলিসি গাইদলাইনশীংদা শম্না তাক্লি।

 • ষ্টেট দিজাষ্টর মেনেজমেন্ট ওথোরিটিশীং (SDMAশীং)
 • দিষ্ট্রিক্ট দিজাষ্টর মেনেজমেন্ট ওথোরিটিশীং (DDMAশীং)
 • নেসনেল লেভেল এজুকেসন ওথোরিটিশীং
 • ষ্টেট লেভেল এজুকেসন ওথোরিটিশীং
 • দিষ্ট্রিক্ট অমসুং ব্লোক লেভেল এজুকেসন ওথোরিটিশীং
 • SCERT অমসুং DIETশীং
 • স্কুল এদমিনিষ্ট্রেসন
 • স্কুলশীংগী এক্রেদিটেসন অমসুং রেজিষ্ট্রেসন ওথোরিটিশীং
 • PRIশীং / অর্বান লোকেল বোদিশীং অমসুং লাইন দিপার্টমেন্টশীং
 • স্কুলগী অঙাংশীং
 • নন-গবর্ণমেন্টেল ওর্গানাইজেসনশীং (লোকেল, রিজনেল অমসুং ইন্টরনেসনেল)
 • কোরপোরেট বোদিশীং
 • ইন্টরনেসনেল ফন্দিং এজেন্সিশীং অমসুং য়ুনাইটেদ নেসন্স
 • মিদিয়া

সোর্স : নেসনেল দিজাষ্টর মেনেজমেন্ট গাইদলাইনস – স্কুল সেফটি পোলিসি© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate