অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

বেতি বচাও বেতি পরহাও (ইচানুপী লুনা তৌসি ইচানুপী লাইরিক তমহনসি)

Beti Bachao Beti Padhao_Logoবেতি বচাও, বেতি পরহাও (BBBP) হায়রিবা স্কিম অসি চাইল্ড সেক্স রেসিও (CSR) হন্থরকপগী সমস্যা অসি কোকহন্নবা ইং ২০১৪গী ওক্টোবর থাদা পুথোকখিবনি। স্কিম অসি ইং ২০১৫গী জানুৱারিগী তাং ২২দা হারয়ানাগী পানিপটতা হৌদোকখি। মসি ৱুমেন এন্ড চাইল্ড দিভলপমেন্ট, হেলঠ অমসুং ফেমিলি ৱেলফেয়র অমসুং হ্যুমেন রিসোর্স দিভলপমেন্ট হায়রিবা মিনিষ্ট্রি অহুমশীগী চুংশীন্নবা থৌরাং অমনি।

অপুনবগী ওইবা পান্দম

নুপিমচাগীদমক হরাউ-তয়ামসি অমসুং মহাকপু মহৈ-মশীং তমহনসি

মশক খংদোক্লবা জিলাশীং

অহানবা তাংকক

ইং ২০১১গী মীকোক থীবগী মতুংইন্না চাইল্ড সেক্স রেসিও নেম্বদা য়ুম্ফম ওইদুনা মীয়ামগী পুক্নিং চিংশীন্নবা ওইনা (Pilot) রাজ্য/য়ুনিয়ন টেরিটোরি পুম্নমক কোনশীন্দুনা অমদি রাজ্য খুদিংদগী য়ামদ্রবদা জিলা অমা লৌখত্তুনা জিলা ১০০ মশক খংদোক্লে। জিলাশীং খনগৎপগী ক্রাইতেরিয়া অহুম অদুদি:-

 • জাতিগী ওইবা চাংচত্তগী হন্থবা জিলাশীং (জিলা ৮৭/রাজ্য ২৩)
 • জাতিগী ওইবা চাংচৎকী মথক্তা লৈবা অদুবু হন্থরকপগী ফিভম লৈবা জিলাশীং (জিলা৮/রাজ্য ৮)
 • জাতিগী ওইবা চাংচৎকী মথক্তা লৈবা অমসুং হেনগৎলকপগী ফিভম লৈবা জিলাশীং (জিলা ৫/রাজ্য ৫- CSR লেভেলশীং ঙাক্তুনা থম্বা ঙম্নবা অমসুং অতোপ্পা জিলাশীংনা হিদান্নরক্নবা অমদি মখোয়গী এক্সপরিএন্সশীংদগী তমহৌনবগীদমক জিলাশীং অসি খল্লে)।

অনিশুবা তাংকক

স্কিম অসি CSR ৯১৮কী মখাদা লৈবা রাজ্য/য়ুনিয়ন টেরিটোরি ১১গী অহেনবা জিলা ৬১দা শন্দোকহল্লে। কোনশীল্লিবা অহেনবা জিলাশীংদুগী লিষ্ট য়েংনবগীদমক্তা, মফমসিদা ক্লিক তৌ।

পান্দমশীং

 • নুপা-নুপী খংদোক্তুনা অঙাং হাৎপা থীংনবা
 • নুপীমচাশীং শোয়দনা য়োক-থাকপা অমসুং ঙাক শেন্নবা
 • নুপীমচাশীং শোয়দনা মহৈ-মশীং তমহন্নবা

থৌরাং-থৌশিলশীং

 • নুপীমচাশীংগীদমক থোং মান্নবা ভেল্যু শেম্নবা অচেৎপা সমাজগী ঈহৌ অমসুং ৱাখল তামিন্ননবগী থৌরাং অমা লৌখৎপা অমসুং মহাক্কী মহৈ-মশীং তমহন্নবগী থৌরাং লৌখৎপা।
 • CSR/SRBদা তাথরক্লিবগী সমস্যা অসি ফগৎলক্লবদি অফবা লৈঙাক অমা লৈবগী খুদম ওইগনি হায়বসি মীয়ামগী মাংদা পুথোক্তুনা খংহনবা।
 • অকনবা অমদি অপুনবা থৌদাং পাংথোক্নবা জেন্দর ক্রিটিকেল দিষ্ট্রিকশীং অমসুং CSR হন্থনা লৈবা সহরশীংদা মীৎয়েং থম্বা।
 • লোকেল কম্যুনিটি/নুপীশীং/নহাগী কাংলুপশীংগা পুন্না চৎমিন্নদুনা পঞ্চায়তি রাজ ইনষ্টিট্যুসনশীং/অরবান লোকেল বোদিশীং/গ্রাসরুটকী থৌমীশীংবু সমাজ হোংবগী মরুওইবা থৌদাং লৌহনবা অমদি হৈহনবা।
 • সর্ভিস পীবগী মশকশীং/স্কিমশীং অমসুং প্রোগ্রামশীং অসি নুপী-নুপাগী অমদি অঙাংশীংগী অধিকারগী ওইবা সমস্যাশীংদা শোয়দনা মতিক চানা মথৌ তৌহনবা অমদি ফংহনবা।
 • ইন্টর-সেক্টর অমসুং ইন্টর-ইনষ্টিট্যুসনশীংনা জিলা/ব্লোক/গ্রাসরুটকী থাক্তা অমত্তা ওইনা পুনশিনবা ঙমহনবা।

প্রোজেক্ট পায়খৎপা

 • সেন্টরগী মায়কৈদগী স্কিম অসিগী শেল-থুমগী কন্ত্রোল তৌবা অমদি লৈঙাক্কীদমক ৱুমেন অমসুং চাইল্ড দিভলপমেন্ট মিনিষ্ট্রিনা থৌদাং লৌগনি।
 • রাজ্যগী থাক্তা, স্কিম অসিগী মায়কৈ লেপ্পা অমদি চৎনহনবগী থৌদাং অসি ৱুমেন অমসুং চাইল্ড দিভলপমেন্ট দিপার্টমেন্টকী সেক্রেটরিনা ওইগনি।
 • জিলাগী থাক্তা, দিষ্ট্রিক লিগেল সর্ভিসেস ওথোরিটি (DLSA) য়াউনা মরি লৈনবা দিপার্টমেন্টশীংগী (হেলঠ অমসুং ফেমিলি ৱেলফেয়র; চান্নবা ওথোরিটি (PC&PNDT); এজুকেসন; পঞ্চায়তি রাজ/রুরেল দিভলপমেন্ট, পুলিস) মীহুৎশীংনা শেম্বা দিষ্ট্রিক্ট কল্লেক্টর/দিপ্যুতি কমিসনরনা লুচিংবা দিষ্ট্রিক্ট টাস্ক ফোর্স (DTF) অমনা দিষ্ট্রিক এক্সন প্লান অদু মায় পাক্না পায়খৎপা, কুপ্না য়েংশীনবা অমদি মায়কৈ লেপ্পগী থৌদাং লৌগনি।
 • ব্লোক্কী থাক্তা, ব্লোক এক্সন প্লান অদুবু মায় পাক্না পায়খৎপা, কুপ্না য়েংশীনবা অমদি মায়কৈ লেপ্পদা মতেং পাংনবগীদমক সব দিভিজনেল মেজিষ্ট্রেট/সব দিভিজনেল ওফিসর/ব্লোক দিভলপমেন্ট ওফিসর (মরি লৈনবা রাজ্য সরকারনা লেপ্পা মতুংইন্না) অমনা চিয়ারপর্সন ওইদুনা ব্লোক লেভেল কমিটি অমা শেমগনি।
 • গ্রাম পঞ্চায়ত/ৱার্দকী থাক্তা – থৌরাং অসিগী মখাদা পাংথোক্কদবা থবক-থৌরমশীংগী অপুনবা কোক-চুংশীন্নবগী অমদি মায়কৈ লেপ্পগী থৌদাং অসি মরি লৈনবা গ্রাম পঞ্চায়ত/ৱার্দ অদুগী জুরিশদিক্সন লৈবা মরি লৈনবা পঞ্চায়ত সমিটি/ৱার্দ সমিটি (মরি লৈনবা রাজ্য সরকারশীংনা লেপ্পা) অদুনা লৌগনি।
 • খুঙ্গংগী থাক্তা – ভিলেজ সেনিটেসন এন্দ ন্যুত্রিসন কমিটি অমনা (পঞ্চায়তকী সব কমিটি অমগুম্না মশক খংগনি) থৌরাং অসি খুঙ্গংগী থাক্তা চৎনহনবগী অমদি কুপ্না য়েংশীনবগী থবক্তা মতেং পাংগনি। মাংজিল থাবা থৌমীশীং (AWWs, ASHAs & ANMs) অসিনা CSRগী সমস্যাগী মরমদা মীয়ামদা খংহনবা, দেটা খোমজিনবা, নুপীমচাশীং অমসুং মখোয়গী ঈমুং-মনুংগা মরি লৈনবা স্কিমশীং/প্রোগ্রামশীংগী মরমদা ঈ-পাউ খংহনবা অসিনচিংবা কয়া পাংথোক্তুনা মীয়ামবু ৱাখল তাহনগনি।
 • মশক খংদোক্লবা সহরশীং/অর্বানগী মফমশীংদা – থৌরাং অসি ম্যুনিসিপাল কোরপোরেসনশীংগী অপুনবা লমজিংগী অমসুং লুচিংগী মখাদা পায়খৎকনি।

লৌথোকফম: মিনিষ্ট্রি ওফ ৱুমেন এন্দ চাইল্ড দিভলপমেন্ট© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate