অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

রেপকা মরি লৈনবা লিগেল প্রোভিজনশীং

আইনগী মখাদা করিবু রেপনি হায়না লৌগদগে?

ইন্দিয়ান পেনাল কোদকী সেক্সন 375কী মখাদা পিরিবা ‘রেপ’কী চার্জ অসিদা শরুক অনি য়াউরি:

 • নুপা অমনা নুপী অমগী ওরিফাইস (orifice) অমহেক্তদা (ভজাইনা, এনস, মাউথ, য়ুরেথ্রা) মশানা য়াদনা থীংজিল্লবা, নত্ত্রগা
 • মশানা য়াদনা ওরিফাইস অমহেক্তদা মচিন্না শোক্লবা। মসি সেক্স তৌবখক্তংদা (having sex) কোনশিন্দে। নুপী অমবু মসি মশাদা নমদুনা পাংথোকহল্লবা, নত্ত্রগা অতোপ্পা মীওই অমদা পাংথোকহনবা তারবদি, মসিসু রেপ চিংগনি।

মখাদা পিরিবশীংসি লৈবা তারবদি, কোর্টনা থৌওংশীং অসি রেপনি হায়না লৌগনি:

 • নুপী অদুগী অয়াবা য়াউদনা মসি থোক্লবা, নত্ত্রগা
 • নুপী অদুনা য়ারবা, অদুবু মদু মহাক নত্ত্রগা মহাক্না খংবা মীওই অমা খুদোংথীবদা তারে হায়বা খংবদগী ওইরবা, নত্ত্রগা
 • নুপী অদুনা য়ারবা, অদুবু মরাল লৈরে হায়রিবা মীওই অদু (accused) মহাক্কী মপুরোইবনি হায়না নুপীদুনা খল্লবা, নত্ত্রগা
 • নুপী অদুনা য়ারবা, অদুবু মহাকপু দ্রগ চারবা, নত্ত্রগা য়ু ঙাউরবা, নত্ত্রগা কোক্কী অনাবা লৈবা মীওই ওইরবা (mentally ill), নত্ত্রগা
 • নুপী অদু চহি 18গী মখাদা লৈবা ওইরবদি নুপী অদুনা য়াবা নত্ত্রগা য়াদবগী মথৌ তাদ্রে, নত্ত্রগা
 • নুপী অদুনা মহাক্না য়াখি নত্ত্রগা য়াখিদে হায়বা তাকপা ঙম্বগী ফিভমদা লৈত্রবা – খুদম ওইনা করিগুম্বা নুপী অদু ৱাখল তাদবা (unconscious) ওইরবা।

অয়াবা পীবা (Consent) হায়বসি, য়েৎননিঙাই লৈতবা মওংদা নুপী অদুনা অকক্নবা সেক্স এক্ট (sex act) অদুদা ময়েক শেংনা, মশানা য়ানা খংহনবা (voluntary communication) অদুবুনি হায়না য়াম্না শেংনা তাক্লি। নুপী অদুনা মশানা অয়াবা পীখি নত্ত্রগা পীখিদে হায়না লেপ্পা মতমদা মপান্থোংগী অশোক-অপন (physical injuries) লৈত্রবসু মদু খন্ননিংঙাই ওইদে হায়নসু মসিনা য়াম্না ময়েক শেংনা খংহল্লি।

নুপী অমবু রেপকী চার্জ তৌবা য়াব্রা?

য়াদে। নুপাখক্তবু রেপকী চার্জ তৌবা য়াই।

মেরিটেল রেপ (Marital rape) অসি মহৌশানা ক্রাইম অমা নত্তে

লোয়নবী অদুনা চহি 15গী মথক্তা লৈবা ওইরবা, অমদি মপুরোইবা অদুনা মহাক্কী অয়াবা য়াউদনা হক্তিন্নরবদি (sex) মদু রেপনি হায়না লৌদে।

অনি অদু তোঙান্না লৈনবা ওইরবদি (separated) ফিভম অসি তোঙানগনি। করিগুম্বা মতৈ-মনাউ অমা লুহোংলবা, অদুবু তোঙান-তোঙান্না লৈনবা ওইরবদি, ‘মেরিটেল রেপ’কী অখন্ননা কোমথোকপদু (exception) মতাংসিদা চৎনররোই অমসুং করিগুম্বা নুপী অদুগী অয়াবা য়াউদ্রবদি মপুরোইবা অদুবু রেপকী মরাল লৈরে হায়না লৌবা য়াই। মপুরোইবা অদুবু ফাইন অমা লৌবগা লোয়ননা চহি অনিদগী তরেত ফাউবগী মরক্তা জেলদা থম্বগী চৈরাক পীবা য়াই।

এগ্রাভেটেদ রেপ (হেন্না তমথীবা রেপ) হায়বসি করিনো?

এগ্রাভেটেদ রেপ (aggravated rape) অসি ভিক্টিম নত্ত্রগা ক্রিমিনেল অদুগী মরক্তগী অমনা স্পেসিএল পোজিসনদা (অখন্নবা থাক্তা) লৈবা মরম্না থোকহনবসু য়াই -

 • ভিক্টিম অদুগী মথক্তা মখোয়গী লিগেল ষ্টেটস লৈবা ওথোরিটি অমসুং কন্ত্রোল লৈবা মীওই অমনা (পুলিস ওফিসর, পব্লিক সর্ভেন্ট, আর্ম ফোর্স পর্সোনেল, জেলগী ষ্টাফকুম্বা) রেপ তৌবা;
 • ভিক্টিম অদুনা থাজবা থম্বা মীওই অমনা (হোস্পিটাল ষ্টাফ, মরি-মতা নত্ত্রগা গার্জিয়ানশীং, য়েংশিনবীরিবা মীওই) রেপ তৌবা;
 • ভিক্টিমগী স্পেসিএল নেচর হায়বদি অখন্নবা মওং-মতৌ লৈবদগী (মীরোনবী নুপীনা মশাবু মীরোল্লে খংবা, চহি 16কী মখাদা লৈবা নুপী, মশাগী অয়াবা পীবা ঙমদবা নুপী, ফিজিকেল/ মেন্টেল দিসএবিলিটিনা শোকহল্লবী নুপী);
 • হিংসাগী ফিভমশীংনা থোকহনবা রেপ (কম্যুনেল ভাইওলেন্সকী মতম, ভিক্টিমগী পুন্সিবু শাথীনা অশোক-অপন/ শোয়নাইবা/ খুদোংথীবা থোকহনবা, চপ মান্নবা ভিক্টিমদুবু হঞ্জিন হঞ্জিন রেপ তৌবা)।

অসিগুম্বা এগ্রাভেটেদ রেপ অসি পাংথোকপগী চৈরাক ওইনা ফাইন লৌবগা লোয়ননা চহি 10দগী মপুন্সি চুপ্পা ফাউবা জেলদা থবক সুবগী ফাদোক পীবা য়াই। এগ্রাভেটেদ রেপকী অতোপ্পা মওং অমদি ভিক্টিম অদুবু শিহনবা য়াবা নত্ত্রগা মতম চুপ্পগী ওইনা লেং-ওৎপা ঙমদবা মওং ওইহনবা (permanent vegetative state) অমসুং গেং রেপ অসিনি।

রেপ অমসুং মর্দরগী ক্রাইম

রেপকী মনুংদা, করিগুম্বা এক্যুজ (মরাল লৈরে হায়রিবা মীওই) অদুনা নুপী অদুদা য়াম্না শাথীনা শোক-পলহন্দুনা মহাকপু শিহনবা নত্ত্রগা লেং-ওৎপা ঙমদবা পুন্সি মহিং অমদা (vegetative state) লৈহনখিবা তারবদি, মহাকপু শিবগী ফাদোক, নত্ত্রগা চহি 20 জেলদা থম্বগী চৈরাক পীবা য়াই।

প্রোভিজন অসি য়াম্না ময়েক শেংলবসু, আইন অসিনা ‘পর্সিষ্টেন্ট ভেজেটেটিভ ষ্টেট’ ('persistent vegetative state') হায়বগী অর্থসি করিনো হায়বদুদি পন্দে। সুপ্রিম কোর্টকী ৱারেপ অমদা, কোর্টনা হায় মদুদি হিংলিবা মীওই অমনা মহাক্কী অকোয়রোন অদু খংবা ঙম্বগী মওং অমত্তা উৎপা ঙমদ্রবদি পর্মেনেন্ট ভেজেটেটিভ ষ্টেট (permanent vegetative state) অমদা লৈরে হায়না লৌগনি।

পোজিসন ওফ ওথোরিটিগী খুদোংচাবা লৌদুনা, কনাগুম্বা মীওই অমবু সেক্স তৌহনবা তারবদি (have sex) মদু ক্রাইম অমা ওইগনি।

সেক্সন 376C IPCগী মতুংইন্না, করিগুম্বা কনাগুম্বা মীওই অমনা, মহাক্কী জোব নত্ত্রগা পোজিসননা মরম ওইদুনা অতোপ্পা মীওই অমগী মথক্তা কন্ত্রোল খরা লৈরবা, অমসুং কন্ত্রোল অসি শিজিন্নদুনা নুপি অমবু মহাক্কা সেক্স তৌহল্লবদি, মদু ক্রাইম অমা ওই।

ক্রাইম অসিনা মপুং ওইনা পল্লিবসি, মীওই অদু থাজবা য়াবা ওইবা (position of trust), নত্ত্রগা নুপা অদু পব্লিক সর্ভেন্ট নত্ত্রগা জেলগী ষ্টাফ নত্ত্রগা হোস্পিটালগী মেনেজমেন্টদা য়াউবা মীওই চেন্নবা ফিভমশীংবুনি।

ক্রাইম অসি ভিক্টিম অদুগী ওথোরিটি ওইবা মীওই নত্ত্রগা থাজবা য়াবা পোজিসনগী মীওইনা রেপ তৌবা মতমদা হেন্না চাউবা চৈরাক পীরিবা এগ্রাভেটেদ রেপ (aggravated rape) হায়রিবসিগা খেৎনৈ। মসিনা শুপ্নগী রেপতি চিংদবা সেক্স এক্ট তৌবা ফিভমশীংখক্তমক কোনশিল্লি।

মতাংসিদা খ্বাইদগী মরু ওইরিবসি, নুপা অদুনা নুপী অমবু মহাক্কা সেক্স তৌননবগীদমক ইনশিনবা নত্ত্রগা থোকহন্নবা (induce or seduce) মহাক্কী পোজিসন ওফ ত্রষ্ট নত্ত্রগা ওথোরিটি অদুগী খুদোংচাবা লৌব্রা (abused) হায়বসিনি।

মসিগী চৈরাক অসি ফাইন অমা লৌবগা লোয়ননা চহি মঙা অমসুং তরাগী মনুংদা জেলদা থবক শূবগী ফাদোক অসিনি।

খুদম: তারানা ফাদোক তারিবা জেলগী সুপরিন্টেন্দেন্ট অশোকনা মঙোন্দা হায় মদুদি করিগুম্বা তারানা মহাক্কা সেক্স তৌনরবদি মহাকপু পেরোলদা থাদোকপদা মতেং পাংগনি, অমসুং মসিদা তারানসু অয়াবা পীখি। অশোকনা মহাক্কী ওফিসিএল পোজিসন অদু রেপতি চিংদবা অদুবু তারাগা সেক্স তৌননবা লান্না শিজিন্নৈ। আইন অসিগী মখাদা মহাক্না ক্রাইম অমা তৌরে।

গেং রেপ

করিগুম্বা নুপী অমবু মতম অমত্তদা মীওই কয়াগী গ্রুপ অমনা রেপ তৌরবদি, মখোয় খুদিংমকপু ক্রাইম অদু তৌবগীদমক্তা চৈরাক পীগনি (সেক্সন 376D IPC)। মসিগী চৈরাক অসি চহি 20 দগী মপুন্সি চুপ্পা ফাউবগী মনুংদা জেলদা থবক শুবগী ফাদোক অসিনি।

রিপিট ওফেন্দরশীং(হঞ্জিন-হঞ্জিন্না আইন থুগায়বশীং)

আইন অসিনা (সেক্সন 376E IPC) কনাগুম্বা মীওই অমনা মখাদা পীরিবা থৌওংশীং অসিগীদমক মরাল লৈরে হায়না অনিরক শুবা ওইনা ফাদোক তারবদি শিবগী চৈরাক পীবা য়াই:

 • রেপ,
 • শিবা নত্ত্রগা পর্মেনেন্ট ভেজেটেটিভ ষ্টেট থোকহনবা রেপ, নত্ত্রগা
 • গেং রেপ।

সোর্স: ন্যায়া

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

রেপকা মরি লৈনবা আইনশীং অমসুং মরি লৈনবা প্রোভিজনশীংগী এমেন্দমেন্টশীং© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate