অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

বায়োশ্রেস্থা সম্মানশীং–স্কিম ওফ নেসনেল এৱার্দ ফোর সিনিয়র সিটিজেনস

স্কিম ওফ নেসনেল এৱার্দ ফোর সিনিয়র সিটিজেনস (বায়োশ্রেস্থা সম্মান) অসি ইং 2005দা হৌদোকখি অমসুং মসি অহল ওইরবা নাগরিকশীংগীদমক্তা পায়খৎপনি। স্কিম অসি মশক নাইবা অহল ওইরবা নাগরিকশীং অমসুং চহি য়াম্লবা মীওইশীংগীদমক্তা পায়খৎপা মশক নাইবা থবকশীং পাংথোক্লিবা ইনষ্টিট্যুসনশীংদা এপ্লিকেবল ওইগনি। ইনষ্টিট্যুটশীং অমসিং সিনিয়র সিটিজেনশীংনা মিনিষ্ট্রি ওফ সোসিএল জষ্টিস এন্ড এম্পাৱরমেন্ট কন্টেক্ট তৌদুনা স্কিম অসিগী খুদোংচাবা লৌবা য়াগনি।

অহেনবা ইনফোর্মেসনগীদমক্তা য়েংবীয়ু: বায়ো শ্রেস্থা সম্মান (949KB)

অহল ওইরবা মীওইশীংগীদমক্তা পায়খৎপা ইন্টিগ্রেটেদ প্রোগ্রাম অমা

ৱাহৌদোক

 • ভারত্তা চহি য়াম্লবা মীওইশীংগী মীশীং অসি য়াংনা হেনগৎলক্লি। চহি য়াম্লবা মীওইশীংগী মশীং অসি ইং 1951দা মিলিয়ন 19.8 ওইরম্বদগী ইং 2001দা মিলিয়ন 76  ওইখি অমসুং ভারত্তা চহি 60গী মথক্তা লৈবা মীওইশীং অসি ইং 2013দা মিলিয়ন 100 অমসুং ইং 2030দা মিলিয়ন 198দা হেনগৎলক্কনি হায়না পানরি। লাইফ এক্সপেক্টেন্সি (পুন্সিবগী চাং) অসি ইং 1947দা চহি 29গী ময়াদা ওইরম্বদগী শরুক য়াম্না হেনগৎলকখ্রে অমসুং মসি হৌজিক্তি চহি 63 ময়া নক্না ওইরে।
 • ভারতকী সমাজগী মহৌশাগী অরিবা নাৎ-চৎনবীশীংনা চহি য়াম্লবা মীওইশীংবু ইকাইখুম্নবা অমসুং য়েংশিনবীবদা অহেনবা মীৎয়েং থম্মী। অদুম ওইনমক, হৌজিক্কী মতমদদি, সমাজ অসিদা জোইন্ট ফেমিলিগী সিষ্টেম অসি তপ্না-তপ্না মাংথরকপা উরি, অমসুং মসিনা মরম ওইদুনা মমা-মপা কয়াদি মখোয়গী ইমুং-মনুংশীংনা পুক্নিং-হকচাংগী অমসুং শেল-থুমগী সপোর্ট পীদদুনা নাথৈবীরি। অহল ওইরবা মীওইশীং অসিনা মতিক চাবা সোসিএল সেক্যুরিটি য়াউদবনা সমস্যা কয়া মায়োক্নরি। মসিনা শেংনা তাক্লি মদুদি চহি য়ামদুনা অহল ওইরকপসি মরুওইবা সমাজদা শিংনরকপা অমা ওইরি অমসুং অহল ওইরবশীংদা শেলমিৎলোনগী অমসুং হকশেলগী ওইবা দরকার ওইবশীং পীবা অমসুং অহল ওইরবশীংগী পুক্নিংগী ওইবা মথৌ তাবশীং ফংবগা মরি লৈনরিবা সমাজিক্কী অকোয়রোনগী ফিভম অমা শেম্বা হায়বসি মথৌ তারি।

পান্দমশীং

 • স্কিম অসিগী মরুওইবা পান্দম অসি, লৈফম, চিঞ্জাক, মেদিকেল কেয়র অমসুং এন্টরতেইনমেন্টগী খুদোংচাবনচিংবা চংদবা য়াদবা মচাকশীং অসি পীদুনা অমসুং মপুং ওইনা গবর্ণমেন্ট/ নন-গবর্ণমেন্টেল ওর্গানাইজেসনশীং/ পঞ্চায়টি রাজ ইনষ্টিট্যুসনশীং/ লোকেল বোদিশীং অমসুং কম্যুনিটিগী কেপাসিটি শেমগৎনবা সপোর্ট পীদুনা প্রদক্টিভ অমসুং এক্টিভ ওইনা অহল ওইরক্নবা পুক্নিং থৌগত্তুনা, অহল ওইরবা মীওইশীংগী পুন্সিগী মগুন অদু হেন্না ফগৎহনবা অসিনি।

খোংথাং (Approach)

স্কিম অসিগী মখাদা পীবা মতেং অসি পঞ্চায়টি রাজ ইনষ্টিট্যুসনশীং/ লোকেল বোদিশীং অমসুং ইলিজিবল ওইবা নন-গবর্ণমেন্টেল ভোলুন্টরি ওর্গানাইজেসনশীংদা মখাদা পীরিবা হিরমশীং অসিগীদমক্তা পীগনি:-

 • লায়রবা অহলশীংদা, অহল ওইরবা মীওইশীংগী চংদবা য়াদবশীং, হায়বদি মরুওইনা চিঞ্জাক, লৈফম অমসুং হেলথ কেয়র পীরিবা প্রোগ্রামশীং;
 • মরুওইনা অঙাংশীং/ নহাশীং অমসুং অহল ওইরবশীংগী মরক্তা লৈনরিবা মান্নদবা জেনেরেসনগী মরি অসি শেমগৎনবা প্রোগ্রামশীং;
 • এক্টিভ অমসুং প্রদক্টিভ ওইনা অহল ওইরকপদা পুক্নিং থৌগৎপা প্রোগ্রামশীং;
 • অহল ওইরবা মীওইশীংদা ইনষ্টিট্যুসনেল অমসুং নন-ইনষ্টিট্যুসনেল কেয়র/ সর্ভিসশীং পীগদবা প্রোগ্রামশীং;
 • অহল ওইশিল্লকপগী (Ageing)গী লমদা রিসর্চ, এদভোকেসি অমসুং এৱারনেস শেমগৎনবা প্রোগ্রামশীং; অমসুং
 • অহল ওইরবা মীওইশীংগী খ্বাইদগী ফবা স্বার্থদা পায়খৎপা অতৈ অতোপ্পা প্রোগ্রামশীং।

ইমপ্লিমেন্ট তৌরিবা এজেন্সিশীং

স্কিম অসিগী মখাদা, মিনিষ্ট্রি অসিনা পীবা টর্ম অমসুং কন্দিসনশীংগী মখা পোন্না মখাদা পীরিবা এজেন্সিশীং অসিদা মতেং (assistance) পীগনি:-

 • পঞ্চায়টি রাজ ইনষ্টিট্যুসনশীং/ লোকেল বোদিশীং;
 • নন-গবর্ণমেন্টেল ভোলুন্টরি ওর্গানাইজেসনশীং;
 • গবর্ণমেন্টনা ওটোনোমস / সবোর্দিনেট বোদি ওইনা লিংখৎপা ইনষ্টিট্যুসনশীং নত্ত্রগা ওর্গানাইজেসনশীং;
 • গবর্ণমেন্টনা শকখংলবা এজুকেসনেল ইনষ্টিট্যুসনশীং, চেরিটেবল হোস্পিটালশীং/ নর্সিং হোমশীং, অমসুং নেহরু য়ুব কেন্দ্র সঙ্গথন (NYKS)গুম্বা শকখংলবা নহারোলগী ওর্গানাইজেসনশীং;
 • অখন্নবা মতাংদদি, স্কিম অসিগী মখাদা পীবা শেল-থুমগী মতেং অসি ষ্টেত গবর্ণমেন্টশীং/ য়ুনিয়ন টেরিটোরি এদমিনিষ্ট্রেসনশীংদসু পীগনি।

নন-গবর্নমেন্টেল ভোলুন্টরি ওর্গানাইজেসনশীংগী ওইবা ইলিজিবিলিটিগী ক্রাইটেরিয়া

 • নন-গবর্ণমেন্তেল ভোলুন্টরি ওর্গানাইজেসন অদু, মসিনা কোরপোরেট ষ্টেটস অমা ফংনবা অমসুং মসিনা পায়খৎপা থবক-থৌরমশীংগীদমক লিগেল পর্সোনেলিটি অমা অমসুং গ্রুপ লাইএবিলিটি অমা শেমগৎনবগীদমক, চুনবা এক্ট অমগী মখাদা রেজিষ্টর তৌরবা বোদি অমা ওইগদবনি;
 • মদু সোসাইটি রেজিষ্ট্রেসন এক্ট, 1860 নত্ত্রগা মরি লৈনবা ষ্টেট সোসাইটি রেজিষ্ট্রেসন এক্টকী মখাদা রেজিষ্টর তৌরবা অমসুং য়ামদ্রবদা চহি অনিদি থবক তৌরবা ওইগদবনি; নত্ত্রগা মতম অদুদা চৎনরিবা আইন অমহেক্তগী মখাদা রেজিষ্টর তৌরবা পব্লিক ট্রষ্ট অমা নত্ত্রগা কম্পনিজ এক্ট, 1958কী সেক্সন 525গী মখাদা লাইসেন্স পায়রবা চেরিটেবল কম্পনি অমা ওইগদবনি;
 • মদু য়ামদ্রবদা চহি অনিগী ওইনা রেজিষ্টর তৌরবা ওইগদবনি অদুবু অৱাং-নোংপোক লমদম, জম্মু অমসুং কশ্মির, মরুভুমিগী লমদমশীং অমসুং সর্ভিস ফংদবা/ ফজনা রিপ্রেজেন্ট তৌদবা লমদমগী ওইনদি, চহি অনিগী কন্দিসন অসি এপ্লিকেবল ওইরোই। অতৈ মরম চাবা কেসশীংদদি, চহি অনিগী কন্দিসন অসি কেস-কেসকী ওইনা সেক্রেটরি (SJ&E)গী অয়াবা লৌদুনা কোমথোকপা য়াই।
 • ওর্গানাইজেসন অদুদা শক্তি, তৌফম থোকপশীং অমসুং দায়ত্বশীং ময়েক শেংনা তাক্লবা অমসুং অইবা কনষ্টিট্যুসন অমা লৈরবা, নিয়ম চুম্না শেম্লবা মেনেজিং বোদি অমা লৈগদবনি। মসিগী চুনবা এদমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্ট্রকচর অমা অমসুং মওং চুম্না শেম্লবা মেনেজিং/ একজেক্যুটিভ কমিটি অমা লৈগদবনি;
 • ওর্গানাইজেসন অসি মসিগী মশাগী ওইবা মেম্বরশীংনা দিমোক্রেটিক প্রিন্সিপলশীংদা য়ুম্ফম ওইদুনা থবক পায়খৎকনি অমসুং চলাইগনি;
 • ওর্গানাইজেসন অদুগী প্রোগ্রামশীং অসি মদুগী অপীবা পান্দম ফংনবা পাংথোকপা ওইগদবনি;
 • ওর্গানাইজেসন অসি মীওই অমহেক্তগী নত্ত্রগা মীওই কয়াগী ওইবা বোদি অমহেক্তগী শেন্দোংগীদমক্তা চলাইবা ওইরোইদবনি; ওর্গানাইজেসন অদুগী ওইনা অসিগুম্বা প্রোজেক্টশীং অসি পায়খৎনবগী মশক থোকপা কেপেবিলিটিশীং অমসুং ক্রিদেন্সিএলশীং লৈবা ওইগদবনি।

অহেনবা ইনফোর্মেসনগীদমক্তা চংবীয়ু: দি মিনিষ্ট্রি ওফ সোসিএল জষ্টিস এন্ড এম্পাৱরমেন্ট

ইন্দিরা গান্ধী নেসনেল ওল্ড এজ পেন্সন স্কিম

স্কিমগী মরমদা

 1. ইং 2007গী সেপ্টেম্বর 24দা, O.M. No.J-11013/1/2007-NSAPগী মতুংইন্না ইসু তৌখিবা ইন্দিরা গান্ধী নেসনেল ওল্ড এজ পেন্সন স্কিম (IGNOAPS)গী গাইদলাইনশীং অদু য়েংবীয়ু। সেন্ত্রেল এসিষ্টেন্স লৌনবগী মতাংদা গাইদলাইনশীং অদুদা পল্লিবা ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া অদুদি, এপ্লিকান্টগী (নুপা নত্ত্রগা নুপী) মশাগী চহি অসি চহি 65 শুরবা নত্ত্রগা মসিদগী হেনবা ওইগদবনি অমসুং ভারত সরকারনা পীরিবা ক্রাইটেরিয়াগী মনুংচন্না লায়রবগী পনখৈ মখাদা লৈবা য়ুমথোং অমা ওইগদবনি।
 2. গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়ানা হৌজিক চৎনরিবা IGNOAPSকী মখাদা চহিগী লিমিট অসি চহি 65দগী চহি 60দা হন্থহন্নবা অমসুং চহি 80 শুরবা নত্ত্রগা মসিদগী হেল্লবা বেনিফিসরিশীংগী এসিষ্টেন্স অসি লুপা 200 দগী লুপা 500দা হেনগৎহন্নবা ফিরেপ লৌখ্রে। রিভাইস তৌরবা নোর্মশীং অসি 1.4.2011দগী হৌনা চৎনগনি। মসিগী মতুংইন্না IGNOAPSকী মখাদা পেন্সনগী গ্রান্ট পীবগী রিভাইস তৌরবা ক্রাইটেরিয়া অসি মখাদা পীরিবশিগুম্না ওইরগনি:

ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া

সেন্ত্রেল এসিষ্টেন্স লৌনবগীদমক্তা, মখাদা পীরিবা ক্রাইটেরিয়া অসি চৎনগনি:

 • এপ্লিকান্ট অদুগী (নুপা নত্ত্রগা নুপী) চহি অদু 60 শুরবা নত্ত্রগা মসিদগী হেল্লবা ওইগদবনি।
 • এপ্লিকান্ট অদু ভারত সরকারনা পীরিবা ক্রাইটেরিয়াগী মতুংইন্না লায়রবগী পনখৈ মখাদা লৈবা য়ুমথোং অমগী মীওই ওইগদবনি।

সোর্স: O.M. No.J-11013/1/2007-NSAP (125KB)গী মতুংইন্না ইসু তৌখিবা ইন্দিরা গান্ধী নেসনেল ওল্ড এজ পেন্সন স্কিম (IGNOAPS)

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

 1. মিনিষ্ট্রি ওফ সোসিএল জষ্টিস এন্ড এম্পাৱরমেন্ট, গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়া
 2. সিলভর ইনিংস

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/14/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate