অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

সোসিয়ল ৱেলফেয়র

সোসিয়ল ৱেলফেয়র

 • ইন্থোকপীরবা অমসুং উপাই লৈত্রবা মীওই কাংলুপশীং

  ভারত সরকারনা পাক-চাউরবা সমাজগী য়াইফ-থৌরাং অমা শেমগৎলে। SC, ST, BC, মশীং য়ামদবা কাংলুপশীং, নুপীশীং, অসিনচিংবশীংগী পুন্সিগী মহিং হেন্না ফগৎনবা অমসুং হেন্না মগুন লৈহন্নবা শেম্লিবা প্রোগ্রাম কয়া অসিনা মসিগী প্রমাণনি।

 • চৎনরিবা স্কিমশীং অমসুং প্রোগ্রামশীংগী মতাংদা মীচমবু ভাব তাহনবা

  নাগরিক খুদিংমক্না কেন্দ্র অমসুং রাজ্য সরকারশীংনা চৎনহল্লিবা মহাক্কী ফংফম থোকপশীং, মরি লৈনবা স্কিমশীং অমসুং প্রোগ্রামশীং অদুগী খুদোংচাবা অমসুং কান্নবা ফংনবা খংবগী মথৌ তাই।

 • সমাজগী ওইবা অহোংবগীদমক অপুনবা থৌদাং

  মশীং য়াম্লবা লিরিবা মায়পাকপগী ৱারি কয়ানা অচুম্বা ৱায়েন লৈবা সমাজ অমসুং থোং মান্নবা সমাজ অমদা লৈরিবা সমাজগী অথীংবশীং অদু থুগায়বা ঙম্বগী অপুনবগী থৌদাং অদু উৎলি। অসিগুম্বা খংজিনবা য়াবা থৌদাং অমদি নুপীদা শক্তি পীনবা মোদেল অমগুম্না হৌজিক্তি প্রমাণ তৌখ্রবা ভারত্তা লৈখিবা সেল্ফ-হেল্প গ্রুপকী ঈহৌ অসিনি।

Video on India - A Welfare State

Double click on film to view full screen

ভারতকী সংবিধান্না নুংঙাই-য়াইফবা লৈবাক অমা লিংখৎলি। মসি প্রিএম্বল অমসুং দিরেক্টিভ প্রিন্সিপলস ওফ ষ্টেট পোলিসিদা (DPSP) ময়েক শেংনা উৎলিবা শক্তমশীং অসিদগী তশেংনা খংবা ঙম্মী। মসিগী ৱাখল্লোন অসিদা, ভারতনা প্রিন্সিপলদখক্তা নত্তনা শেনমিৎলোনগী থৌরাংগী খুত্থাংদসু নুংঙাই-য়াইফরবা লৈবাক অমা লৈহন্দুনা ভারতকী নাগরিক খুদিংমক্তা সমাজগী, শেনমিৎলোনগী অমসুং রাজনিতিগী অচুম্বা ৱায়েল অদু ফংহন্নবা ফিদম অদু মপুং ফাহন্নবা চপ য়ুংবা ফিরেপকা লোয়ননা হোৎনরি।

সরকারবু নুংঙাই-য়াইফবা লৈবাক অমা শেম্নবা খংহল্লিবা ভারত সংবিধানগী আর্টিকল খরা

 • লৈবাক অসিনা সমাজগী তৌদবা য়াদবা অমা ওইনা চৎনহন্দুনা অমদি কন্না ঙাক-শেন্দুনা সমাজগী, শেনমিৎলোনগী অমসুং রাজনিতিগী অচুম্বা ৱায়েলনা জাতিগী ওইবা পুন্সিগী সংস্থান পুম্নমক্তা পাউ খংহন্দুনা মীয়ামগী য়াইফনবা থৌরাং লৌখৎপদা হেন্না পুক্নিং চংগনি (আর্টিকল ৩৮)।
 • নুপা অমসুং নুপী নাগরিক পুম্নমক্কী চপ মান্নবা হিংনবগী মতিক চাবা পাম্বৈ লৈনবগী অধিকার লৈ; (আর্টিকল ৩৯a)।
 • চুনবা আইন নত্ত্রগা শেনমিৎলোনগী ওর্গানাইজেসন নত্ত্রগা লম্বী অমহেক্তা শীজিন্নদুনা লৈবাক অসিনা লৌউ-শিংউগী, কল-কারখানাগী নত্ত্রগা অতৈ শীন্মী পুম্নমক্তা, থবক, হিংনবা খুৎশুমল, মরেক-মহাউ থোক্না হিংহনগদবা থবক্কী ফিভম অমসুং অহাংবা মতমদা নুংঙাইনা লৈবা অমসুং সমাজগী অমসুং নাৎ-চৎনবীগী খুদোংচাবশীং ফংহন্নবা হোৎনগনি অমসুং অকক্ননা, লৈবাক অসিনা মীওই অমগী ওইবা নত্ত্রগা কো-ওপরেটিভকী ওইবা কোটেজ ইন্দষ্ট্রিশীং খুঙ্গংদা পায়খৎহন্নবা হোৎনগনি (আর্টিকল ৪৩)।
 • থবক ফংদবগী, অহল ওইশীল্লকপগী, নারকপগী অমদি শোয়নাইরকপদগী থবক শুবা ঙম্লক্তবশীং, অমদি ফংলোইদবা অপাম্বশীংগী মতাংদা লৈবাক অসিনা, মসিগী শেনমিৎলোনগী কেপাসিটি অমসুং চাউখৎপগী লমখৈ মনুংদা লৈদুনা, থবক শুবগী, মহৈ-মশীং তম্বগী অমদি মীয়ামদা মতেং পাংবগী অধিকার ফংনবা চানবা প্রোভিজন শেমগনি (আর্টকল ৪১)।
 • শোত্থরবা মীওই কাংলুপশীং, অমদি মরুওইনা সেদ্যুল কাষ্ট অমদি সেদ্যুল ট্রাইবশীংগী মহৈ-মশীং তম্বা অমদি শেনমিৎলোনগী অখন্নবা মীৎয়েংগা লোয়ননা লৈবাক অসিনা য়েংশীনগনি, অমসুং মখোয়বু সমাজগী অরানবা ৱায়েন অমসুং তুহৎপীবগী মওং অমহেক্তদগী ঙাকথোক্কনি (আর্টিকল ৪৬)।

 • ৱাখল্লোন অসিদা, মান্নবা পান্দমশীং ফংনবগী লম্বীদা পোর্টেল অসিনা নুপী, অঙাং, SC, ST, OBC, মীশীং য়ামদবা কাংলুপশীং, অহল ওইরবা নাগরিকশীং, মীমান্নদ্রবশীং অমদি অতৈ কয়াগা মরি লৈনবা ফংফম থোকপশীং, স্কিমশীং, প্রোগ্রামশীং অমসুং সংস্থানগী অকুপ্পা মরোলশীংগী কন্টেন্ট অমসুং ইনফোর্মেন অদু ভারতকী লোল কয়াদা ময়েক শেংনা তাক্তুনা খংহল্লি।

  নুপী অমসুং অঙাংশীংগী চাউখৎ-থৌরাং

  কাখল অসিনা মখল-মখা কয়াগী পোলিসিশীং, নুপী অমসুং অঙাংশীংগী চাউখৎ-থৌরাংগা মরি লৈনবা ওর্গানাইজেসনশীং অমসুং অতোপ্পা আইনগী মশকশীং খংহল্লি।

  সেদ্যুল ট্রাইবশীংগী য়াইফ-থৌরাং

  তোপিক অসিনা সেদ্যুল ট্রাইবশীংগী য়াইফ-থৌরাংগা মরি লৈনবা মখল-মখা কয়াগী স্কিমশীং, সংস্থানশীং, পোলিসিশীং অমসুং এক্টশীংগী মরমদা খংহল্লি।

  সেদ্যুল কাষ্টশীংগী য়াইফ-থৌরাং

  কাখল অসিনা সেদ্যুল কাষ্টশীংগী য়াইফ-থৌরাংগা মরি লৈনবা পোলিসিশীং, সংস্থানশীং, এক্টশীং অমসুং আইনগী মশকশীং খংহল্লি।

  শোত্থরবা কাংলুপশীং

  কাখল অসিনা শোত্থরবা কাংলুপশীংগা মরি লৈনবা এক্টশীং, পোলিসিশীং অমদি স্কিমশীং অমসুং ওর্গানাইজেসনশীং খংহল্লি।

  মওং-মরিল তাদবা সেক্টর

  কাখল অসিনা মওং-মরিল তাদবা সেক্টরগা মরি লৈনবা স্কিমশীং অমসুং অতৈ মশকশীং খংহল্লি।

  পুম্নমকপু কোনশীনবা শেল-থুমগী ওইবা

  মীশীং য়ামদবা কাংলুপকী য়াইফ-থৌরাং

  কাখল অসিনা মীশীং য়ামদবা কাংলুপকী য়াইফ-থৌরাংশীংগা মরি লৈনবা আইনশীং, এক্টশীং, পোলিসিশীং, স্কিমশীং, সংস্থানশীং অমসুং অতোপ্পা মশকশীং খংহল্লি।

  মীমান্নদ্রবশীংগী য়াইফ-থৌরাং

  কাখল অসিনা মীমান্নদ্রবশীংগা মরি লৈনবা আইনশীং, স্কিমশীং, পোলিসিশীং, এক্টশীং, সংস্থানশীং অমসুং অতোপ্পা মশকশীং খংহল্লি।

  অহল ওইরবা নাগরিকশীংগী য়াইফ-থৌরাং

  কাখল অসিনা অহল ওইরবা নাগরিকশীংগা মরি লৈনবা আইনশীং, স্কিমশীং, পোলিসিশীং, এক্টশীং অমসুং সংস্থানশীং খংহল্লি।

  খুঙ্গংগী লায়রবা কোকহনবা

  কাখল অসিনা খুঙ্গংগী লায়রবা কোকহন্নবগা মরি লৈনবা আইনশীং, স্কিমশীং, পোলিসিশীং, এক্টশীং অমসুং সংস্থাংশীং খংহল্লি।

  সহরগী লায়রবা কোকহনবা

  কাখল অসিনা সহরগী লায়রবা কোকহন্নবগা মরি লৈনবা আইনশীং, পোলিসিশীং, এক্টশীং, স্কিমশীং অমসুং সংস্থানশীং খংহল্লি।

  ভলুন্টরি সেক্টরশীং

  কাখল অসিনা NGO সেক্টরগা মরি লৈনবা পোলিসিশীং, ফন্দ পীবগী খুদোংচাবশীং অমসুং খ্বাইদগী ফবা পাংথোক্কদবা থৌওংশীং খংহল্লি।

  দিজাষ্টর মেনেজমেন্ট

  কাখল অসিনা লৈবাক অসিগী দিজাষ্টর মেনেজমেন্টকা মরি লৈনবা পোলিসিশীং, এক্টশীং অমসুং খ্বাইদগী ফবা পাংথোক্কদবা থৌওংশীং খংহল্লি।

  সমাজগী ফত্তবা চৎনবীশীংগা মায়োক্নবা

  মীওই খুদিংমক্না ভারতপু হিংনবগী হেন্না ফবা মফম অমা ওইহন্নবগীদমক্তা খোংথাংশীং লৌখৎপা মথৌ তারিবা সমাজগী ফত্তবশীং অদু কাখল অসিনা খংহল্লি।

  অকোনবা শেমদোকখিবা : 12/4/2020  © C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
  English to Hindi Transliterate